IOX: Pareto presentasjon


Nop.spiser pølser til rødvin😉
bæærnt
14.09.2018 kl 18:54 4673

Det smaker nok bedre ja........

Det er CNE som har gitt garantien på MUSD 4,8 som det nå forhandles om og som skal økes:

https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/PGR/12582463.html
Ransen
14.09.2018 kl 20:52 4537

CEN fikk nå en grundig kompensasjon for garantien. 1/4 av selskapet som de solgte/ stampet bort fra kr9,60 og nedover.
bæærnt
14.09.2018 kl 20:58 4526

Amen. Men garantien eksisterer fortsatt som sikkerhet ovenfor en tredjepart som bryr seg lite om akkurat det forholdet.
slowhand
15.09.2018 kl 13:30 4206

Tror COR-6 er proppen i systemet, og skulle like å se den avtalen. Det virker mer og mer sannsynlig at dette er en pakke som flytter garantiene for COR-6 over på de nye boreprogammene eller at garantier for nye brønner ikke blir skaffet før COR-6 avtaler er bekreftet. Å skaffe garantier for fase 2 skulle ikke vært problemer med dagens situasjon. Tror det meste henger på Arbitration Tribunal.
https://www.interoil.no/?page_id=13&PressReleaseID=2198172
"The agreement is subject to the resolution of the Arbitration Tribunal which is expected to be issued within the month of June, 2018"
Forventet innen Juni -18, og så kommer Pareto presentasjon nå med at de venter fortsatt...?
Å beskylde ledelsen for at ting tar tid tror jeg er skivebom, tror det prøver å navigere seg gjennom et tungrodd system etter beste evne.
Melding om WO på Vikingo får vi ikke før test er ferdig fullført, og brønn er tilbake på stabil rate. Det at de skal teste to soner kan gjøre at det tar lenger tid en først antatt. Å finne rette åpning på nedihullsventiler for produksjone fra begge soner tar lenger tid enn å bare bytte pumpe.
https://en.wikipedia.org/wiki/Completion_(oil_and_gas_wells)
"Sliding sleeve
Main article: Sliding sleeve

The sliding sleeve is hydraulically or mechanically actuated to allow communication between the tubing and the 'A' annulus. They are often used in multiple reservoir wells to regulate flow to and from the zones. "

http://www.drillingformulas.com/multiple-zone-completion/

Så fort avtalen er bekreftet vil mye ligge klart for veien videre. Mye er meldt for så å bli tilslørt..
https://www.interoil.no/?page_id=13&PressReleaseID=2107898
Currently, Petroland (Drilling contractor) is moving the drilling rig to the Frison well area. Road access and well location are ready for rig up. After that, the workover equipment will be moved into Vikingo location to start short test in each zone separately, starting in the first week of June.
-Malevo
-Gass-anlegg
-Puli
Ransen
15.09.2018 kl 14:06 4165

Tror du er inne på noe her. Det har aldri vært nevnt annet enn at det er forhandlinger om garantikravet for sammenslåing av fase 1 og 2.

Det fine med CNE garantien er at den er låst til en lik eller bedre garanti er på plass som tredjepart (ANH) vil godkjenne - inntil det er tilfellet så MÅ CNE være garantist enten de vil eller ei - mao, de har ingen mulighet til å bare spasere fra garantiansvaret og som Ransen var inne på lengre opp så har CNE blitt betydelig kompensert for garantien så i så måte så er den blitt gjort opp for fra selskapets side og CNE må fortsette sitt garantistansvar så lenge det er en nødvendighet og ikke minst et krav fra ANH (tredjepart).
bæærnt
15.09.2018 kl 14:22 4123

Dersom IOX må løse CNE fra MUSD 4,8 i tillegg til at garantibeløpet skal økes, så er det tvilsomt om selskapet klarer det på egen hånd. Selskapets finansielle stilling er antakelig for svak til det. Men det kan jo tenkes at CNE allerede har forpliktet seg - eller er tvunget - til å innestå for garantien inntil IOX består en finansiell "syretest". Alternativt Old Andes. Med eller uten en kapitalendring.
Redigert 15.09.2018 kl 14:24 Du må logge inn for å svare
qestador
15.09.2018 kl 15:16 4082

Jeg legger merke til diskusjonene her og hva er det som er klart? Må innrømme at jeg aldri har vert så spent på nærmeste utviklingen,
I følge brorparten av stemningen her er potensialet etter mitt skjønn formidabelt om brønnboringen skulle slå til slig her antydes.
jeg håper jeg nå har den turen som synes å lyse opp i horisonten :-)
Ransen
15.09.2018 kl 15:27 4067

Bæærnt, husk betingelsene for garantien, 1/4 av aksjene i selskapet,som de solgte i det frie markedet. Så lenge canacol eksisterer så sitter de på garanti og iox betaler omkostningene med dette.

bæærnt,

CNE er tvunget til å stille som garantist for de 4,8m/usd så lenge selskapet ikke har noen annen garanti som ANH vil godkjenne for å løse CNE fra sitt ansvar.

Hvis man nå må utvide garantien så er det flere måter å gjøre det på - beholde garantien fra CNE og komme opp med en tilleggsgaranti for differansen som tilsvarer økningen alternativt komme opp med en ny og utvidet garanti som løsriver CNE fra sitt ansvar.

Mao, det er selskapet som pr nå er sikret gjennom den gamle garantien og står fritt til å komme opp med alternativer i denne settingen, det er ANH som avgjør og det er CNE som er låst inntill ANH avgjør om de kan slippe CNE garantien til fordel for en annen lik eller bedre garanti.
bæærnt
15.09.2018 kl 15:47 4027

Jeg har ikke kunnskap om betingelsene knyttet til garantiene. Det du viser til er avtalen mellom CNE og Andes Energia om felles eierskap i IOX gjennom Andes Interoil ltd . ANH har neppe stilt tilsvarende krav. Om betingelsene f.eks var knyttet til eierskap så er jo de brutt for lenge siden.

Utfordringen - worst case - er at IOX må etablere sikkerhet på min MUSD 4,8 i cash dersom CNE skal fristilles. Om det er en aktuell problemstilling eller ikke vet vi ikke noe om. Foreløpig. CNE og Old Andes har felles historie sammen. Om den er good eller bad vet jeg heller ikke noe om, men det kan tenkes at det er gjort en "Gentlemens agreement" om hvordan CNE`s garantier skal løses i forbindelse de pågående diskusjonene mellom IOX og ANH. I så fall så har selskapet en fullmakt fra GF som kan benyttes dersom nødvendig.

Det er jo svært besynderlig om CNE har akseptert å stå som garantist for IOX uten at det er gjort en eller annen avtale om exit. Enten direkte med selskapet, eller med Old Andes. Det innebærer jo en betydelig risiko dersom IOX ikke oppfyller sine forpliktelser på LLA-47 innen februar 2020.
Redigert 15.09.2018 kl 16:00 Du må logge inn for å svare

Nå synes jeg at du henger deg veldig opp i disse 4,8 musd! Dette er bare en liten dråpe i havet av penger som må stilles. Har de gode funn på 3 D så er det nok ingen problem å få stilt disse garantiene for å sparke ballen igang!

Ha ellers en fin helg alle sammen!
bæærnt
15.09.2018 kl 16:15 3963

Dette har du god kontroll på skjønner jeg. IOX har ikke MUSD 4,8 eller mer i disponible kontanter dersom garantier må etableres som "restricted cash". Hverken nå eller på kort sikt før borestart primo/medio Q4.

Det jeg mener er at de vil få det via en partner osv😄
Ransen
15.09.2018 kl 17:16 3871

Meldingene går på at «eksisterende garanti kreves utvidet» og at selskapet er i forhandlinger med ANH om denne. Kan vel ikke bli mer tydelig

Suppe på spiker folkens. IOX har full kontroll og slapp nå for faen litt av. Skål og nytt helgen. 3p til gutta mine i dag mot Spurs er så deilig. YMWA

Bæærnt:

Usikker på om du såg det, men vi har fått svar fra IR på en del spørsmål.

Tror neste uke blir spennende. Er nå all in.
bæærnt
16.09.2018 kl 10:11 3322

Joda, har sett svarene som du har mottatt fra IR. Der står det slik som du skriver.......så lenge som CNE står som garantist.....altså ikke noe om hva vi kan forvente som utfall av diskusjonen mellom ANH og IOX. Ei heller om CNE skal ut som en del av dette eller ikke.

Hverken ledelsen i IOX eller undertegnede er vel tjukkere i huet enn at vi forstår at selskapet ikke kan stille nødvendige garantier med restricted cash dersom CNE skal ut. Så det er ikke akkurat det jeg går og venter på som det endelige utfallet her. Men igjen - som et worst case scenario - dersom samlede garanter f.eks må økes opp til MUSD 7,5 i cash samtidig som CNE tas - hva da ? Om vi er enige om at Old Andes mest sannsynlig skal inn i IOX så kan vel en slik begivenhet nettopp være en utløsende faktor.
Redigert 16.09.2018 kl 10:31 Du må logge inn for å svare
slowhand
16.09.2018 kl 10:21 3295

bæærnt, mener du at det er penger til garantier det står på for å komme videre?
IOX har vel flere muligheter til å skaffe penger, som f.eks banklån. Det har snart siste avdrag på et USD 15 mill lån som de har betjent i tøffe tider og de har liggene fullmakt klar til få inn så mye de trenger. Men de gjør ingenting, de driver jevnt og trutt på med å utvikle brønner og felt de har produsjon på. For meg virker det da som om det er andre ting som må avklares før vet hva som må gjøres.
Tror fortsatt at der er COR-6 avtalen som er jokeren her, og at IOX bruker den for det den er verdt. Dersom ANH vil at det skal satses på utvikling av nye felt må de legge til rette for det. Nå er jo også IOX og ANH enig om avtalen, og det må være positivt. Så 1000-kroners spørsmålet her må jo være hvorfor tar det så lang tid for Arbitration Tribunal å godkjenne avtalen.
En annen mulig positiv sak...noen som la merke til kart av LLA-47 på Pareto pres.? Jeg har ikke sett alle de nye navnene på mulige brønner tidligere..?
Redigert 16.09.2018 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
bæærnt
16.09.2018 kl 10:38 3254

Du kan ha rett i at dette handler om COR-6. For alle parter. Også Old Andes. Dette er vel en grunnleggende avklaring som alle interessenter i IOX vil være svært opptatt av. Og garantiene kan løses gjennom banklån, men dersom det er nødvendig er det da egentlig en reell interesse for Old Andes om å bli med på denne reisen videre. Er det kun Argentina som frister for denne gruppen ?
slowhand
16.09.2018 kl 10:55 3219

Tror ikke det er garantier og penger det henger på, da hadde de tatt grep. Tror det henger på COR-6 bekreftelsen, også for Old Andes for å få en ryddigere inngang. Hvorfor skriver det:
"Founders of Andes Energia, expressed their interest in remaining shareholders of the company and recreate the Andes
success story through Interoil."
Kan det være Old Andes jobber med saken på Argentinsk side og at de ikke banker på før de har sydd sammen en pakke i Argentina?
bæærnt
16.09.2018 kl 10:57 3215

Det naturlige er vel at dette henger sammen på et eller annet vis, og må koordineres. Men COR-6 og endelig avklaring om garantier er antakelig den siste brikken i puslespillet.

Et nokså fornøyelig paradoks oppi alt dette er jo om vi våkner opp en dag med melding om at Old Andes og CNE nok en gang har etablert et samarbeide ala Andes Interoil ltd, og der CNE har mottatt aksjer mot å stille nødvendige garantier for IOX i Colombia. Da tror jeg jaggu meg at styrets formann må ta sin hatt og gå......fly med halen mellom beina. Garantiene må være den eneste grunnen til at han fortsatt sitter i den rollen.
Redigert 16.09.2018 kl 11:13 Du må logge inn for å svare
Ransen
16.09.2018 kl 11:20 3154

Tror ikke det er så enkelt for CNE i frigjøre seg fra garantiforpliktelsene uten en form for kompensasjon til IOX. De fikk tross alt 25% av aksjene som de solgte på best pris så langt da selskapet valgte å satse på kun gassproduksjon.
slowhand
16.09.2018 kl 11:23 3151

For CNE var vel IOX en god investering så kan vel ikke utelukke at de dukker opp igjen...
En annen ting jeg gjerne skulle visst var hvilket utstyr IOX fraktet inn på Vikingo. Med begrenset tilkomst på vei ville jeg fått inn utstyr for forskjellige alternativer.
Det skrives WO-rigg, men det kan også være en borerigg dersom de ser for seg oppstart på Frison eller Malevo i nærmeste fremtid. En borerigg kan ta WO, men WO-rigg kan ikke bore.
bæærnt
16.09.2018 kl 11:24 3146

Salg av Puli-C ? Det er jo gass. Kort tid igjen av lisensperioden, men det kan man jo alltids gjøre noe med.
Redigert 16.09.2018 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
bæærnt
16.09.2018 kl 11:29 3134

Interessant. Ikke bare hva som skjer når det gjelder wo og evt forberedelser til ny boring, men også omfang i økonomiske termer. Alt dette koster, og hvordan er det løst. Er SLS allerede på banen med sin andel av 2 gjenværende brønner i det opprinnelige avtaleverket ?
slowhand
16.09.2018 kl 11:31 3124

Har også tenkt tanken på salg av Puli-C, da begrunnelsen for utsetting av gassanlegg virker litt tynn.
Dersom interessen for Argentina er der ville salg av Puli-C gi mulighet for full satsing på LLA-47 og bruke en evt. emisjon for Argentina prosjekt.

Kan ikke skjønne at SLS ikke skulle være interessert i å komme videre på LLA-47, de vil jo sikre seg intekter i mange år fremover. Dersom samarbeidet er godt gjøres det sikkert avtaler for å sikre fremdrift. IOX har olje og SLS har utstyret.
Så igjen, alt henger på COR-6 og garantier.
Redigert 16.09.2018 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
bæærnt
16.09.2018 kl 11:35 3108

Akkurat. Det er en svært så vakker løsning. Enig i at forklaringen om gass anlegget kanskje er noe tynn. I tillegg så "bekrefter" ASR 2017 5 nye brønner på Puli-C i 2018. Disse har vi i ettertid ikke hørt noe om. Nå er all oppmerksomhet rettet mot LLA-47. Så joda, dette er slettes ikke et umulig scenario som også kan ha sammenheng med spørsmålet om garantier og CNE`s videre rolle.

Tror dessuten at om noen virkelig vil inn i IOX med en større post- Old Andes eller evt andre - så settes nok SLS på porten når det gjelder de gjenværende brønnene. Om mulig. Og da kan Puli-C være løsningen som finansierer det gjenværende boreprogrammet.
Redigert 16.09.2018 kl 12:15 Du må logge inn for å svare

Bæærnt,

RE - Jeg har ikke kunnskap om betingelsene knyttet til garantiene. Det du viser til er avtalen mellom CNE og Andes Energia om felles eierskap i IOX gjennom Andes Interoil ltd . ANH har neppe stilt tilsvarende krav. Om betingelsene f.eks var knyttet til eierskap så er jo de brutt for lenge siden.

* Det er med denne garantien som alle andre garantier ovenfor en tredjepart - man kan aldri bare spasere fra et garantiansvar så lenge det fortsatt er et krav om en garanti for i så måte ville jo tredjepart aldri ha hatt noen reell garanti...Dermed er det slik at når man først har tatt på seg et garantiansvar så vil det være opp til tredjepart om de lar garantisten bli fritatt for ansvaret om det fortsatt foreligger et krav og da må det gjerne komme på bordet en lik eller bedre garanti før de gjør det. Frem til det foreligger så vil CNE måtte bli stående som garantist.
Redigert 16.09.2018 kl 15:33 Du må logge inn for å svare

Bæærnt

Puli-c har 10 år igjen av kontrakten.tipper det ligger opsjon for forlengelse.
Kan jo også tenkes at dette forhandles om nå i forbindelse med gassanlegget.dette må jo ANH være interessert i å få opp å gå.

Uansett hva kan puli-c være verdt med dagens produksjon?
bæærnt
16.09.2018 kl 17:08 2667

Rischisio,

CNE kan selvfølgelig ikke spasere vekk fra garantien uten at ANH er enig og tilfreds med en annen løsning, men det er fortsatt mulig at det finnes en "gentlemans agreement" mellom Old Andes og CNE, eller CNE og IOX direkte, der CNE skal fritas for sitt ansvar på et eller annet vis. Og det er her Puli-C evt kan være i spill som en del av kaka.
bæærnt
16.09.2018 kl 17:16 2643

helloween,

Ambrosio utløper i 2027, Mana utløper i 2028 og Rio Opia i 2030. Hva dette er verdt har jeg ingen formening om på stående fot, men det er det sikkert mulig å gjøre en kvalifisert gjetning om basert på ASR 2017.
Redigert 16.09.2018 kl 17:59 Du må logge inn for å svare
qestador
16.09.2018 kl 17:52 2576

Ja jeg har regnet 110000 acres som nevnt i IOX.Og i Canada betaltes det i hvert fall 6000$ pr acres. det er ca 82 kr pr aksje..
Alby
16.09.2018 kl 18:01 2549


Hvile triggere er nært forestående her ?
bæærnt
16.09.2018 kl 18:02 2543

Med 10 år igjen av lisensene og avtakende prod uten nye investeringer så er det neppe slike priser som blir lagt til grunn. Om det i det hele tatt er en aktuell problemstilling.

bææærnt var det ikke slik at IOX skulle utføre WO og installere bedre og mer effektive pumper på de fleste av sine brønner for å øke produksjonen. Nå snakkes det også om fracking. Jeg vet ikke om det kan utføres fracking der? Uansett så tror jeg og håper jeg IOX ledelsen har stålkontroll og vil få på plass løsninger som vi aksjonærer er happy med. Mulig jeg er naiv nå, men jeg stoler virkelig på dagens IOX ledelse. Jeg mener de har levert den siste tiden og fortsetter å leverer. Krysser fingrene for en godmelding om Vikingo i morgen helst, men denne uken. Det vil bety mye for usikkerheten at igjen for opp produksjonen som de virkelig trenger. Dette blir bra folkens. Jeg mener fortsatt at IOX er: PENGER PÅ GATA.
bæærnt
16.09.2018 kl 18:53 2457

Min henvisning til avtakende prod og nødvendige investeringer var til Puli-C og forventninger om pris. Ikke om IOX i alminnelighet.

OK den er god. Men mener du også samtidig at Puli-C ikke kan bli et mye bedre felt om de nødvendige investeringer blir utført. Om IOX velger å selge Puli-C tror du ikke det vil bli hensyntatt at det er en stor mulighet til å øke produksjonen en del og derfor verdien på feltet? Jeg bare spør. Ikke sikkert det er relevant en gang, men jeg spør de som har litt peiling. Jeg innrømmer lett at jeg ikke har den kompetansen som mange av dere andre har.
bæærnt
16.09.2018 kl 19:26 2383

Det var ikke meningen at dette skulle bli den berømmelige fjæra som ble til fem høns, men om vi ser bort fra verdier som det uansett er vanskelig å vurdere om en ikke har mer kunnskap om detaljer enn det vi har, så kan et salg av Puli-C muligens være en god løsning for IOX når det gjelder finansiering av gjenværende forpliktelser på lLA-47. Og det er en del faktorer her som kan passe inn i et puslespill når det gjelder garantier til ANH og CNE, og gass som etterhvert har blitt CNE`s virksomhetsområde.
Redigert 16.09.2018 kl 20:16 Du må logge inn for å svare

IOX bør gjøre mindre nødvendige investeringer i Puli og melke feltet så lenge det er mulig. Man får trolig ikke god nok pris med et salg, samtidig er det lavrhengende frukt å jobbe opp utvinningsgraden i feltet.

Mener det ble sagt en gang når olja stabiliserte seg over 60 usd ville iox søke JV på puli-c.
Men det er noen år siden så ting kan ha forandret si det.

De har en foreløpig WO på puli-c pågående ved å bytte til mer effektive pumper, mot at leverandøren får betalt i fremtidig overskudd produksjon.

Det andre steget på puli-c skulle gassprosess anlegget som foreløpig ikke har fått miljø godkjennelse sørge for.
Redigert 16.09.2018 kl 21:35 Du må logge inn for å svare
Solist
17.09.2018 kl 09:07 1815

Mandag, og ny børsuke. Vi har ikke fått noen melding om WO på Vikingo, men den kommer.
Hvordan blir kursutviklingen gjennom siste del av 2018? Vi venter på WO-melding, oppstart LLA-47 i Q4 og mye annet snadder. Tenker vi vi se en moderat stigende kurs i forventningsspekulasjon. Her bør man så absolutt ikke sitte utenfor når dagen kommer.

Vi vil nok merke når Brown kontoen er Tom også. De har lempet ut og bør være tomme i nær fremtid, muligens tomme allerede?
Ransen
17.09.2018 kl 09:20 1772

Bare å la traderne kjøre showet i dag.
Det er ingen tegn til panikk i handelen. Om knappe 2 uker er vi inne i Q4.
For dem som har troen kan det være lurt å ta et lodd nå.
Etter mye god jobbing er det straks duket for at enorme verdier nå skal realiseres sammen med en skyhøy og fortsatt ventet stigende oljepris.