Photocure- Reprises nå som et vekstselskap! En viktig milepæl.

focuss
PHO 10.09.2018 kl 20:05 11123

Jeg tror vi kan notere 10 september 2018 som dagen det kan fastslås at Photocure har gjennomgått en forvandling fra å være et traust kjedelig selskap til å være etablert som et potent vekstselskap. Det er av avgjørende betydning for verdsetting av selskapet.

Det tyder på at i det minste deler av markedet har innsett at PHO står på trappene til sterk vekst i tiden fremover. Så skal markedet i tiden fremover bestemme seg for hvordan veksten vi bli og det vil bestemme prisingen av aksjene til Photocure. Da hadde det vært fint om markedet oppdaget at en helt marginal økning i markedsandel i USA rettferdiggjør en voldsom økning av aksjekurs, slik jeg har vist i en tidligere tråd her på forumet.

Uansett, Photocure må levere varene i form av god salgsvekst i kvartalene fremover.
Computum
11.09.2018 kl 12:15 3486

Det er facinerende utsikter du skisserer, focuss. Det som er gåtefullt for meg og andre er at ikke analytikere og store investorer ser ut til å bry seg.
PHO har vært en av årets vinnere på Oslo børs. Bare det har vel vekket oppmerksomhet skulle man tro. I tillegg har flere meglerhus hatt PHO "på blokka" tidligere og er således ikke ukjennt med selskapet og dets potensiale. Fond som skal maksimere sin avkastning for kundene og som har vært med PHO lenge, selger seg ned midt i reprisingingen som skjer. En viss balansering skal det selvfølgelig være i porteføljene til fondene, men de har også sine avkastningsforventninger som teller i dette bildet. Hvilke inngangskurser de har vet jeg ikke, men det er slett ikke sikkert de kjøpte nær bunn. Edison har hatt regelmessige oppdateringer på PHO, men står nå ved et kursmål som ligger mer enn 30% under dagens kurs.
Så hvorfor er det ikke noen som tar tak i caset PHO? Dnb, Dovre osv.
stimar
11.09.2018 kl 12:19 3466

"falsk spekulasjonsboble" du mener altsaa at spekulasjonsboblen er falsk, det er jo straalende nytt for pho og dets eiere!
Naa har den stoerste aksjonaeren uttalt at oppgangen saa vidt har begynt, de har nok absolutt viten til aa fastlslaa at pho pr dags dato ikke er en boble.

Hvis ledelsen oppfattet potensialet til å være i nærheten av det focuss (og etter hvert ganske mange andre) skisserer, så skulle man jo tro at ledelsen (tross de opsjoner de måtte sitte på) ønsket seg en størst mulig andel av dette eventyret. Er det innsikten som gjør dem mer skeptiske, eller mangler de evnen til å ha visjoner? Jeg bare undrer.
bateman
11.09.2018 kl 12:21 3455

Hvor solgte fond ''som skal maksimere sin avkastning for kundene'' som du så fint formulerer det, Pcib til til 5 kroner da Computum?
Disse fondene skyr risiko, og er sågar kanskje fornøyd med 20-40% avkastning på kort tid. Fondene er ikke på børs for å tjene store penger, de skal bare slå en referanseindeks, så er de happy.

Etterhvert som kursen stiger vil bare flere og flere stikke innom Photocure-trådene for å melde sin bekymring. Ta det som et godt tegn, betyr bare at interessen er økende.
Redigert 11.09.2018 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Sappish
11.09.2018 kl 12:23 3452

JosefK, tiltredes. Jeg gleder meg også stort over oppgangen, og sitter uanfektet med 7-sifret urealisert gevinst. Dessverre blir Pho-trådene nå dominert av unyanserte/useriøse innlegg med ensidig haussing og latterliggjøringer. Akkurat nå det derfor verdiløst for min del å bruke tid på å lese gjennom alle trådene og innleggene som råder.
Jeg skal heller ikke forstyrre jalla-festen med flere innlegg før vi er tilbake fra Q3-presentasjonen, og vi vet mer sikkert hva vi kan forholde oss til.
focuss
11.09.2018 kl 12:28 3441

Computum
Ja det at ikke meglerhus er på banen er ikke til å forstå, men har noen teorier.

- PHO har vel i sitt tidligere liv som forskningselskap ikke vært så spennende å bruke ressurser på.
- Liten omsetning i aksjen så lite kurtasje inntekter å hente.
- Aldri emisjoner så heller ikke penger å hente der.
- Når så Cevira/Visonac ble lagt på is så var vel det dråpen som fikk det til å renne over i ett allerede fullt glass.
11.09.2018 kl 12:31 3425

Enig i at unødig haussing er en uting, men så langt har det ikke vært mye haussing å spore her på PHO trådene, mer en synliggjøring av hva fase pho er i og hva som kan bli konsekvensene for selskapet framover.
Det er jaggu verre å sitte her å lese disse kjedelige og negative innleggene hvor historien skal være dømmende og bestemmende for hva som har skjedd siste 3 måneder og hva som skal skje framover.
Flere av dere opptrer og skriver som dere slett ikke skulle være i besittelse av en eneste pho aksje.

Kos dere med denne mens dere klager over positive pho aksjonærer.

Og bit spesielt merke til denne"Hvis det ligger en fase med global kommersialisering foran selskapet, kan en verdsettelse på 1,4 milliarder kroner raskt vise seg å være latterlig lavt."


Høstens vinneraksje på Oslo Børs er til å bli svimmel av

Sjefsavgang og ett godt kvartalsresultat har gitt Photocure-aksjen en ny vår i høst. Taperaksjen har blitt børsrakett.

Av: Johann D. Sundberg

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

Kursdiagrammet til det farmasøytiske selskapet Photocure de siste par årene forteller om en taperaksje som plutselig har blitt en børsrakett. Etter et svakt fjorår, var utviklingen frem til i sommer ganske kjedelig. Men i juli eksploderte aksjen, som nå er årets nest beste aksje på Oslo Børs, med en avkastning på 132,9 prosent.

Først litt om Photocure. Selskapet ble etablert i 1997 av Radiumhospitalet. Basert på Radiumhospitalets forskning utvikler Photocure legemidler som gir bedre diagnose og behandling av pasienter med blærekreft. De mener deres teknologi, som enkelt forklart får kreftceller til å lyse rødt, fører til bedre behandling av blærekreftpasienter.

Radiumhospitalets forskningsstiftelse er fortsatt aksjonær med en eierandel på 3,21 prosent. Den største aksjonæren er imidlertid den Monaco-baserte investoren Alexander Hansson, med en eierandel på vel 10 prosent.


Les også:
Så nær er norske legemiddelselskaper nye milepæler
Så hva skjedde egentlig i sommer? Hansson hadde vært åpent kritisk til toppsjefen Kjetil Hestdal i lengre tid, og investoren fikk viljen sin. I slutten av juni kom meldingen om at Hestdal gikk av og ble midlertidig erstattet av finansdirektør Erik Dahl. I begrunnelsen ble det blant annet pekt på at selskapet var i ferd med å gå inn i en ny vekstfase med fokus på global kommersiell utvikling.

Så kom regnskapet for andre kvartal som, justert for engangseffekter, åpenbart imponerte investorene. Men ikke desto mindre var nettoresultatet for første halvår et underskudd på 20 millioner kroner. Det var muligens rapportene om sterk omsetningsvekst i USA og lansering av hovedproduktet Cysview i nye markeder, som lokket investorene. Det er også inngått en distribusjonsavtale med Combat Medical.

Siden har aksjen mer enn doblet seg, fra vel 30 kroner før sjefsavgangen til en sluttkurs på 63,50 kroner mandag denne uken. Det verdsetter selskapet hele selskapet til i underkant av 1,4 milliarder kroner.


Les også:
Norsk kreftmedisin nådde målet i studie: Finner kreften ved hjelp av lys – nå skal de innta USA for fullt
Hvis det ligger en fase med global kommersialisering foran selskapet, kan en verdsettelse på 1,4 milliarder kroner raskt vise seg å være latterlig lavt.

Men på en annen side. Innbakt i dagens aksjekurs ligger det allerede forventninger om en betydelig vekst i tiden som kommer. Bare se på regnskapet for første halvår. Det viste totale inntekter på 87,2 millioner kroner, og et netto underskudd på 20 millioner. Kontantstrømmen fra driften var negativ.

Photocure må altså vokse ganske mye og ganske raskt for å forsvare verdsettelsen i aksjemarkedet. Og etter den voldsomme kursoppgangen siden i sommer, må det friste for en del av aksjonærene som har vært med en stund å ta litt gevinst snart.
Redigert 11.09.2018 kl 12:34 Du må logge inn for å svare
bateman
11.09.2018 kl 12:31 3430

Man kan stille seg spørsmålet om hvorfor man skal handle aksjer i det hele tatt? Er ikke aksjer korrekt priset til en hver tid? Markedet har jo alltid rett!
focuss
11.09.2018 kl 12:33 3427

Sappish skrev:
"Dessverre blir Pho-trådene nå dominert av unyanserte/useriøse innlegg med ensidig haussing og latterliggjøringer."

Jeg synes du får PHO trådene til å høres ut som en Nano tråd. Så galt kan det vel ikke være?
Computum
11.09.2018 kl 12:33 3420

Det er ikke riktig, bateman. Det er en konkurranse om å tiltrekke seg kunder og de vurderes og rangeres av finanshusene. At de ikke alltid er heldig med sine disposisjoner er nok så. Risikoprofilene varierer fra fond til fond. Nano ble tatt inn i Netfondsporteføljen og har foreløpig gitt kraftig negativ avkastning. Hvorfor tok ikke Berntsen heller inn PHO?
focuss
11.09.2018 kl 14:07 3280

Hvor stor markedsandel i USA trenger BLC Cysview for at PHO skal selge Cysview for 1 milliard. Jo da trenger de fattige 6,7 %. Det må de da klare. Dersom vi rå konservativt sier at halvparten går til å dekke kostnader så sitter de igjen med 500 mill. P/E=20 gir aksjekurs 465. Det er vel i nærheten av det aksjen bør legge seg når vi får noen vekst bekreftelser.
rockpus
11.09.2018 kl 14:42 3229

JosefK

" Jeg vil de skal lykkes. Men ikke på en falsk spekulasjonsboble."

Når man vurderer framtidspotensialet til et selskap , inkluderer det alltid et element av spekulasjon. Dette fordi ingen kan vite eksakt. Eksemplene som spesielt focuss har presentert, viser at kun en beskjeden prosentandel i USA er nok til å få grunnlag til flerdobling i kursen fra dagens nivå. I stedet for bare å komme med sure oppgulp, hadde det vært mye lettere å tatt deg seriøst om du kunne vist egne beregninger på hvorfor du mener at selv få prosenter av markedet skal være urealistisk. Med den posisjon som PHO nå har skaffet seg, synes i alle fall jeg personlig det er langt vanskeligere å tro på svak vekst enn en vekst tilsvarende det mange drømmer om her på forumet.
"Lykkejegerne" er en naturlig konsekvens av en aksje som stiger fort og voldsomt. Det må vi vel klare å leve med?

Ser at din andre hovedsatsing er NEL. Etter mitt syn er det få selskaper som genererer mer grunnlag for spekulasjon enn nettopp NEL.

Enig med Dr Stockman.
Ledelsen i Pho hørtes meget skeptisk ut
når det ble antydet akselererende vekst,
større globalt fotavtrykk og enormt markedspotensiale.
Belette var spesielt skeptisk til hvordan dette var i ferd med å utvikle seg.

Hvis en må vente til Q3 for å forstå hvilken vei dette går, bør en ta en ny grundig titt på Q2 presentasjonen. Forstår en da fremdeles ikke hvilken vei dette går, har man sannsynligvis manglende forståelse for enkle begreper.
Hvorfor gikk ikke flere fond inn i PHO på 22
hvis de besitter slik allvitende kunnskap som det later til at noen tror.
focuss
11.09.2018 kl 15:13 3168

Mental Menia
Når Bellete forklarer at de allerede har en markedsandel på 20-30% i Baltimore Washington område så er det ikke rart folk blir bekymret. Spesielt når man trenger kun markedsandel i USA på hele 6,7% for å forsvare en kurs på minst 465 kr/aksje. Selv synes jeg det må være en grei målsetting for 2019 allerede.

MM
;-)) Ikke uenig med deg. Det er ikke tungetale Bellete bedriver og det burde være forståelig selv uten tolk, forutsatt at man behersker en smule engelsk.

Focuss
På meg virker det som om den store hop ikke helt får seg til å tro det Bellete uttalte. Han sa jo også at selv om kun to flexiscope var levert i Q2 så uttrykte han at «we are very bullish on the pipeline we have developed to date.»

Det store spørsmålet for Q3 er om selskapet evner å levere tall som tyder på en akselererende vekst av antall scope. For om så skjer er det enda større grunn til å tro at gjennombruddet er et faktum og at veksten vil fortsette å vokse i kvartalene som kommer. Og da vet vi at inntektene også kommer til PHO.

Kurs tett opp mot kr 500,- i løpet av 2019? Det hadde ikke vært meg imot og forutsatt at selskapet evner å overbevise markedet om at veksten fortsetter utover i 2019, da tror jeg alt er mulig. Det er nok bare å holde på hatten!
bravi
11.09.2018 kl 16:10 3054

Virker ikke som Pho er noe vekstselskap. Ser ut som kursen møter veggen litt over 60 kr. Så litt på Pcib, den møtte også veggen litt over 60 kr og det er i allefall ikke noe vekstselskap, snarere tvert imot.

Bra analyse Bravi.
Jeg synes også 40% på en måned og 175% på et år er altfor dårlig til å være et vekstselskap. Nå har den vært flere timer på 60-tallet.
For oss gutta (Korsar, HrDuck, Kappa m.fl) er alt under 1000% pr mnd rene sinker.
Alle burde bli rike. Det er bare å kjøpe på bunn og selge på topp hver dag, sånn som Korsar gjør. Skjønner dere ikke det ?
Redigert 11.09.2018 kl 16:17 Du må logge inn for å svare

Det hersker vel ingen tvil hos noen om at Warren Buffet er en brukbar aksjespekulant.
Han har laget en lang rekke ordtak for aksjemarkedet, og alle har hatt stor gyldighet.

Et av de som er mye brukt av WB er:

"Bashers never bash a bad stock".

Det er jo også åpenbart for de fleste at det ikke har noen hensikt å baisse en antatt dårlig aksje.

Å spekulere i aksjemarkedet koker når alt kommer til alt ned til spennet mellom grådighet og redsel.
Vi må alle ha penger for å kjøpe vårt daglig brød og litt til, og da er det kanskje naturlig at enkelte ikke bryr seg om edle metoder, men følger sin egen agenda uansett følger.

Personlig har jeg kikket litt til og fra på Photocure i hvert fall 10 år, og fant nå endelig tiden moden, for ikke å si overmoden for å gå inn ved inngangen til sommeren 2018.

Hvis jeg regnes som en hausser i denne sammenheng, så er i hvert fall det jeg skriver bare min oppriktige mening om caset, og ingen agenda utover det.

Jeg er enig i det som ble skrevet over her, at det vil komme flere baissere på banen etter hvert som PHO-aksjen stiger.
Det er en naturlig del av dette spillet, og markedet kunne antagelig ikke fungert slik det gjør uten baissere, haussere, tradere, kortsiktige, langsiktige og shortere.

Lykke til alle sammen


bravi
11.09.2018 kl 16:35 2975

Ha..ha..ha
Ja, lykke til
Redigert 11.09.2018 kl 16:35 Du må logge inn for å svare
focuss
11.09.2018 kl 16:40 2951

LM
Den store Hop har neppe engang hørt om Bellete og langt mindre giddet å følge med på en kvartals presentasjon for Photocure. Med den utviklingen som har vært siden Q2 så vil det vil være langt flere som viser interesse ved Q3. Er det noe å lure på om gjennombruddet i USA er et faktum da?
Redigert 11.09.2018 kl 16:42 Du må logge inn for å svare
bateman
11.09.2018 kl 16:57 2902

Bravi er sjefen!
Han skal jo kjøpe aksjer i Pcib til under 30 kroner!;)

Klovn....
Redigert 11.09.2018 kl 17:11 Du må logge inn for å svare

Mental Mania
"Enig med Dr Stockman.
Ledelsen i Pho hørtes meget skeptisk ut
når det ble antydet akselererende vekst,
større globalt fotavtrykk og enormt markedspotensiale."

Hyggelig at vi er enige. Kan være ledelsens skepsis som forhindrer ledelsen i å kjøpe aksjer med begge hender. Tross ledelsens skepsis velger jeg å avvente salg. Kanskje blir ledelsen mindre skeptisk etter hvert som aksjen stiger. Bellete gjorde ihvertfall et solid inntrykk, og burde overbevise selv Bellete om at det kanskje ikke er bortkastede penger å kjøpe noen aksjer.
Sydney
11.09.2018 kl 17:20 2835

6,76 %andel for ett salg på 1 milliard. Photo satser på de største sykehusene som har en andel på 40%, de tar 20% allerede i Baltimore. Om vi legger til grunn den samme andel i de andre tips 25 sykehusene så tilsvarer vel det rundt 8%totalt?

Så at det skal være overkommelig ganske kjappt er overkommelig.
rockpus
11.09.2018 kl 17:21 2827

dr.Stockman

Tror du ikke innlegget til Mental Mania var litt ironisk ment..? ;-)

Han svarte vel bare ironisk tilbake.
Ledelsen har opsjoner i bøtter og spann.
Selvfølgelig vil disse bli innløst etterhvert.

Sannheten er vel at aksjekursen i Photocure burde vært ekstremt mye høyere enn i dag. Tror at når en ser tilbake om noen år vil inngang rundt dagens kurser betegnes som gavepakke. Da regner jeg med den har gått minst 10 gangeren fra det den omsettes for i dag. I tillegg vil utbyttene da ha begynnt å bli betydelige.
Dette under forutsetning av at selskapet ikke er kjøpt opp. The sky is the limit. Selv laster jeg fremdeles opp får det som jeg klarer å få tilgjengelig. Selvfølgelig hyggelig å få 20-30 gangeren på noen år, men 10-15 gangeren er heller ikke å forakte. Fins ikke 1 aksje på børsen i Norge som er i nærheten av å matche Photocure sitt potensiale. Denne kan fort bli børvinner i årevis fremover.
Sydney
11.09.2018 kl 17:49 2737

Jeg liker scenarioet til focuss. Det virker overkommelig. 6,75% av markedet i 2019.
11.09.2018 kl 17:53 2715

focuss vet hva han snakker om.
Flere som har brent seg på ikke å følge hans anbefalinger her.
bravi
11.09.2018 kl 18:34 2614

Ja focuss har så langt fått mye rett, ingen tvil om det. Så har vi noen selvutnevnte besservissere her som selv mener at de vet mye selv om de har vært i papiret bare noen uker etter at de har solgt seg ut av andre biotek selskaper og puttet pengene i Pho. Merkelig hvor raskt enkelte blir eksperter her på forumet når de går inn i en ny aksje.

Bravo
Titt, titt. Kan det være meg du tenker på? Ja, jeg har forlatt NANO men vær glad jeg ikke er av dem som kommer tilbake og driter i sitt gamle reir.
Ønsker deg lykke til i hva enn du er investert i. Når man har brukt et noen måneder og lest seg opp på et selskap, da er ikke kvaliteten på HO høyere enn at man kan kaste seg inn i diskusjonen. I tillegg er jeg bergenser og da skjønner de fleste at det blir vanskelig å opptre som stumtjener.

LM

He-he, har du noen gang tidligere sett en aksje som stiger så vidt mye på kort tid, og når den korrigerer, så gjør den det med noen få øre.
En dag for en tid tilbake korrigerte aksjen seg riktignok med 1,5 kr, men allikevel.
Dette er noe av det sterkeste jeg har sett.

Når PHO får litt mer kjøtt på beinet, og en heftig oppdatering av 2020 omsetningen, da blir den ikke til å stoppe.
Det er ok for meg at aksjen går >>5 kr i uka og korrigerer med 30 øre eller 20 øre eller 40 øre en sjelden gang innimellom ;-))
bateman
11.09.2018 kl 19:06 2532

Tar ikke mer enn en halvtime å sette seg inn i Photocure før man skjønner at selskapet er latterlig underpriset.


Enig med oppgang kommer, se hvor sterk etterspørselen etter Photocure. Kjøpersiden må gang på gang løpe etter selgerene. I ukesvis har det vært 3-4 ganger flere kjøpere enn selgere. Har aldri sett lignende etter 15 år på børsen.

Og du Londonmannen, å sammenligne Photocure med Nano er ikke å drite eget reir. Jeg eier aksjer i begge selskaper da jeg liker å være diversifisert, men når man sammeligner Nano mot Photocure så skjønner man veldig for hvor latterlig lavt priset sistnevnte er!
Redigert 11.09.2018 kl 19:12 Du må logge inn for å svare

Batemam
Misforstå meg rett. Det jeg forsøkte å si er at når jeg har forlatt en aksje bruker jeg ikke tid på å skrive bausseinnlegg mot selskapet jeg har solgt meg ut av.
Jeg tror at NANO vil lykkes, men da PHO kom rekende forbi med sitt voldsomme uforløste potensiale kunne jeg ikke la den gå fra meg.
ITinvest
11.09.2018 kl 19:23 2464

Beklager, men vet ikke hvem dette er , noen som kjenner mannen
Av: Johann D. Sundberg

Publisert: 11.09.2018 Oppdatert: 11.09.2018

Kursdiagrammet til det farmasøytiske selskapet Photocure de siste par årene forteller om en taperaksje som plutselig har blitt en børsrakett. Etter et svakt fjorår, var utviklingen frem til i sommer ganske kjedelig. Men i juli eksploderte aksjen, som nå er årets nest beste aksje på Oslo Børs, med en avkastning på 132,9 prosent.

Først litt om Photocure. Selskapet ble etablert i 1997 av Radiumhospitalet. Basert på Radiumhospitalets forskning utvikler Photocure legemidler som gir bedre diagnose og behandling av pasienter med blærekreft. De mener deres teknologi, som enkelt forklart får kreftceller til å lyse rødt, fører til bedre behandling av blærekreftpasienter.

Radiumhospitalets forskningsstiftelse er fortsatt aksjonær med en eierandel på 3,21 prosent. Den største aksjonæren er imidlertid den Monaco-baserte investoren Alexander Hansson, med en eierandel på vel 10 prosent.

Les også:
Så nær er norske legemiddelselskaper nye milepæler
Så hva skjedde egentlig i sommer? Hansson hadde vært åpent kritisk til toppsjefen Kjetil Hestdal i lengre tid, og investoren fikk viljen sin. I slutten av juni kom meldingen om at Hestdal gikk av og ble midlertidig erstattet av finansdirektør Erik Dahl. I begrunnelsen ble det blant annet pekt på at selskapet var i ferd med å gå inn i en ny vekstfase med fokus på global kommersiell utvikling.

Så kom regnskapet for andre kvartal som, justert for engangseffekter, åpenbart imponerte investorene. Men ikke desto mindre var nettoresultatet for første halvår et underskudd på 20 millioner kroner. Det var muligens rapportene om sterk omsetningsvekst i USA og lansering av hovedproduktet Cysview i nye markeder, som lokket investorene. Det er også inngått en distribusjonsavtale med Combat Medical.

Siden har aksjen mer enn doblet seg, fra vel 30 kroner før sjefsavgangen til en sluttkurs på 63,50 kroner mandag denne uken. Det verdsetter selskapet hele selskapet til i underkant av 1,4 milliarder kroner.

Les også:
Norsk kreftmedisin nådde målet i studie: Finner kreften ved hjelp av lys – nå skal de innta USA for fullt
Hvis det ligger en fase med global kommersialisering foran selskapet, kan en verdsettelse på 1,4 milliarder kroner raskt vise seg å være latterlig lavt.

Men på en annen side. Innbakt i dagens aksjekurs ligger det allerede forventninger om en betydelig vekst i tiden som kommer. Bare se på regnskapet for første halvår. Det viste totale inntekter på 87,2 millioner kroner, og et netto underskudd på 20 millioner. Kontantstrømmen fra driften var negativ.

Photocure må altså vokse ganske mye og ganske raskt for å forsvare verdsettelsen i aksjemarkedet. Og etter den voldsomme kursoppgangen siden i sommer, må det friste for en del av aksjonærene som har vært med en stund å ta litt gevinst snart.
11.09.2018 kl 19:25 2453

Journalist i E24.
Redigert 11.09.2018 kl 19:27 Du må logge inn for å svare
bravi
11.09.2018 kl 19:27 2444

Londonmannen, jeg tenkte hverken på deg eller Oppgang Kommer.
Jeg peker ikke på noen spesielt og har forståelse for at aksjonærer i Nano og kanskje også i Trvx og tildels også Pcib føler det befriende å ha lettet seg i de selskapene og i stedet gått inn i Photocure. Tror at endel av oppgangen i Pho etter Q2 skyldes at mange har vektet seg fra disse selskapene og over i Photocure.
11.09.2018 kl 19:33 2426

Tror presset bare vil øke framover med nye investorer. Og derav vil en få diverse innlegg her. For egen del er det også vanskelig å skjule min begeistring over 70% på så kort tid, men er sikker på at potensialet er så fantastisk mye større. Kjøpte faktisk en ny mindre pott på 62,40 idag fordi jeg har så genuin tro på at det nå vil løsne kommersielt.
ITinvest
11.09.2018 kl 19:34 2415

ja innlegget er hentet fra E24" i dag.
Overskriften er Høstens børsrakett er til å bli svimmel av.
bateman
11.09.2018 kl 19:52 2376

Poneget med å sette Photocure opp mot andre biotechs er jo bare for å illustrere hvor totalt feilpriset Photocure er.
Nano, BerggenBio, Targovax og Pcin er alle ekstremt spennende selskaper, men Photocure ligger årevis foran disse, og er nå «in the heat» i et millardmarked som SoC og refusjonsordning!!!

Enkelt og greit, Photocure skal opp flere 100% på kort tid før man det hele tatt skal begynne å snakke nedside.
Nor96
11.09.2018 kl 20:05 2334

For de som ikke har vært i Photocure så lenge så gjentaes her under det muligens lille varselet om fremtidig vekst i Photocure som ble signalisert på forsommeren:

Børsmelding 7. juni 2018: Styreleder og primærinnsider i Photocure Jan H. Egberts har kjøpt 12.500 aksjer i Photocure til snittkurs 27,6687 kroner, går det frem av en børsmelding.

Styreformannen Jan H. Egberts i Photocure uttalte også i slutten av juni:

"Photocure has developed a leading position in the field of bladder cancer and is entering a period of accelerated growth, especially in the important U.S. market, were we have a strong commercial focus to leverage on the opportunities arising from the company's unique technology, products and excellent clinical results".

For de av oss som trodde på dette så har det vært en flott reise så langt, men potensialet er etter min vurdering betydelig høyere, ref. diskusjon om markedsandeler spes. for USA.
bateman
11.09.2018 kl 20:35 2271

Å selge Photocure på dagens nivåer er like dumt som å selge en hvilken som helst gjenstand til verdi av 2 millioner for tohundretusen bare fordi du kjøpte den for etthundretusen 1 måned tidligere.

Innen 12 måneder er jeg sikker på at Photocure er verdt mellom 250-300kr. Muligens før hvis veksten går ekstremt hurtig.
hkirk
11.09.2018 kl 21:55 2168

Bravi. Du har nok rett i det. Dette er ganske enkelt. Ut med PCIB og TRVX. Inn med mer PHO. NANO er beholdt.
PCIB og TRVX kan kjøpes tilbake på et senere tidspunkt.
Redigert 11.09.2018 kl 21:59 Du må logge inn for å svare
bravi
11.09.2018 kl 22:13 2121

Et fornuftig ordtak sier at ingen blir fattigere av å ta en gevinst. Husker Trygve Hegnar en gang så på Hegnar TV at har man en gevinst på mellom 50-100% da skal man selge, noe annet er helt bort i veggene.
Har godt over 100%, men har jeg solgt? Nope
onuk
11.09.2018 kl 22:17 2110

Han Trygve lirer av seg så mye dumt på sin egen lille TV show, at det for min del er flere år siden sist jeg så på denne møll..........

Sitter med over 100% selv. Regner med at han snakket på generelt grunnlag. Biotech er jo litt annerledes sånn sett. Når man først får et gjennombrudd så kan det gå til himmels.
Computum
11.09.2018 kl 23:20 1966

Men det kan også gå fort andre vegen. Noe vi så i PCIB nylig. Vi har jo fått den tidligere "sjefshausseren SafeInvest" fra PCIB iblant oss her. Nå under nytt nick av en eller annen grunn. Han gjorde PCIB trådene utrivelige for de som ikke var medstrøms. Om noen hadde antydet at PCIB kunne falle 30% ville han gått bananas og idioterklært vedkommende. Håper han nå har lært seg bedre folkeskikk, selvom vi allerede har sett noen overtramp.

Computum

At du gidder.
Når du sammenligner PCIB og Photocure er du i beste fall langt ute på jordet.

-Men det kan også gå fort andre vegen. Noe vi så i PCIB nylig.-
PCIB gikk kraftig ned fordi emisjonen ble satt til 30, men aksjen har begynt å snu opp igjen nå.

Hadde vært flott med en forklaring på hvordan du kan sammenligne PHO med PCIB.
Blir det en snarlig emisjon i PHO?
Har PCIB økende salg i verdens største marked innen sitt segment?

Forklar dette, ellers kan ikke innlegget innlegget ditt bli tolket som annet enn bullshit, eller i beste fall dagens mest kunnskapsløse og uforståelige innlegg..


Redigert 11.09.2018 kl 23:53 Du må logge inn for å svare