Jeg har sett litt på korrelasjonen mellom PGS og TGS, og ser at YTD har TGS landet på +- 0%, mens PGS har falt 60%...

Jeg kjenner til at det er forskjeller på selskapene, men jeg personlig har en formening om at denne spreaden må reduseres fremover...og da ved at PGS stiger mer enn TGS... ikke at den vil falle mindre ;-)

Så derfor har jeg økt min eksponering i PGS, så får vi se om det er lurt eller ei.