PHO- Mer kortsiktig kursmål enn tidligere kursmål 1900.

focuss
PHO 03.10.2018 kl 18:41 14966

Verdivurdering av PHO med 20 % markedsandel i USA er fra før etablert til kr 1900 kr/aksje. Tidspunktet for når denne markedsandelen kan nåes er det krevende å ha sterke meninger om. Ikke minst da PHO i første omgang fokuserer på 25 av de mest befolkningstette områdene.

Vi kan da definere disse 25 MSA som fase 1 av Photocurs ekspansjon i USA og se på hva kurspotensialet blir ved å oppnå 20% markeds potensiale i disse områdene.

Photocure opplyser at markedet i disse områdene er på 670 millioner usd. Med dagens dollarkurs, 8,2 nok/usd så blir markedet på 5,5 mrd kroner. Med 20% markedsandel blir det USA salg på 1,1 mrd kroner. Legger vi til grunn kostnader på ca 300 millioner kroner , det dobbelte av dagens kostnader, og fortsatt inntekt på 100 mill per år fra Ipsen pluss norden, så ender vi opp med 900 mill kroner på bunnlinjen
P/E=20 og 21,5 millioner aksjer gir kurs = 837 kr/aksje.

I dette estimatet er 1 million prosedyrer for første diagnoser relevant for dette området ikke inkludert. Med andre ord et marked på 8,2 mrd kroner er utelatt fra vurderingen. Hvorfor har jeg utelatt dette? Egentlig bare fordi kursverdien blir så absurd.
Hvor lang tid trenger PHO for å etablere 20% markedsandel i disse områdene hvor de satser først med sin salgsorganisasjon? Det er 1000 kroners spørsmålet. Det som er helt sikkert er at det går raskere enn å ta 20 % av hele USA markedet. Det vi også vet at i Baltimore/Washington området er vi der allerede og vel så det i følge Ambaw Bellete, President PHO Inc.
Redigert 03.10.2018 kl 18:52 Du må logge inn for å svare
03.10.2018 kl 18:59 5961

Så da kan vi håpe på halvparten i 2019; altså rundet av til 400-450kr rundt q319.
Hayen
03.10.2018 kl 19:02 5924

Focuss,

Vet du hvor lang tid ipsen brukte på å oppnå 20% og 40% i Tyskland?
Caset er ikke direkte sammenlignbart med USA, men nyttig som utgangspunkt for å diskutere hvor fort det kan gå.

Foreløpig forholder jeg meg til selskapets ledelse, Cevira og guidet blockbusterpotensiale.

Det er nokså illustrativt for Photocure.

Og burde være en grei rettesnor for alle som er gamle nok til å åpne øynene.
focuss
03.10.2018 kl 19:08 5897

Photocures eksisterende guiding er USA salg på 20-25 millioner usd millioner usd i 2020. Det er denne guidingen vi venter på oppdatering av når PHO får mer konkret hvordan de nye godkjennelsene fører til. Et salg på 25 musd tilsvarer en markedsandel i 25 største MSA på 3,4 %. For hele USA gir det en markedsandel på 1,3 %.
Så vet vi altså at de allerede har 20-30% i Baltimore-Washington.
Redigert 03.10.2018 kl 19:11 Du må logge inn for å svare
focuss
03.10.2018 kl 19:10 5845

Hayen
Det vet jeg ikke men medisinmannen fulgte PHO på den tiden. Jeg har stilt ham spørsmålet og han mente det gikk fort.
focuss
03.10.2018 kl 19:23 5725

Hva kan vi forvente når PHO skal revurdere sin guiding? Kan vi forvente at de gir seg en målsetting om 20% markedsandel i de 25 MSAène i 2020? Kan ikke tenke meg at de tør å stikke hodet så langt ut. Det skal bli spennende å se. Men som målsetting mener jeg selv 20% er på grensen til pinglete målsetting. Det er tross alt Top US Cancer Doctors som mener BLC Cysview blir tilbudt alle med blærekreft.
thepower
03.10.2018 kl 19:24 5640

Have to support DTT here. Incompetent until proven otherwise is how I view the commercial ability of PHO

I remember Cevira very well. It was going to change the game. Fell flat on it's face.

I think the last month has proven that the market is not convinced yet either. Hopefully with the "new" PHO sales team and CEO in place they can get their act together and turn this potential into profit. Ultimately that's what this is about, making money.

Let's see what Q3 brings
focuss
03.10.2018 kl 19:30 5593

DTT
Hvilken relevans mener du det har å sammenlikne Cevira og BLC Cysview? Med Cevira guidet de stor tro på å få med seg partner i fase 3 studiet, men skuffet. Jeg mener relevansen er de legger lista på bakken når det skal guides for BLC Cysview.

Hvorfor kjøpte du aksjer når de er så talentløse, thepower ?
Redigert 03.10.2018 kl 19:34 Du må logge inn for å svare
focuss
03.10.2018 kl 19:36 5468

Det som er status for Cevira og Visonac i dag er at de begge har gjennomført fase 2 og er klare for fase 3. Vi som investorer verdsetter det ikke med fem øre. At verdien er over fem øre er jeg ganske sikker på. Med andre ord to produkter som er like langt i den regulatorirske løypa som Nano og PCIB. Riktignok uten Orphan Drug Designation.
03.10.2018 kl 19:37 5388

allerede har 20-30% i Baltimore-Washington

Smak litt mere på den.
focuss
03.10.2018 kl 19:40 5362

Vel. Når sant skal sies så er det ikke riktig å si at de guidet stor tro på partner for Cevira. Det de sa var at potensielle partnere gikk stadig dypere i sin due dilligence process. Så var det vel en del investorer som DTT som feiltolket dette.
focuss
03.10.2018 kl 19:50 5362

Photocure starter å bygge USA organisasjon når resultatet av fase 3 studiet foreligger og før FDA har godkjent for surveillance og gjentatt bruk. Mer perfekt kan man rett og slett ikke treffe med strategivalg. Det er ikke tilfeldig at det bare er 21,5 millioner aksjer i PHO. Hestdal eier nå en god slump av Photocure. Og det har han virkelig fortjent.
Redigert 03.10.2018 kl 19:57 Du må logge inn for å svare

Relevansen er selskapets enestående evne til å lage gråstein av gull.

Det gledelige med PHO er at selskapet har et produkt som er FDA godkjent, har refusjonsordninger og som del av BLCC teknologien er suverent bedre enn noe annet alternativ for blærekreftdiagnostisering. Dette er fakta.

Det er også fakta at BLCC teknologien allerede har oppnådd 20-30% markedsandel i Washington Baltimore området. Det er ingen grunn til at man ikke skal oppnå tilsvarende markedsandel i de andre 24 MSA de sikter seg inn mot.

Focuss har selv vist hvilke kurspotensialet PHO har når dette er oppnådd. Skjer det i 2019 eller 2020? Ja, det er tusenkronersspørsmålet. Men uansett så vil BLCC ta stadig større markedsandeler måned for måned i årene som kommer. Sannsynligheten for at denne suverene teknologien blir den nye gullstandarden og tar 50%++ markedsandeler er absolutt reell, men ingen kan gi garantier for at det skjer. Men om det skjer vil PHO kursen stige ut gjennom stratosfæren. Får vi oppleve det? Time will show. Uansett, det blir kunne spekulasjoner og tankespinn.

Men det som synes å være rimelig reelt, er at PHO på dagens kursnivå er betydelig undervurdert, sett i relasjon til de fakta som allerede er kjente, vel å merke for dem som er villige til å se dem.

Dem som tviler vil høyst sannsynlig få litt bedre grunnlag å foreta sine vurderinger på når Q3 18 er presentert 8 NOV 18.
Redigert 03.10.2018 kl 21:17 Du må logge inn for å svare
focuss
03.10.2018 kl 20:28 5149

DTT
Mitt inntrykk er faktisk at det er en del tidligere aksjonærer som ikke har forstått hva som er gråstein og og hva som er gull. Det er forøvrig grunnen til at jeg solgte meg raskt ut av Photocure første gang jeg hadde kjøpt noen aksjer i selskapet. Aksjonærer på HO heiet på det som var dust og det motsatte på det som er bra. Omtrent som det har vært i nano. Og som også er grunnen til at jeg solgte meg ut der.

Hva var det, helt konkret, som gjorde at du forsto at Cevira ville floppe?
focuss
03.10.2018 kl 21:09 4980

DTT
Det virket rett og slett ikke særlig hot. Potensialet var ikke åpenbart. Vaksine gjorde noe med markedet.
Det som først og fremst gjorde at jeg kom meg ut av PHO var at aksjonærer syntes det var genialt at GE avtalen (Ipsen) ble forhandlet av innleide konsulenter. Da skjønte jeg at hverken styre eller aksjonærer ikke var modne for en kommersiell verden.
thepower
03.10.2018 kl 21:13 4923

Pure speculation. It worked out very well given that I doubled my money.

There is an enormous potential with Cysview, but unlike others I don't believe it sells itself. There is much work to do, hard work.

With the mob they had leading the company before it is highly Likely they would snatch defeat from the jaws of victory, however let's see if the new team can turn this opportunity into real profit. I genuinely hope so.
onuk
03.10.2018 kl 21:15 4908

Focus, du kommer ikke utenom at selskapets ledelse har vist en ekstrem udugelighet i å få til noe som helst kommersiell suksess. Dette gjennom snart tyve år! Eneste selskap jeg kommer på som du direkte kan sammenligne Photocure med er Biotec.
Det store spørsmål nå er, kan den delvis utskiftet ledelse i PHO (endelig) snu skuta, eller er hele Pho systemet gjennomsyret av denne udugeligheten. Inntil det motsatte er bevist har Dtt et poeng. Da hjelper heller ikke dine korrekte regnekunnskaper. Du jobber såvidt jeg vet ikke i Pho systemet, Dessverre må jeg vel si med din optimisme og din døgnkontinuerlige innsats for selskapet.
focuss
03.10.2018 kl 21:31 4861

Thepower
Skjønner ikke hvorfor du hele tiden kommer tilbake med dette at Cysview ikke selger seg selv. Det er da noe alle er klar over. Det er årsaken til at Ipsen ikke selger der de ikke har organisasjon og det er årsaken til at PHO forfølger den strategien de har i USA. Strategien i USA er at Bellete innarbeider Cysview i en de signalsykehus som er veldig viktig. Så følger PHO opp med en fokusert organisasjon for salg i USA når fase tre konklusjonene foreligger. Jeg kan ikke karakterisere dine kommentarer som annet enn helt håpløst ignorante.
Oregon
03.10.2018 kl 21:31 4839

Photocure hadde litt uflaks med Cevira fordi det er utviklet en vaksine ( HPV vaksine) som nok tok vekk noe av volumet for fremtidig potensiale og vekst. ( og verdi= min kommentar).
Cevira® is in development as a treatment for cervical persistent oncogenic human papilloma virus (HPV) infections and precancerous lesions. The treatment is based on our highly selective Photocure Technology® combining a photosensitizer with activation by light of a specific wavelength. It consists of a convenient, fully integrated drug delivery and light device to be applied intravaginally by the gynecologist.
thepower
03.10.2018 kl 21:41 4811

Focuss, you have said many times that Cysview will sell itself. So have others.

Talking of ignorant I recall in November last year you wrote to a poster called Diane " Why would you go out of PHO for a company that might double in value when PHO can 5 or 10 double in 6 to 12 months"

What is that if not ignorant. I appreciate what you are trying to do but please be realistic. Your tunnel vision doesn't allow to accept that not everyone shares your massive blind optimism.

We are almost 12 months on from your post and I'm sorry to say we are nowhere near 5 or 10 doubling.

Guesswork my friend. You fail to accept that the major challenge for PHO is SALES. You refer only to the size of the potential market, with no attempt to analyse HOW they are going to achieve market share. Your only argument is that Cysview is so good that sales will naturally follow.

It doesn't work that way. You have to sell. If they can do that then what you are repeating every single day might make some sense. Until then it's just nonsense.
focuss
03.10.2018 kl 21:42 4812

Onuk
Jeg må bare si at de som har vært investert over tid mens strategien har vært håpløs for aksjonærer faktisk må takke seg selv. En god investorer må ikke bare bestemme hvor han skal være, men også hvor hun ikke skal være. De som har sittet mange år i Photocure har dokumentert at de ikke er de beste investorene. Å bruke det som argument for hvorfor Photocure ikke er potent nå bør kanskje gå litt dypere inn i situasjonen.

Det photocure ledelsen etterlater seg er et produkt som er dokumentert best i et USA marked på 35 milliarder kroner. Det uten gjeld, med kun 21 millioner aksjer og 100 mill på bok. Helt unikt i norsk børshistorie. Investorer vil komme til å oppdage det.
focuss
03.10.2018 kl 21:45 4788

The power
Nå får du tørke støvet av hjernen din. Jeg har aldri sagt at Cysview vil selge seg selv. Tvert i mot. Herregud en hvilken som helst dust må da forstå at ingen produkt blir solgt dersom ingen tilbyr det.

focuss,
Ikke bruk mer tid på den typen.
Han eller hun fortjener ikke noe tilbake.
Det er et håpløst tilfelle

Onuk
Ingen tvil om at den dystre historien til PHO er styrende for mang en investor. Og det er ingen tvil om at ledelsen i PHO har mye å bevise før vi kan si at historien ikke lenger har noe å si for investeringsvilje.

Men det positive er at det i løpet av sommeren er tatt flere grep av styret, som vil bidra i rett retning.

PHO har gått fra å være et utviklingsselskapet til å ha full fokus på kommersialisering av Cysview, og det i et av verdens mest interessante marked, det amerikanske.

Og selv om Cysview ikke selger seg selv, så kan man ikke underslå at det vil være god og uvurderlig hjelp at Cysview er godkjent av FDA, at man har fått på plass refusjonsordninger og at det er vitenskapelig bevist at BLCC teknologien er den suverent beste til blærekreftdiagnostisering.

På Q2 presentasjonen fikk vi møte leder av PHO sitt USA management, Bellete. Han var i strålende form og kom med mye og interessant informasjon i sin oppdatering av utviklingen i USA. Han sa selv han var bullish til den eksisterende pipelinen.

Vi har også i løpet av de siste månedene hørt styreformann både uttale og repetere at PHO er inne i en periode med akselererende vekst.

Så i den grad vi aksepterer det faktum at styret har gjort grep med organisasjonen og endret selskapets fokus, at vi fester tillit til det såvel styreformann som leder for PHO sitt US mangagement uttaler, så bør vi kunne se frem til Q3 presentasjonen med spenning og velbegrunnet optimisme.

Joda, jeg innser at der kan finnes en mulighet for at ledelsen ikke lever opp til de forventningene flere av oss har til Q3 og at vi i etterkant får et kursfall. Det er derimot en risiko jeg aksepterer, fordi jeg har vanskeligheter for å tro at både styreformann og leder for PHO US management direkte bløffer oss. Jeg har heller ingen tro på at en kapasitet som Daniel velger å påta seg rollen som CEO i PHO om det ikke var for at han hadde tro på at dette blir en gedigen suksess. Hvorfor skulle han påta seg ledelsen av noe han måtte innse er et selskap på veg ut i grøften? Våkn opp folkens! En kapasitet som Daniel ville aldri risikere sin karriere på å gamble på et så ubetydelig selskap som PHO, dersom han ikke samtidig ser at han her har gode muligheter til å utløse et unormalt stort potensiale.

Jeg velger å tro at vi vil få bevis på at det nå endelig er slutt på den tragiske historien til PHO og at pilene nå peker rett mot himmelen. Men jeg krever slett ikke at andre skal ha samme holdning som meg.
Redigert 03.10.2018 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
Predator
03.10.2018 kl 21:52 4714

Erfaring har han ihvertfall, og etter hva jeg ser/leser så har PHO tidligere gått løs på markedet med sprettert mens nå ser det ut som om en 357 Magnum har overtatt. (Billedlig sagt)
Dan Schneider has 25 years of experience in establishing and leading the commercial operations for a number of companies in the life sciences industry and has been deeply involved in the successful launch of many pharmaceutical products, including those for orphan indications. Until recently, Dan was the General Manager of the Specialty Pharmaceuticals Business Unit at BTG International Inc. Previously, he held senior commercial roles at a number of life science companies where he developed the commercial strategy and led the sales efforts across all sectors of the business. Dan holds a BSBA from Saint Louis University and an MBA from Washington University in St. Louis.
Redigert 03.10.2018 kl 22:02 Du må logge inn for å svare
thepower
03.10.2018 kl 21:55 4702

Focuss, I' m not about to start searching through posts to prove it, but you, Ok and Londonmannen have all basically said that Cysview is so overlegen that it will sell itself.

You seem like a nice enough guy, but I have to ask myself why someone who genuinely believes as firmly as you do that PHO will be a gigantic success bothers to write thousands of cheerleader posts. Why not just sit back and relax and wait for the money to roll in? You are trying to convince others to buy for your own benefit. FACT.

Anyone who really thinks that PHO will get anywhere near 1900kr needs to have a seriousntalk with themselves. If PHO becomes a success it will be bought out by a mtinational (just like Algeta) way before it gets anywhere near 1900kr. That is the realistic here. Just say it does get bought out in a few years for say 200kr, for most people who are in at these levels will be very pleased with that, especially if they got in under 30kr. They would be very pleased indeed.

Thepowe : «but I have to ask myself why someone who genuinely believes as firmly as you do that PHO will be a gigantic success bothers to write thousands of cheerleader posts.»

Jeg synes det er langt rarere at folk som ikke tror på PHO (som f.eks thepower) gidder å skrive masse innlegg.
focuss
03.10.2018 kl 22:05 4663

For et drøyt år siden beskrev jeg photocure som den stygge andungen som ville utvikle seg til den vakreste svane. Siden det har PHO vokst skjorta av rubbel og bit av norsk biotech. Og dette er knapt slutten på begynnelsen. Det finnes mange biotech investorer som tror at verdien av et selskap bestemmes av irrelevante faktorer. Slik er det ikke. uansett hvilken bransje man investerer i så holder det ikke dersom det ikke tåler testen av sunt bondevett.

Merlin er vel et typisk eksempel som mente nano skulle i 400 grunnet et dosemetri studie. Mens det dosemetristudiet i realiteten viste var at nano ikke hadde funnet optimal dose. likevel kjører de nå paradigme med to doser som ikke er optimale.
Panis
03.10.2018 kl 22:07 4635

Thepower,
Jeg skjønner ikke helt hvorfor du er ute etter å ta focuss? Alle som investerer i aksjer gjør det etter egen vilje, og forhåpentligvis etter å ha satt seg inn i/lest seg opp på caset de investerer i.
Ingen som har fulgt med her på HO ville investert i PHO selv om focuss hadde sagt det var smart, men han fikk mange (deriblandt meg) til å begynne å lese meg opp på PHO. Som igjen resulterte i at jeg kjøpte aksjer i PHO, og jeg vet at ting tar tid så noe kursmål på 1900 eller 800 må vi vente lenge på.
focuss
03.10.2018 kl 22:10 4633

The power
Jeg vil ikke akkurat si at de som kjøper Photocure på dagens nivå og selger på 200 har gått på en smell.
Panis
03.10.2018 kl 22:15 4584

Ja, vi klarer minst å vente i 2 år... ;-))

Thepower
Selv du bør skjønne at det ikke er noe som selger seg selv. Ethvert produkt krever kapital og innsats for å bli solgt. Det er ikke noe forskjell på Cysview i så måte.
Men det burde vel samtidig være en selvfølge at når produktet er FDA godkjent, har på plass refuasjonsordninger og samtidig er vitenskapelig bevist å være det suverent beste produktet til bruk i blærekreftdiagnostisering, så vil dette neppe bli brukt mot Cysview, men snarere være gode argumenter for PHO selgerne i USA.
thepower
03.10.2018 kl 22:20 4564

Panis, I am not out to get anyone. I just think it's important to bring some balance and common sense to the debate.

Focuss brings some excellent information to this forum,. I think it's prudent to remind people that PHO will only take off properly when the big time investors get involved. Right now it's just small traders and a couple of hundred thousand shares a day ie: it is being traded. There is high risk in a stock that is actively trades and I think that is being overlooked here.
focuss
03.10.2018 kl 22:24 4553

The Power skal ha kred for en ting. og det er en viktig ting. jeg tror han forstår han kan ha tatt feil hvis han får motargumenter han kan forholde seg til.

noen som har tall på utplasserte scoop?
Panis
03.10.2018 kl 22:31 4491

Thepower,

Da er vi enige om at focuss kommer med mye nyttig informasjon så da legger vi den ballen død.

Du må huske på at de fleste som investerer i pharma aksjer her har god erfaring med opp- og nedturer, jeg har selv snart 3 års erfaring i nano som har vært shortet de siste 1 1/2 året. Ikke veldig morsomt, så vi får håpe PHO unngår det.

Så det vel ingen grunn til å selge hvis man har tro på produktet, som de faktisk har i salg i Europa og er på vei inn i USA med.
Redigert 03.10.2018 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Thepower : «prudent to remind people that PHO will only take off properly when the big time investors get involved»

Uenig !
Vi er helt uavhengige av store investorer.
Inntektene kommer uansett. Det er greit for meg om alt deles ut i utbytte
Big_Bull
03.10.2018 kl 22:41 4444

https://bladdercancersupport.org/bladder-cancer-forum.html

Setter pris på innleggene deres gutter, men kanskje vi heller skal lobbyere litt utenfor HO også. Eksempelvis på siden over :) Dette er jo faktisk det beste produktet, så ikke noe umoralsk i å la verden få vite det
Hammers
03.10.2018 kl 22:46 4423

Flere gode strategier for å få seg en god natts søvn.........men PHO i 1900 tar vel kaka?
PHO DA verdsatt til ca 39 MRD på børs........mot dagens drøye 1.

Fakta:
- I MORGEN kommer det fallende 10 dg snitt til å falle under 30 dg snitt.
- I DAG ga kursen salgssignal ved at den brøt under siste bunn på 53,50.
- I KVELD ser det ut som om det er 40-tallet neste!
- INNEN 2 TIMER er det kanskje like greit å ta seg en sovetablett for å få seg en fredelig natts søvn???

Hilsen Hammers......som legger til at Candlesticks anbefalte salg midt i sept......og kursen har deretter ramlet med 10%. Dessuten:
"The bears are in FULL control. Besides, the signal is suggesting to STAY IN CASH".
Redigert 03.10.2018 kl 22:51 Du må logge inn for å svare
thepower
03.10.2018 kl 22:47 4417

Big Bull, that's a bit on the edge isn't it? That's a forum for patients
rockpus
03.10.2018 kl 22:47 4413

thepower:

Det er nok jeg som har skrevet at Cysview langt på vei bør selge seg selv. Trodde ikke det var så vanskelig å forstå hva jeg egentlig mente. Når et så viktig produkt for pasienter på terskelen til døden, får så sterk faglig medisinsk anerkjennelse fra ledende miljøer, bør det være en kjempefordel for dem som skal markedsføre det.
Det blir liksom ikke det samme som å prøve å overbevise et marked at man trenger den nye mobiltelefonen..
Panis
03.10.2018 kl 22:50 4396

Haha Hammers :-)

Det er alltid like hyggelig at du stikker innom, for da vet vi at det kommer en opptur.

God natt og sov godt zzz

Hilsen Panis
rockpus
03.10.2018 kl 22:54 4381

focuss

Med tanke på ny kommende guiding og ambisjoner: Dersom det fortsatt henger igjen holdninger i organisasjonens miljø i Norge, som var ansvarlig for en totalt uforståelig beskjeden guiding, så kan det være en stor fordel at vår nye leder skal jobbe i i USA. Han er jo selv amerikaner og jobber da fra sentrum av de viktigste begivenheter!
Hammers
03.10.2018 kl 22:59 4362

- Guiding og ambisjoner er noe HELT annet enn FAKTA!
- At en person tilfeldigvis kommer fra samme land som man har ambisjoner i er nok dessverre et HELT UNDERORDNET moment!

Hilsen Hammers
rockpus
03.10.2018 kl 23:02 4349

Hammers, strekenes og kurvenes konge her på huset? Eller er det Hugoil? Dere pleier jo å henge i hver deres ende av skalaene..

Kanskje vi bør advare PHO om at TA nå viser at Cysview ikke kan lykkes?
Redigert 03.10.2018 kl 23:03 Du må logge inn for å svare