Norsk luftfart har økt betydning for Norge.

exian
12.09.2018 kl 15:43 450

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/avinor-oslo-lufthavns-betydning-som-knutepunkt-oker?publisherId=17421123&releaseId=17839630

Nå begynner det å komme turister fra utlandet til Norge. De flyr også innenlands i Norge. All satsning vi har gjort over mange år begynner nå å gi uttelling.
Norge er Nordens desidert største luftfartsland. Avinor eier og driver 45 flyplasser. I tillegg har vi av betydning Sandefjord på i hovedsak regionale offentlige hender.

Norges 10 største flyplasser har hatt slik utvikling etter 8 mnd. i 2018 :
(Målt mot samme 8 mnd periode i fjor).
Oslo + 4,0 % (2017 : 27,48 mill. pass. + 6,6 %) (+ 4 % (gitt hele 2018) betyr 1,1 mill. nye passasjerer på ett år. Dvs. mer enn Ålesund hadde totalt i 2017).
Bergen + 2,8 %
Trondheim - 0,4
Stavanger + 2,1
Tromsø + 2,9
Sandefjord + 7,4
Bodø - 1,6
Ålesund + 5,2
Kristiansand + 2,4
Harstad-Narvik + 0,7

Bodø skal nå bygge helt ny flyplass.
Det burde satses på Tromsø, Ålesund og Kristiansand.
Det kommer godt med i totalen når disse blir større og viktigere.
Tromsø er Nordens 12te største. Norge har 5 blant de 12 største.
Oslo og Bergen er nylig rustet opp. Og Oslo skal gjøre ytterligere en opprustning.
Bodø burde kanskje betjene Lofoten og mye av Nordland ?

Til sammenligning har Arlanda og Landvetter hatt økning begge på 2 % hittil i år. Det synker litt på innland, og øker litt på utland. Så Gardermoen fortsetter å dra i fra Arlanda. Arlanda sliter med MTR som betyr dyr tilbringertjeneste. Dette skal vare helt til 2046.
At NSB øker og Flytoget synker på Gardermoen, viser at rimelig tilbringer har betydning. På Flesland øker også kollektivandelen.
Det helstatlige Flytoget (med nedbetalt Gardermobane) bør pålegges å sette ned prisene og fylle opp de passasjerglisne togene. Det heter bedre kapasitetsutnyttelse, og fremme norsk samferdsel. Hører du Dale ?
Kastrup har steget 3,6 % hittil i år. Gardermoen tar marginalt innpå altså.
Redigert 13.09.2018 kl 12:41 Du må logge inn for å svare

Men det bør ikke glemmes ar vi har en NATO-standard flystripe som ligger ubrukt på Rygge. En kunne spare milliarder
på å bruke den i stedet for å bygge ny på Gardermoen.Hvem vet hva de bestemmer.
exian
12.09.2018 kl 16:24 422

På den problematikken, er heller løsningen å bygge veitunnel under Oslofjorden. Da kan mesteparten av Østfold komme seg greit til Sandefjord lufthavn Torp.
I Norge burde vi heller slå sammen flyplasser enn å bygge fler. Men i Sør-Norge er det ikke så mange sammenslåingskandidater.
Det er veldig synd at vi mistet Rygge som mange likte å bruke. Men virkeligheten er sånn at ting endrer seg. Vi får Intercity tog med dobbeltspor og 250 km/t. En veitunnel under Oslofjorden er uhyre viktig. Vil skape betydelige verdier i Norge. Antagelig norges viktigste
samferdselsprosjekt. Den kan bli litt dyr og vanskelig å bygge. Men dette er vi nødt til å bygge altså. Litt lang er det også fare for at den må bli. Til gjengjeld får vi forsøke å få til litt høy fartsgrense inne i den. Og totaldistansen mellom E 6 og E 18 kan bli kort og effektiv.
Redigert 12.09.2018 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
exian
13.09.2018 kl 12:32 351

https://e24.no/naeringsliv/avinor/kaller-inn-entreprenoerer-om-gigantutbygging/24438935
Det høres ikke spesielt billig ut med 110.000 kroner kvadratmeteren for store åpne arealer, og såpass mange kvadratmeter på en gang. Passasjerbroer koster kanskje litt. Men kjøp inn riktige denne gangen da Avinor. Eller sørg for at leverandøren leverer riktig. At flydør og bro lett og hurtig lar seg passe sammen. Og at det ikke blir for varmt inne i passasjerbroen (elementært). Det får jobbes med overflygning av Russland. Skal se hva en kan få gjort med det. Og se og få Flytoget til Hamar. (Men det betyr kanskje en ny stasjon i Hamar ?). (Under bakken om mer symmetrisk plassert i forhold til markedet ?).

Det er bra at det fins litt vakthunder som passer på at ting ikke blir for dyrt. Den forrige utbyggingen ble for dyr.
Bygg ny adkomstvei til Kjevik (kanskje under flyplassen ?). (Vei under rullebane fins andre steder). (Bl.a. Hamburg og CDG).
Og lag noe fint i Tromsø. Og i Bodø.
exian
11.10.2018 kl 19:30 84

Endringstallene for september, målt mot september i fjor. Rangert etter trafikkvolum.
Oslo - Gardermoen + 3,5 %
Bergen +3,0
Trondheim + 1,6
Stavanger +1,8
Tromsø -0,3
Sandefjord +4,6
Bodø + 2,4
Ålesund + 6,4
Kristiansand +5,6
Harstad/Narvik + 4,2
Haugesund - 3,9
Molde -8,5
Alta +0,4
Kirkenes +0,6
Kristiansund -0,5
Bardufoss -6,6
Hammerfest - 10,1
Longyearbyen + 9,7
Ellers økte Namsos 37,9 %, Rørvik 20,7 %, Sandnessjøen 8,1 %, og Brønnøysund 35,0 %.

Kommentarer :
Gledelig å se Ålesund og Kristiansand i gode økninger. Ålesund er den desidert største i mellom Bergen og Trondheim. Begynner å få litt størrelse etterhvert.
Den betjener en viktig og attraktiv del av Norge. Kristansand dekker hele markedet i mellom Stavanger og Sandefjord. Ligger nærmest Europa i Norge.
Kristiansand er en viktig by i Norge og har sitt eksklusive og store oppland. Kjevik må få bedre adkomstforhold både vestfra og østfra. Det er mulig at
adkomstveien bør gå under flyplassen. Og rullebanen kan med fordel forlenges litt. (Kanskje den får Ryanairruter etterhvert ? Og ruter med arbeids-reiser
i Norden og Nord-Europa ?). Gledelig at den begynner å komme oppover.
Longyearbyen blir kanskje viktigere på lengre sikt ? Den har lite volum nå, men økte altså nesten 10 %. Bodø holder stand. Den er desidert størst i mellom Trondheim og Tromsø. Og skal flyttes en knapp kilometer og bli helt ny. Bodø - en viktig by i Norge. Alta er størst i nordmenns kjære fylke Finnmark, og
er i pluss i september.

Sverige har kjørt seg selv i vanskeligheter og har trøbbel med å lage regjering. Der var det TILBAKEGANG i september.
Stockholm - Arlanda - 1 %
Gøteborg - 3 %
Malmø - 5 %
Bromma - 4 %
Luleå + 2 %
Umeå - 6 %
Åre - 11 %
Skavsta (privat) tall pt ukjent

København - Kastrup økte med 4,5 % (Oslo er nest største destinasjon der. Får Gardermoen mere kontinentale ruter, så får Gardermoen overtaket på Kastrup. Og innenlandsutvikling i Norge på luftfart er bra for Gardermoen. Kastrup er sårbar for muskelvisning fra Gardermoens side. Arlanda sakker akterut.
Vi skal si fra til Putin, så NAS får krysse Russland.