Verdier og risiko per september 2018


På oppfordring følger en kort vurdering av tilstanden til Element, sett fra et fundamentalt perspektiv. Vurderingen bygger i stor grad på informasjon fra Q2 presentasjonen, status, samt vesentlig informasjon som fremkom under utspørring ifm. selskapspresentasjonen på AX Exposure 30. august.

DISCLAIMER
Som kjent har undertegnede aksjer i selskapet. Vurderingen kan inneholde ulike former for feil og vil være "biased". Den er nok heller ikke fullstendig og i overenstemmelse med en profesjonell uavhengig selskapsanalyse. Den er høyst indikativ, men kan være grunnlag for en diskusjon av verdipotensial og risiko.

ANTAGELSER
• Verdivurdering bygger på oppgitt potensiale fra Q2 presentasjon
• Verdivurdering (fair value) bygger på en P/EBITDA multippel på 8 (Se for multippel per bransje her: https://www.duffandphelps.com/insights/publications/valuation-insights/valuation-insights-second-quarter-2018/european-industry-market-multiples). Alternativet kan være NPV, men dette er ikke kalkulert for Mindoro, så EBITDA multippel brukes for konsistens.
• Valutakurs NOK/USD = 8,3
• MAD/USD: 9,4 (Marokkansk valuta)
• Antall aksjer – fullt utvannet settes til 200 000 000 (i dag ca. 96 000 000 registrerte). På denne måten hensyntar vurderingen en ikke ubetydelig utvanning ifm. finansiering gjennom f.eks. det konvertible lånet til ABO, etc.

MINDORO
Verdivurdering: Selskapet oppgir ca. 30 mUSD i EBITDA ved nikkelpris på 11 000 USD/t og 600 000t per modul. Gir en EV-verdi på 30*8=240 mUSD per modul eller 1,2 USD per aksje.
Sentrale risikofaktorer:
• Politisk risiko: Høy
• Teknisk risiko (CSRM): Høy
• Antatt risk faktor: 0,05. (suksesssannsynlighet er 5%)

Trend siste 3 mnd:
• Råvarepriser (nikkel) noe lavere: Verdiestimat er opprettholdt av selskapet.
• Politisk risiko er litt redusert.
Fair value per aksje: 1,2*0,05*8,3 = 0,50 NOK

AMBERSHAW
Selskapet oppgir 176 mUSD i EBITDA ved full produksjon (1 950 000 tonn per år) som base case. Eller 88 muSD for Element (50% andel). Ved dagens scrap priser, er DRI-prisen oppgitt til 225 USD/t. Gir en kalkulert EBITDA på 360 mUSD eller 180 muSD (beregnet cash cost til 40 USD/t). Bruker base case og får: 88*8/200 = 3,52 USD per aksje. (Potensiell case gir 180*8/200 = 7,2 USD per aksje)
Sentrale risikofaktorer:
• Permit risiko: Lav
• Teknisk/oppskaleringsrisiko: Medium
• Risk faktor: 0,2 (suksessannsynlighet er 20%)
Trend siste 3 mnd:
• Redusert permit risiko.
Fair value per aksje: 3,52*0,2*8,3 NOK = 5,84 NOK

CMT
Her kan vi legge til grunn dagens aksjekurs i CMT som er 1564 MAD og som gir en market cap (USD) på 280 mUSD eller Elements fremtidige andel på 18,5% som gir en marketcap på 51,7 mUSD.
Det gir en verdi (gitt antagelsene ovenfor) på 2,15 NOK per aksje.
Oppsiden ligger primært i en 30-50% økt produksjon fra 2020, samt et potensiale for bredere Token portefølje.
Sentrale risikofaktorer:
• Råvarepriser: Medium (denne er også en mulighet)
• Uforutsette teknisk/politisk hendelser: Lav


TOKEN PROSJEKTET
Dette er fortsatt vanskelig å bedømme det økonomiske potensialet knyttet til Token prosjektet. Selskapet er ytterst varsom med å gi noen indikasjoner, men hevder at potensialet er «enormt». Videre mener selskapet fortsatt at dette vil kunne bidra til utvanningsfri finansiering fremover og mener at dette vil være spesielt relevant ifm. finansieringen av CMT for 2019. Dersom det skulle vise seg at man får hyggelige resultater fra den planlagte TGE, vil antall aksjer som er lagt til grunn i antakelsene kunne bli redusert.

FINANSIERING OG TILBAKEKJØPSPROGRAM
Fleksibel finansieringsmodell gjennom ABO er primærkilde i dag. Kan endres fremover, herunder gjennom Token prosjektet. ABO’s reduserte handlefrihet de neste 6 mnd., vil, sammen med andre mekanismer, kunne redusere utvanningsrisikoen noe. Tilbakekjøpsprogrammet kan anvendes ytterligere og utvides for å motvirke utvanningen.

Redigert 14.09.2018 kl 07:22 Du må logge inn for å svare
tuja
19.09.2018 kl 11:54 3104

Og meget vesentlig det Oddivar også påpeker. BO har fått en god bremsekloss i avtalen om salg av maks 10% av daglig volum, om jeg husker rett.
Det blir noe helt annet kontra da de kunne lempe ut uten bremser i det hele tatt.
Det kan ikke sammenlignes med den avtalen som foreligger pr i dag.

:)
nopetter
19.09.2018 kl 12:08 3083

Det er bare å håpe at BO holder seg til denne avtalen! det nedsalget vi har sett og ser nå er BO sitt verk. hvis ledelsen gjør et 300k aksjers tilbake kjøpe på dette nivået så er aksjen igjen oppe på 2,30 nivåene. at en TGE gjennom CMT/OMM blir gjennomført er 100% sikkert jeg håper de har utarbeidet et WP slik at dette kan iverksettes snarest mulig etter den 30/9.


iron tge er jeg mer skeptisk til pga leverandør situasjonen

tuja

ved første øyekast kan en slik avtale se positiv ut, MEN hvem kan kontrollere det og vil det bli konrollert?

Det er heller ikke spesifisert at det gjaldt "daglig" omsetning, så i teorien kan de lempe ut når det passer dem i en periode og redusere betydelig i den neste for å lande rundt 10%-en....

Jeg vil heller tro at dette bunner mer ut i skulle berolige markedet enn å skulle sette håndjern på BO - for det kan man ikke når hensikten deres er å tjene penger for sine investorer...
oddivar
19.09.2018 kl 12:16 3060

Glemt mailen du fikk av Grue 12. september allerede, rischi?
Den fokuserte kanskje på oppstart av avtalen. Presentasjonsmaterialet ifm Q2 derimot er tydelig på at det er 10% av DAILY trading volume
https://newsweb.oslobors.no/message/458371

Redigert 19.09.2018 kl 12:26 Du må logge inn for å svare

oddivar.

nei den har jeg ikke glemt og den sier følgende hvor spørsmålet var:

LES - RE - Element og ABO har inngått en tilleggsavtale til den konvertible lånefasiliteten med tegningsretter på 500 MNOK, som ble godkjent av generalforsamlingen 6. juni 2018, hvor man utsetter den andre transjen på 50 MNOK med tegningsretter til 25. september 2018. Videre forplikter ABO seg til å begrense sitt salgsvolum til maksimalt 10 prosent av det totale handelsvolumet for en periode på seks måneder, så lenge aksjekursen er lavere enn 4,50 NOK per aksje. Det er ingen restriksjoner knyttet til kjøp av aksjer, i henhold til avtalen.

* Mao - ABO har forpliktet seg til å begrense sitt salgsvolum til maksimalt 10 prosent av det totale handelsvolumet for en periode på seks måneder - en periode på 6 mdr betyr en periode på 6mdr og ikke daglig omsetning - mBO kan derfor i prinsippet lempe ut i perioder og begrense seg i perioder for å lande rundt 10%-en for denne 6mdr perioden sett over ett....

Og det var det hun svarte på og bekreftet...

LES - Hei Xxxxxx,

Takk for spørsmål. Den gjelder fra avtalen ble inngått 29. august (dvs fra handelsdagen 30. august) til og med 27. februar 2019.

Med vennlig hilsen / Best regards,

Cecilie Grue | CEO
Element ASA | Karenslyst Allé 53 | 0279 Oslo | Norway
Phone: +47 23 08 23 08 | Mob: +47 99 16 24 86
cg@elementasa.com | www.elementasa.com

Redigert 19.09.2018 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
Tulips
19.09.2018 kl 12:27 3037

Diskuterer man dette enda???? Hva i dette sitatet hentet rett ut fra selskapets rapport er det enkelte ikke forstår?:
"Restrictions on selling volume to a
maximum of 10% of the daily
trading volume for a period of 6
months, as long as the share pr...."

Det er helt vanvittig hvordan dette forumet er blitt.
nopetter
19.09.2018 kl 12:27 3033

hvilke aksjer tror du BO selger nå! dette er de aksjene de må hente tilbake senere bla av de 5,75 mill potten som de driver og selger og kjøper til enhver tid pluss andre som de har lånt kortsiktig. det er klart de nå holder på å få ned snittet til transje 2. det var akkurat det samme som skjedde da aksjen gikk fra 1,8450 til 2,44. og den oppturen fikk du ikke med deg ris
tuja
19.09.2018 kl 12:37 3012

Det dannes en fin, nydelig OHS-formasjon som nærmer seg eksplosjon opp.
Det kommer nok i sammenheng med ett par godmeldinger som er nært forestående.

:)

Tulips,

det er riktig at det står der, men det er også riktig at selskapet ikke har spesifisert daglig når de meldte det nettopp fordi det ikke vil kunne kontrolleres.

Derfor forholder jeg meg til at det sikkert er enighet om moderasjon, men vi må ikke glemme at det til en hver tid er BO som vil bestemme når, hvor mye og til hvilken pris de ønsker å selge sine aksjer for da de står ansvarlig ovenfor sine investorer og ikke ELE sine - såpass burde vi kunne være enige om...
Redigert 19.09.2018 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
tuja
19.09.2018 kl 13:10 2939

Kanskje en ide å lese trådstarten en gang til fra oddivar.
ELE prises til skarve 200mill nkr, og er på vei til å etablere 2 cash-maskiner som CMT og AMI i sin portefølge.
Bare det burde prise aksjen laaangt over dagens nivå.
Og i tillegg har de 2 jokere i Mindoro og TGE.
Just saying.....

tuja,

SPOT-ON!

MEN, først skal det finansieres for å kunne gjøre opp for eierandeler i CMT og så må prod lisens på plass hos AMI hvor man også må finne kunder til konsentratet for å kunne finansiere pellets maskiner.

Mao, det virker å være et stykke frem hvor ikka bare noen men flere hundre millioner aksjer skal selges før det kan bli en virkelighet og det er akkurat det som virker å bety noe nå for de fleste....
Redigert 19.09.2018 kl 13:21 Du må logge inn for å svare
tuja
19.09.2018 kl 13:22 2911

Tja, er det ikke slik at mange selskaper prises til forventet inntjening?
Og for hver konvertering er ELE ett skritt nærmere til å skape aksjonærverdier.
nopetter
19.09.2018 kl 13:28 2898

hvor i himmelens navn har du dette fra ris "man også må finne kunder til konsentratet for å kunne finansiere pellets maskiner" !!??

de har jo hatt prøveproduksjon av pellets ute i markedet og fått vanvittige gode tilbakemeldinger både på konsentratet og pelletsen. det enkleste i verden er å lage pellets av konsentratet de bruket enorme tromler kalt for "kill" til å rulle konsentratet til pelletskuler, hvordan de klarer dette uten å brenne pelletsen hard med varme er jeg usikker på. det eneste som er forskjellen på disse to produktene er formen på dem i store trekk.
Redigert 19.09.2018 kl 13:33 Du må logge inn for å svare

nopetter,

det er alment kjent for de fleste at det ikke blir inntekter det første året fra AMI frdi de skal bruke eventuelle inntekter til å finansiere pelletsutstyret og det er kostbart.

Det er utstyret til konsentrat som ikke koster rart og det er derfor de skal starte med det.

AMI har ingen etablerte kunder ford de aldri ar hatt noen produksjon og dermed heller aldri solgt noe - de foretok en prøveprod for en god stund siden hvor de fikk gode tilbakemeldinger så de vil nok kunne selge, men igjen de har ingen etablerte kunder verken for konsentrat eller pellets og pelletsutstyret er kostbart og for å finansiere det så skal det først selges konsentrat.

Guranda,

det er nok andre som har misforstått eller ikke lest seg opp...:)
Guranda
19.09.2018 kl 14:22 2816

Hvem vet rischioso? Uansett, lykke til videre! :-)
nopetter
19.09.2018 kl 14:28 2803

det stemmer at de ikke har langsiktige leverandøravtaler men de har salg på produktet p.t. til forskjellige leverandører spesielt i nord amerika. men at de ikke har penger til utstyret slik du hevder er langt bak mål å påstå

Ambershaw Metallics Inc i rute mot prøve-produksjon
30.08.18 | Pressemeldinger
Oslo, 30. august 2018: Ambershaw metallics INC ('Ambershaw' ELLER 'AMI') har i dag formelt registrert søknad om å starte prøve-produksjon under advanced exploration permit ('ADEX') som vil tillate produksjon i innledende fase. Den endelige søknaden er resultat av løpende dialog og veiledning fra ministry of energy, northern development and mines ('MENDM') forut for registrering av søknaden. Ambershaw forventer dermed at søknaden godkjennes i løpet av 30-45 dager. Ambershaw er forberedt og i rute til å starte prøve-produksjon så snart godkjennelse foreligger.
"Vi er fornøyde med at Ambershaw gjennom dialogen med Kanadiske myndigheter bekrefter å være i rute mot prøve-produksjonsfasen. Å komme til denne fasen er en stor milepæl som vil ta Ambershaw til et nytt nivå", sier Lars Beitnes, Styreleder I Element.
Det vises til Element ASAs ('Element') børsmelding datert 15, juni 2018 angående gjennomføring av finansieringsplanen for Ambershaw og fokus på oppstart av prøve-produksjon i Q3-2018. Element eier per i dag 26,7% av aksjene og har konvertible obligasjoner som vil gi ca 50% eierskap i Ambershaw ved konvertering ved utløp av obligasjonene. I tillegg har Element en opsjon til å kjøpe aksjer fra sin partner Legacy Hill Resources Ltd ('Legacy Hill') for å oppnå en 51% eierandel i Ambershaw.
"Ambershaw er vårt første prosjekt under den nye diversifiseringsstrategien til Element og vi er svært tilfreds med utviklingen og utsiktene til betydelig verdiskapning for våre aksjonærer. Vårt samarbeid med Legacy Hill fungerer godt og vi ser frem til å fortsette prosessen mot fullskala produksjon av denne verdifulle jernmalm ressursen", sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.
ADEX søknaden, som er registrert i dag, vil åpne for prøve-produksjon av inntil 100,000 tonn jernmalm. Ambershaw vil parallelt med oppstart av prøve-produksjon i den innledende fasen søke om utvidelse av volumet under ADEX, i H1-2019.
AMI planlegger å produsere super premium DR grad pellets for bruk i det Nord-Amerikanske stålmarkedet, gjennom innovativ teknologi som Ambershaw har eksklusiv lisens til å anvende i Nord-Amerika. 100,000 tonn jernmalm er forventet å gi 20,000 tonn 68% jernmalm-konsentrat som vil bli benyttet til å produsere pellets. Pellets som produseres i prøve-produksjons fasen vil bli solgt til forskjellige stål produsenter med sikte på å sikre langsiktige leveransekontrakter.
AMI kommuniserte i første halvår i 2017 at de var komfortable med at prisen for "premium pellets" ville fortsette å handle rundt 10 års gjennomsnitt på 130 USD/tonn og anvender denne prisen for buskjetteringsformål. Med kostnader estimert til 56 USD/tonn gir dette Ambershaw en netto nåverdi ('NPV') på USD 499 millioner Prisen for super premium DR grad pellets økte mot slutten av 2017 og økningen har fortsatt i 2018, basert på utsikter og handler som gjennomføres i den øvre delen av et prisintervall på 240-280 USD/tonn.
"Pellets markedet er et høy-verdi marked med tilbudsunderskudd hvor kjøp og salg avtales mellom partene og prisene er dermed ikke konsistente i alle handler. Imidlertid har enkelte handler av DR grad pellets skjedd på priser så høye som 300 USD/tonn i 2018. Vi forventer å se etterspørsel i den forutsebare fremtiden som reflekterer tilbudsunderskudd for DR grad pellets", sier D. Daradhi Rajan, styreleder i AMI.
tuja
19.09.2018 kl 14:31 2796

Gode inntekter fra AMI ligger nok ikke langt fram i tid:

"Ambershaw vil parallelt med oppstart av prøve-produksjon i den innledende fasen søke om utvidelse av volumet under ADEX, i H1-2019."

Innlegget er slettet

nopetter,

hvem er bak mål?

LES - Salg av konsentrat vil finansiere utstyr I AMIs gruveplan er malmen gjort om til konsentrat, som igjen blir gjort om til pellets og sendt til kunder. Med prisoppgangen på FE-konsentrat med 65% gehalt i det amerikanske stålmarkedet, har det blitt attraktivt å starte produksjon av både konsentrat for salg, såvel som pellets. Dette reduserer risikoen i investeringen ytterligere og gjør det mulig å finansiere utstyret til pelletsproduksjon fra salg av konsentrat.

https://www.elementasa.com/news/2017/positive-cashflow-earlier-than-expected
nopetter
19.09.2018 kl 15:08 2739

og du mener de ikke har klart å finansiere dette siden den 1/9-17??

hva er da vitsen å søke om en permanent ADEX lisens hvis de ikke har alt utstyret på plass???
Redigert 19.09.2018 kl 15:12 Du må logge inn for å svare
Lille
19.09.2018 kl 15:11 2729

Oddivar, med den nye sjakten så vil de kunne øke produksjon med 30-50%.

De har jo ikke en gang klart å finansiere hele kjøpet av alle 51% som var planen med de siste 5 små transjene a 5m så da har de vel heller ikke kapital til pellet utstyret som er betydelig.

Pengene fra de nye transjene skal gå til CMT eierandeler og de er fortsatt et stykke bak til å kunne finansiere det slik som det er planlagt så ja, det er ikke kommet noen meldinger som sier at de er gått vekk i fra å begynne med konsentrat...
Redigert 19.09.2018 kl 15:17 Du må logge inn for å svare
nopetter
19.09.2018 kl 15:28 2698

det er jeg klar over, men nå mixet du kortene fordi det passet deg med CMT transjene fordi du er AV for øyeblikket, og etter det jeg forstår så skal de vel ikke finansiere AMI alene. men de har en skriftlig avtale på overtakelsen hvordan de ordner den siste finansieringen av oppkjøpet har de vel kontroll på tipper jeg

Vi får håpe på at de har kontroll denne gangen slik at det går som planlgt med overtagelse av eierandeler i CMT for det gjorde jo ikke det når det kommer til eierandeler i AMI...
nopetter
19.09.2018 kl 15:55 2663

hvis aksjen ennå hadde stått i 2,30 nivået så hadde du aldri ment det du mener nå. du endrer ditt syn alt ettersom du er ikke eller ute. dette vet alle som en her på HO. jeg skrev allerede da at aksjen stod på disse nivåene at den kom til å bli solgt ned av BO. det de prøver på nå er å flytte aksjene ut fra top 20 ned på top 50 listen og de selger sikkert derfra. når det ikke minket av den BO kontoene så ble det ugler med en gang i mosen.

nopetter,

jeg kan vel ikke endre det faktum at selskapet hele tiden planla å overta 51% av AMI senest den 15.06 alternativt senest den 15.07 mot et tillegg når de aldri gjorde det - da kan man jo ikke mene noe annet om man er inne eller ute så den skjønte jeg ikke....

Når det kommer til aksjekursutviklingen så vil jeg bli overrasket om den ikke igjen og veldig snart dupper under 2 nå når transje 2 og nye konverteringer er nærstående...
Redigert 19.09.2018 kl 16:03 Du må logge inn for å svare
nopetter
19.09.2018 kl 16:05 2639

du vet at aksjen vil snu men å taime bunnen har du prøvd på før uten særlig hell da du mistet den forrige oppturen

Det er ingen garanti for noe - det er vel nettopp derfor vi alle inngår veddemål...:)

Akkurat begynt å se på Element, men en ting klarer jeg ikke å forstå: Hvorfor ser man det som positivt i det lange bildet at selskapet nå kjøper tilbake egne aksjer? Selskapet har jo en, ettersom jeg forstår, kreativ finansieringsavtale for å kunne utvikle selskapet videre. Så bruker selskapet de samme pengene på kjøpe tilbake aksjer til en dyrere pris, enn hva flere av aksjene har vært konvertert til? Har ikke selskapet nok av prosjekter å utvikle v/hjelp av sine midler?

Også viktig med støttekjøp. fra tid til annen så ikke kursen gruses når BO lemper ut som verst...

Nå sies det jo at de skal bli noe mindre agressive på salgsknappen til tider over en 6mdrs periode, men det er også begrenset for hvor mange aksjer markedet er villige til å kjøpe uten at det skjer noe...
nopetter
19.09.2018 kl 21:57 2390

Når man ser på resultatet CMT legger fram så ser det ikke ut til at de må øke produksjonen noe vesentlig mer i tiden framover for å få inn de samme inntektene som idag. Dette fordi denne artikkelen viser pris økningen de siste tre årene i base metallene. Det de skriver er at en økende etterspørsel vil sende råvare prisene til et mye høyere nivå og kanskje inni i noen de kaller for en supersyklus litt fram i tid.

Over the last three years, prices of base metals have risen on the back of a growing economy and the anticipation of usage in new technologies such as lithium-ion batteries, green energy, and electric vehicles:

Cobalt: +232%
Zinc: +64%
Nickel: +59%
Copper: +45%
Lead: +34%
Tin: +36%
Aluminum: +42%

https://www.businessinsider.com/a-bull-market-is-brewing-in-base-metals-2018-7
Redigert 19.09.2018 kl 21:58 Du må logge inn for å svare
24.10.2018 kl 09:20 1749

oddivar

Hvordan kom du fram til 200 000 000 aksjer (fult utvannet) som estimat?
oddivar
24.10.2018 kl 10:39 1717

BB_

Det er kun et indikativt tall for å kunne foreta en verdiberegning. Det er høy grad av usikkerhet til dette tallet og jo lavere aksjekursen går, jo større blir den potensielle utvanningen. Med dagens kursnivå er det god grunn til å utfordre om kjøpet av CMT er et smart trekk. Kjøpet, i kombinasjon med finansiering, har vært destruktiv for eksisterende aksjonærer og den radikale motsatsen til det selskapet selv har som ambisjon om: "Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor mineralsektoren, som jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en lavest mulig risiko.." På dagens kursnivå ville jeg jeg faktisk ha sett det som en fordel av CMT kjøpet ble kansellert.

Et vellykket Iron/ELE Token salg, vil kunne endre dette bildet, men så lenge vi ikke har informasjon om dette, så representerer CMT-kjøpet en dramatisk UTVANNINGSKILDE.
Redigert 24.10.2018 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
nopetter
24.10.2018 kl 10:49 1699

finansieringen gjennom token delen skulle begrense utvanningen men når ingenting har skjedd med noe som helt så blir det grusing. på lengere sikt vil nok CMT oppkjøpet bli bra for selskapet, men jeg tipper den sjansen kom "rekende på en fjøl" så da gjennomførte de den bare mens sjansen var der. da lå kursen på rundt 4,40-4,60 intervallet og da bøttet mange seg ut av aksjen
Inord
25.10.2018 kl 21:45 1576

Det er også et dårlig tegn at BO ikke konverterer mer aksjer selv om kursen allerede er lav.
Magefølelsen sier at de venter på 1,3-tallet, f.eks 1,37-1,38
Kommer det en konvertering på det nivået, da ser vi 1,2-tallet.

Hvilke nyheter kan vi vente?
Oppstart av prøveproduksjon i Kanada kommer etter hvert, men kan hende vi skal langt ned før det.
Token? Dream on. Ihvertfall ikke noe på mange måneder.
Har de ikke overbevist markedet til nå, så skjer ikke det akkurat over natta.

Og dette er faktisk ikke et baisse inlegg. Bare skuffelse over at potensialet i Ele ikke blir noe av, siden relle nyheter ser ut til å komme for sent, og da bærer det nedover såpass mye at aksjen mister tiltro og den oppgangen den kunne hatt.
Redigert 26.10.2018 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
nopetter
25.10.2018 kl 22:13 1557

Jeg regnet med at det kom en konverterings melding nå i kveld. En eller annen kjøpte 2,7 mill av den 3,2 mill potten på 1,45. Og hvis denne kjøperen ikke dukker opp på mandagens aksjonærliste så må man begynner å lure på hvor disse BO aksjene tar veien
tuja
03.12.2018 kl 14:39 898

Kanskje på tide å løfte denne tråden igjen.

:)

Årsaken til fallet vi ser nå er åpenbar.
Jallameldingene som Hr. Beitnes og BO pusher markedet med blir ingen ting av. Ingen prøveproduksjon og tokenpenger uten utvanningseffekt blir det ingen ting av. I håp om at kursen ikke skal kollapse fullstendig innbiller hr. Beitnes og BO ELE-menigheten at sakene bare er forsinka. Alle vet at TOKENSPORET aldri kommer til å bli realisert. Kanadagruva vil nok ende som TOKENSPORET.
Strong sell fortsatt.

Årsaken til fallet vi ser nå er åpenbar.
Jallameldingene som Hr. Beitnes og BO pusher markedet med blir ingen ting av. Ingen prøveproduksjon og tokenpenger uten utvanningseffekt blir det ingen ting av. I håp om at kursen ikke skal kollapse fullstendig innbiller hr. Beitnes og BO ELE-menigheten at sakene bare er forsinka. Alle vet at TOKENSPORET aldri kommer til å bli realisert. Kanadagruva vil nok ende som TOKENSPORET.
Strong sell fortsatt.
tuja
03.12.2018 kl 15:50 799

Basert på den forsiktige verdivurderingen fra TS, er det vel heller strong buy på dagens kurs.
03.12.2018 kl 15:54 794

ja nå er det unektelig tidenes julesalg i ele!

akkumuler det dere klarer.. det er 10 kr for 90 øre nå. ett varp uten like!!

verbatim
I dag kl 15:54
77
ja nå er det unektelig tidenes julesalg i ele!

akkumuler det dere klarer.. det er 10 kr for 90 øre nå. ett varp uten like!!

---

Simpson har god erfaring med VARP uten like.

En gang for snart 30 år siden spilte jeg et spill som het Super Mario 3, og det er åpenbart at Verbatim har lest seg opp i det samme spillet. Han forventer iallefall at man bare kan plukke opp en tryllestav og varpe seg inn i en ny verden.

I Elements verden eksisterer det ingen tryllestaver, det eneste de har er noen store grønne kloakkrør som tar deg til bunnen av en tom gruvesjakt. Det er også dårlig med stiger og grønne bønnetrær man kan klatre opp igjen med, så Simpson kan beroligere dere med at dere vil gå til evig fortapelse i Element.

Med vennlig hilsen
Eric Simpson jr
Shareville: EricSimpsonjr

Hvordan går det med Verbatim og resten hallelujakoret? Fått sveivet i gang platespilleren med Prøysens julesanger enda?

Eric