Tickerliste


SKUE

Finans SKUE 11:46 "SKUE Q3 - Økt nettorente. Reduserte kostnader." [5] 543 dobon
Olje og energi SKUE 15:44 Sparebankjuvel [9] 1093 Spare
Olje og energi SKUE 22:30 "Når blir denne priset riktig?" [9] 2032 vaage