Innovasjon Norge koster for mye og gir for lite.

exian
29.06.2018 kl 17:58
818

Dette er en arkivert tråd!
VI, det norske folk, gir med dette regjeringen ordre om å fremlegge for folket hva virksomheten koster, og hva den gir av resultater.

Vi vil kort sagt ha et Innovasjon Norge bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk REGNSKAP.

1000 ansatte høres helt vilt ut.

https://e24.no/naeringsliv/innovasjon-norge/traaseth-moeter-pressen-etter-styremoetet/24382451
Redigert 29.06.2018 kl 18:00 Arkivert
Klinkekulå
29.06.2018 kl 18:39
491

"Innovasjon Norge" betyr effektivisering av teknologi/logistikk som allerede er i bruk,mens den virkelige innovasjonen kommer fra Silicon Valley.
Arkivert
exian
29.06.2018 kl 18:49
484

Hva har IN å vise til av vesentlig hjelp for vesentlige oppfinnelser ?

Jeg tipper det er lite.

Og jeg tipper at mange av medarbeiderne misbruker stillingen til å fiske om oppfinnelser. Uten at det blir ytet noe som helst.

Jeg tror ingen seriøse oppfinnere innvolverer seg med "fiskeriinstituttet" Innovasjon Norge.

Det bør settes et meget kritisk søkelys på hele etaten. Hva gjør de egentlig, og hva blir det ut av det ?

Og gjerne det samme for beslektede etater som Enova, Siva og nå hva de heter alt sammen.

Er dette rene supperåd, eller er det noe annet ?
Arkivert
Sven
29.06.2018 kl 18:57
476

Ja jeg har ikke sett noe informasjon om hva de skal innovere, det er så mye fine ord som aldri får noen forklaring, og bare henger i luften. Gleder meg til den dagen vi skal få vite hva de holder på med, og hvor mye vi betaler for det.
Arkivert
JimJohnny
29.06.2018 kl 18:59
471

Vise til...

De lånte vel penger til Norske Skog -)
Arkivert
_K2_
29.06.2018 kl 19:34
460

Like aktuelt i dag som i 2015:
https://www.civita.no/2015/11/17/ulik-virkelighetsforstaelse
Arkivert
Sven
29.06.2018 kl 20:04
452

Ja hvorfor skal lille Norge finne opp kruttet en gang til? Kan vi ikke lære av det som er funnet opp før? Ja jeg vet ikke.
Arkivert
Blanco
09.07.2018 kl 15:58
329

Innovasjon Norge er et byråkratisk organ som gir penger til folk de kjenner. Klassisk norsk.
Arkivert
e-mobilitet
10.07.2018 kl 13:00
281

Innovasjon Norge bør tydeligvis få en kraftig lyskaster på seg.

Legges ned ?
Halveres ?
Levere resultater eller bli nedlagt/halvert ?
Gåes igjennom, og luke ut alt ugresset ?
Det stinker av rutinene der ?
Hvor korrupt og spionasjeaktig er IN ?

Frk. Andresen taper seg på å være del av denne galskapen her.
Arkivert
Sven
10.07.2018 kl 13:14
275

Hva er det da de skal innovere? Tror noen i Norge at de er glupere enn Silicon Valley? Det bygges stadig opp unødvendige kostbare påheng til det som allerede er funnet opp og tatt i bruk.

Arkivert
e-mobilitet
10.07.2018 kl 13:22
265

IN må granskes.
Det er et spionreir. Supperåd. overadministrert, overbefolket med nullsummsspinnere, og en liten tullete forbedring av noe tullete koster halvparten av omsetningen.

Bør virkelig gjennomlyses, og rasjonaliseres.
Arkivert
spaggio
10.07.2018 kl 15:58
246

Her var det mye «dype» analyser og flotte eksempler på hva INN gjør.
Uten DU eller nå INN har det ikke vært ett eneste oppdrettsanlegg langs kysten.
Etter konkursbølgen i 1989-92 gikk INN inn og garanterte for 50% av all drifskreditt som oppdrettsnæringen hadde behov for. I dag omsetter Norge fisk for 100 mrd årlig noe som ikke hadde skjedd uten oppstarthjelp fordi bankene « skydde» næringen i oppstartsfasen.
Dersom noen har behov for ytterligere eksempler så kan jeg gi det !
Arkivert
spaggio
10.07.2018 kl 19:02
221

Vikke er kunder. Salgsinntektene øker med 12,7 (2016: 12,3) prosentpoeng mer, verdiskaping 6,1 prosentpoeng (2016: 6,2) og produktivitet 2,1 prosentpoeng (2016: 2,2) mer enn de som ikke er kunder av Innovasjon Norge.
Saksbehandlingstid for etablerertilskudd er gått ned fra 60 til 4 dager.
Ni av ti sier at Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.
Vi har økt andelen av våre samlede tilsagn til miljøprosjekter fra 47 prosent til 49 prosent.
Innovasjon Norge tilbakebetalte i perioden 2014 – 2017 800 millioner kroner i utbytte og overføringer til eierne.
94 prosent av alle saker ble besluttet lokalt, nær kundene i 2017.
Økt risikokapital til norsk næringsliv: i 2017 finansierte vi rundt 1,5 milliarder kroner i risikolån. Det er en økning på rundt 50 prosent fra 2016.
Mer til gründere: i 2017 ga InnovasjonNorge mer enn 100 millioner kroner i oppstartslån til gründere.
I 2017 gikk 2,7 milliarder kroner, tilsvarende 39 prosent av alle tilsagn om finansiering, til prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå.
Vi har i 2017 levert ni prosent økning i våre tjenester til norsk næringsliv (7,3 mrd) med uendret kostnadsnivå.
I 2017 deltok 900 norske bedrifter Innovasjon Norges Go Global arrangementer og 750 bedrifter mottok rådgivning eller deltok på kurs i regi av Eksportsenteret. 600 bedrifter mottok internasjonal markedsrådgivning fra våre utekontorer.
Sykefraværet for i 2017 er på 2,92 prosent (2016: 3,6 prosent) Til sammenligning var sykefraværet i offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 6,4 prosent.
Innovasjon Norge vurderes som en attraktiv arbeidsplass. Selskapet ble i 2017 kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver blant økonomiutdannede i en survey gjennomført av Universum.
Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 55 prosent ved utgangen av 2017. Kvinneandelen av de nyansatte i løpet av 2017 var på nærmere 60 prosent.
Arkivert
exian
11.07.2018 kl 00:07
170

Stortinget og fylkestingene bevilget 3,8 mrd. kr. til IN for 2017.

100 millioner kroner ble brukt til oppstartslån. Jeg er ikke veldig imponert for å si det pent.

Det er lån alt sammen, ingen ytelse eller stipend.
Arkivert
Sven
11.07.2018 kl 02:15
151

Hvem vet hvordan de skal få betalt disse lånene, etter hva jeg leser (hvis jeg ikke har oversett noe), så har de ingen inntekt utenom det de lånene.
Arkivert
exian
11.07.2018 kl 12:30
117

IN får årlige bevilgninger. I 2017 fikk de 3,8 mrd. offentlige kroner. Mine og dine og alle andres penger altså.
Arkivert
exian
11.07.2018 kl 13:06
113

spaggio,

Litt å su på her :
https://www.dn.no/nyheter/2018/07/11/0503/Miljo/en-tredel-av-verdens-fiskefangst-kastes
Arkivert
Boss 99
11.07.2018 kl 13:25
102

Bør legges ned omgående. Bare noe nymotens fjas hva skal det vere godt for. Resten av pengene gikk til fest og moro. Lite troverdig. Den ledelsen, jeg bare spørr. Mange saker på noen mnd.
Arkivert
Sven
11.07.2018 kl 13:31
100

Lekegrind for våre penger. Enig i å legge det ned.
Arkivert
spaggio
11.07.2018 kl 18:08
81

Exian, du virker som en oppegående debattant. Sjekk eller «bencmark» hva noen av de 32000 selskapene INN har bidratt til samfunnsøkonomisk siden 1961 !

Boss , nymotens greie. Vet du egentlig når INN/Duf ble etablert .
Jan Tommy, det du skriver er totalt intetsigende på uansett tråd/sak og du har her og uansett ikke ett saklig velbegrunnede argunment. !
Arkivert
Chri$tian
11.07.2018 kl 19:16
72

Helt enig med de fleste her. Innovasjon Norge er et politisk korrekt politisk verktøy for politikere og byråkrater som vil fremstå som moderne. Det er alt annet enn moderne. Jeg er selv gründer og min erfaring med finansiering fra "Innovasjon" Norge er at for å få støtte må du enten:

-Drive med jordbruk
-Være kvinne
-Være innvandrer
-Bo i distriktene

Helst alt på en gang.

Legg ned dritten.

Arkivert
exian
11.07.2018 kl 19:53
53

spaggio,
Takk for tilliten. Det aner meg hva du sikter til.
https://no.wikipedia.org/wiki/Distriktenes_utbyggingsfond

Vi fikk DUF i 1961 som ble til DU. Og så fikk vi SND. INN i 1993. Og nå er visst alt slått sammen ?

Jeg lytter til hva du sier.


Mht. fiskeoppdrett må vi passe på å ikke lage trøbbel for villfisken. Herunder villaksen. Og forvalte og bevokte farvannene
bra. (Andre steder i verden har de fisket "tomt").

"Gardiner" ned fra mærene er kanskje en vesentlig forbedringsinnretning ? Og større mærer med litt færre fisk i, så fisken får større livsrom. Og kanskje innrede mærene med noe "tang og tare" o.lign ?

Men 100 mill av 3800 mill høres ikke mye ut.
Arkivert
Yess
11.07.2018 kl 19:56
53

1000 ansatte for å administrere 3.8 milliarder er rett og slett helt galskap. Minner om en offentlig organisasjon som har alt for mange byråkrater som tjener alt for godt uten å gjøre så mye for lønna.
3.9 milliarder på 1000 personer gir kun 3.8 millioner pr ansatt. Tenk om et privat fond var organisert slik?
Tror 50-70 ansatte hadde vært mer enn nok. Nå må pressen eller Riksrevisjonen sette IN under lupen.
Arkivert
Arkivert Til toppen