Jødeparagrafen

JUSS 18.09.2018 kl 13:29 129

En liten påminnelse om fortidens durable jusspraksis gett.

å det er fortsatt mange ulover i Norge gett.

ja tell å innføre original grunnløv gett

der er itte tatere lov heller se

Grunnløven av 1814 ble røsket i sammen av noen halvdaue samer i fylla på Eidsvoll gett.