APCL – en nytt Noreco-case med stor skjult verdi?

Warom
APCL 20.09.2018 kl 10:21 51818

Har kopiert inn ett meget bra innlegg/analyse fra Xtrainvestor der Lars Brandeggen (som er grunnleggeren av XI) har tatt for seg ett område som mange har «neglisjert», nemlig det fremførbare underskuddet APCL har opparbeidet seg gjennom årene. Innlegget er grundig og langt men velger likevel på tross av lengden å lime inn teksten i sin helhet som en TS. Les mer på XI kanalen https://www.xtrainvestor.com/channel/apcl-ol
Her er innlegget.


For et par år siden var Noreco et konkursdømt selskap med en stor rettstvist som reell egenkapital. Etter å ha vunnet saken i første instans (kurs ti-doblet) og tapt saken i høyere instans (kurs falt men fortsatt fem-doblet) venter de på om saken tillates anket til dansk høyesterett. Uansett utfall synes markedets fokus og verdisetting å ha skiftet til selskapets fremførbare underskudd i Danmark/UK – verdier som for et par år siden var neglisjert av enhver analytiker og lite fremholdt av selskapet. Jeg ser en veldig Noreco-lignende situasjon i APCL nå; konkursdømt med større rettstvist(er) som mesteparten av egenkapitalen med et ukjent og aldri omtalt ganske voldsomt fremførbart underskudd.

APCL har nå en markedsverdi på av 20 MUSD. Dette har vært et katastrofalt selskap som man kan lese om i APCL-kanalen på Xtrainvestor – men som tilfelle Noreco viste kan selv et historisk katastrofalt selskap vise seg ha en riktig attraktiv aksje.
Etter å ha lest årsrapportene ble jeg ble overrasket over å oppdage i notene at det australske morselskapet – som man faktisk kjøper aksjer i - har over over en milliard USD i ‘accumulated losses’ og at de oppgir at konsernet har 600 millioner USD i ‘tax losses carried forward’. Fremførbare underskudd kan ha betydelige verdier (ref Noreco) og jeg hadde ikke sett dette nevnt noen gang hverken i de svært få analyser som er gjort (den siste for halvannet år siden) eller i kommentarer på sosiale media. Jeg har forsøkt å få ut ytterligere/grundigere informasjon fra selskapets ledelse om disse verdier, men telefonbeskjeder og mailer er ubesvarte. For et selskap som etter hvert er litt «eierløst» gjør slik mangel på respons meg litt mistenksom, ikke minst når selskapets ledere fikk betydelige lønnskrav utbetalt i form av aksjer rundt nyttår. Jeg har samarbeidet med nick Warom på Xtrainvestor for å finne ut mer om skatt og caset generelt, mange kjenner til han som skribent også på HO.

En milliard dollar i akkumulerte tap i Australia har potensielt en teknisk verdi på 300 millioner USD eller 15 ganger dagens børsverdi med australsk skattesats. Bruker man gruppens fremførbare underskudd så er teknisk verdi på 180 MUSD – eller 9 ganger dagens børsverdi. Merk: I enhver transaksjon med utenforstående vil teknisk verdi prises til betydelig rabatt.

En hel del av det fremførbare underskuddet i konsernet vil måtte være å henføre til datterselskap i ulike land; såkalte «tax pools» i lisenser/datterselskap i oljeproduserende land kan fort ha klart høyere verdi pga høye skattesatser og enklere benyttelse. Selskapet har i sin årsrapport ikke spesifisert underskudd til land foruten i morselskapet i Australia. Men på nettet finner jeg at APCL bl.a. har et datterselskap i England som i 2016 rapporterte «retained losses» på 334 millioner USD. Det kan være at visse underskudd i døtre hvis ubenyttet til slutt ikke kan benyttes som skattemessige fremførbare underskudd i mor. I selskapets konsernregnskap fremgås av notene at de bruker 30%-skattesats på underskuddet som basis for skatteverdi – dog kan denne (som normalt i slike tilfeller – ref igjen Noreco) ikke balanseføres så lenge det hersker tvil om utnyttelse.

I Australia har de i 2017 innført lettelser i bruk av fremførbare underskudd. Enten må det være viss kontinuitet på eiersiden (50%? – hva gjelder for børsnoterte?) eller «similar business» (tidligere «same» business). Og da er det klart interessant at toneangivende aktører i Senegal og Gambia som FAR og Woodside Petroleum begge er australske, sistnevnte har en mkt cap på 25 milliarder USD. Disse må åpenbart drive similar business. Men merk at som i Norge finnes det gjennomskjæringsregler som kan inntreffe hvis en transaksjon helt åpenbart kun er gjort av skattebesparingsmessige årsaker.
Hvordan bør APCL prises? APCL’s verdisetting innebærer en høyst subjektiv beregning da det er sannsynligheter som må vektes.
Markedsverdien er altså 20 MUSD, med net cash 7 MUSD gitt at man ikke regner inn forpliktelser på 7 MUSD knyttet til lisenser i andre land som er tilbakeleverte (selskapet hevder i rapporter at de kommer seg unna). Så Enterprise Value 13 MUSD evt 20 MUSD.
Verdi 1: Full seier eller forlik på en eller flere av de fire lisensene.

APCL inngikk en intensjonsavtale med en ikke navngitt aktør (ryktes Cairn Energy) om farm down på tre av lisensene (en i Senegal, begge i Gambia) ned til 30% der APCL skulle få viss kostnadsdekning samt bli carried på inntil tre letebrønner.
APCL hadde helt klart ikke fullgjort sin arbeidsplikt på lisensene og har blitt varslet av myndighetene om at utgått lisensperiode ikke er forlenget. Eller kanskje snarere ikke varslet, men først fått lest om det i media. En lisens – ROP i Senegal som ikke inngikk i farm out avtalen – er allerede gitt videre til Total som nylig inngikk farm down avtale med Petronas (det statlige malayiske oljeselskapet) til tross for pågående tvist. Interesse fra majors beviser at det må anses som en attraktiv lisens.

APCL hevder at terminering ikke har skjedd iht lisensavtalen og har dratt inn begge land til ICSID – en internasjonal voldgiftsdomstol - med krav om full tilbakelevering av lisensene.

Intensjonsavtalen virker ha priset de tre blokkene til 55-70 MUSD. Meglerhusene vurderte imidlertid APCL’s restandel på 30% betydelig høyere – Pareto anslo at den riskede verdien av APCL’s andeler i Senegal og Gambia etter farm down avtale representerte NOK 17 per aksje – ekslusive ROP-lisensen. Mirabaud lå enda høyere med nesten NOK 32 per aksje. Merk at begge disse aktørene var selskapets rådgiver i tidligere emisjon og da etter mitt syn blir mindre troverdige. Men det viser at meglerhus gjerne verdsetter et leteselskaps assets betydelig høyere enn farm down prisingen. Tilsvarende så man også ganske raskt i markedsprising og analyser etter transaksjon på Panoros Dussafu-felt; man verdsetter gjerne feltandelen høyere enn implisitt ut fra den strikte transaksjonsverdien – spesielt hvis avtalen innebærer at det raskt vil skje hendelser som leteboring, utbygging etc.

Det er verdt å notere seg at intensjonsavtalen ble inngått mens oljeprisen var på 53 USD/fat. FAR farmet i februar 2018 ned på de to naboblokkene i Gambia til fordel Petronas mens oljeprisen var på 64 USD/fat til en implisitt pris på til sammen 92 MUSD. APCLs blokker er anslått ha uriskede prospective ressurser på 3,1 milliarder fat, FARs ble anslått til over 1 milliard fat uten at man ut fra det bør si noe intelligent om verdiforholdet blokkene imellom.

Senegal/Gambia har blitt et hotspot med solid interesse fra større aktører etter større funn. BP, CNOOC, Woodside, Total og Petronas har nylig gått inn i området. I de to lisensene som APCL eide/eier i Senegal er det anslått net uriskede ressurser på 1,8 milliarder fat. I lisensene vil det foregå ren leteboring og riskede ressurser vil da normalt ligge 10-20% av uriskede – mao chance of success for enkeltbrønner på mellom 10-20%.

Tvisten? Det er vanskelig å vurdere hvor den står. Det er ingen tvil om at APCL ikke har fyllestgjort sin arbeidsplikt og for meg fremstår det klart at landene burde ha kommet seg greit ut av dette ved å følge lisensavtalen til punkt og prikke. APCL hevder derimot at dette ikke har skjedd. Når man ser interessen for området og de økte beløpene som aktører betaler for å komme seg inn på lisenser så forstår man at det kan være svært god økonomi og dermed fristende for Senegal/Gambia å ta tilbake lisensene og heller beholde pengene selv. Det kan muligens også være skattemessige årsaker til å sørge for at APCLs tax pool forsvinner fra lisensene. Nå har det vært en hel del «surr» i disse landenes energidepartementer tidligere for å si det mildt og spørsmålet blir egentlig om Gambia/Senegal kan ha rotet det til for seg selv i iveren etter å ta tilbake verdiene eller grunnet politikere/byråkrater på jakt etter en «envelope of happiness»… ? Så lenge behandlingen i ICSID pågår kan det bli vanskelig å få noen til å utvikle blokkene, det burde tilsi en viss forliksinteresse. Imens vil det foregå interessante leteboringer på naboblokker.

Verdi 2: To 100%-eide dypvannslisenser i Sierra Leone.
Jeg har ikke sett noen verdianslag fra noen på disse og farm downs har ikke skjedd. Sierra Leone holdt nylig på med en tildelingsrunde som er blitt utsatt. APCL skal etter plan komme med drill or drop beslutning innen utløp av oktober. Urisked prospektive ressurser er anslått til 2,5 milliarder fat, men dette er på over 3000m havdybde og så langt har selskapet altså ikke lykkes i farm down.
Verdi 3: Fremførbare underskudd – tax pools:
Som beskrevet i starten – oversett verdi-
Så hvordan regner man på noe slikt?

Verdi to 90% eide Senegal-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ Verdi to 100% eide Gambia-lisenser * sannsynlighet for å beholde = risket verdi
+ 180-300 MUSD i teknisk verdi fremførbare underskudd * rabatt = risket verdi
+ Verdi Sierra Leone –lisenser
Fratrukket nåverdi av fremtidige driftskostnader (vanskelig å anslå)
= mer eller mindre enn 20 MUSD ?
En ting er hva man selv tror om verdi/sannsynlighet – noe annet hvordan et marked vil vurdere dette. I mai 2017 hentet selskapet 30 MUSD til kurs NOK 7,75 etter at kursen var på NOK 12,2 før emisjon ble kunngjort. Den gang var oljeprisen på 52 USD, de hadde andel av lisens i Cote d’Ivory der leteboring var i gang, de hadde inngått LOI i Senegal/Gambia men ikke fått aksept fra myndighetene. Pareto anslo at lisensen i Cote d’Ivory utgjorde 25% av en risket NAV.

....fortsettes

tuja
25.09.2018 kl 11:43 3806

Kan godt bli høstens rakett, men vil få konkurranse med EAM. :)
FkL
25.09.2018 kl 11:51 3785

Har dessverre ikke plass til flere i porteføljen min for øyeblikket, men jeg tror på PEN og APCL, hvis vi skal holde oss innen olje og potensielle raketter.
25.09.2018 kl 12:35 3681

på fredag skjer det store ting ifølge folket men hva det er vet ingen! jeg har tatt ett bet og 1.50 passeres lett. kalkylene mine er endret! dette ser unektelig bra ut!
Warom
25.09.2018 kl 12:38 3669

verbatim
I går kl 20:32
827
på fredag kan det handles på 1.02...vi er på god vei.

Hadde vært morsomt å vite hva som gjorde at "kalkylene dine" var endret?
25.09.2018 kl 12:41 3652

leste ikke før nå at det skulle skje store ting på fredag...det må jo være positivt det!

Warom,
Det finnes heldigvis en knapp på høyresiden i innlegget der du kan blokkere brukeren. Om så denne brukeren en dag skulle ha noe fornuftig å si eller spørre om, så vil ingen bry seg om han. Synd for ham da.........
Redigert 25.09.2018 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
25.09.2018 kl 12:58 3582

ytringsfriheten bør vel være stor her da! men hva er det egentlig apcl har bortsett fra usikre lisenser i senegal og gambia?
25.09.2018 kl 13:46 3454

visste selv ikke om den muligheten men den blir tatt i bruk. registrerer at ingen vet hva annet enn gambia, senegal og milliardunderskudd som apcl har. det er notert!

Verbatim,

nå blir det vel litt for masete. Det er ingen hemmelighet at APCL også har en lisens i SL, og at de også har +/- 10 millioner USD i banken.
25.09.2018 kl 14:19 3351

takk for svar!

Spennende , ser for meg at det kan ligge nyheter anytime, men tipper selv mandag 1 oktober. Satser på at det går nordover
25.09.2018 kl 14:45 3283

det tror jeg og☺️
Opp+
25.09.2018 kl 15:21 3223

Woops!!! Å der var verbatim borte:) deilig
Aldara
25.09.2018 kl 15:23 3216

Og horene selger seg stadig billigere og billigere idag au...
På ask...
Kan dem aldri lære seg å selge seg bare litt dyrere..
Idiottapere!!
Solux
25.09.2018 kl 15:25 3197

Folk har hauset denne i snart 2 år om at i dag skjer det, mandag den 20 skjer det, neste måned skjer det, neste år er året...

At folk ikke blir lei og innser snart hva man har investert i?
- Noen sier de investerer i: 2 lisenser i Gambia, 2 lisenser i Senegal, 1 lisens som er borret med er "abondoned" i Elfenbenkyste, og 2 lisenser i SL.... + 10 MUSD på bok, fremførbart underskudd på 2-300 MUSD!

...... Virkelig alle sammen, skal vi ikke bare ta oss et pust i bakken og se på fakta!

----
Dette er status:

GAMBIA:
1. APCL er i klinsj med Gambia på begge sine tidligere lisenser - hvorav denne twisten allerede er under behandling. (Gambia mener APCL har brutt konktrakten, da de ikke har borret som lovet innen frist på noen av deres lisenser - etter å ha hatt den i 6 år). Dette er også noe APCL bekrefter at de ikke har gjennomført, på grunn av klima, presidenter og regimer etc.
2. Begge lisensene til APCL er utgått før og på dagen 31.12.16. De har søkt om forlengelse men ikke fått godkjennelse av myndighetene.

SENEGAL:
1. APCL har også klart å havne i samme twist i Senegal, på sine to tidligere lisenser. De er utgått begge to hvor den siste gikk ut 31.12.17, hvor de har søkt om forlengelse men ikke blitt fornyet.
2. Senegal står på det samme som Gambia, at APCL ikke har oppfylt kravene til kontrakten, som var å bore minst en brønn på en av lisensene. APCL har hatt lisensene i 4 år uten å få dette til.
3. Videre er den ene lisensen allerede gitt bort til i 2017 Total, som allerede har fått partner og skal bore med farm in partner allerede neste år.
4. APCL har nå tatt kontakt med Total, men blir møtt med lukkede dører - ref tidligere artikkel. Tilfeldig?...

Sierra Leone
1. Lisensene her er drill or dropp dead line I November. Alle uten skylapper ser at dette blir umulig, om ikke avtale kommer i morgen kl 09. Partner må på plass, da APCL ikke har penger til å dekke boring alene, samt at det gjenstår masse arbeid i form av seismikk, planlegging etc. Denne ser jeg på som høyst usansynelig at APCL får noe mer ut av enn at de velger å fokusere på rettssakene i landende nevnt over.
2. Sierra Leone er også et scenario, hvor APCL må få en partner som vil risikere høyt, basert på ultra deep well, også har kosten med å bore gått opp drastisk siste 2 årene.. noe som ikke gjør saken enklere.

CASH:
1. APCL har 9 MUSD i cash etter emisjon på 7.75kr - dette var for å funde en avtale på farm out i Senegal og Gambia - noe CEO lovet aksjonærene å bli signert på denne tiden. Det ble den ikke, etter at pengene var kommet inn. uheldig kan man være si? .. Sjekket tydeligvis ikke godt nok med de som skulle godkjenne - ergo myndigheter i BÅDE Senegal og Gambia. Heller ikke tilfeldig?
2. Hvor mye er 9 MUSD i Cash, når man er i 2 internasjonale rettsaker? Jeg selv påstår at penger er ingen verdi i denne business, men lisenser er. 9 MUSD er også alt for lite til å gjøre noe vettugt med. Et nytt SL scenario?.. Ikke så attraktivt med emisjon på noe så usikkert.
3. APCL sitt fremførbare underskudd.... Denne bør legges død. Hvordan dette kom på banen, er ikke til å tro en gang. For å tro at dette er noe som skal komme til overflaten, og gi APCL cash på 200 MUSD, det skjønner man etter en enkel kobling ikke stemmer overens med virkeligheten.

Så, da er det vel bare å ta I mot pepperkanonen fra hauserne - men ville tenkt litt over hvorfor og hvor mye man investerer her. For i mine øyne investerer man i et selskap som virkelig har klart å kjøre seg inn i et gjørmebad, med lite penger og utrolig liten tilitt til topp 20.
Redigert 25.09.2018 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
25.09.2018 kl 15:32 3176

meget bra innlegg. viser at det er ren gambling dette...men ett lite koselodd her er bare moro:)
thief
25.09.2018 kl 15:35 3165

Solux
Du gidder ikke nevne at Gambia/Senegal høyst sannsynlig ikke har fulgt prosedyrene i kontraktene.Det er kanskje ikke så viktig når du ikke har aksjer:)
Aldara
25.09.2018 kl 16:10 3081

Jævla horer som selger seg billigere og billigere og billigere og bi...
Og plutselig må de alle løpe....

Meget bra innlegg av solux.
Ser noen skriver til stadighet om at APCL har 9 mill $ i cash, men de som skriver det ignorerer at de har 12.5 mill i kortsiktig gjeld. Og at APCL i første halvår brant de 3,5 mill i «operating expenses» i følge regnskap 30.6.. 2018. Så hvis de brenner 3,5 mill pr halvår, vil det si, hvis de fortsetter i samme tempo, at de brenner hver måned 600 000 $ og etter september skal de da ha brent 1,8 mill dollar. Dermed blir det tull å snakke om 9 mill $ i cash når de ikke har noen inntekter overholdet. Man må heller ikke overse at ledelsen i stedet for å få lønn har «valgt» å få aksjer. Det viser svakhetstegn, selv om noen innbiller seg at det er veldig positivt.
Nå er det jo en risiko for at APCL taper voldgiftssakene, og hvis de gjør det, mener jeg risken er at selskapet som er insolventkonker- fordi gjelden er større enn eiendelene (her er aktivert 9 mill i letekostnader) Da kan resultatet bli at de konker.

Når det er sagt, jeg håper jo at selskapet klarer seg, men det er tragisk å se at hver gang noen kjeltringer i denne aksjen, legger ut fake news, eller oppkonstruerte spekulasjoner om at kursen skal plutselig gå til det mangedobbelte. da samkjøres roboter på steroider og kursen stiger kraftig i 1 dag. Men dagen og uken etter slike krumspring, faller kursen ned som en skinnfell.
Redigert 25.09.2018 kl 16:23 Du må logge inn for å svare

Brumle,

jeg er jo enig med deg i hovedpremissene dine (APCL er i en dårlig situasjon, og har ikke for mye penger igjen). Når det er sagt, vi trenger heller ikke gjøre det verre enn det er. En del av det som er utestående er i forbindelse med lisensforpliktelser og kostnader til myndigheter. Får de ikke tilbake eller forlenget lisensene, vil det ikke være så mye som skal betales.

Jeg sakser litt fra et innlegg jeg skrev om halvårsrapporten: De har 3.7 millioner cash burn i dette halvåret, fra cash flow statement. «Reelle” trade payables er på 2.6 millioner (det vil si 3.6 millioner minus 1 million som de er skyldig for lisens forpliktelser (fra note 10), som ikke vil bli betalt så lenge de er i en disputt). Working capital er da på 9.4 millioner (restricted cash er ikke «tilgjengelig», samtidig ignorerer jeg current receivables siden det er lite sannsynlig at de blir betalt i perioden) minus 2.6 millioner i relle short term forpliktelser, som gir 6.8 millioner i tilgjengelig kapital (og kanskje de kan klare å hale ut betalingen av de 2.6 millionene i short term forpliktelser).

Vi kan kanskje regne med at det har vært større kostnader på grunn av voldgiften med Gambia, samtidig kom det en ny voldgift med Senegal. Så ser vi litt stort på ting, har de cash igjen for omtrent et års drift eller litt mindre, om det ikke skjer noe vesentlig i Senegal eller Gambia, eller det kommer noe nytt i SL. I løpet av året vet vi nok hva som skjer med 41(5) i Gambia, blir den saken ikke avvist i favør av Gambia og det ikke blir en minnelig overenskomst, blir det nok endel merkostnader ved voldgiften, så da må de nok gjøre en emisjon eller annet på våren. Det kan jo også komme noen nyheter i Sierra Leone eller Senegal - blir det en farmout, kan det jo komme noe penger inn.

Men uavhengig av det, selskapet burde ikke være i noen konkursfare over natten.
Redigert 25.09.2018 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
Turbon
25.09.2018 kl 19:01 2883

Vojnevojne... 0,8...

:D
Redigert 25.09.2018 kl 19:01 Du må logge inn for å svare
Warom
25.09.2018 kl 19:33 2819

Brumle;
Hva er det du ikke forstår når det gjelder lisensforpliktelser? Prøv en gang til, så skal msn for «ørtende gang» forsøke å forklare deg hvordan man leser ett regnskap(kanskje for mye forlangt, men dog)

Solux sin kommentar vil jeg anbefale alle å hoppe over. Start med å lese historien på denne «figuren» så slipper man å lure så mye mere.

Poenget mitt, fremogtilbake alle snakker om at de «har 9 mill i cash» og som du er inne på, stemmer ikke det. APCL har brent 600 K $ cash pr måned første halvår 2018 Dette mener jeg er viktig å få med seg.
Warom Du skal delvis ha rett, de har gjeld på 12,8 mill $ men av dette er det ca 8,8 mill som er knyttet til lisensmorpliktelser, jfr note 10 og 11. Dvs at annen gjeld er da 4 mill så vidt jeg kan forstå. Jeg mener både lisensforpliktelser og annen gjeld må sees i sammenheng med selskapets likvide midler.
Når det er sagt, tidligere revisor var ikke like snill, i 2017 halvårsregnskap sto det i notene at APCL hadde 44 mill i fremtidige lisensforpliktelser. Men han fikk jo sparken. Det er vel et poeng at dersom de skal oppfylle lisensforpliktleser både fremtidige og pi nåtid, så har de ikke mye cash igjen for å si det mildt.
Som Solux er inne på Warom, det virker som de ikke har nubbesjanse å oppfylle sine lisensforpliktelser rettidig , og dersom de mister rettighetene sine som følge av at det, hva har de da igjen? Ingen inntekter, ingen virkelige rettigheter og snart bunnskrapt kasse. Nye voldgiftssaker??
Jeg ville ikke satset pengene mine på et selskap, som egentlig lever på nåde og håp om at de vinner voldgiftsaker, men gjør de det, mener du de da i ettertid kan klare rettidig å oppfylle sine forpliktelser? Jeg tviler på at store oljeselskaper kommer på banen som en reddende engel men går dirkete til kilden.
Warom
25.09.2018 kl 21:27 2652

«....men gjør de det, mener du de da i ettertid kan klare rettidig å oppfylle sine forpliktelser? Jeg tviler på at store oljeselskaper kommer på banen som en reddende engel men går dirkete til kilden.»

Les det du skriver en gang til, men ja....om de får kontroll på sine lisenser, så er nok det det minste problemet.

....la meg hjelpe deg litt på vei. Du tviler altså at «de store» skulle komme løpende om de fikk kontroll på lisenensene, det blir vel selv for deg litt dumt å påstå.
Taylor
25.09.2018 kl 21:50 2600

Beholder Apcl en eller flere lisenser,blir det kø blant de store for å inngå partnerskap. Å påstå noe annet,blir surrealistisk. Er uomtvistelig ett komplisert case Apcl, men har unektelig ett stort R/r. Reward er større enn noensinne,etter min mening.
Takk Warom for din utrettelige kamp for å holde en opplysende,saklig og opplysende debatt her på forumet.
En kamp det i seg selv.
Solux
25.09.2018 kl 22:09 2564

Du er jo litt søt da Warom... får ikke andre lov til å få et reelt inntrykk mellom dine «noreco», «verdiunderskudd» spekulasjoner/kommentarer. Man leser fort at du virkelig prøver å overbeskytte din investering.
- for 1 mnd siden skrev du at du hadde lettet beholdningen din. Kall gjerne meg en figur, men du er jo en du også.

Finn en feil med det jeg skrev... ? :) siden du ser deg selv fra toppen av kransekaka.
tuja
25.09.2018 kl 22:17 2535

Solux

Tror nok warom går deg en god gang hva gjelder APCL.
Men, det er min mening. :)

min feil, siste setningen slang jeg på, etter at jeg hadde skrevet innlegget så det kom feil ut, Får rette på det da, Jeg mener at det er mindre enn 25 % sjanse for at et selskap som nærmest er på bar bakke, og som har stort sett alle steder har misligholdt forpliktelsene sine over hele linja, og dermed påført disse landene store tap, vinner voldgiftssaken.
Så da får jeg redigere innlegget jeg skrev til deg, slik at det kommer slik jeg mener
Warom Du skal delvis ha rett, de har gjeld på 12,8 mill $ men av dette er det ca 8,8 mill som er knyttet til lisensmorpliktelser, jfr note 10 og 11. Dvs at annen gjeld er da 4 mill så vidt jeg kan forstå. Jeg mener både lisensforpliktelser og annen gjeld må sees i sammenheng med selskapets likvide midler.
Når det er sagt, tidligere revisor var ikke like snill, i 2017 halvårsregnskap sto det i notene at APCL hadde 44 mill i fremtidige lisensforpliktelser. Men han fikk jo sparken. Det er vel et poeng at dersom de skal oppfylle lisensforpliktleser både fremtidige og i nåtid, så har de ikke mye cash igjen for å si det mildt.
Som Solux er inne på Warom, det virker som de ikke har nubbesjanse å oppfylle sine lisensforpliktelser rettidig , og dersom de mister rettighetene sine som følge av at det, hva har de da igjen? Ingen inntekter, ingen virkelige rettigheter og snart bunnskrapt kasse. Nye voldgiftssaker??
Jeg ville ikke satset pengene mine på et selskap, som egentlig lever på nåde og håp om at de vinner voldgiftsaker, men gjør de det, mener du de da i ettertid kan klare rettidig å oppfylle sine forpliktelser? Hvis det er et faktum at det er umulig for dem å overholde forpliktelsene, om de "skulle vinne" selv med farm in backet opp, kan landene da gå til ny oppsigelse? Og hvor lang tid tar voldgiftssakene? Hvis reell kontantbeholdning er f. eks. 6 mill og de brenner 6 mill på 10 måneder, har de ikke mye igjen når voldgiften er avgjort. Jeg tror et poeng for voldgiftsretten blir APCLs selvstendige økonomiske evne til å levere iht forpliktelser.

Taper APCL voldgiftssakene tviler jeg på at store oljeselskaper kommer på banen som en reddende engel, men går dirkete til kilden.
Redigert 25.09.2018 kl 22:42 Du må logge inn for å svare
tuja
25.09.2018 kl 22:49 2453

brumle

Kan jo hende du vil angre stort på det.
Får APCL medhold, eller det kommer forlik, går aksjen flere 100%.
Den var i 12kr før det ble innmeldt arbitrition.
Bare at de får beholde SOSP vil gi ett sprang på 2-3kr.
Men, hver sitt valg.
Du har tatt ditt, men frekventerer fortsatt på trådene. Så interessen er vist ikke
helt fraværende. :)
Solux
25.09.2018 kl 22:57 2438

Tuja,
Du kan også vinne i Lotto på en lørdag, og da skiller det også en oppgang på flere 100%.
Msn du vet jo med dette synonymet hva sjansen er?

Dette er ikke et business case, det er ren gambling. Det jeg prøver å si. Apcl har havnet på kant i begge land på alle sine lisenser i dem. Da bør man snart innse fakta. Verre blir det jo når Gambia lisensene gikk ut for snart 2 ÅR siden... og arbitration har enda ikke begynt! Tenk Senegal, den saken er jo ikke satt engang. De 9 mill usd går fort ...
Yess
25.09.2018 kl 23:08 2419

Enda har ingen her inne vært i nærheten av å kunne imøtegå den glitrende analysen til Lars Brandeggen.

Et nytt Noreco-case, det smaker fugl av det!
Taylor
25.09.2018 kl 23:09 2412

For deg,Brumle,som ikke ser noe konstruktivt i utviklingen for Apcl sitt vedkommende,er det da ett besynderlig lett valg for deg å avstå i innvisteringer i selskapet. Du er faktisk heldig som har sånn ett klart nøkternt syn. For oss andre ,som har "guts" nok for å innvistere i dette caset, kan fallgruven være ett scenario, men rewarden mer enn du kan takle som utenforestående. Ditt valg.
tuja
25.09.2018 kl 23:19 2386

Solux

Du valgte å selge for kun kort tid tilbake. Da var du superpositiv.
Ingenting er forandret siden da. Så din mening om APCL lar jeg meg ikke bli affisiert av,
da du kun er en "gold digger" som forandrer totalt mening fra siste aksje er solgt(eller kjøpt).
Virre virre vapp. End of story.
thief
25.09.2018 kl 23:46 2325

solux
" Verre blir det jo når Gambia lisensene gikk ut for snart 2 ÅR siden... og arbitration har enda ikke begynt! Tenk Senegal, den saken er jo ikke satt engang. De 9 mill usd går fort "

Tror du total driller rop,hvis lisensen er til voldgift??NEI!Og de har nok påvirkningskraft hos Senegal.Så i Senegal er nok saken løst før total setter ned borekrona i løpet av 2019!Der er jeg rimelig sikker på at løsning kommer,uten full rulle i voldgift!Og det mest fornuftige/innlysende da vil være at apcl beholder sosp,og rop blir offret.Begge partene har vel ikke fulgt forpliktelsene sine,så at begge ofrer noe,burde være en god deal.Senegal vil neppe sette rop/total på spill,for å kanskjevinne sosp:)!!
Andyo
25.09.2018 kl 23:56 2312

Må bare flire:)

Her har ingenting endret seg.

Brumle leser regnskap som en blind høne og Solux ramlet dessverre over en ny negativ artikkel da han var svært positiv.

Denne er spesielt myntet på deg Solux og likesinnede, JP H1-18 rapporten. Merk deg spesielt hva som informeres om «media articles». Eller som jeg ville anbefalt og det er at det som skrives i media er ikke fakta.

«To reiterate a message we have stated previously, we understand the frustration about the impact of these legal proceedings on the Company and will endeavour to update shareholders if and when there are any developments that are deemed to be either material and not legally or commercially sensitive. In the period in between updates on proceedings, we ask that shareholders share the management’s patience and urge shareholders to only focus on formal updates provided by the Company, and not to speculate about commentary in unofficial sources such as media articles.«

Følger med fra sidelinjen @ 359k ! Good luck
Redigert 26.09.2018 kl 00:05 Du må logge inn for å svare

Da har vi vært nede på 1,07 stort sett rundt 1,10 idag, Magefølsen og TA som jeg følger er god fortsatt. Legger merke til nedsalget har vært på lite volum og oppgang på høyt volum. Vi får bare vente å se utfallet videre.

Andyo.
det hender jo at blinde høner både finner korn og har rett.
Likte forresten setningen; "urge shareholders to only focus on formal updates provided by the Company, and not to speculate about commentary in unofficial sources such as media articles" Det som har skjedd i APCL er jo at på løpende bånd, så har enkelte kjeltring aksjonærer pushet markedet med spekulative fake news og spunnet videre på disse, samtidig som de har kjørt roboter på spreng i den hensikten å få kursen opp.- hvilket som regel den har gjort noen få dager, for så falle tilbake igjen.
tuja
26.09.2018 kl 08:29 1972

Brumle

Ja, hva tror du da vil skje med kursen om en meget positiv melding kommer fra selskapet, som er tuftet på
reell info? Jeg bare spør. :)
Andyo
26.09.2018 kl 08:47 1922

brumle.

Kun om forholdene legges til rette.

Her har jo forholdene blitt lagt til rette da du igjen går på denne stjernesmellen med å lese enkelt poster i regnskapet uten å se på helheten. Nå har du blitt forklart at den andelen av kortsiktig gjeld du oppgir i total størrelse faktisk består av en vesentlig andel som er knyttet direkte opp mot eiendeler i balansen. Kortfattet betyr jo det at skulle eiendeler bortfalle, dvs. skulle APCL tape voldgiftssaker og disse ikke bli gjeninnsatt, så vil også andelen av kortsiktig gjeld bortfalle. Skulle APCL derimot vinne frem, så vil disse selvfølgelig følge selskapet videre. Da er det ikke lang vei til avtale med partner og derav kapital alt ettersom hva betingelsene skulle bli. Skulle det fortsatt være behov så vil jo APCL da stå i en helt annen stilling, langt høyere kursmessig, så en mindre emisjon da med sikret lisens(er) ville jo vært fult mulig om behovet er der... OSV
Redigert 26.09.2018 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Aldara
26.09.2018 kl 08:54 1883

Allerede på matching før børsåpning begynner horene og selge seg billig!
Fandens idioter!!
26.09.2018 kl 09:12 1837

ryktene skal ha det til at fredag blir en stor nyhetsdag! 2.30 kr innen fredag neste uke?

Aldara, tradere selger den ned for å akkumulere mest mulig volum, på lavest mulig kurs. De som selger ligger med kjøpsordre lenger ned, så det er bare å holde på aksjene så får de ikke fylt ordrene sine. Ingen grunn til å bli så oppgitt! Når løsningen foreligger vil aksjen gå flere hundre prosent og da er det synd å ha tradet i håp om å tjene noen hundrelapper.

Leinad

Du mener vel hvis og ikke når?
Redigert 26.09.2018 kl 09:29 Du må logge inn for å svare
tuja
26.09.2018 kl 09:33 1767

FF

Satser på "når". :)

FF,

Jeg tror oppriktig at det kun er snakk om tid, da jeg forholder meg til det juridiske og der stoler jeg på at selskapet har en bunnsolid sak. For øvrig greit å bruke ordet "hvis", da det naturligvis ikke finnes noen garanti.
FkL
26.09.2018 kl 09:35 1755

Personlig så synes jeg det er greit med informasjon både i positiv og negativ retning. De som er oppegående her inne skiller dette lett uansett. Ren vås derimot er jo bare irriterende, men heldigvis lett å filtrere bort

Det som derimot er helt sikkert er at ingen her inne sitter med noen fasit. ISCID sakene kan få både positive og negative utfall. Her må man gjøre seg opp en mening ut i fra tilgjengelig informasjon. Mitt ståsted er at Afrika har bommet på det lovmessige og at dette blir avgjørende.

Når det gjelder SL så kan man ikke avvise at det vil skje noe her selv om vi nærmer oss fristen. I og med at SL har hatt liten oljeaktivitet så langt så kan det være vanskelig, men det kan komme en ny variant. Det bør ikke være verken drill eller drop. Myndighetene er veldig villige etter å komme i gang med noe.

Når det gjelder fremskutt underskudd så ser jeg dette som mulig positivt, men først og fremst når vi kommer i en produksjonssituasjon og skal skatte. Her er det garantert noe å hente, men det er usikkert hvor mye. Det er selvfølgelig ingen her som kategorisk kan si med sikkerhet at disse verdiene verken kan brukes eller ikke uansett variant.

Til sist. Ja, ledelsen har gjort mye rart sett utenfra, men skal du drive business i disse landene så hjelper det ikke å være skrivebordsøkonom. Du må være litt Cowboy for å holde på der nede med de regimene som har vært.

Fasiten får vi når vi får melding og jeg har satset på at den blir positiv.
Redigert 26.09.2018 kl 09:42 Du må logge inn for å svare
FAR100
26.09.2018 kl 10:01 1688

Jens Pace, African Petroleum's CEO, comments:

"Our legal position regarding our rights over the licences in Senegal remains
unchanged. We are taking this step of initiating official dispute resolution
proceedings in order to underpin and shape discussions with the government, with
the ultimate aim of protecting our interests. We believe in the significant
potential of our licences and are determined to find a way forward with all
stakeholders to secure value for our shareholders.

As previously stated, African Petroleum remains well funded and we can
comfortably cover the legal costs associated with Senegal and The Gambia, whilst
also funding the agreed work programs of European Hydrocarbons and African
Petroleum Sierra Leone in Sierra Leone.

We thank our shareholders for their continued support and will continue to
provide updates as and when we have material updates to provide."

*****