Trumph kjenner ikke innovasjonene som gir Tyskland

Takkforsist
NEL
11.07.2018 kl 15:19
347

Dette er en arkivert tråd!
handlingsfrihet og politisk styrke i forhold til udemokratiske land i verden.

1) Utviklingen av elektronikk gjør at elforbruket og energiforbruket har gått ned og vil fortsette å gå nedover i velutviklete samfunn som Tyskland:
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-energy-consumption-and-power-mix-Charts
Det blir laget utstyr som krever mindre energi. Til tross for at BNP i Tyskland øker viser to forskjellige kurver for at energiforbruket blir redusert over tid der.

2) Tyskland, England og flere andre europeiske land har ved å gi støtte til fornybar energi nå kommet til et trinn i utviklingen videre der både vind og solkraft er billigst, uten støtte. Produksjonen av fornybar energi har vokst raskere enn for noen annen kategori for kraftproduksjon og når det nå blir det mest lønnsomme vil det bli mulig å øke produksjonen enda raskere. Tyskland har lite vannkraft så der vil hydrogenlagring være ekstra nyttig. Ukraina, før del av sovjet være enda mer utsatt for russisk press, men også der har en kommet i gang med å bygge opp for selvstendighet. Om en ikke kjenner til forutsetningene for lønnsomhet som jeg har nevnt kan en finne det ved å lese meldinger fra Westas, NEL og Scatec.

Trumphs politikk i USA bidrar bare til å svekke uavhengigheten av fossile kilder i despotisk styrte land så vel i USA som i Europa jfr. silisium og andre viktige stoffer.
Arkivert
Visjonæren
11.07.2018 kl 15:33
188

Norge selger energi for billig til Tyskland. Den tyske stat gasser seg i masse avgiftslegging.

Norge må følge med, og bli mye tøffere. Vi må ut av ACER.
Arkivert
Takkforsist
11.07.2018 kl 17:23
142

Jeg må få stille et uskyldig spørsmål.

Hvordan får Trumph den det 70%-tige avhengigheten når så mye av Tysklands forbruk 2017 er brunkol, steinkol, kjernekraft og fornybar kraft. Gass (og olje) var 2017 var en relativt liten del av det som dekte energibehovet. Kan en omstille hele Tyskland på kort tid på en slik måte? (Jeg forventer at dere ser på diagrammer og kurer).

Hvor mye som transporteres i rør fra Russland må bero på gassprisen og hvor mye en legger på av avgifter. Jeg tror statistikken er korrekt og det Trump sier er vanlig usannhet. Tyskland og resten av området må bruke avgiften til å regulere nedbygging og oppbygging.

Brunkol, steinkol og kjernekraft må gjerne falle bort fortest mulig, men Tyskland bør la det skje i ordnete former ved at det erstattes med fornybar kraft fra Vest-Europa.

Det er en fordel om også Norge beskyttes mot å investere i produksjon og eksport som på lengre sikt ikke er bærekraftig. Gassutvinning må da være en langsiktig og risikabel virksomhet. I Norge har vi alternativer av fornybar kraft.
Arkivert
Arkivert Til toppen