Tickerliste


GCMC

Offshore GCMC 09:15 "FREDRIKSEN KJØPER I RIGGSELSKAP" [5] 1687 gcmc
Offshore GCMC 10:48 Golden Close - Riggselskap priset til 34 MNOK [3] 462 gcmc