PEN - Meldinger i september og oktober - bånn gass


Hva kan vi forvente oss i løpet av september og oktober hva angår meldinger og fremdrift Nigeria og Gabon?

For status Tunisia henvises til Pareto konferansen 12. september, hvor Panoro skal delta. Presentasjonen legges samme dag ut på hjemmesiden. Tror ikke på big news, men det er her investormiljøet mingler og skaper allianser.

Man er inne i en tid hvor særlig september og oktober står i fokus. For Aje og Nigeria gjelder at simulerings studien meldes ferdig. MX Oil har meldt at det kommer en update like etterpå. Aje lisensen arbeider med å inkorporere Turonian oil rim development plan i hovedprosjektet for gass. Markedet har ikke fått bekreftet at myndighetene har godkjent FDP Turonian gassprosjektet. Men ligger implisitt, ettersom forlengelsen på 20 år er knyttet opp mot utbygging av gass, samt FDP for Turonian gass ble sendt inn med søknad om forlengelse på Aje samtidig - sommer 2017. FID integrert O&G må forventes i Q4. Oil rim boring, Turonian antatt i løpet av H1 2019. Om det blir boring i Cenomanian reservoaret vet markedet ikke før simulation study er ferdig og meldt i løpet av september.

Det virker logisk at Aje partnerskapet ikke melder funding Aje, før man vet eksakt hvilke brønner som skal bores og scope of work ifm. Aje utbyggingen. I løpet av september og oktober må forventes at markedet får innsyn i hvilke planer og utbyggingsfremdrift som Aje lisensen ser for seg ifm. Turonian og Cenomanian. Samtidig må legges til grunn at markedet får opplyst en finansieringsordning som blir blinket ut og status hertil. Personlig tror jeg som Align Research at Glencore eller annen offtaker tar funding videre utbygging på Aje via offtake agreement. Dog ikke 100%, kanskje rundt 70% - kilde Align Research. MX Oil ved CEO har indikert prosjektfinansiering.

September og oktober vil bli banebrytende for PEN hva angår Dussafu. Resultat ifm. boring av sidesteg Ruche brønnen, hvor sistnevnte ble meldt med suksess 31. august. At kontrakt inngås med Borr Drilling for Norve fom. Juli 2019 forventes også i september. Så gjenstår hovedseansen – first oil Dussafu. Enten i løpet av ultimo september eller primo oktober. Ad first oil, max 20 børsdager.
Redigert 05.09.2018 kl 18:46 Du må logge inn for å svare
bmw5
27.09.2018 kl 11:11 4023

Her fikk vi full pakke som beviser at Det er store forekomster av olje i dussafu samt indikasjon på at de vil åpne gradvis til 15k når alt stabiliserer seg og det er en riktig og sikker prosedyre. BWO kan dette med FPSO prosess anlegg.

Gnnarius

Ja, det er det jeg tenker på ja.

Chuck Hendrix

Enig. Dette burde absolutt kommet som en børsmelding, men vi får håpe det var noen misforståelser. Så useriøse tror jeg vel ikke at BWO tross alt er, men det skaper grunn til fortsatt usikkerhet rundt dette.
oivindl
27.09.2018 kl 11:14 4002

Mimsa: "Som den framsynte investoren jeg er, vil jeg anbefale å ta gevinst på dagens nivå."

Kunne du bare repetere for oss hvilke kursmål du har hatt for pen frem mot nyttår den siste tiden?
Var det kr 6 du startet med, og så rundt 15 eller noe slikt, og nå altså i hvert fall under 20?
Husker ikke helt, men særlig fremsynt er det vel ikke.
cinet
27.09.2018 kl 11:19 3993

mimsu .... congac FØR jakten er ikke bra... Her meldes (BWO) om "By combining our deep knowledge of the area, our resources and a well-suited FPSO, we are about to transform the Dussafu license into a significant producing asset with considerable upside." Merk deg ordet....SIGNIFICANT .
cinet
27.09.2018 kl 11:22 3972

og ikke minst.....; "considerable upside" = nye kursmål og anbefalinger som trolig vil gi større effekt i PEN

Mimsa er bare en tulling av en backtrader. Han gikk vel inn i aksjen på rundt 12 kroner etter å ha solgt seg ut tidligere hvor han mente at aksjen skulle ned til 7,50. Han kjøper altså aksjer til en pris som han åpenbart mener er alt for høy da han mener aksjen skal ned ca. 40% fra tidspunktet han kjøpte på. Da går man inn for å tjene penger.

Nå var han ikke spesielt fremsynt der heller da aksjen sprutet videre oppover som gjorde at han bommet stort på egen målsetning og faktisk tjente penger (hvis han i det hele tatt var inne da).

Er vi ikke godt over 23 i løpet av denne uken er det noe riv ruskende galt med aksjemarkedet.
polion
27.09.2018 kl 11:30 3933

Mimsa ut på jakt? Er han like treffsikker i fjellet som han er i aksjemarkedet, så skyter han vel også resten av jaktlaget. Før årsskiftet så sitter han vel inne for overlagt drap, hvis han da ikke blir dømt utilregnelig i gjerningsøyeblikket ?
bmw5
27.09.2018 kl 11:35 3909

Her fikk vi full pakke som beviser at Det er store forekomster av olje i dussafu samt indikasjon på at de vil åpne gradvis til 15k når alt stabiliserer seg og det er en riktig og sikker prosedyre. BWO kan dette med FPSO prosess anlegg.
cinet
27.09.2018 kl 11:48 3869

"considerable upside" er et positivt resultatvarsel , pakket inn på en seriøs og elegant måte. Dette angår i aller høyeste grad også PEN. Tygg på ordene, bir oktoberfest av dette

Nå kjenner selskapet min agenda og lange fartstid i kompaniet som aksjonær, så en en del tåles og besvares. Tonen er utmerket. Har konfrontert de med media artiklene om flow. Trekker den slutningen at det er alt for tidlige å forskottere noe som helst. Lander på at guiding blir innfridd, dvs. i intervallet 10.000-15.000. Tror ikke man skal vektlegge det som er nevnt om flow alt for tungt. Folk her på forumet har vært inne på det samme som det vises til: Stabilisere, hver brønn testes individuelt, forskjellige choke sizes, FPSO commissioning osv. Så dette må antas å ta noe tid. Men det forhindrer ikke ved den tid meldingen kommer, så treffer BWO/PEN høyst sannsynlig med sin guiding.
Redigert 27.09.2018 kl 12:33 Du må logge inn for å svare

BWO:RUCHE NORTH EAST-FUNN BEDRE ENN VENTET -SÆTHRE

Oslo (TDN Direkt): BW Offshores funn i avgrensningsbrønnen ved Ruche North East var bedre enn selskapet på forhånd hadde estimert, ifølge finansdirektør Knut Sæthre.

-Resultatene er enda bedre enn estimatene vi har ligget inne med. Vi må nå gå gjennom modellene og evaluere lommene i reservoaret før vi kan gå ut med et ressursestimat, sier Sæthre til TDN Direkt.

BW Offshore meldte i dag at de har gjort et oljefunn i avgrensningsbrønn DRNEM-1 ved Ruche North East i Dussafu-lisensen, offshore Gabon. Tidligere i år meldte selskapet om funn i samme område, og dagens funn er gjort etter at selskapet valgte å flytte Borr Drillings rigg "Borr Norve" 800 meter for å bore brønnen det i dag er blitt meldt om funn i.

Finansdirektøren sier videre at de trolig vil komme med et ressursestimat i november 2018, rundt tredjekvartalsrapporteringen.

Selskapet vil nå legge en plan for Ruche-området, og det sees nå på å gjøre en tie-in til FPSOen "BW Adolo", ifølge Sæthre.

-Denne enheten har kapasitet til å ta imot ytterligere olje. Vi håper å øke produksjonen når vi setter i gang Tortue fase-2, men ønsker å få en lengre levetid ved å knytte opp Ruche til FPSOen, sier han til TDN Direkt.

Knyttet til Tortue fase-2 sier Sæthre at man kan forvente at BW Offshore vil gjøre en investeringsbeslutning.

-Det er ingen bombe om det blir en investeringsbeslutning her, da oljen ligger her og alt er klart. Vi har også sikret leveranser av blant annet juletrær, stigerør og kontrollkabler som vi trenger avtaler på, inkludert rigg, sier Sæthre.

Selskapet planlegger å gjøre en investeringsbeslutning for Tortue fase-2 i fjerde kvartal 2018.

Ruche North East-brønnen det i dag ble meldt funn i ble boret av Borr Drillings rigg "Borr Norve, og denne riggen skal nå på kontrakt for en annen kunde. Sæthre sier til TDN Direkt at BW Offshore har en intensjonsavtale om bruk av "Borr Norve" i 2019, når den er ferdig med nåværende arbeid, for å fortsette på Tortue fase-2.

-Man kan forvente at intensjonsavtalen for riggen blir gjort om til en fast kontrakt, sier han.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
cinet
27.09.2018 kl 12:38 3683

Hvorfor juletre før US$$$$? Fordi man har gode sikre nyheter på gang . Hvorfor ingen innsidekjøp(salg) fordi gode nyheter står i kø. Regner med de tømmer ut Good news rett før/ved 3q, og kan deretter kjøpe seg opp. Vi her inne har en unik mulighet til å kjøpe oss opp. Meglerhusene venter på sikre estimater før kalkulatorene går varm.

Beslutninger er tatt for fase 2, bestillinger er gjennomført, offisiell informasjon utsettes.

-Det er ingen bombe om det blir en investeringsbeslutning her, da oljen ligger her og alt er klart. Vi har også sikret leveranser av blant annet juletrær, stigerør og kontrollkabler som vi trenger avtaler på, inkludert rigg, sier Sæthre.

Helt enig med Sæthre: Investeringsbeslutning kommer ikke som noen bombe.

Jeg gjentar igjen: Dussafu-eventyret er i startfasen, det er så vidt begynt. Foreløpig utvinning sikret de neste 20 år, deretter blir det sannsynligvis forlenget.
Redigert 27.09.2018 kl 12:56 Du må logge inn for å svare

Selskapet vil nå legge en plan for Ruche-området, og det sees nå på å gjøre en tie-in til FPSOen "BW Adolo", ifølge Sæthre.

-Denne enheten har kapasitet til å ta imot ytterligere olje. Vi håper å øke produksjonen når vi setter i gang Tortue fase-2, men ønsker å få en lengre levetid ved å knytte opp Ruche til FPSOen, sier han til TDN Direkt.

Knyttet til Tortue fase-2 sier Sæthre at man kan forvente at BW Offshore vil gjøre en investeringsbeslutning.

Synes nesten denne kommentaren var mere bull en selve meldingen. Da må det bety at de kan knytte Ruche til Adolo, og at de vurderer det som bedre enn de andre 4 brønner på Tourtue, som eventuelt kommer i tillegg eller som separat fase(3).

I løpet av 4 kvartal leser jeg er som så fort vi er ferdige og det blir ikke lenge til :) Hvor tidlig kan Norve være tilgjengelig?
Redigert 27.09.2018 kl 13:11 Du må logge inn for å svare
Alby
27.09.2018 kl 13:21 3522

Er det noen som et hva slags kvalitet oljen på Dussafu har ?
Det lempes ut rundt 22.80 ????
Redigert 27.09.2018 kl 13:24 Du må logge inn for å svare
cinet
27.09.2018 kl 13:21 3540

Norve ledig fra feb 19. Opsjon med «oss» fra juli19-aug20?

Alby
Data fra Tortue:

Tetthet (API): 28 grader for Gamba og 30 grader for Dentale
KLassifiseres derfor som medium medium olje. Her har Aje hele 41 garder API. Dette er olje av champagneklassen.

Andre dat fra Tortue:
Permeabilitet: 0,5 Darcy for Gamba og 0,6 for Dentale. Grensen er gjerne 0,1 Darcy. Jo høyere jo bedre.
Porøsitet: 12-30 % for Dentale(med 21 i snitt), Gamba: 12-27 % (28 i snitt)

Dette er verdier tatt BWO presntasjon. Ingen ekspert i dette, men det viser at de to formasjonene har veldig like formasjonsegenskaper og letthet på olja som er litt tyngre enn Brent uten at jeg vet om det gir noe avslag i pris. Isåfalt helt marginalt. Aje-oljen har derimot et lite påslag i forhold til Brent. Vi snakker om små prisforskjeeler som sagt.

Permeabiltitet og porøsitet tror jeg er sånn midt på treet for sander. Ihvertfall sammenlignet med Nordsjøen.

EDIT: Glemte å ta med at både Dentale og Gamba inneholder olje for H2S (svovel). Det er en meget stor fordel.


Redigert 27.09.2018 kl 14:28 Du må logge inn for å svare

Så vår jeg trekke frem mitt nye hjertebarn, Salloum hvor det er testet 41 grader API oil at 1,848 bopd. Må vel kunne regnes som minst en god burgunder?

Sier det igjen, meldes farm out (Tunisia) med dedisert 3.part som allerede meldt foreligger, vil dette være en særdeles god trigger. Det gjelder om å være inne i aksjen i disse tider. Får man orden på ratio i handelen, så trekker vi snart nordover.
Redigert 27.09.2018 kl 14:26 Du må logge inn for å svare

Gunnarius

Da har den vel samme verdi som Aje. Altså lettolje med stor margin.

EDIT: Har du noen opplysninger om reservoaregenskapene?
Redigert 27.09.2018 kl 14:52 Du må logge inn for å svare

Edit: Ja, like før det smeller nå - får vi se 24kr i dag?
Redigert 27.09.2018 kl 14:52 Du må logge inn for å svare
Svindel2
27.09.2018 kl 14:42 3309

Blir spennende å se på slutten av dagen, volumet er hvertfall veldig bra!

Gunnarius, fint at du dreier diskusjonen over på vin, som om jeg ikke var tørst fra før.

To positive meldinger fra Carnegie:
1. Supporting upside for Dussafu field: Vaalco sees 70mboe of gross unrisked recoverable contingent resources at the Etame field and ~20mboe near-term potential. Etame has been a story of continuous reserve upgrades, from the original 20-25mboe when sanctioned 15 years ago, to having produced more than 100mboe. BW Offshore has direct oil exposure at the Dussafu field, which is adjacent to Etame and has similar reservoir characteristics.

2. BW Offshore: 2nd well at Ruche NE strikes oil - big upside potential to volumes
BW Offshore has completed the second appraisal well at Ruche North East, in the Dussafu license. The well encountered 40m pay in the Gamba and Dentale formations. A side-track 800m north-west of the original wellbore encountered 34m pay.

BW Offshore and partners started production from Tortue phase 1 earlier in September, and has indicated that it will sanction Tortue phase 2 in Q4. Gross reserves are estimated at 30-40mboe, excluding contingent reserves which may add upside. Ruche North East is located in the same license and can be developed as a tie-in to the Adolo FPSO, indicating highly profitable incremental barrels.

The Dussafu partners will now evaluate the reserves and potential development of Ruche North East. Assuming that Ruche NE turns out to be of similar size as Tortue (~35mboe) and applying a value of USD10/boe, this could add NOK7.5/share to BW Offshore and around NOK5/share to partner Panoro. Note that these numbers are highly uncertain.
Note that our BW Offshore estimates have not been updated to take into account that BW Offshore announced first oil from Dussafu in September (our estimates assume mid-November). Further, estimates are based on Brent blend of USD65/boe. We will be out with new estimates soon.
vibro
27.09.2018 kl 16:55 3018

Sluttet på 23,20 HOD og skal videre opp.
cinet
27.09.2018 kl 17:03 2998

omsetningen var 400% over snittet, og stiger 5% , styrketegn ! Kan bli trangt i døren når oktoberfesten starter for alvor. Siste sjanse blir under fredagsrallyet i morgen! Produsjonsstatus, videre utbyggingsplaner, stadig høyere oljepris +++

Jepp. Ny årsrekord igjen. 5,45% opp lar seg høre. Det var vel en oppgang omtrent som ventet. De aller fleste hadde nok regnet med at det var olje i avgrensingbrønnen. Når det gjelder flow fase 1 velger jeg å overse dette dryppet og venter på børsmelding.

Bare lekkert😄👍
Tipper vi passerer 25 lett om flow er tilfredstillende.
Vi er snart kvitt de som ikke vil bli med videre på ferden oppover 🚀

Tillykke til alle de nye Pen aktionærer i dag.

Hold på jeres aktier

Vær med på opgangen, om et år er vi oppe med 200% minimum og samtidig kan vi se frem til udbytte tidlige med.

Held og lykke🤩🚀
Redigert 27.09.2018 kl 23:23 Du må logge inn for å svare

MX Oil kom med en halvårs rapport i går.

Har i nogle kommentare til dette . Ny Boring i 1H på Aje er vel meget positivt .

http://mxoil.com/announcements/27092018%20Half-year%20Report.pdf

Børsbjarne
Boring af "oil rim" brønd på Aje er nok mere end positivt.
Mon ikke det er startsignal til til at Aje kan afhændes.
Kunne forestille mig at det er startsignal til DNO om at få købt nogle aktier og byde ind på Aje.
Nogle der har lignende eller andre tanker?
polion
28.09.2018 kl 08:50 2123

Ikke mer enn et par år siden de fleste av oss mente at Aje bare var heft og spetakkel, og at det nesten kunne gis bort. I beste fall kan Aje nå være verd NOK 5-600 mill., eller tilsvarende nesten halve PEN’s mcap på ca. NOK 1,1 mrd. Ting snur jaggumeg fort, gitt.
Og det morsomme er at Aje-verdien ikke er innbakt i dagens PEN-kurs på NOK 23,-.

DNB mener siste brønnoppdatering kan forsvarliggjøre en kursøkning på BWO på mellom 10-12 kroner pr. aksje.

Hvor mange aksjer er det i BWO?

antall aksjer x 10-12 x 8,33% skulle gi en pekepinn på tilsvarende verdijustering på PEN.

Litt fra Tunisia. Gjør oppmerksom på at artikkelen er gammel(2013), men geologien kan vel ikke ha forandret seg på
5 år. Den har jo liggget der noen millioner år nå:

Norwegian oil and gas company DNO International is increasing its acreage offshore Tunisia and plans to drill next year.
Through its subsidiary DNO Tunisia AS, the firm has entered a farm-in agreement on the Sfax offshore exploration permit and the Ras El Besh concession.
Subject to regulatory approval, DNO Tunisia is to get an 87.5% interest (100% paying) and operatorship in the permit and the concession from Atlas Petroleum Exploration Worldwide and Eurogas International.
The Sfax offshore exploration permit and the Ras El Besh concession are located in the Gulf of Gabes and cover 3296 sq km, mostly offshore in shallow waters.
To date, three discoveries have been made with combined gross recoverable resources ranging between 35MMbbls to 60MMbbls. DNO says exploration potential includes 29 identified prospects, in aggregate estimated to contain between 500-700MMbbls gross unrisked resources.
An initial work plan includes drilling two exploration/appraisal wells in 2014, one on the Salloum discovery and the other on the Jawhara discovery.
The Salloum-1 well was drilled in 1991 and tested at 1848 bbls/d and the Jawhara-1 well drilled in 1976 testing at 1484 bbls/d. The Rash El Besh-1 well drilled in 1997 and tested 612 bbls/d.
Bijan Mossavar-Rahmani, DNO international's executive chairman, says: "These are attractive assets and we are well placed to unlock their potential by leveraging our technical expertise and by developing synergies across our Tunisian portfolio."
Meanwhile, Australian listed Cooper Energy has said it is to launch a sell off of its Tunisian oil and gas interests, following completion of the Hammamet West-3 well, currently being drilled.
The firm says the move in part of its plans to focus on Australia.
Its Tunisian assets are interests in three predominantly offshore permits covering 12,600 sq km and extending 170km and in water no deeper than 100m offshore in the Gulf of Hammamet.
They are Bargou, in which Cooper has 30% and is operator, Cooper 35% and Nabeul, Cooper 85% and operator.
Cooper is currently participating in the drilling of the Hammamet West-3 well in the Bargou permit.
It has appointed Miro Advisors Pty to advise on the sales process and expects completion by the end of 2013.
DNO currently also holds interests in the Hammamet offshore exploration Permit and the Fkirine prospecting permit offshore Tunisia.
DNO is an independent exploration and production company, geographically focused on the Middle East and North Africa with international operations in Yemen, the Kurdistan region of Iraq, Tunisia, Oman and the United Arab Emirates. The group is headquartered in Oslo and listed on the Oslo Stock Exchange.

https://www.oedigital.com/subsea/item/3141-dno-increases-tunisia-acreage

Likte denne.Så spørs det bare hvor mange av dem som er på Sfax

DNO says exploration potential includes 29 identified prospects, in aggregate estimated to contain between 500-700MMbbls gross unrisked resources.


Redigert 28.09.2018 kl 09:42 Du må logge inn for å svare
Phoenix
28.09.2018 kl 09:39 1254

Innlegget er slettet av Phoenix
soton
28.09.2018 kl 09:40 2046

Arctic fra i går:

BWO: POSITIVE UPDATE!
1) BWO with a positive drilling update from the oil and gas division (Ruche structure)
2) With the FPSO business valued at NOK 50 and the Dussafu at NOK 30, the combined value is NOK 80.
3) BWO will continue to drill at the Dussafu field and we could see the value exceeding NOK 40 for the oil and gas division which would push BWO towards NOK 100!
4) BUY BWO!

Idar1
28.09.2018 kl 09:40 2048

Er det noen som vet når svaret på om Tullow oil vil benytte seg av by back avtalen kommer?

60 dager etter first oil er fristen
Redigert 28.09.2018 kl 09:46 Du må logge inn for å svare

Ingen interesse i det hele tatt for Tunisia ser jeg.
bmw5
28.09.2018 kl 10:14 1940

Mens vi venter på en analyse om Pen om det nye funnet Ruche North East, kan man lese denne fra DNB om BWO.
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/09/DNB-Markets-kjoep

Idar1

Men ingen kommenterte det jeg la ut.

Phoenix
28.09.2018 kl 10:32 1904

Fluefiskeren
Fra nettsiden til PEN: "The Permit is operated by Panoro Tunisia Exploration AS and Panoro’s current interest in the license is 87.5%. There are three oil discoveries on the permit, Salloum, Ras El Besh, and Jawahra, with gross recoverable oil estimated by the former operator of 20 million barrels.

In addition to these discoveries there is considerable exploration potential in the Permit, and the previous operator’s P50 unrisked gross estimate was 250 million barrels."

Det blir interessant å se hvem "well known respected Tunisian family office with oil and gas track record to partner and coinvest in Tunisian growth" er for noen. Ifølge Pareto-presentasjonen kan det se ut som at utvikling av Tunisia-porteføljen er det neste på agendaen etter first oil Dussafu. Spennende tider.
Galv
28.09.2018 kl 10:35 1903

Trond.Heim 0930

Regnet stykket er vel ikke heltriktig siden BWO eir kun 66 % av av ca "100-pen 8,33-stat gabon selskap 10%=81,67%"
Husk BW Offshore 66.66 % og BW Groups joint venture.33.33%
Dette vil vel gi neste gange 2 til ditt regne stykke- ser det skrives BWO verdi totalt kanskje 40 kr pr aksje fra Gabon ved BWO i 80-90 kr.


FF
Jeg tror ikke vi er nok opdateret på Tunesien til at kommentere på dette endnu. Tunesien kan blive en fantastisk overaskelse med 87% af Pen konsetionen er der mulighed for farm aut. Vil Tunesien snart bidrage til bundlinien .

Phønix

29 identifisere prospekter og 500-700 mmboe er nå bra da. Kan ikke huske de tallene fta Panoro, men det kan godt hende de er opplyst om.
Redigert 28.09.2018 kl 10:45 Du må logge inn for å svare
Phoenix
28.09.2018 kl 11:11 1820

Fluefiskeren

Dette kan bli episk, hvis det materialiserer seg. Blir spennende å se om de letter noe på sløret i Q4. Foreløpig virker det nesten som at det er for godt til å være sant, og håper det kommer fram mer handfast info snart.

Tror selv på at ledelsen vet hva de holder på med her, og at litt mer klarhet vil være en skikkelig trigger.

Bra Fluefiskeren at du belyser Tunisia, for markedet er en treg materie. Men banker vi det tilstrekkelig inn og lenge nok så sitter det trolig før PEN melder forlengelse og farm out.