Akjonærliste mm

carpe
11.10.2018 kl 20:21 488

Telefusken: Helt opplagt at den nye ledelsen sin aksjonærpolitikk på langt nær er tilfredsstillende. Vel og merke hadde forrige ledelse en hang til å fortelle om den ene miliardkontrakten etter den andre og kursen sank. Hvorfor: Fordi selskapet ikke tjente penger på disse kontraktene. Kanskje den nye ledelsen har lært litt ? Usikkerhet er heller ikke noe positivt for en aksje. Derfor tror og håper jeg at det den nye ledelsen har kommunisert til markedet ved Q2 er korrekt og fortsetter i positiv retning.Vi får se 7.11. ved Q3. Bilaksjer er forøvrig svært følsomme for de hendelser vi ser i i markedene nå: Renteheving, tollbarrierer, Trump politikk osv. Og MSI folkene vet knapt hvem analytiker Kongsli er. Nå er det bare å ta på brillene å ha en litt lenger tidshorisont. Jeg har tro på KOA dersom ikke markedene kollapser fullstendig.
felex
15.10.2018 kl 09:14 413

http://forumbilder.se/H8D85/oppdatert-liste15-10-18

SE de to på 24 - 26 plass på lista, handlet seg meget godt opp, har vel ikke vært inne før heller så lenge det ikke står % andel opp, men er usikker der
Redigert 15.10.2018 kl 10:02 Du må logge inn for å svare

Takk for den Felex:=)
felex
15.10.2018 kl 10:26 365

Nå forstår jeg ikke en dritt av hva som skjer ang lista msi sitter stille og kurs holdes nede på mikro poster, liker ikke å nevne det men er det et oppkjøp på gang.
og innsidekjøp uteblir ?
Redigert 15.10.2018 kl 10:35 Du må logge inn for å svare

Du har hatt rett i det meste om Koa felex og det lukter ran av dette her. Ledelsen holder så mye som mulig av info hemmelig ang aksjelister m/mere. Kjører kursen ned til 8kr og kommer med et bud noen kroner over? Ingen insidekjøp og 7 nov nærmer seg så er det oppkjøp på gang så kommer det i god tid før vi får se regnskapet 7 nov.. vi får se hva som skjer utover dagen men snakk om å bli pissa på hvis våre mistanker er rett.
felex
15.10.2018 kl 12:23 303

Da er det bare å kjøre på ang lista for de som vil ;-)


Hei, og takk for din mail,Vi har en egen mail som besvarer alle KA aksje og/eller investor-relaterte spørsmål.

Fint om du kan henvende deg med dine spørsmål her: ir@ka-group.com

Beste hilsen

Tone Hoel

PS Da gikk det 15 min så fikk jeg tilsendt fullstendig liste


Redigert 15.10.2018 kl 13:24 Du må logge inn for å svare
felex
15.10.2018 kl 18:45 199

Dette er ikke noe jeg kan om, men fant denne
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Overtagelsestilbud

Oslo Børs som tilbudsmyndighet

Verdipapirhandelloven (”vphl.”) kapittel 6 regulerer tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av noterte selskaper. Loven gjennomfører direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud i norsk rett (Take-over direktivet). Oslo Børs er tilbudsmyndighet.

Tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses ved erverv av mer enn 1/3 av stemmene i et selskap notert på norsk regulert marked. Dette innebærer en plikt for erververen til å gi de øvrige aksjonærene i selskapet et tilbud om å erverve deres aksjer.

Gjentatt tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses igjen ved erverv av mer enn 40 % og 50 % av stemmene.

Etterfølgende tilbudsplikt
Dersom en aksjeeier tidligere har passert en av tilbudspliktsgrensene på en måte som ikke utløste tilbudsplikt (for eksempel ved arv eller ved etablering av konsolidert gruppe), utløses tilbudsplikt ved et hvert etterfølgende erverv.

Salg av aksjer
En aksjonær som erverver aksjer over tilbudspliktsgrensen kan unngå tilbudsplikt ved å selge de aksjene som overstiger tilbudspliktsgrensen innen fire uker etter ervervet.

Frivillig tilbud
Reglene om frivillig tilbud omfatter tilbud til flere om kjøp av aksjer som innebærer at tilbudsplikt utløses hvis tilbudet aksepteres av de som har fått det.

Norske tilbudsregler
Oslo Børs er tilbudsmyndighet for selskaper som er omfattet av de norske tilbudsreglene. De norske tilbudsreglene omfatter i utgangspunktet frivillig eller pliktig tilbud på aksjer i alle selskaper som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Tilbud med delt lovvalg
For selskaper som har aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, men som er hjemmehørende i en annen EØS-stat, gjelder særskilte regler om delt myndighet og lovvalg.


msi avd innehar 35.67 %
Redigert 15.10.2018 kl 19:22 Du må logge inn for å svare

Nei, det er nok to forskjellige (juridisk sett) selskap. Det er også spørsmål om hvem som er reell(e) eier(e) bak de klientkontiene.
Tvangsinnløsning er ikke akuelt før 90%. Har vært en del spetakkel om verdifastsetting der.

https://www.magma.no/tvangsinnloesning-av-aksjonaerminoritet
felex
15.10.2018 kl 20:03 161

Er klar over at det er usikkert hva som gjømmer seg bak msi `ene , men det jeg ikke fatter og som så lenge jeg har fulgt koa meget nøye ikke forstår er at de har stoppet handelen og på "den " kursen vi ligger nå. Noe som ikke jeg får til å stemme.
Men et tilbud er et tilbud og ikke det samme som at det blir kjøpt opp.

Jeg legger ut den jeg fikk fra 10. sept på nytt. Denne er akkurat slik jeg fikk den fra KOA med foretaksnummer og fødsesldato på private eiere. Opplysningene er offentlige, men jeg liker ikke helt å "oute" prvate som ikke har innflytelse. Fødselsdato er ikke spesielt sensistivt, men alt som flyter rundt kan bli misbrukt. Derfor sletter jeg filen om senest 24 timer, trolig før.

Grunnen til at jeg gjør det, er at det er mye enklere å se endringer når kilden er den samme.

https://volafile.org/r/pkpk47mg
felex
15.10.2018 kl 20:14 149

Da har jeg tatt et utklipp og bruker morgendagen på å sammenligne, den jeg fikk i dag