Farma og medisin

 

TRVX - TG01 Kaplan Meier plot frigitt

Snøffelen
TRVX 07.06.2018 kl 11:21 9261

Ser at Targovax har lagt frem komplette OS-data for TG01 på sin Jefferies-presentasjon. Flott at de gjør det.

http://s21.q4cdn.com/825317772/files/doc_presentations/2018/06/180606-TRVX-JEF_Podium_final_web.pdf

slide 22 av 29

Så da er det mulig å sammenligne helheten i alle fall (R0 og R1 blir fortsatt spekulasjoner). Og det skal da sammenlignes med ESPAC4-studiet, og Kaplan Meier kurver for hhv Gem og Gem-Cap finnes på på side 7 av 14 i denne linken.

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)32409-6.pdf
Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
Snøffelen
07.06.2018 kl 11:29 6447

Det er en ting jeg synes ser veldig spennende ut som trengs å diskuteres, og en par saker som er skuffende, tror dette kan bli en interessant tråd for diskusjon.
Arkivert
liang
07.06.2018 kl 11:32 6412

Fyr løs Snøffelen.
Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 12:41 6223

Tar det det som er litt som forventet siden det er en morsom del av diskusjonen.

Og det er at 3 års-overlevelse for kohort 1 ser ut til å ligge på midt 30-tallet i prosent, og sammenlignet ESCAP4 så ligger jo RO 3-årsoverlevelse på ca 40% og R1 på ca 30%. Og da sammenligner jeg med gem, og ikke gem-cap som jo blir ny SoC for resected pancreas cancer.

Så selv om kohort 1 kom godt i gang etter 2 år med 62% OS så døde mange mellom år 2 og 3. Litt i rykk og napp, men sånn blir det med litt færre pasienter.

Slik jeg ser det er det ingen forskjell på TGO1, selv sammenlignet med vanlig gemcitabine-behandling for kohort 1. Hadde man bare hatt behandlingsregimet som i kohort 1 hadde jeg blitt enda mer negativ.

Så til det som er ganske interessant. Det trenger selvsagt ikke bety noe, men er absolutt verdt å forfølge.

Og det er fra kohort 2, og det faktum at ingen pasienter der dør før det er gått 16-17 mnd.

Ser man på ESCAP4-studiet så er det jo 2 grunner til at Gem-cap, og særlig for R0, skiller seg ut og det er "a good start", og dernest på nytt en utflatning av kurven etter ca 2 år.

Det betyr selvsagt ikke at det skjer noe etter 2 år, men tror heller det kan bety at et frafall, av de som ikke har så stor nytte av behandlingen, er ferdig.

Som igjen betyr at det er spennende å se om de 9 pasientene fortsatt vil leve fremover /lavere frafall, og dernest om det er en forandring fra kohort 1 til 2 som logisk kan forklare dette. Henger det sammen styrker det jo observasjonen.

Kan helt klart være tilfeldigheter, men det er så langt (kalibrert fra mine vurderinger), det mest positive jeg isolert så langt har sett på TG01.

Selvsagt ikke mange pasienter, og særlig få i forhold til at det er lang overlevelse på denne resected pancreas.

Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 12:46 6200

Får legge til at observasjonen fra Kohort 2 er positiv spekulativ, og normalt burde 2 av de 13 være døde etter 16-17 mnd. Og absolutt ikke noe sterk statistikk i det, og sorterer nesten ikke under tilfeldigheter enn gang, men noe som fort kan skje.

Poenget er at det er en interessant observasjon, og forhåpentligvis hvis man nå får en "utflatning.
Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 12:49 6198

Hovedpoenget er vel kanskje om forandring gjort i behandlingsregime fra kohort 1 til kohort 2 logisk skulle tilsi at man dette kan understøttes.

Og en liten disclaimer, jeg er langt fra å kjøpe noe i Targovax på dette, men synes at rett skal være rett ser man noe som kan tolkes positivt så sier jeg i fra.
Redigert 07.06.2018 kl 12:50 Arkivert
1mattis1
07.06.2018 kl 13:17 6108

Snoeffelen...

Bruk pengene dine paa noe annet!
Er personlig heller ikke innteressert i dine antagelser.
Ellers... lykke til med dine investeringer, og ha en fin dag :)
Arkivert
SafeInvest
07.06.2018 kl 13:32 6064

1mattis1, hvorfor er ikke Snøffelens betraktninger interessante mener du?
Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 13:35 6054

Greit å mene at noe ikke er interessant, men kunne vel i det minste forklare hvorfor.

Og dernest er det jo litt rart 1mattis1, at siden du ikke er interessert i hva jeg mener, så leser du likevel tråden MIN, og attpåtil skriver på den.
Arkivert
Sjog
07.06.2018 kl 13:46 6024

Fint om vi får noen fornuftige innlegg her i tillegg til Snøffelen sine. Det finnes plenty med kapable skribenter her. Sett med en amatør sine øyne ser presentasjonen positiv ut (og de hadde neppe lagt ved plot hvis de ikke mente det selv) men jeg ville sette pris på om ekspertisen kommer på banen.
Arkivert
SafeInvest
07.06.2018 kl 13:48 6004

Dette lover jo bra, men det er jo TG+CPI som blir skikkelig spennende!
Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 13:56 5972

Nemlig Sjog, to the point.

Sist var det R0/R1, men denne gangen er det jo faktisk en observasjon med et positivt fortegn. Skulle tro at de som kan caset inn og ut, og har kontroll på forskjellen på kohort 1 og 2 skulle være interessert og motivert i å ta tak i dette.
Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 13:56 5972

Nemlig Sjog, to the point.

Sist var det R0/R1, men denne gangen er det jo faktisk en observasjon med et positivt fortegn. Skulle tro at de som kan caset inn og ut, og har kontroll på forskjellen på kohort 1 og 2 skulle være interessert og motivert i å ta tak i dette.
Arkivert
07.06.2018 kl 14:02 5950

Synes Snøffelen har gode observasjoner. Siden antall pasienter i begge kohorter er lavt er jeg enig at i at det ikke er forskjell mellom gruppene når det gjelder % overlevelse etter to år.
I kohort II dør nr. 4 rett etter at to år er passert, hadde denne dødd innen to år er gruppene identisk (68%).

Hvis de resterende 9 av 13 i kohort II holder seg i livet veldig lenge så er det ubetinget positivt. Med en mOS som kommer nærmest mulig 4 år (48 mnd), dess bedre.


Redigert 07.06.2018 kl 14:03 Arkivert
07.06.2018 kl 14:09 5933

Forskjellen mellom kohort I og II er at i kohort I fikk de langt flere injeksjoner TG01 samt at de fikk injeksjoner samtidig med gemcitabine-behandling.

I kohort II fikk de TG01 - injeksjoner før og etter operasjon/gemcitabine.

Siden man kan forvente at gemcitabine har sterkest effekt på celler som deler seg, så tenker jeg at behandlingen kan ha hatt negativ effekt på de immuncellene som skal respondere på TG01. Siden en immuncelle som responderer på et antigen umiddelbart vil begynne å dele seg (øke i antall), kan det godt tenkes at denne delen var bortkastet.


Ellers er det ganske så likt.
Redigert 07.06.2018 kl 14:21 Arkivert
aborum
07.06.2018 kl 14:20 5888

ILAV:
- mener at cohort I behandlingen medførte TG-injektioner før, under og efter GC-behandlingen og cohort II behandlingen medførte TG-injektioner før og efter behandlingen. Var du for hurtig på tastaturet? :)

Endvidere forskel på antallet af injektioner som du også nævner.
Arkivert
07.06.2018 kl 14:22 5878

Aborum

Hnnghhh… Innlegg redigert :D

Går litt fort av&til.
Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 14:57 5847

Det som selvsagt er krevende for TG01 og resected pancreas cancer er et SoC er et "moving target".

Kohort 1 og 2 sammenlignes jo med Gemcitabine som før var SoC, mens det i det nye oppsettet skal sammenlignes med Gemciatbine+Capecitabine.

For øvrig er mOS for Gem på 25,5 mnd, mens den for Gem-Cap er på 28,0 mnd.

Nå er det imidlertid dukket opp nye og bedre behandlinger, presentert på det pågående ASCO:

https://www.cancertherapyadvisor.com/asco-2018/pancreatic-cancer-mfolfirinox-after-resection-improved-outcomes/article/771622/

James Nam, PharmD

June 06, 2018
mFOLFIRINOX After Resection May Lead to Improved Outcomes in Pancreatic Carcinoma

In the phase 3 PRODIGE 24/CCFTG PA.6 study (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01526135) researchers enrolled 493 patients with resected pancreatic ductal adenocarcinoma 3 to 4 weeks after R0/R1 resection.

The median overall survival (OS) rate was 35.0 months (95% CI, 28.7-43.9) among patients treated with gemcitabine compared with 54.4 months (95% CI, 41.8-not reached [NR]) for patients treated with mFOLFIRINOX. The 3-year OS rate was 63.4% in the mFOLFIRINOX arm compared with 48.6% in the gemcitabine arm.

Hvorfor Gemcitabine-armen her er 35 mnd, kan man jo lure på, men viktigere er det at median overall survival for FOLFIRINOX er på 55 mnd, 20 mnd lengere enn Gemcitabine, og trolig halvannet år lengere enn Gem-cap.

Det er en utfordring for Targovax, både mtp at mOS ser ut til å være på 55 mnd, og at oppsettet mot Gem-Cap kan være "foreldet".

Kunne være interessant å vite hva Targovax tenker om disse dataene presentert på ASCO i går.

Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 15:06 5791

"The authors concluded that “mFOLFIRINOX should now be considered a new standard of care after pancreatic cancer resection in patients with good performance status, at least in Western countries.”"
Arkivert
07.06.2018 kl 15:12 5767

Snøffelen

Et viktig moment å ta med her er at SoC gem/cap fra ESAPC-4 er noen år gammel og at behandlerne som oftest blir flinkere å bruke/raffinere eksisterende behandling over tid. Det ser man i teksten over fra Tasco: "The 3-year OS rate was 63.4% in the mFOLFIRINOX arm compared with 48.6% in the gemcitabine arm".
Dvs at de har fått bedre data på gemcitabine siden dette er 3-års data, sammenlignet med eks ESPAC-4.

Hvis TG01 gir høyere OS enn gemcitabine, så vil gemcitabine + capecitabine gi enda bedre OS igjen.

Det er 15% bedre OS med mFOLFIRINOX enn gem, hvilket er bra men mindre enn forskjell TG01 cohort II vs Gem (77% vs 53%).


Forbedret bruk av SoC kombinert med TG01 i neste Fase II kan like gjerne slå enda bedre ut for TRVX. Hvis det viser seg at TG01 + gem/cap gir best effekt.


mFOLFIRINOX er uansett ikke ferdig validert som ny SoC, så det får man ta når/hvis den blir godkjent. Hvis den blir det, så blir det også ny SoC.
Redigert 07.06.2018 kl 15:18 Arkivert
Snøffelen
07.06.2018 kl 15:53 5683

"Et viktig moment å ta med her er at SoC gem/cap fra ESAPC-4 er noen år gammel og at behandlerne som oftest blir flinkere å bruke/raffinere eksisterende behandling over tid. Det ser man i teksten over fra Tasco: "The 3-year OS rate was 63.4% in the mFOLFIRINOX arm compared with 48.6% in the gemcitabine arm".
Dvs at de har fått bedre data på gemcitabine siden dette er 3-års data, sammenlignet med eks ESPAC-4."

Selvsagt en mulig forklaring på bedret Gemcitabine-data det ILAV, men husk at TG01-dataene også er så ferske de kan få blitt, og sånn sett kan man jo etter logikken din over likegjerne hevde at TG01 sine 33,2 mnd skal sammenlignes med 35,0 mnd og ikke 25,5 mnd, eller 27,6 mnd.
Arkivert
07.06.2018 kl 16:01 5634

Joda, men husk at kohort I dataene er eldre og at studieoppsettet muligens er lik for begge kohorter.

Uansett, når OS gem er 48,6% etter 3 år i mFOLFIRINOX - studien så er dette mye bedre enn det som ble rapportert i ESOAC-4 studien. Dette vil selvsagt også reflekteres i mOS.

Sammenligningsgrunnlaget her virker usikkert, det var det med eple og pærer.

TRVX var på ASCO så de tar garantert hensyn til dette for videre studieoppsett.
Og jeg nekter å tro at verken TRVX eller ekspertgruppen som vurderer resultatene er totalt uvitende om mFOLFIRINOX siden dette er en fase III studie. Dataene fra fase II var garanter gode når de gikk videre med denne.

Blir spennende å se :)
Arkivert
SomSa
07.06.2018 kl 16:41 5545


Vi må ikke glemme at mFOLFIRINOX og Targovax behandler 2 ulike krefttyper innen pancreas cancer og dette står i deres
hjemmesdier. Dersom de skal behandle en annen krefttype kan ta mange lange år.....

mFOLFIRINOX studien ble sponset av:
This study, sponsored by UNICANCER, Paris, received funding from the Institut National du Cancer in France, French National League Against Cancer, Canadian Cancer Society, and “7 Days in May,” a charity cycling event in Canada.

Memorial Sloan Kettering Cancer Center er ekspert innen pancreas cancer i USA.
De skrev retningslinje for behandling av pancreas cancer i USA i 2017.
De har bedt TRVX å være med i studien.
De sponser topp kvalitet kreftstudier.
Jeg regner med at de kommer til å sponse hele eller en del av studien.
Når denne nyheten kommer risikere Snøffelen å se aksjekursen i 30+.

Mest spennende blir nyheten om TG01 + CPI for behandling av ikke opererte pasienter

Arkivert
SomSa
07.06.2018 kl 16:47 5545


Og flere gode produkter har gått rett i dassen pga bivirkninger:

June 06, 2018

Previous studies have demonstrated that adjuvant FOLFIRINOX leads to better outcomes compared with gemcitabine among patients with pancreatic cancer and is the current standard of therapy for this population, but the treatment has been associated with high rates of toxicity. Researchers sought to determine if mFOLFIRINOX would maintain efficacy but involve less adverse events (AE) post-resection.

https://www.cancertherapyadvisor.com/asco-2018/pancreatic-cancer-mfolfirinox-after-resection-improved-outcomes/article/771622/

Produktet er i fase 3 og ennå forskere vet ikke om FOLFIRINOX kan brukes. Den modifiserte TG01 vaksinen er nesten harmløs og gir minimal bivirkninger.

***********Data fra modifiserte vaksineregime og 13 pasienter etter 1 år *************

No serious adverse events related to allergic reactions have been reported

Redigert 07.06.2018 kl 16:50 Arkivert
illuminati
07.06.2018 kl 19:30 5382

Tror ikke jeg gidder å kommentere dine mange innlegg på trvx i dag Snøffelen. Å bruke så mye tid på en aksje du ikke har noen intensjoner om å kjøpe etterlater bare en eim av bismak, ingen alarmklokker ringer.

Du skriver i innlegg 12:49 (og en liten disclaimer, jeg er langt fra å kjøpe noe i Targovax på dette).
Jeg tviler på at noen tar dine innlegg seriøst etter operaforestillingen ¨R0/R1¨.
Å insinuere at Targovax prøver å misslede sine aksjonærer slik du skriver på en annen tråd er direkte useriøst. Jeg har ikke sett deg kommentere BerBio sitt utsagn om sin hjørnestein innen kreftbehandling, for det blir vel å gå i mot Skandinavias beste analytiker.
Arkivert
OleKyryliuk
07.06.2018 kl 20:22 5311

Fjerner
Redigert 07.06.2018 kl 20:35 Arkivert
rockpus
07.06.2018 kl 20:29 5275

illuminati

Mener du at Snøffelen ikke har ærlige hensikter i å diskutere trvx sine foreløpige resultater?
Redigert 07.06.2018 kl 20:30 Arkivert
Optimusprime
07.06.2018 kl 21:02 5209

rockpus, ikke så vanskelig å se dette. Han har en lang historie om å kun finne frem det evt lille negative han kan finne.
Arkivert
rockpus
07.06.2018 kl 21:07 5195

For meg personlig har det i alle fall vært gull verdt å lytte til Snøffelen.
Arkivert
illuminati
07.06.2018 kl 21:32 5147

rockpus,

Lytt til hvem du vil, det er ditt valg, jeg bare uttrykker min mening om en lang uendelig rekke negativer om trvx. Motforestillinger er helt greit, men oppbygningen av tråden, først med en ny negativ vinkling av sammenligningen med ESAPC-4 studien for så å introdusere mFOLFIRINOX studien som nådestøtet litt lengre nede på tråden skinner igjennom. Det er lett å bli litt for smart på egen fortreffelighet.
Ærlige diskusjoner setter jeg stor pris på, denne tråden var ikke ment som en slik.
Redigert 07.06.2018 kl 21:33 Arkivert
aborum
07.06.2018 kl 21:34 5125

illuminati:
- BP læser ikke TRVX tickeren på HO :)

Vi er på rette spor og selskabet er en route til succes, men alle må have deres mening og jeg sætter personligt pris på Snøffelens bidrag, velvidende at ikke al tale er guld.

Markedet må mene, hvad det vil - jeg allokerer kapital til at fiske @ 15,00 da markedet synes at ville teste støtteniveauet endnu engang. Og det er for alt i verden udmærket i min bog - folk sælger bare, men aktierne havner på langsigtede hænder, hvis de havner i min kurv.
Redigert 07.06.2018 kl 21:39 Arkivert
halvpris
07.06.2018 kl 21:40 5094

Virker som denne Snøffelen dukker opp hver gang aksjen blir holdt nede. Er han short ?
Arkivert
Billyjojimbob
07.06.2018 kl 21:42 5099

Snøff er skaptrwxer,snart har du pantet nok til noen aksjer her oxo:)
Noen ønsker mindre enn andre i denne pt.
Satser på de kommer med fete nyheter snart som gir penger i kassen,money talks,bs walks.
Arkivert
tusekakk
07.06.2018 kl 22:03 5048

Snøffelen virker jo som en som har en del innsikt i medisin, men som muligens har en agenda?

Kan Snøffelen egentlig være "Stufferen"?

DUN-DUN-DUUUUUN
Arkivert
Flottesen
07.06.2018 kl 22:09 5011

Det er morsomt å se hvor mange som heier på aksjene sine som om det skulle være fotballag og tar det personling dersom noen har en annen mening enn dem.

Det er vel en del av aksjemarkedets psykologi.
Arkivert
07.06.2018 kl 22:24 4965

Jeg må være ærlig og si at jeg setter pris på Snøffelens innspill. Måten han/hun har argumentert for PCIB har vist seg å være spot-on og hovedårsak til at jeg hoppet på skuta i siste øyeblikk i desember.

Og momentene som taes opp er svært relevante. Å bli helt ukritisk forelsket i et selskap er ikke lurt, særlig ikke i biotek der tidlige varselsignaler kan gjøre at man unngår å gå med skuta til bunns.

Jeg har eks diskutert BGBIO uten å ha en aksje i selskapet og jeg har vært klar på at dataene som har kommet frem til nå overhodet ikke har forsvart dagens prising. Mulig jeg tar feil, men synes likevel det er interessant å dele uenigheter (derfor holder jeg meg langt unna ny-forumet).

Målsetting på lang sikt er å få Snøffelen inn i TRVX :)
Arkivert
tusekakk
07.06.2018 kl 22:29 4949

Faktisk ikke langt unna sannheten.

Men det geniale med aksjer er at de kjemper fem dager i uken, hele året. OG det kan til og med skje spennende ting i helgene!

Fotball kan egentlig bare gå og legge seg!

Jeg er egentlig litt forbauset over at vi ikke har sett f.eks FUNCOM-hooligans og NANO-casuals i gatene...
Arkivert
Sjog
07.06.2018 kl 22:31 4945

Jeg setter også pris på diskusjonen mellom Snøffelen og ILAV og registrerer selvsagt at innfallsvinkelen er helt forskjellig hos de to. Alle klarer uansett å tenke selv.
Arkivert
Flottesen
07.06.2018 kl 22:34 4937

Prising av disse tidlig-fase selskapene er vanskelig. Hva er det som gjør at NANO er så mye høyere priset enn PCIB? De var først ute? I mitt hode er denne forskjellen i pris litt rar. BGBIO? Who knows om den er riktig priset.
Den fikk seg en skrell etter ASCO.

Personlig synes jeg verdivurderingen er vanskelig og prøver å fokusere på det langsiktige bildet og se litt bort fra kortsiktig smertelig volatilitet.
Redigert 07.06.2018 kl 22:36 Arkivert
07.06.2018 kl 22:45 4890

Det er for øvrig et poeng å se nærmere på hvorfor TG01 kombineres med gemcitabine monoterapi.

Som jeg forstår startet kohort I TG01/gem opp i 2012, og da tror jeg gem monoterapi var standard of care (SoC). Selv om kohort II startet opp seinere så beholdt de gem monoterapi slik at de kunne sammenligne de ulike studieoppsettene.


ESPAC4 studien ble publisert i The Lancet i våren 2017 og der ble muligens gem + cap etablert som SoC?


Jeg tar det som en selvfølge at gem + cap blir brukt i fase II - studien.
Arkivert
Snøffelen
08.06.2018 kl 08:41 4661

Illuminati, jeg får bare beklage at det fremstår som litt "uheldig" å først komme med en positiv vinkling (fasong på kohort 2 Kaplan Meier) for så å presentere FOLFIRINOX-resultater som viser nær 55 mnd mOS for resected PDAC.
Sannheten var at jeg ikke fikk med meg den nyheten før litt utpå dagen, og hvis du sjekker kilden så var nyheten i om FOLFIRNOX mindre enn 24 timer gammel. Og kommer det noen nyheter så poster jeg selvsagt det.

Det kan jo ikke være tvil om at dette vil kunne ha betydning for TG01.

Når det er sagt så er det lang mOS noen garanti for gjennomslag, FOLFIRNOX-regimet er ganske tøft (tror det er en "4-coktail-combo"), og AEs (adverse effects) lå på 75% mot 51% for gemcitabine.

http://www.targetedonc.com/news/oncology-experts-reflect-on-key-takeaways-from-data-presented-at-asco-annual-meeting

For selv om resultatene for FOLFIRINOX er sykt imponerende:

"Data from a phase III study demonstrated a modified FOLFIRINOX (mFOLFIRINOX) 4-drug treatment regimen dramatically improved survival in patients with resected pancreatic cancer. The median overall survival (OS) for patients receiving mFOLFIRINOX was 20 months longer than those receiving the standard of care, gemcitabine, in the postoperative setting. There was also a 36% reduction in the risk of death and a median disease-free survival 8.8 month longer than with gemcitabine.

“In the adjuvant approach to pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), I think that the data in favor of FOLFIRINOX over gemcitabine are practice-changing insofar as I have never seen a median survival in PDAC of this length,” Mark A. Lewis, MD, of Intermountain Healthcare, told Targeted Oncology"

Så er det ganske faktisk usikkert hvor stor del av markedet som blir SoC, selv om det i svært mange kommentarer på nett i fagmiljøer hevdes at det blir SoC.

"“I think the real key will be patient selection determining whom under their care can tolerate a triplet within months of a Whipple operation will require significant discretion by treating oncologists,” Lewis added"
Arkivert
Londonmannen
08.06.2018 kl 08:55 4626

Selv om jeg ikke er medisinsk utdannet, så har jeg forstått det slik at nye medisiner må ha en viss balanse mellom effekt og bivirkninger. Det hjelper ikke å oppnå glimrende effekt alene, dersom behandlingen samtidig påfører pasientene en vesentlig dårligere QoL.

Dersom man i tillegg kan tilby et enkelt behandlingsregime, samt kunne tilby produktet til en overkommelig pris, så vil også dette hjelpe på totalbildet.
Redigert 08.06.2018 kl 09:45 Arkivert
Snøffelen
08.06.2018 kl 09:05 4613

Sant nok Londonmannen det er en avveining.

Nå er det litt annerledes med dette behandlingsregimet enn det vi her på HO vanligvis tenker, for vi beskjeftiger oss med produkter uten godkjenning. Alle medikamenter i dette behandlingsregimet er godkjent til behandling.

Dessuten ser det ut til at det er bred enighet om at dette må bli ny SoC (standard of care), og argumentet for er soleklart, 20 mnd mer OS.

Spørsmålet er i hvilken grad det faktisk vil bli implementert, for det kan hende at mange ikke egner seg når de skal evalueres for om de tåler dette. Blir det masse om og men, eller smooth sailing. Jeg tror at slik det er nå så kan for eksempel ingen over 75 år gå inn i dette regimet.

Andelen som faktisk ender opp med denne behandlingen har jeg absolutt ingen mening, eller evne til å vurdere noe om.
Redigert 08.06.2018 kl 09:06 Arkivert
Solux
08.06.2018 kl 10:21 4432

Må le litt av deg Snøffelen. Jaggu har du mange følgere og det er bra for deg det, men makan til energi du legger i Targo trådene når du så virkelig ikke vil kjøpe/har aksjer eller er interessert i aksjen på sikt.

Rent menneskelig så er dette noe som ikke stemmer overens med din handling og hva du gjør. Så lykke til sier jeg bare!

Selv du tar feil og har tatt feil, så synd du bruker den skapte maken over mange her til å skremme dem.
Arkivert
liang
08.06.2018 kl 10:21 4433

Takker så mye for oppdateringen på TRVX Snøffelen.
Irriterende men slik er det bare.
Setter stor pris på info'n du legger ut og håper du fortsetter med det.

Er du fortsatt like optimistisk mtp oncolytic virus , oncos-102?

Arkivert
SafeInvest
08.06.2018 kl 10:32 4387

Skjønner ikke problemet her, Snøffelen argumenterer jo godt for synspunktene sine. Alle, både potensielle og eksisterende aksjonærer er jo tjent med en åpen og ærlig diskusjon om Targovax.
Arkivert
SomSa
08.06.2018 kl 10:40 4384TG01: Behandler Pancreatic Exocrine Tumors:
About 94% of pancreatic cancers are classified as exocrine tumors. These tumors start in the exocrine cells that make pancreatic enzymes that help in digestion. Within this category, the vast majority of tumors are adenocarcinomas. The following table describes the different types of pancreatic exocrine tumors.

mFOLFIRNOX: Behandler Pancreatic Neuroendocrine Tumors (PNETs):
Pancreatic neuroendocrine tumors (pancreatic NETs or PNETs) account for about 6% of all pancreatic tumors. They may be benign or malignant and they tend to grow slower than exocrine tumors. They develop from the abnormal growth of endocrine (hormone-producing) cells in the pancreas called islet cells. This is why these tumors are sometimes referred to as “islet cell tumors.”

Pancreatic neuroendocrine tumors are either functional (produce hormones) or nonfunctional (produce no hormones). The majority of PNETs are nonfunctional tumors.

Det er forskjell mellom eple og pære

*****************
mFOLFIRINOX er en giftig coctail som består av 4 gamle produkter:

1- Oxaliplatin/ Eloxatin: a cancer medication used to treat colorectal cancer.[2]Often it is used together with fluorouracil and folinic acid
(leucovorin) in advanced cancer.[2] It is given by injection into a vein.[ Brukes siden 1996
Side effects: Common side effects include numbness, feeling tired, nausea, diarrhea, and low blood cell counts.[2][3] Other serious side effects include allergic reactions.[3][2] Use in pregnancy is known to harm the baby

2- leucovorin/ Folinic acid: it is used in addition to these chemotherapy drugs to enhance anti cancer effects (with fluorouracil) or to help prevent or lessen side effects. Brukes siden ca. 1945
Side effects: Folinic acid should not be administered intrathecally. This may produce severe adverse effects or even death

3- Irinotecan: Irinotecan is an antineoplastic enzyme inhibitor primarily used in the treatment of colorectal cancer.
Side Effects: Common side effects include diarrhea, vomiting, bone marrow suppression, hair loss, shortness of breath, and fever.[1] Other severe side effects include blood clots, colon inflammation, and allergic reactions.[1] Those with two copies of the UGT1A1*28 gene variant are at higher risk for side effects.[1] Use during pregnancy can result in harm to the baby.[1]

4-fluorouracil/ Adrucil brukes siden 1962: a medication used to treat cancer.[2] By injection into a vein it is used for colon cancer, esophageal cancer, stomach cancer, pancreatic cancer, breast cancer, and cervical cancer.[2] As a cream it is used for actinic keratosis and basal cell carcinoma.[3]

*******

June 06, 2018

Previous studies have demonstrated that adjuvant FOLFIRINOX leads to better outcomes compared with gemcitabine among patients with pancreatic cancer and is the current standard of therapy for this population, but the treatment has been associated with high rates of toxicity. Researchers sought to determine if mFOLFIRINOX would maintain efficacy but involve less adverse events (AE) post-resection.

https://www.cancertherapyadvisor.com/asco-2018/pancreatic-cancer-mfolfirinox-after-resection-improved-outcomes/article/771622/

------------

De kan vise til en elendig 1 års overlevelse fra tidligere:

One-year survival rate was significantly higher in GN than in mFFX (44% vs. 67%, p = 0.0006). Incidences of grade 3 or 4 neutropenia (47% vs. 45%),
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.35.4_suppl.438


mFOLFIRNOX brukes for behandling av en annen krefttype (6% av Pancreatic cancer), ustabile resultater og ikke minst svært
giftig. Ennå forskere vet ikke hvordan bivirkningene kan reduseres. Å bruke mFOLFIRNOX er det som å plassere pasienter
inni en atomreaktor. Før hadde vi diskutert dette med Snøffelen og han vet at han sammenlikner eple med pære.


Vitenskapelig kan jeg bevise at Snøffelen skriver negativ om TRVX når PCIB krasjer ved å sammenlikne sammentreff mellom disse 2 hendelsene.

Er det noe tilfeldighet at PCIB krasjet på onsdag og Snøffelen skrev negativ om Trvx? Jeg vet hva han tenker..

Redigert 08.06.2018 kl 10:42 Arkivert
Solux
08.06.2018 kl 10:43 4358

My man Somsa, spot on. Dette jeg ser selv, men orker ikke mase og sjse om det. Fint du orker.

Denne sier jo sitt
June 06, 2018

Previous studies have demonstrated that adjuvant FOLFIRINOX leads to better outcomes compared with gemcitabine among patients with pancreatic cancer and is the current standard of therapy for this population, but the treatment has been associated with high rates of toxicity.

TG er 0 bivirkeninger. Og de viste til knalldata første året med 100% overlevelse i Ch2.
Arkivert
Snøffelen
08.06.2018 kl 11:14 4280

Jeg skriver på TRVX fordi det er faglig interessant, først og fremst, dernest fordi man alltid må følge med om det dukker opp noen spennende mtp investment opportunities.

Jeg har vel vært rimelig klar på at jeg er litt skeptisk (inntil jeg ser noe overbevisende) på TG-plattformen. Og det var jo derfor jeg startet denne tråden, fordi jeg synes fasong på kohort 2 (lang tid før første pasient døde, samt mulighet for "utflatning " på Kaplan -Meier etter 2 år) kan gi håp om at man har funnet riktig tilnærming med TG-vaksinen.

Samtidig vet jeg at den lange overlevelsetiden for resected pancreas gir noen utfordringer i utviklingsløpet det tar rett og slett lang tid.

At det dukket opp spesielt lovende data mtp på OS på ASCO2018 med FOLFIRINOX for en dag eller to siden er vel ikke min "feil", og jeg er sikker på at det ikke kunne ha bli holdt hemmelig for TRVX-aksjonærer i alle evighet.

Selv holder jeg øye på Mesotheliom-studiet, og selv om man kanskje skulle ha ønsket noe bedre resultat enn ORR på 17% og DCR på 50% så er teknologien spennende.

Så min tilnærming er fra 2 steder (med utgangspunkt at deter mesotheliom som er mest interessant).

1. Følge med på når det kommer nye resultater på det.
2. Følge med generelt på BPs interesse for viruslevering. Det er ganske hot, og det er ganske vanskelig, og derfor ganske spekulativt, å klare å vurdere om BP plutselig skulle få et "crush" på ONCOS-teknologien.

Jeg kan som alle andre ta feil, men jeg synes biotek er såpass gøy at jeg fyrer løs på HO. Så får folk ta ansvar for egne beslutninger, vi er alle voksne.
Arkivert
SomSa
08.06.2018 kl 11:42 4258Snøffelen

Du vet hva du gjør og jeg vet hvorfor du skriver negativ om TRVX når PCIB faller. Da PCIB krasjet før skrev du også negativ om TRVX med overskriften:

TRVX - Vil det bli 3 års data fra kohort 1 på TG01?

http://forum.hegnar.basefarm.net/thread.asp?id=2427124&filter=on

Du sammenlikner data samlet fra Finland med TG01 og prøver å diskutere likheten mellom eple og pære:

1Department of Surgery, Helsinki University Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finland

"The overall 1-, 3-, 5-, and 10-year survival rates for the 306 patients radically operated on for PDAC were 74%, 36%, 22%, and 14% (Table 4)."

Mao så er 3 års overlevelse for alle pasienter på 36%, slik jeg leser TG01-resultatene så vil de havne omtrent der.""

--------

Dette var overraskende for meg siden Memorial Sloan Kettering som skrev retningslinje for behandling av pancreas cancer i USA i 2017 var er begeistret
over TG01 og har bedt TRVX å være med i studien.
Jeg googlet og fant ut at kreftoverlevelse i Finland er langt høyere enn andre land. 5 års overlevelsen innen blant annet blie duc cancer (PCIB) er 30%-35% i
Finland mens ca. 5% i USA og Europa. Du kunne bruke disse dataene mot PCIB men valgte å bruke mot TRVX.

Du prøver alltid sammenlikne eple med pære når det gjelder TRVX. Har du tenkt på at å drikke store menger Finlanda øker sjansen
for å overleve, er mindre giftigere enn mFOLFIRINOX og har bedre leveringsmekanisme enn PCIB har?

De enste som vi er enige om er PHO og kommende himmelferden. Jeg lar andre hausse aksjen mens jeg nytter sommeren.


Arkivert
rockpus
08.06.2018 kl 11:51 4218

SomSa

Tar du det for gitt at alle deltagere på dette forum har like simpel moral og etikk som det du selv har?
Arkivert
Arkivert Til toppen