Norsk luftfart har økt betydning for Norge.

exian
12.09.2018 kl 15:43 2011

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/avinor-oslo-lufthavns-betydning-som-knutepunkt-oker?publisherId=17421123&releaseId=17839630

Nå begynner det å komme turister fra utlandet til Norge. De flyr også innenlands i Norge. All satsning vi har gjort over mange år begynner nå å gi uttelling.
Norge er Nordens desidert største luftfartsland. Avinor eier og driver 45 flyplasser. I tillegg har vi av betydning Sandefjord på i hovedsak regionale offentlige hender.

Norges 10 største flyplasser har hatt slik utvikling etter 8 mnd. i 2018 :
(Målt mot samme 8 mnd periode i fjor).
Oslo + 4,0 % (2017 : 27,48 mill. pass. + 6,6 %) (+ 4 % (gitt hele 2018) betyr 1,1 mill. nye passasjerer på ett år. Dvs. mer enn Ålesund hadde totalt i 2017).
Bergen + 2,8 %
Trondheim - 0,4
Stavanger + 2,1
Tromsø + 2,9
Sandefjord + 7,4
Bodø - 1,6
Ålesund + 5,2
Kristiansand + 2,4
Harstad-Narvik + 0,7

Bodø skal nå bygge helt ny flyplass.
Det burde satses på Tromsø, Ålesund og Kristiansand.
Det kommer godt med i totalen når disse blir større og viktigere.
Tromsø er Nordens 12te største. Norge har 5 blant de 12 største.
Oslo og Bergen er nylig rustet opp. Og Oslo skal gjøre ytterligere en opprustning.
Bodø burde kanskje betjene Lofoten og mye av Nordland ?

Til sammenligning har Arlanda og Landvetter hatt økning begge på 2 % hittil i år. Det synker litt på innland, og øker litt på utland. Så Gardermoen fortsetter å dra i fra Arlanda. Arlanda sliter med MTR som betyr dyr tilbringertjeneste. Dette skal vare helt til 2046.
At NSB øker og Flytoget synker på Gardermoen, viser at rimelig tilbringer har betydning. På Flesland øker også kollektivandelen.
Det helstatlige Flytoget (med nedbetalt Gardermobane) bør pålegges å sette ned prisene og fylle opp de passasjerglisne togene. Det heter bedre kapasitetsutnyttelse, og fremme norsk samferdsel. Hører du Dale ?
Kastrup har steget 3,6 % hittil i år. Gardermoen tar marginalt innpå altså.
Redigert 13.09.2018 kl 12:41 Du må logge inn for å svare
12.09.2018 kl 16:12 1994

Men det bør ikke glemmes ar vi har en NATO-standard flystripe som ligger ubrukt på Rygge. En kunne spare milliarder
på å bruke den i stedet for å bygge ny på Gardermoen.Hvem vet hva de bestemmer.
exian
12.09.2018 kl 16:24 1982

På den problematikken, er heller løsningen å bygge veitunnel under Oslofjorden. Da kan mesteparten av Østfold komme seg greit til Sandefjord lufthavn Torp.
I Norge burde vi heller slå sammen flyplasser enn å bygge fler. Men i Sør-Norge er det ikke så mange sammenslåingskandidater.
Det er veldig synd at vi mistet Rygge som mange likte å bruke. Men virkeligheten er sånn at ting endrer seg. Vi får Intercity tog med dobbeltspor og 250 km/t. En veitunnel under Oslofjorden er uhyre viktig. Vil skape betydelige verdier i Norge. Antagelig norges viktigste
samferdselsprosjekt. Den kan bli litt dyr og vanskelig å bygge. Men dette er vi nødt til å bygge altså. Litt lang er det også fare for at den må bli. Til gjengjeld får vi forsøke å få til litt høy fartsgrense inne i den. Og totaldistansen mellom E 6 og E 18 kan bli kort og effektiv.
Redigert 12.09.2018 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
exian
13.09.2018 kl 12:32 1911

https://e24.no/naeringsliv/avinor/kaller-inn-entreprenoerer-om-gigantutbygging/24438935
Det høres ikke spesielt billig ut med 110.000 kroner kvadratmeteren for store åpne arealer, og såpass mange kvadratmeter på en gang. Passasjerbroer koster kanskje litt. Men kjøp inn riktige denne gangen da Avinor. Eller sørg for at leverandøren leverer riktig. At flydør og bro lett og hurtig lar seg passe sammen. Og at det ikke blir for varmt inne i passasjerbroen (elementært). Det får jobbes med overflygning av Russland. Skal se hva en kan få gjort med det. Og se og få Flytoget til Hamar. (Men det betyr kanskje en ny stasjon i Hamar ?). (Under bakken om mer symmetrisk plassert i forhold til markedet ?).

Det er bra at det fins litt vakthunder som passer på at ting ikke blir for dyrt. Den forrige utbyggingen ble for dyr.
Bygg ny adkomstvei til Kjevik (kanskje under flyplassen ?). (Vei under rullebane fins andre steder). (Bl.a. Hamburg og CDG).
Og lag noe fint i Tromsø. Og i Bodø.
exian
11.10.2018 kl 19:30 1644

Endringstallene for september, målt mot september i fjor. Rangert etter trafikkvolum.
Oslo - Gardermoen + 3,5 %
Bergen +3,0
Trondheim + 1,6
Stavanger +1,8
Tromsø -0,3
Sandefjord +4,6
Bodø + 2,4
Ålesund + 6,4
Kristiansand +5,6
Harstad/Narvik + 4,2
Haugesund - 3,9
Molde -8,5
Alta +0,4
Kirkenes +0,6
Kristiansund -0,5
Bardufoss -6,6
Hammerfest - 10,1
Longyearbyen + 9,7
Ellers økte Namsos 37,9 %, Rørvik 20,7 %, Sandnessjøen 8,1 %, og Brønnøysund 35,0 %.

Kommentarer :
Gledelig å se Ålesund og Kristiansand i gode økninger. Ålesund er den desidert største i mellom Bergen og Trondheim. Begynner å få litt størrelse etterhvert.
Den betjener en viktig og attraktiv del av Norge. Kristansand dekker hele markedet i mellom Stavanger og Sandefjord. Ligger nærmest Europa i Norge.
Kristiansand er en viktig by i Norge og har sitt eksklusive og store oppland. Kjevik må få bedre adkomstforhold både vestfra og østfra. Det er mulig at
adkomstveien bør gå under flyplassen. Og rullebanen kan med fordel forlenges litt. (Kanskje den får Ryanairruter etterhvert ? Og ruter med arbeids-reiser
i Norden og Nord-Europa ?). Gledelig at den begynner å komme oppover.
Longyearbyen blir kanskje viktigere på lengre sikt ? Den har lite volum nå, men økte altså nesten 10 %. Bodø holder stand. Den er desidert størst i mellom Trondheim og Tromsø. Og skal flyttes en knapp kilometer og bli helt ny. Bodø - en viktig by i Norge. Alta er størst i nordmenns kjære fylke Finnmark, og
er i pluss i september.

Sverige har kjørt seg selv i vanskeligheter og har trøbbel med å lage regjering. Der var det TILBAKEGANG i september.
Stockholm - Arlanda - 1 %
Gøteborg - 3 %
Malmø - 5 %
Bromma - 4 %
Luleå + 2 %
Umeå - 6 %
Åre - 11 %
Skavsta (privat) tall pt ukjent

København - Kastrup økte med 4,5 % (Oslo er nest største destinasjon der. Får Gardermoen mere kontinentale ruter, så får Gardermoen overtaket på Kastrup. Og innenlandsutvikling i Norge på luftfart er bra for Gardermoen. Kastrup er sårbar for muskelvisning fra Gardermoens side. Arlanda sakker akterut.
Vi skal si fra til Putin, så NAS får krysse Russland.

https://e24.no/naeringsliv/luftfart/wideroee-sjefen-varsler-nye-rutekutt-i-2019-naa-er-det-slutt-og-vi-skrider-til-verket/24472832

Norge er et langstrakt og kupert land. Vi må ikke gjøre det unødvendig vanskelig for oss selv. Distriktene hører med i konseptet Norge.
specc
23.10.2018 kl 01:55 1532

Landets BNP ligger i lufta altså
exian
15.11.2018 kl 23:28 1313

Endringstallene for oktober mot oktober i fjor :
Oslo - Gardermoen + 2,3 %
Bergen +2,3
Trondheim + 1,2
Stavanger +1,7
Tromsø + 4,0
Sandefjord + 5,7
Bodø + 1,2
Ålesund + 3,6
Kristiansand +5,4
Harstad/Narvik + 1,9
Haugesund - 6,8
Molde - 9,7
Alta +0,5
Kirkenes +0,6
Kristiansund + 10,0
Bardufoss - 3,8
Longyearbyen + 2,2
Hammerfest - 0,5
Florø + 5,2
Leknes - 7,7
Brønnøysund + 23,0
ØrstaVolda + 12,3
Stokmarknes - 19,4
Mo i Rana - 1,6
Svolvær - 18,8
___________________
Kastrup + 4,2
Arlanda - 1,0
Gøteborg 0
Malmø - 3,0
Hittil i år ligger Gardermen og Kastrup ca likt. Hhv. 3,9 og 3,8 %. Arlanda + 1,0 %.
Dublin + 9 %, + 6 % hittil i år
Manchester + 6 %
Redigert 16.11.2018 kl 00:30 Du må logge inn for å svare
exian
27.11.2018 kl 09:05 1123

https://www.nrk.no/nordland/_-endringer-i-taxfree-salget-av-alkohol-vil-rasere-flytilbudet-i-distriktene-1.14312294Norge
Interessant liste over inntekter og utgifter ved de ulike flyplassene i Norge.

Taxfree, parkering og kommersielle aktiviteter kunne vel i størst mulig grad vært drevet av det offentlige, gitt at de er cirka like flinke, for at inntektsgrunnlaget for lufttransport i Norge beholdes av det offentlige, og blir best mulig. Inntektene brukes til å utvikle luftfartsinfrastrukturen. Dette er både flyplassene i seg selv, men også vei-, tog- og båtforbindelsene til disse. Bedre veier-, tog- og båtforbindelser til disse, vil kunne redusere antall flyplasser litt. Da blir trafikkgrunnlaget ved de som er igjen bedre. Dette er fornuftig samferdselspolitikk for Norge som helhet. For at man skal kunne sanere litt flyplasser, må vei-, tog- og båtforbindelser til de flyplassene man skal satse på, bli bedre. Denne tankegangen bør bakes inn, slik at Norge samferdselsmessig blir bedre. Vi har mye langstrakthet, fjorder og fjell, så denne tankegangen er viktig.

Mht. tallene forbauses jeg over norges nest største flyplass Flesland. Den har mye lavere tall enn Stavanger og Trondheim med mindre trafikk enn Flesland.
Hva er årsaken til dette ?
Noe færre antall flyplasser i Norge, vil styrke forbindelsene mellom de flyplassene som er igjen. Samt til og fra utlandet.
Det gjøres oppmerksom på at Sandefjord ikke er med på listen. Den eies lokalt, og har stor offentlig majoritet. Den er nr. 6 i Norge, og hører med i totalbilde.

God norsk luftfart og samferdselssystem i Norge, vil være et konkurransefortrinn for Norge. Investeringene vil gjensidig styrke hverandre.
exian
27.11.2018 kl 09:52 1102

Trafikkstatistikk 10 første måneder i år (tall i 1000, endr. mot tilsv. i fjor) : :
Oslo 24332' + 3,8 %
Bergen 5368' +2,7
Trondheim 3751' 0,0
Stavanger 3607' +2,1
Tromsø 1959' +2,7
Sandefjord 1787' + 6,9
Bodø 1557' - 0,9
Ålesund 960' + 5,2
Kristiansand 896' + 3,1
Harstad/Narvik 658' + 1,2
Haugesund 527' - 2,0
Molde 368' - 9,4
Alta 336' + 2,8
Kirkenes 269' - 1,5
Kristiansund 259' + 3,6
Bardufoss 204' - 1,6
Longyearbyen 166' + 6,9
Hammerfest 148' - 11.1
Florø 120' + 0,8
Leknes 116' - 0,1
Brønnøysund 112' + 12,7
ØrstaVolda 96' + 3,5
Stokmarknes 94' - 5,7
Mo i Rana 92' - 10,5
Svolvær 90' - 2,1
Vadsø 84' - 2,8
Sogndal 73' - 5,9
Førde 71' + 0,5
Sandnessjøen 62' - 17,6
Mosjøen 59' - 5,4
Andøya 52' - 1,2
Lakselv 51' - 1,5
Namsos 36' + 12,9
Sandane 36' - 6,2
Rørvik 34' - 5,9
Stord 31' + 7,5
Vardø 24' - 4,2
Båtsfjord 23' - 3,7
Hasvik 22' + 17,0
Honningsvåg 21' - 2,1
Mehamn 20' + 0,2
Røros 20' - 2,5
Sørkjosen 17' - 3,3
Ørland 17' + 1953,9
Røst 13' - 3,3
Berlevåg 11' - 4,8
Værøy 7' - 0,7
Fagernes 2' - 36,0
Notodden 2' - 23,9


Tilsammen er det 45 + 1 + 3 = 49 flyplasser med trafikk i Norge. Listen viser samtlige 49 av 49 med trafikk i Norge.
Redigert 27.11.2018 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
exian
27.11.2018 kl 09:59 1095

Fremover hadde i juni denne oversikten, som viser resultatet for flyplassene Avinor driver i dag:

Flyplasser som går i pluss og minus

Flyplass
Netto driftsinntekter
Driftskostnader
Resultat etter avskrivninger
Oslo lufthavn
5.847.700.000
2.812.000.000
2.173.000.000
Trondheim lufthavn
853.800.000
313.200.000
345.200.000
Stavanger lufthavn
1.110.300.000
392.000.000
283.100.000
Tromsø lufthavn
242.427.829
169.745.105
41.577.581
Kristiansand lufthavn
173.915.814
105.816.912
31.246.973
Bergen lufthavn
695.400.00
589.000.000
28.570.000
Svalbard lufthavn
113.072.674
73.144.620
22.042.344
Ålesund lufthavn
161.744.555
112.703.964
21.227.655
Bodø lufthavn
218.067.277
192.311.110
4.330.096
Værøy lufthavn
1.709.027
8.785.956
-8.334.511
Fagernes lufthavn
846.923
5.664.151
-8.557.813
Haugesund lufthavn
106.743.127
100.016.130
-9.306.961
Sandane lufthavn
5.218.733
19.534.601
-17.635.119
Florø lufthavn
21.694.760
32.585.089
-17.961.699
Harstad/Narvik lufthavn
100.414.522
101.021.939
-20.407.191
Rørvik lufthavn
4.741.037
20.152.100
-21.095.903
Stokmarknes lufthavn
13.410.258
29.111.187
-21.624.117
Hasvik lufthavn
1.792.940
18.869.408
-21.681.255
Sørkjosen lufthavn
2.207.626
20.451.122
-21.781.972
Førde lufthavn
9.672.126
27.327.279
-22.115.420
Mo i Rana lufthavn
13.906.409
32.820.612
-22.461.573
Namsos lufthavn
3.715.019
21.873.227
-22.461.573
Vardø lufthavn
3.212.385
20.576.304
-22.667.484
Sogndal lufthavn
9.081.055
26.928.915
-22.716.444
Båtsfjord lufthavn
2.760.380
23.697.988
-23.297.158
Svolvær lufthavn
10.532.920
28.976.517
-23.551.345
Berlevåg lufthavn
1.713.926
21.095.556
-24.073.136
Leknes lufthavn
13.492.736
31.070.691
-24.364.765
Røst lufthavn
1.578.640
18.158.048
-24.552.703
Ørsta-Volda lufthavn
11.254.461
30.206.745
-25.219.311
Mosjøen lufthavn
8.311.908
27.948.998
25.430.721
Røros lufthavn
3.229.671
22.591.211
-25.720.032
Honningsvåg lufthavn
2.737.261
23.117.374
-27.015.638
Mehamn lufthavn
3.068.377
24.587.668
-27.493.982
Bardufoss lufthavn
21.656.570
46.588.346
-28.285.892
Vadsø lufthavn
10.300.133
34.263.997
-29.470.896
Sandnessjøen lufthavn
9.010.352
32.149.972
-29.742.810
Brønnøysund lufthavn
17.465.898
38.835.838
-30.101.164
Molde lufthavn
65.253.727
78.443.967
-30.693.051
Andøya lufthavn
5.860.835
35.812.901
-31.933.809
Hammerfest lufthavn
27.430.855
50.459.513
-32.376.571
Banak lufthavn
15.273.544
46.896.106
-40.440.975
Alta lufthavn
41.240.091
67.112.230
-44.126.196
Kirkenes lufthavn
34.009.971
65.655.910
-45.375.635
Kristiansund lufthavn
45.851.338
73.332.585
-49.144.955

Jeg håper og tror at de fleste ser at de 49 flyplassene er litt mange. Vi trenger færre flyplasser, men som da har bedre vei-, tog- og båtforbindelser til/fra seg. Også adkomstforholdene nær flyplassene teller. Da vil trafikkgrunnlaget og rutetilbudet bli bedre ved de flyplasser som er igjen. Sammen med bedre vei-, tog- og båtforbindelser, får vi da en vinn vinn situasjon i Norge. Og hvor investeringene gjensidig beriker hverandre. Flysystemet er allerede ganske bra i Norge, men det kan bli enda bedre. Og folk fra hele verden vil besøke Norge. Næringslivet i Norge ønsker at Norge skal fungere bedre samferdselsmessig. Billigere og bedre.
På gode veier kan vi ha 120, om noen år frem 130. På tog 210 , 250, og kanskje 270-280 noen steder (for eks. mot Sverige. Dimensjonering for 320 der på nye linjer). Dermed kan satsningsflyplassene ligge litt lenger fra hverandre.
Redigert 27.11.2018 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
exian
10.12.2018 kl 17:55 803

Tallene for november, mot november i fjor :
Norges 10 mest trafikerte flyplasser.
Oslo - Gardermoen + 4,0 %
Bergen +5,6
Trondheim + 2,1
Stavanger +2,8
Tromsø + 3,4
Sandefjord + 1,5
Bodø + 0,5
Ålesund + 4,2
Kristiansand +3,4
Harstad/Narvik - 2,4

I går åpnet Hålogalandsbroen, som forkorter kjørestrekningen mellom
Narvik og Harstad med 18 km og 20 min. Evenes ligger ved denne
veien. Nå rustes kanskje hele strekningen mellom disse byene opp ?
113 kroner pr. brokryssing virker dog høyt og egentlig unødvendig.
Vi burde unngå å pålegges oss selv slike fordyrende avgifter.
Blir interessant å se hvordan Harstad/Narvik (Evenes) utvikler seg
fremover.
exian
11.12.2018 kl 16:18 723

https://www.dn.no/reiseliv/benchmarking-alliance/petter-a-stordalen/peter-wiederstrom/i-disse-byene-gar-hotellene-best/2-1-496746

Bodø-hotellene scorer på havutsikt. Flyplassen skal flyttes, så byutviklingen for mye bedre plass. Det er gledelig med en god utvikling
for Bodø. En by i Norge. Lag det pent og trivelig der. Bruk litt tid på det. Hit kan det komme turister og næringsliv fra hele verden.

https://e24.no/makro-og-politikk/luftfart/flyavgiften-i-sverige-kan-forsvinne-fra-nyttaar/24515434
Så sitter Norge igjen med en unik avgift for å bremse norske flyselskaper og norske interesser forøvig, en avgift generert for å fylle igjen et hull. Hull i hodet 🤕🤕🤕

Enig. Norge burde fjerne flyavgift. Og avvikle bompenger i Norge. Begge deler bidrar til å bremse verdiskapning. Sverige har vel sett at de taper i konkurransen pga. dette.

https://www.expressen.se/nyheter/nya-beskedet-fran-m-och-kd-vill-ta-bort-flygskatt/

Svensk luftfart har gått dårligst i Europa i 2018. Dette fører bare til tapt konkurranse. Det
har ingenting med miljø å gjøre.
Redigert 11.12.2018 kl 20:39 Du må logge inn for å svare
exian
11.12.2018 kl 21:20 640

https://www.isavia.is/en/corporate/news-and-media/news/the-nine-millionth-passenger-passed-through-keflavik-airport-this-year

Utrolig hvordan Keflavik airport øker. Passerte 9 millioner passasjerer hittil i år 2. november.
Hadde 8,76 mill. pass. i 2017 med en vekst på 28,3 % over 2016. Keflavik har nå godt over 50 %
mer trafikk en Flesland.
Redigert 11.12.2018 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
exian
12.12.2018 kl 23:33 550

Om det viser seg at Sverige skroter sin flyavgift, bør Norge gjøre det samme. (Egentlig uansett).
Det viste seg at CPH økte med 5,2 % i nov. Innland der falt med 4,6 %.
Arlanda sank 1 % i november.
Hittil i år (11 mnd) :
CPH + 3,9
OSL + 3,8
STO + 1
HEL + 10,8 etter 10 mnd.
KEF + langt over 10 % etter 10 mnd.
Oslo og Stockholm deler omtrent annenplassen om
største rute fra CPH. Forbindelsen til London er størst ved CPH.

Kastrup drar altså ikke i fra Gardermoen. Men Kastrup og Gardermoen drar fra Arlanda.
På disse trafikknivåene er 3 % ikke en bagatell.

Hjelper ikke når det er Ola Nisselue som skal planlegge! Faen meg ikke noen ekstrem-nyhet at det snør i Oslo - og likevel blir det 1/2 time i de-icingkjø...! Premieidioter!