Pilsner på altanen. Du

20.09.2018 kl 14:52 63

Å jasså du, hvor mange grader viser termometeret nå du? Her er det durablige 13 grader.

Snart: gå i RR's fotspor og konsumere Pokal på altanen i shorts

Itte før å værra snobbete, men storkæller har itte alltaner se, døm har verandaer, eller helst patioer gett