NANO - Advances in Malignant Lymphoma, Boston, MA, USA

oljen
NANO
22.06.2018 kl 14:41
462

Dette er en arkivert tråd!
Conference Boston, USA 22.06.2018 - 26.06.2018

Bioteknologiselskapet Nordic Nanovector melder at det vil presentere prekliniske data som skal vise at kreftmedisinen Betalutin reverserer resistans mot anti-CD20 behandling i NHL celler ved behandling av lymfekreftformen non-Hodgkins lymfom. Fremleggelsen vil skje 23. juni.

https://aksjelive.e24.no/nordic-nanovector-med-nye-data-fra-studie-av-kreftmedisin/1528695071799?offset=10
Arkivert