Frank Løke


Viser storkælltendenser du. Kørrektm øppførsel på dansegølvet du. Jada

Je løy du. Selvøpptatt småkæll.

Storkæll å lyge se