ARV kan noen gi råd?

Herland
23.06.2018 kl 19:57
614

Dette er en arkivert tråd!
Må vi opprette særeie om jeg overfører huset, bilen, aksjer eller bankkonti til kona?

Har 3 barn som hun ikke er mor til
Arkivert
Sven
23.06.2018 kl 20:05
411

Ja det må du, men barna har krav på arv, så jeg vet ikke om det blir godkjent.
Arkivert
Herland
23.06.2018 kl 22:43
371

Joda, tanken er ikke å gjennomføre alt jeg listet opp og gjøre barna arveløse, men først og fremst at kona kan sitte med huset og god nok økonomi
Arkivert
6 Mack
23.06.2018 kl 23:44
336

Ny lov om arv og dødsboskifte (arveloven)
Pressemelding | Dato: 22.06.2018
| Nr: 49
I statsråd la regjeringen frem forslag til ny arvelov. Det er tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv. I hovedsak videreføres likevel gjeldende arveregler.
– Lovforslaget er godt tilpasset dagens samfunn. Det er mer moderne og brukervennlig, og skal være lett å forstå både for profesjonelle aktører og for folk flest, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).
I hovedsak foreslås å videreføre reglene om slektens arverett, den gjenlevende ektefellens og samboeres arverett, og reglene om livsarvingenes rett til pliktdelsarv.
Endringer innebærer blant annet:
Grensen for hva en arvelater er pliktig til å gi hvert barn (pliktdelen), øker fra én million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.
Den særlige beløpsbegrensningen i gjeldende lov på 200 000 kroner for andre livsarvinger enn barn fjernes.
I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slike eiendeler er verdt mer enn arvingens andel av arven. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.
Lovforslaget inneholder regler både om arv og om skifte av dødsbo, og erstatter dermed både arveloven og skiftelovens regler om dødsboskifte. Skiftelovens regler om skifte av felleseie ved samlivsbrudd foreslås plassert i ekteskapsloven.


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lov-om-arv-og-dodsboskifte-arveloven/id2605707/
Arkivert
pyrrhos
24.06.2018 kl 00:09
328

Det er mulig både du og kona må skrive testamente for ar dette skal virke. Har din kone livsarvinger fra tidligere ekteskap vil de arve huset etter henne og ikke dine barn
Arkivert
play4funn.
24.06.2018 kl 00:23
319

Men hvis du virkelig vil snyte de for rubbel og bit, sjekk arvereglene i andre land og få deg ett nytt statsborgerskap. F.eks USA. Men husk at hvis du sier ifra deg det Norske, sier du også ifra deg alle goder vi har, helsetjenester. Men har du nok cash så suger Norge å bli gammel i uansett.
Arkivert
Sven
24.06.2018 kl 13:01
217

Kona jaha, så du også nevnte henne i forbindelse med bilferie også.
Arkivert
PSI- Investor
24.06.2018 kl 13:06
214

Å overføre alle eierdeler til kona og så opprette særeie høres da nokså risikabelt ut for deg selv hvis hun går fra deg senere?
En bekjent lot kona ha lån med pant i en bolig han arvet, og da han senere solgte det tok jo da banken store deler av oppgjøret, kona hadde funnet en annen og syntes hun hadde fortjent å få en vesentlig andel i han arvede bolig så han fikk ikke penger av henne. Selv ikke etter bruk av advokat da regningene der fort ble så store at han gav opp.

Mitt poeng er glem ikke deg selv og barna ved å gjøre noe du tror er lurt hvis det ikke er en vanntett plan
Arkivert
vicktor
24.06.2018 kl 20:23
153

Barna har bare krav på arv, etter at du er borte. Du kan gjøre hva du vil med din formue mens du lever. Du kan overføre alt du eier til din nye kone, med en klausul om at dersom dere blir skilt, så skal verdiene tilbakeføres til deg. Du kan også sikre deg med å ha bruksrett til boligen og bilen, så lenge du lever.
Arkivert
Sven
24.06.2018 kl 21:14
132

Stakkar, er du så forelsket at du vil gjøre dette, da råder jeg deg til å gå til en psykolog, kanskje det også hjelper med litt helsekost!
Arkivert
Arkivert Til toppen