Størm i Barentshavet du


Ja, je har nettopp vært hos medic og fått sjøsyketabløtter du. Nå trenger je noe å skylle døm ned med se.

Nei, hva skuer mine øyne du. En dispønser med desinfiseringssprit tell håndvask..

..*glugg*..glugg*...ahhh, gøtt gett. Litt øvnsrens fra cateringen og noe 5-56 fra mekanisk øsså nå, så er je så god som ny gett.
Korsar
21.09.2018 kl 16:05 142

En ren sjel i en lurvet krøpp, det er saken se
22.09.2018 kl 12:57 124

Desinfiseringssprit er denaturert slik at den er mer storkæll å konsumere gett.