Jødeparagrafen


En liten påminnelse om fortidens durable jusspraksis gett.

å det er fortsatt mange ulover i Norge gett.