SjøpølsebæsjLurer på om sjøpølsene av og til får diare de også?
https://www.dagbladet.no/video/XXbwnigi-ks