ELE - Element går mot sluttføring av IRON TGE

rischioso
ELE 11.06.2018 kl 01:14 1337

Dette er en arkivert tråd!

11.06.2018, 00:55:00

Element går mot sluttføring av IRON TGE etter tilbakemelding fra Finanstilsynet.

Element ASA ('Element' og/eller 'Selskapet'), har sammen med sine rådgivere presentert strukturen på Selskapets planlagte IRON token til Finanstilsynet, for å få tilsynets vurdering av den juridiske klassifiseringen av IRON token. Finanstilsynet har kommet med en tilbakemelding og har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens». Element har derfor besluttet å fullføre arbeidet med IRON TGE (Token Generation Event) under norsk jurisdiksjon gjennom et heleid norsk datterselskap ('Token-utstederen').

«Vi er veldig glade for å få denne positive tilbakemeldingen fra Finanstilsynet og for å kunne gjennomføre en TGE under norsk jurisdiksjon. Etter hva vi kjenner til vil dette bli den første eiendelstilknyttede TGE fullført av et børsnotert selskap i Norge», sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element.

Ferdigstillelse innen utgangen av juni 2018

Element setter alle ressurser inn på å fullføre Whitepaper så snart som mulig og sikter inn på å publisere dette innen utgangen av juni 2018 på ICO-landingssiden www.iron-ico.com. Fremdriften for TGE'en planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med Selskapets rådgivere, hensyntatt rådende markedsforhold.

«Vi driver med nybrottsarbeid med våre tokens og ved å få på plass en struktur for en stabil token knyttet til vår portefølje av naturressurser, som fungerer både juridisk og kommersielt. Det har vært vårt fokus hele veien», sier Grue.

Det meste av kapitalen hentet inn i token-marked på verdensbasis har blitt hentet til tokens klassifisert som «utility tokens». Basert på forutsetningen om at Elements token nå vil bli en «utility token» vil Element søke om notering av Selskapets tokens på en eller flere av verdens største token-børser i kjølvannet av publisering av Whitepaper.

Rett til 1 tonn 62% Fe jernmalm

Enkelt forklart vil en IRON-token, som nærmere beskrevet i Whitepaper, gi token-holderen "rett" til 1 tonn 62% Fe jernmalm. IRON-utstederen vil være et norsk datterselskap av Element, som vil ha sikkerhet i jernmalm gjennom aksjepant i Elements aksjer i Ambershaw Metallics Inc ('AMI'). Sikkerheten til IRON-utsteder sikrer at IRON-utstederen har tilstrekkelige verdier til å kunne å levere jernmalm på forespørsel fra token-holderne. Fra et juridisk perspektiv vil token-holderne imidlertid ikke ha juridisk rett til de sikrede eiendelene (dvs. aksjene i Ambershaw Metallics Inc) eller levering av jernmalm. For å kunne motta fysisk levering vil en token-holder bli pålagt å bytte inn et minimum antall tokens. På forespørsel om levering vil Iron-utsteder kjøpe den mengden jernmalm i markedet og sikre leveranse til token-holderen. Iron-utstederen kan i løpet av tokens levetid inngå flere langsiktige leveringsavtaler med markedsaktører.

Årsaken til at det ikke blir levert jernmalm fra AMI er at AMI vil produsere en mye høyere grad jernmalm (68% Fe) og vil i sin forretningsmodell produsere pellets som blir handlet i et annet marked enn handel av 62% Fe jernmalm konsentrat. 62% Fe er på den annen side et mer generisk produkt, kvotert internasjonalt og er dermed bedre egnet for stabiliteten til IRON-token. Koblingen til Elements eiendel er gitt gjennom pantsettelsen av Element's AMI-aksjer til IRON-utstederen.

«Strukturen vil tåle tidens tann»

Den foreløpige evalueringen til Finanstilsynet er betinget av at Whitepaper reflekterer vilkårene i tråd med strukturen presentert til Finanstilsynet. Element vil holde en høy standard for KYC og er underlagt generelle markedsføringsregler. Sammen med våre rådgivere vil Element sikre at tokens markedsføres og utvikles til høyeste standard i denne raskt voksende bransjen.

«Vi tror at den valgte strukturen vil tåle tidens tann», sier Lars Beitnes, styreleder i Element.

«Vi har nå nådd en milepæl som det lenge har vært forventinger til og er klare til å fullføre Whitepaper raskt», sier Beitnes.

Blockchain-strategi

Selskapet har til hensikt å utvikle en blockchain-strategi for andre token-utstedelser knyttet til naturressurser. Element tar sikte på å utnytte sin kunnskap om ressurstilknyttede tokens og potensielt utvikle dette til et eget inntektsgenererende forretningsområde, i tillegg til Selskapets kjernevirksomhet som et investeringer i naturressurser.

«Gjennom denne prosessen har vi forstått at vi er pionérer i dette segmentet, spesielt fra et børsnotert selskaps perspektiv», sier Lars Beitnes, styreleder i Element. «Blockchain-segmentet vokser raskt og vi ønsker å arbeide for å etablere et grunnlag for utvikling og fremtidig verdiskaping for Element i blockchain-verden, som et tillegg til våre eksisterende aktiviteter».

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

https://newsweb.oslobors.no/message/453306
Redigert 11.06.2018 kl 01:17 Arkivert
Sovjetlars
11.06.2018 kl 01:18 867Veldig BRA

Da begynner reprising kl 09.00 i morgen


Arkivert
Namtrah
11.06.2018 kl 01:51 836

15 børsdager igjen av Juni, hvert tør å ikke sitte inne nå? Håper det kommer så fort som mulig slik at neste transje gir langt mindre utvanning
Arkivert
Sovjetlars
11.06.2018 kl 02:10 825Transjene vil absorberes uten at noen legger merke til det ~

~Dette er en EKSTREMT positiv melding

WP vil foreligge innen få dager~

Selskapet går nå inn i en helt ny fase


De neste ukene og månedene vil vi kunne se tidenes kursfest :)

Lykke til !


Arkivert
Liverbirds
13.06.2018 kl 09:09 481

ELEMENT – HVA DE RAPPORTERTE: Element ASA ('Element' og/eller 'Selskapet'), har sammen med sine rådgivere presentert strukturen på Selskapets planlagte IRON token til Finanstilsynet, for å få tilsynets vurdering av den juridiske klassifiseringen av IRON token. Finanstilsynet har kommet med en tilbakemelding og har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens». «Vi er veldig glade for å få denne positive tilbakemeldingen fra Finanstilsynet og for å kunne gjennomføre en TGE under norsk jurisdiksjon» sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element.

ELEMENT – HVA FINANSTILSYNET MEDDELTE: Et alert medlem på Xtrainvestor har fått ut dokumenter fra Finanstilsynet som viser hva de meddelte Element. Vi siterer: «Det gjøres innledningsvis oppmerksom på at Finanstilsynet ikke forhåndsgodkjenner forretningskonsepter eller planlagte utstedelser av kryptovaluta.» «Foretaket er, ved markedsføring av sin TGE, underlagt alminnelige markedsføringsregler. I den anledning vil Finanstilsynet bemerke at IRON tokens, som hverken gir token-innehaveren juridiske rettigheter til levering av jernmalm eller krav på tilbakebetaling ved misligholdt levering, etter Finanstilsynets vurdering anses lite egnet til å foreta sikringsøvelser i relasjon til fremtidig levering av jernmalm. Dette innebærer etter Finanstilsynets vurdering at Foretaket, ved markedsføringen av sin TGE, bør utvise varsomhet med å markedsføre kjøp av IRON tokens som en "hedging"-mulighet. Finanstilsynet mener også at bruk av begreper som "pre-sale" kan fremstå som misvisende, tatt i betraktning at token-innehaveren ikke har krav på levering av jernmalm på vekslingstidspunktet.Videre bemerker Finanstilsynet at den beskrevne koblingen mellom Foretaket og Ambershaw Metallics INC (AMI), etter Finanstilsynets vurdering, er egnet til å skape et inntrykk av at det er etablert sikkerhet i AMI knyttet til utvinning og levering av jernmalm. Som uttalt under møtet med Finanstilsynet vil imidlertid ikke jernmalmen utvunnet av AMI benyttes til å innfri leveringskrav fra potensielle token-innehavere. Finanstilsynet understreker derfor at Foretaket bør utvise særskilt aktsomhet med hensyn til å tegne et uriktig bilde av koblingen mellom Foretaket og AMI vedmarkedsføringen av sin TGE. Det gjøres til slutt oppmerksom på at Finanstilsynet på sine hjemmesider har advart mot kjøp, handel og investering i kryptovalutaer. For ordens skyld nevnes det også at hvitvasking under enhver omstendighet er straffbart etter straffeloven § 337 flg. «

…..så kan leserne selv overveie hvor positiv Element burde synes tilbakemeldingen fra Finanstilsynet var..

Arkivert
Bove
13.06.2018 kl 09:30 408

Har stor tro på ELE, faktisk så stor tro at jeg til stadighet kjøper flere aksjer.

bove
Arkivert
mcaxel
13.06.2018 kl 09:50 359


I will buy when all the three tranches are gone!
Arkivert
nopetter
13.06.2018 kl 09:53 339

denne aksjen er nøtt til å falle under 3,50 det er ikke sjangs for noe annet. jeg har sluttet å tro på ledelsen her er det realitetene som gjelder.
Arkivert
Bankmanden
13.06.2018 kl 09:58 310

Invistorene blir mer og mer klar over at ELE`s eksistens er avhengig av at det pumpes stadig vekk nye ELE-aksjer ut i markedet.
Antall aksjer i dag er 74 mil.
Når BO er ferdig med å pumpe ut nye ELE aksjer for 500 mill NOK vil antall aksjer stige til 200 mill gitt dagens kurs.
Dette vil gi et veldig press ned på aksjen.
Mislykkes ELE med sine jallaplaner er det ikke lenge før vi ser 1-tallet.
Arkivert
Bove
13.06.2018 kl 10:16 255

Hvorfor denne skremselspropagandaen?

bove
Arkivert
Aldara
13.06.2018 kl 10:20 246

For å frariste meg og deg og andre småaksjonærer de aksjene de kan på tampen...
Og vet du hva....??
DET FUNKER!!!!
Gang på gang på gang på gang osv.....
Sleipe råtne diabolske trix!
Arkivert
Aldara
13.06.2018 kl 10:22 231

Det kan se ut som om 3,70-3,75 nivået holder...
Da får noen det jævlig travelt etterhvert!
Arkivert
Arkivaren
13.06.2018 kl 10:41 197

nopetter:
"denne aksjen er nøtt til å falle under 3,50 det er ikke sjangs for noe annet. jeg har sluttet å tro på ledelsen her er det realitetene som gjelder.".

Jeg skjønner ikke helt hva du mener med dette innlegget, ei heller begrunnelsen din. Uansett er det feil å kalle Element for ei nøtt som kan falle.. Den påstanden "faller" på sin egen urimelighet! -p
Arkivert
rischioso
13.06.2018 kl 10:59 177


Denne duppen var å forvente for når det er en melding rett rundt hjørnet så skjer dette så og si alltid bare at dette grunnlaget var helt feil.

Selskapet meldte den17.03 at WP var nærmest ferdig men at det gjenstod noen få avklaringer.

Avklaringene forstår vi nå er blitt tatt opp med finanstilsynet.

Meldingen av 11.06 bekrefter at avklaringene er kommet og at selskapet nå ferdigstiller WP i løpet avkort tid hvor det er nå alle tingene som vi har ventet på virkelig skjer og da selger man jo ikke...)
Arkivert
Arkivert Til toppen