AP- ny katastrofemåling

Londonmannen
20.06.2018 kl 09:03
292

Dette er en arkivert tråd!
Denne gangen i Bergen. Og leder i Bergen AP, byrådsleder Harald Scheldrup hevder at det er lekkasjer og strid i Oslo som er hovedgrunnen.

Nåja, det er mulig at noe av tilbakegangen kan tillegges situasjonen i AP sentralt. Men har Harald Scheldrup tenkt over hvorfor tilstanden er som den er i Oslo? Jeg tror nemlig at AP generelt lider under det faktum at befolkningen er begynt å våkne fra den tornerosesøvnen folket har vært lullet inn i av AP og de andre sosialistene.

Folket har begynt å innse at økt innvandring slett ikke er ensidig berikende. Innvandringen, spesielt av muslimer som ikke ønsker å bli integrert i vårt vestlige samfunn, er årsak til økende polarisering av folket. Muslimenes forventning om at nordmenn skal begynne å oppføre seg, og respektere muslimske verdier, skaper grobunn for et økende konfliktnivå. At muslimer presser på for å kunne bruke hijab i forsvar, politi, på sykehus og ellers hvor de måtte jobbe, bidra til å nøre opp under holdninger som «dem og oss».

I tillegg begynner folket å innse at økt antall innvandrere koster samfunnet enorme summer. Innvandrerne skal ha introduksjonskurs, språkundervisning, morsmålslærer, kontantstøtte, barnetrygd, arbeidsavklaringspenger, fri legehjelp, fri tannlegehjelp, husrom, strøm, i tillegg til at det legger ekstrakostnader på politietaten, NAV, helsevesen osv.

DET KOSTER! Ja, innvandringen koster det norske samfunnet svært, svært mye. I tillegg truer den vår norske kultur, vår måte å leve på og vår egen sikkerhet. For det hadde neppe vært behov for betongbarrierer, væpnet politi og ultrastore blomsterpotter på Karl Johans gate, dersom vi ikke hadde hatt den enorme innvandringen, spesielt av muslimer de siste årene. For kan noen av dere huske at det vær væpnet politi, betongbarrierer og ultrastore blomsterpotter tilstede i bymiljøet for ti år siden? Hva er det som har skjedd i samfunnet de siste ti årene som gjør dette nødvendig?

AP og de andre sosialistene har ikke evnet å se utfordringen, men med sin naive tilnærming stått på talerstolen og hevdet, med klar røst og overbevisning «vi kan ta imot 10000 flere asylsøkere!!» Det er jo det samme som å sette opp en reklamekampanje i Afrika og Asia som sier «Welcome to Norway! The Norwegian people love you and will pay any expences you may have!»

Er det rart at de strømmet til Norge fra nord og sør? I dag ser det norske folk hva denne naive politikken og Ap sin holdning har kostet, og koster Norge. Bare i Bergen har vi et etterslep på 300 sykehjemsplasser som byrådet ikke klarer å ta igjen. Samtidig sprøytes det ut penger gjennom NAV systemet til å understøtte det hav av hijabkledde personer som i dag er å se i bybildet. Ja, jeg har flere ganger forsøkt å se om det er mulig å ta bussen fra sentrum til min bopel, uten å se en hijabkledd person på hele turen. Sorry, ikke mulig. Og tettheten blir større og større. Samtidig som vi leser og hører hvilke utfordringer Sverige nå sliter med. Innvandring koster vårt samfunn store summer!

Og byråd Harald Scheldrup mener det er kranglingen i AP sentralt som er årsaken til tilbakegangen for hans parti i Bergen! Du slette tid! Er det mulig å blottlegge sin naivitet på en verre måte enn det Harald Scheldrup gjør over førstesiden i BT?

Mitt råd til Ap er å ta av dere nisseluen, gå ut blant folk, erkjenn de utfordringene innvandringen til Norge har skapt og det ansvar dere som parti har for dagens situasjon. Sett dere sammen og skap en realistisk politikk hvordan situasjonen kan endres. Og da forventer jeg en plan med handlinger og ikke mer tåkeprat og mer penger til flere kostbare tiltak som til syvende og sist går ut over deres skattebetalere.
Redigert 20.06.2018 kl 09:09 Arkivert
AmirHassan
20.06.2018 kl 09:05
173

Uenig i at det er «katastrofemåling», tvert i mot. Det er en gledelig måling.
Arkivert
Londonmannen
20.06.2018 kl 09:10
168

Kommer nok helt an på hvilke side du ser det fra. Overskriften er hentet fra BT og vi vet hva den avisen mener om AP.
Arkivert
ladaen7,30
20.06.2018 kl 09:14
151

Hadde det bare vært noe hjelp i det så, de fleste partier pøser jo ut penger på alt mulig som ikke kommer landet tilgode.

Hadde folk fått vite tallet på norske kroner som flyr rundt til hjelpearbeid, innvandring, krigføring, bidrag til FN, bidrag til EU osv osv, lista er lang som et vondt år.

Er det rart landet har de desidert høyeste avgiftene/skattene samlet sett?
Arkivert
Change14
20.06.2018 kl 10:18
142


Det er viktig nå at AP holder stø kurs og ikke tar i mot råd fra andre.

Dette er uansett utidig innblanding. AP vet best.

Arkivert
HisToskFosken
20.06.2018 kl 11:25
117

Kjetil B. Alstadheim:
«Tydelig skal det altså bli. Det kan bli en 'rettferdig, men streng, men raus, men ikke altfor raus' politikk»
Meninger Skisse


DNtv
Her forsåker Ap-ledelsen å fremstå som helt enige

dn.no
Arkivert
Brande_n
20.06.2018 kl 11:50
194

AP-sosialistene avviser det andre oppegående folk kaller svenske tilstander, og at innvandring er årsaken til det. Daglig kan vi se i media nye saker blant svartingarna i Malmø osv. eks:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/06/19/195407658/tre-drept-og-tre-saret-i-skyting-i-malmo

Og i Oslo er det selvsagt ikke bedre: https://www.tv2.no/arkiv/gjengkriminalitet/

Her er en oversikt i perioden 1988 til 2013 over antall etniske norske som er drept av asylsøkere og innvandrere:

https://no.metapedia.org/wiki/Etniske_nordmenn_som_er_blitt_drept_av_innvandrere

AP påberoper seg å være offer for en politisk massakre der 77 personer ble drept av ABB

Listen over viser at AP og andre innvandringsvennlige partier har bidratt aktivt til at 60 personer er drept av asylsøkere og innvandrere. Listen over stopper dessverre i 2013. Det har vært mange siden.

AP ignorerer folket og setter partiets politikk over folkets liv, helse og sikkerhet

Så hvis noen er massemordere må politikerne inkluderes. "Alt henger sammen med alt" - for å sitere Gro H. Brundtland

http://www.ordtak.no/index.php?emne=Sammenheng

Redigert 20.06.2018 kl 14:50 Arkivert
livecnn
20.06.2018 kl 12:49
146

AP må synliggjøre alt de har lyktes med de sist 15 årene.

Her er en liste.

Arkivert
Larries
20.06.2018 kl 14:43
99

:-)
Arkivert
Arkivert Til toppen