NÅ KOMMER BOLIGKRAKKET!!!!!!!!!!!


Renta vil stige med 0,25 % i kvartalet fremover.
Mange har lånt max av hva de greier med dagens rente.
Enkel matematikk.
DavidM
27.04.2019 kl 21:54 1223

Synes jeg ser stadig flere 2-roms bevege seg nedover på 3 mill-tallet i populære strøk i Oslo.
Utifra FINN virker det ikke å være snakk om noen prisstigning i særlig grad.

Og snart stiger renta enda mer.

På denne tiden i 2017 var det 27000 boliger til salgs. Nå er det 37 000. Nesten 40% flere boliger til salgs enn i 2017, og gjennomsnittlig gjennværende byggetid på uferdige nybygg er kortere enn for to år siden.
DavidM
28.04.2019 kl 12:45 1056

Kombinasjonen flere boliger til salgs, stadig flere nybygg, mindre innvandring og økte boligrenter må jo påvirke boligprisene på et eller annet tidspunkt.

Det er lite boligbygging i sentrumsområder. Det er der mye av boligstigningen skjer, med knalltøffe budrunder. Slik er det i alle de store byene i Norge. Prisen på nybygg-leiligheter er naturlig høyere enn brukt. Disse kommer det ikke mange av i sentrale sentrumsområder - og derav stiger også prisene på begge objekter da de er svært etterspurt. I Bergen er nesten 70% av sentrale bystrøk vernede bygg. Folk ønsker også både å bo og jobbe i sentrum, og dette øker knapphetsfaktoren. Norge er i en særklasse der en vanlig nordmann fortsatt har råd til bolig i sentrum. Ser vi på London, Paris osv. er det umulig for vanlige arbeidstakere å kjøpe leiligheter i sentrumsområder. Byene må vokse utover i areal. Da må det bygges nye boliger - og de har HØYERE priser enn brukt. Nybygg-prisene påvirker bruktbolig-priser indirekte. De som ikke har råd til dyre nybygg-leiligheter må derfor se på bruktboliger = Etterspørselen stiger etter brukt. Det er aldri mer fornuftig å leie en leilighet i >4år vs. å eie. Arbeidsmarkedet støvsuges av bedrifter i privat og offentlig sektor, spesielt nyutdannede innene teknologi, helse, lærere, økonomi, jus og psykologi, men også faglærte. Folk får seg jobb overalt - og de trenger sted å bo. Det er mange bedrifter som må utenlands i disse dager og fremover for å hente kvalifisert arbeidskraft. De som må leie betaler gode priser til de som allerede eier bolig, og utleie er og vil alltid være attraktivt. Det at det er mange boliger på markedet nå vs 2016-2017 er helt nødvendig for å motvirke en sterkere prisoppgang. Kombinert med kraftige innskrenkinger på utlån (jf. boliglånsforskriften) er alle tiltak for å motvirke prisoppgang brukt opp. Likevel ser vi økning i boligpriser. 2- og 3-romsleiligheter i Bergen og Trondheim kan kjøpes for 2,5-3,5 millioner. Det er overkommelig for de med jobb og noe oppspart egenkapital. Her er det ikke mye boligkrakk å spore. Renteoppganger påvirker ikke eksisterende lån nevneverdig, da det fordeles ca 0,125% av en oppgang på 0,25% på nye rentekostnader for å gjøre overgangen mykere - dette gjør alle banker. Husk at boliglåns nedbetalingstid er 25år +/-. Det er ingen som eier boliger i 25 år. Dvs. at man betaler en forsvinnende liten del i renter av den totale boligverdien. En økning på 0,125% av et lån på 3 mill over 25 år er en økning i månedlige utgifter på 125kr. Det er kostnaden ved en middag eller et kafebesøk. Samtidig har vi dok.avgift som alle må betale for selveierleiligheter. Dette er også et tiltak som hindrer vekst - men likevel stiger prisene. Det å eie bolig i Norge er rett og slett for attraktivt ift. andre alternativer. Resten av verden har prognoser som tilsier uendret eller nedgang i rentene de neste årene. Norge er en ensom ulv som de neste årene vil kunne heve renten en eller to ganger til før den må ned igjen. Alt dette utkonkurrere argumenter for boligprisnedgang(krakk). Da må enten befolkningsveksten i byer gå ned, inntekten gå ned eller betjeningstid på lån senkes fra 25-30 år til maks 15-20 år. Utøves sistnevnte argument vil flere unge og andre stå utenfor boligmarkedet, og flere institusjonelle vil kjøpe leiligheter for utleie da det blir overetterspørsel etter å leie leiligheter. I London koster det ca 15-20.000kr i mnd for en hybel i 4-romsleiligheter i sentrale strøk. I Bergen koster det 5-6000kr. I Oslo 6-7000kr. Det er ingen kraft i markedet som trekker verken boligpriser eller utleiepriser ned på sikt, dessverre.
livecnn
28.04.2019 kl 13:47 995

Forbrukslån kan fort bli en ubehagelig virkelighet for noen.
Major1
28.04.2019 kl 14:22 972

I bydel Nordstrand i Oslo øker de iallfall kanskje blir de krakk i Kautokeino og Vågå.

Tja, boligprisoppgangen i mindre byer rundt i landet er jo negativ når man inflasjonsjusterer. Mye pga oljekrisen. Byer på vestlandet og ellers har boligprisene stått "på stedet hvil". Nå kommer oljeindustrien tilbake og ansetter i alle krinkelkroker, samtidig som mange bedrifter har fokusert på andre markeder. Oppdrettsnæringen, IT/digitalisering og miljø/klima for å nevne noen. Det snakkes allerede om en stor mangel på arbeidskraft i mindre og større kommuner. Oslo er et marked for seg selv mtp. bolig. Man får ekstremt mye for 4-5 millioner i byer med <50 000 innbyggere - og det har vært like priser i 6-7 år. Relativt sett til inflasjon siden 2012 er altså prisene gått ned - tipper rundt -8% inflasjonsjustert. Hvis jeg skulle kjøpt i dag hadde jeg vært glad for det - med mindre jeg skulle kjøpe i Oslo. Og nå har vi reallønnsvekst også...

Ja. Som oftest er det mer fornuftig å eie enn å leie om man ønsker bo et sted i mer enn 4 år. Topofthehill skrev "Det er aldri mer fornuftig å leie en leilighet i >4år vs. å eie." Det blir å overdrive.

Ellers det er ikke så gode vilkår for nyutdannede for tiden. Arbeidsvilkårene og lønningene er klart mindre attraktive enn 3-4 år tilbake.

Jeg tror Topofthehill gjør feilen mange gjør i sine analyser. Ser hver by for seg. Ta en titt på Finn og se det skred av boliger for salg i Akershus. Selv har jeg jobbet i Oslo og bodd i Akershus et par tiår nå og sett hvordan det har blitt mye bedre å være pendler enn før: Toget er bedre, veiene er bedre og man kan nøye seg med å dra på kontoret 3-4 dager i uka. Prisene i Oslo er ikke frikoblet fra prisene i Suburbia, der grill, jacuzi, plen og dobbelgarasje er innen rekkevidde for mange kjøpergrupper.
Redigert 28.04.2019 kl 15:52 Du må logge inn for å svare

Å nå kømmer buxekrakket du.KrrRRRaaKKprrrTtTTtrSSssCChttrtt
børst
28.04.2019 kl 16:01 878

Nei. Renten øker, men det samme gjør lønningene.

Børst, økte ikke lønningene også når rentene falt?
Nå får vi lønnsøkning og renteøkning, mens vi etter finanskrisa hadde lønnsøkning og rentefall?

Hvordan har arbeidsvilkår noe med lønn og boligmarkedet å gjøre? Om nyutdannede jobber 10 timer mer i mnd nå vs 2015 så spiller det ingen rolle, og de får faktisk høyere lønn/overtid.
Lønningene har steget for både nyutdannede og arbeidstakere de siste årene, det kan ikke motargumenteres, spesielt i disse tider med reallønnsvekst.
Hvis du mener jeg tar feil ved å se hver by for seg, hvorfor snakker du bare om Oslo og Akershus.. Det norske systemet for lån til bolig er svært fordelaktig for boligeiere. Man får fradrag for renter, lavere formuesverdi osv. Det at det ligger ute et nybygg på Finn med 150 leiligheter betyr svært lite for boligprisene, med mindre man bygger så mye at det blir overkapastitet av bolig, og dette sørger selvfølgelig utbyggere for å ikke gjøre. De skal sitte igjen med en profitt når de er ferdig. Dermed setter de ikke spaden i jorda før minst >50% er solgt - og da er det 2 år til man før nøkkelen. Har sett mange boligprosjekt på Finn som har ligget der i 1 år allerede, uten byggestart. Flere og flere av nye boligprosjekter vil ikke bli realisert.
børst
28.04.2019 kl 17:48 788

Det var svært moderate lønnsoppgjør i årene etter finanskrisen i 2008-2009 fordi renten sank og inflasjonen var lav. Nå har inflasjonen tatt seg opp, og renten følger etter, noe som vil føre til høyere lønnskrav. Noen har allerede fått betydelig lønnsvekst i år. Og så er det vel også slik at det ikke lages tomter lenger, særlig ikke i de sentrumsnære områdene, der folk først og fremst ønsker å bo. Ute i distriktene er prisene betydelig lavere, og vil sikkert synke, men det er fortsatt mange som ønsker å bo helt inne i sentrumskjernen, og har evne og vilje til å betale for det.
Redigert 28.04.2019 kl 17:52 Du må logge inn for å svare

Vel, den såkalte "yngrebølgen" er nå på hell. Yngrebølgen førte med seg stor økning av studenter en periode, hvilket fører til at tilførslen av nyutdannede med master har vært stort de siste tre år. Det har gitt konkurranse om jobbene. At gjennomsnittslønna har økt i Norge er helt uinteressant. Det som er fakta er at nybegynnerstillinger som ga 600k i årslønn etter første år nå lett gir 100k mindre i oppstart, og svakere vekst enn før etterpå. (Det lå en artikkel ute om det på SSB, men fant den ikke i farten.)
Det at de har dårlige arbeidsvilkår (mye midlertidighet og prosjektbasert ansettelse) spiller inn på lyst og mulighet å etablere seg i boligmarkedet og kjøpe seg videre oppover. Dette har også slått inn i fødselstallene med det største fallet i fruktbarhet som er observert i nyere tid.

Kort og godt: etterspørsel etter bolig fra førstegangskjøpere er forbi toppen og fallende nå, se her:

https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/befolkningen

Det store antall innbyggere i gruppen 25-35 har gitt forbigående stor etterspørsel fra førstegangsetablerere de siste årene. Dette gjentar seg dessverre ikke.
Det er tvert imot MYE færre innbyggere i aldersgruppen 15-25 enn i gruppa 25-35, og det er færre enn det var i 1986(!)

Det er ikke renteendringer som knekker boligmarkedet nå. Det er mindre størrelse på etablererkohorter, dårlig arbeidsmarked for unge i en eksplosiv blanding med fallende innvandring som vil utløse et negativt sjokk i aggregert betalingsvilje for kvadratmeter.

hybel og kollektiv-utleiere i byene får en dobbel whammmy, siden innflytting av studenter til byene nå vil bli lavere enn de siste 5-10 år, samtidig som det bygges mange studentleiligheter.
specc
28.04.2019 kl 19:26 718

SELVFØLGELIG KOMMER DET KRAKK I ÅR

DET FORSTÅR VEL EN 4 KLASSING...
specc
28.04.2019 kl 19:27 716

OG INFLASJON ER HELLER IKKE DET SAMME SOM LEVEKOSTNADER ........... DA-AAH
kator
28.04.2019 kl 21:15 663

Noen momenter ----- slik jeg ser det;

I Oslo er "nyboligberget" - som noen liker å kalle det - ifølge "ny analyse" redusert fra over 2.000 til 1.500 .....relativt betydelig nedgang det vil jeg si. Det legges ut veldig lite nye nyboliger ut for salg i Oslo for tiden og jeg er ganske sikker på at tilbudet reduseres betydelig neste 12 måneder.

Leiligheter i Oslo siste 14 dager er solgt 4% over prisantydning - med et snitt 73.500 / høyere enn siste måned hvor snittet er ca 73.000 pr. m2 og 3% over prisantydning. Klart stigende tendens. Dog på et lavt volum..

Bruktleiligheter som ligger ute for salg i Oslo - og ikke er solgt - har en snitt prisforventning akkurat idag på 74.400,-. Selges de for 3-4% over prisforventning skal leilighetsprisene opp på ca 77.000 pr. m2 / som skulle tilsi en ytterligere oppgang på 4-5%.....ila relativt kort tid. Trolig vil ikke april statistikken - pga påsken - være spesielt sterk for Oslo - mens mai og juni kommer til å bli overraskende sterke. For mange. Deretter skal vi sikkert ha den tradisjonelle svakere høst / vinteren. Vi skal ha i underkant av 1.000 visninger av bruktboliger i Oslo søndag, mandag og tirsdag nå - blir morsomt å følge....

Der hvor vi vil se den største veksten i boligbehovet i årene fremover er ikke blant de unge - men blant de eldre som lever lengre - er friskere - bor lengre hjemme - flytter fra enebolig til leilighet - og mange har svært dype lommebøker. I Oslo er også gjennomsnitt størrelsen på husholdningen lavest i landet.

De som lengter etter et boligkrakk i Oslo er standhaftige - men må i hvertfall vente noen år til. Om det kommer. Men det er de blitt gode på....

I områdene rundt Oslo er jeg vesentlig mer negativ - her er det tendenser til overbygging ganske mange steder er min vurdering. Vi får en stadig sterkere tendens hvor de som har råd - og ønsker det - bor sentralt i Oslo - mens mange som ikke har råd - eller velger å bruke sine penger annerledes - flytter til Akershus - Buskerud - Østfold / Vestfold. I en del områder her tror jeg man kan gjøre noen rabatterte kjøp de neste 2-3 årene ....men her vil det også være betydelige - og økende forskjeller - mellom attraktive og mindre attraktive boliger. Dette har vi sett generelt i markedet - det er en betydelig betalingsvilje for prosjekter som har noen ekstra kvaliteter.
Redigert 29.04.2019 kl 10:09 Du må logge inn for å svare

Veldig enig i at det er de litt mindre attraktive boligprosjektene utenfor Oslo det vil bli størst prisreduksjon på. Uansett er brå krakkbeveglser helt usannsynlig.

Når det gjelder dette med de eldre som flytter fra enebolig til leilighet: Har noen på forumet noengang sett noen tall på forekomsten av dette fenomenet?

Har selv kjennskap til en del eksempler på eldre som bestemmer seg for å gjøre tilpasninger i eneboligen framfor å selge den og flytte.
Ebe
28.04.2019 kl 23:05 556

Interessant!

Kanskje dumt spørsmål, men hvor finner du hva leilighetene i Oslo har gått for i forhold til prisantydning? Publiseres det statistikk på det?
kator
28.04.2019 kl 23:19 537

Ikke dumt i det hele tatt. Det kommer i månedsrapporten til eiendom Norge.

Skal du følge med mellom rapportene må du abonnere på eiendomsverdi.no. Som er en betalingstjeneste eiendom norge har.
Ebe
28.04.2019 kl 23:48 512

Kult, da skal jeg sjekke ut det! Tusen takk!

Å appellere til fornuften er verdens største slag i luften. Jeg føyer bare til; det kun datoen som skiller helten i fra Tufsen.
Kjøper du en bolig for kr 900 000.- med 18 % rente eller en bolig 1,8 Mill med 9 % så er de månedlige kostnadene akkurat det samme, som bekrefter regelen. Det er kun datoen som skiller helten fra tufsen. Tidspunktet man foretar kjøpet er helt avgjørende, fortreffelig ironisert og beskrevet av en lett humrende eiendomsinvestor Christian Ringnes, beskrivelse av boligprisene etter Gro var avreist, og Mulla Krekar vel ankommet kongeriket. Det «gikk det til himmels for både genier og idioter».

I 2013 var effekten av rentefradraget 28 prosent, i 2019 har det gått ned til 22 prosent. (Når effekten av et fradrag går ned. Da går skatteskjerpelsen opp...)


Skatten på alminnelig inntekt (inntekt etter fradrag) har stadig gått nedover siden 2013. Da lå den på 28 prosent. I årets skattemelding for 2018 er verdien av fradraget 23 prosent, som går ytterligere ned til 22 prosent i 2019. Dette betyr at denne skatten har gått ned med over 20 prosent (6 prosentpoeng). https://www.nettavisen.no/okonomi/sa-mye-har-verdien-av-rentefradraget-gatt-ned/3423676083.html
Redigert 29.04.2019 kl 08:31 Du må logge inn for å svare

Ja, vanlig å si at man vil ønske bytte ut eneboligen med leilighet ved neste boligkjøp, men tror mange utsetter det.

Skulle likt å sett data som beskrev boligbytter i frekvens og type over aldersfordelingen.