ELE - EGF 06.06, og forutsetninger for det planlagte JV

rischioso
ELE 24.05.2018 kl 11:04 2657

Dette er en arkivert tråd!

JV og Lånefasilitet

På EGF etter knappe 9 handelsdager den 06.06 skal det stemmes over det planlagte JV med Auplata med tilhørende lånefasilitet fra BO pålydende 500m/nok fordelt over 10 transjer a 50m/nok

Kravet fra BO er at alle 10 transjer skal stemmes over og få flertall for at lånefasiliteten skal kunne innvilges på tross av at det vil være kun 3 transjer a 50m/nok som selskapet vil være forpliktet til å benytte hvor den første transjen er planlagt å trekkes allerede den samme dagen den 06.06 om det blir flertall.

------------

Avstemmingen

Transjelånet fungerer slik at konverteringskursen blir utregnet basert på et volumvektet gjennomsnitt de siste 10 handelsdager. Det betyr at den perioden a 10 handelsdager nå har startet hvor dagen i dag den 24.05 er dag nr 2.

Mao, jo lavere gjennomsnittskurs i denne 10 dagers perioden som legger grunnlaget for konverteringskursen desto flere aksjer må konverteres og jo dyrere blir lånet i så måte gjennom høyere utvanning.

Dette gjelder KUN den første transjen da hver hver transje får sin egen konverteringskurs basert på de siste 10 handelsdager før hver nye transje blir trukket og av samme grunn er det av mindre betydning for BO hva som blir konverteringskursen for den første transjen.

Mao, en lav konverteringskurs har mindre betydning for BO for den første transjen da det til syvende og sist er forholdet mellom strike price og den faktiske kursen BO vil få for aksjene som er av betydning, men en lav konverteringskurs vil få en betydning konsekvens for selskapets aksjonærer og vil derfor være et tungtveiende argument for å ikke å stemme for lånefasiliteten hvor også det planlagte JV med Auplata vil stå for fall om ikke lånefasiliteten får flertall.

-------------

HØY kurs vs LAV kurs

Hvem har så størst interesse av at lånefasiliteten får flertall?

* BO, selskapets ledelse og Auplata.

Hva kan gi økt sannsynlighet for flertall?

* Høy kurs

Hvem kan trigge kursutviklingen?

* Bo gjennom å kjøre opp kursen gjennom tilbakekjøp av låneaksjer - de disponerer til en hver tid 5,75m låneaksjer.

* Selskapet gjennom å sende en trigger melding - noe de har mange av.

* Auplata gjennom å øke eierandelen i ELE - de har nettopp frigjort 36m/nok.

-------------

Hva tror så folket om kursutviklingen de neste 9 handledager før EGF?

Vil kursen kjøres ned eller vil den kjøres opp - og hvorfor?

Kjør (saklig) debatt - på forhånd takk...:)
Redigert 24.05.2018 kl 12:02 Arkivert
Roffa1
24.05.2018 kl 12:06 1606

Re. Kjør (saklig) debatt - på forhånd takk...:)

Hehe rette person som sa dette :-)
Arkivert
Bene
24.05.2018 kl 12:22 1569

ELE bør dumpes.... Det skal nok mirakel til for å få den til å stige igjen..
Arkivert
Hallo!!!!
24.05.2018 kl 12:58 1493

Hadde aldri fulgt rådene til denne ris.

Saboterer rundt om på en rekke tråder på HO

Mitt tips gjør motsatt av hva TS foreslår.

Arkivert
Liverbirds
24.05.2018 kl 13:17 1452

For en trist start på en tråd. Rart du ikke skal også garantere for over 100% stigning på kort sikt.

Innholdet er synsing og useriøst... Dessverre nok en gang.
Arkivert
rieg
24.05.2018 kl 13:47 1402

I dag kjøpte jeg meg inn igjen i ELE etter en stund på sidelinjen..Tror vi får et par meget hyggelige meldinger i veldig nær fremtid...
Arkivert
Bene
24.05.2018 kl 13:52 1394

Kjøp heller Siaf...
Arkivert
Ripasso
24.05.2018 kl 13:55 1392

Har forsøkt å lese meg litt opp på de definisjoner de bruker i meldingen om de nye Transjer.
Dette er hva de skrev i den korrigerte meldingen: «Utøvelsesprisen for de konvertible obligasjonene skal tilsvare 100% av
laveste daglige volumvektet snittpris i de ti (10) siste handelsdagene før
Selskapet mottar konverteringsnotis. De konvertible obligasjonene er konvertible
etter ønske fra Blue Ocean Investment Group, men blir automatisk konvertert tolv
(12) måneder etter utstedelsesdato.»

Dvs laveste VWAP de ti siste dager før de konverterer obligasjonene ikke når de trekkes. ELE trekker den første transen ved EGF, men BO skal konvertere den innen 12 måneder, og det er den laveste av de daglige gjennomsnittspriser de siste 10 dager før konverteringen.
Så ingen vet når BO vil konvertere. De vil vel som siste gang selge mesteparten med lånte aksjer når kursen er høy, så presse kursen ned så de får en lav konverteringskurs før de melder om konverteringen.
Arkivert
mcaxel
24.05.2018 kl 14:09 1362


It is too early to buy here

The risk is high
Arkivert
rieg
24.05.2018 kl 14:12 1334

Bunnen er satt...lenger ned skal vi ikke . Trine og resten av ledelsen i ELE er ikke idioter..her kommer det.melding om WP innen kort tid.....så kom dere inn før den tar av igjen..
Arkivert
Ripasso
24.05.2018 kl 14:15 1361

Merk også at transje 2 må trekkes innen 30 dager etter EGF og den tredje trans vil også bli trukket kort tid etter enten av ELE eller BO. BO vil derfor kort tid etter EGF og senest etter 30 dager ha obligasjoner for 150 millioner, var jeg de vile jeg sittet på disse inntil en av de mange positive trigerene kommer, vente så noen dager til kursen har steget kraftig, men ikke mer en 10 dager, slik at de får konvertert til VWAP for den laveste av de 10 siste dager. Da er det både volum og kjøpere til de aksjene de sitter på.
Dersom kjøpere der ute skjønner dette, vil de også forstå at det er nå de skal kjøpe.
Arkivert
rischioso
24.05.2018 kl 14:25 1335


Ripasso,

RE - konverteringskurs

* det er riktig som du påpeker at det er de siste 10 handledager før konvertering, men vi snakker gjerne kun om få dager fra en transje er trukket til den faktisk blir konvertert.

RE - MÅ trekke transje nr 2 innen 30 dager

* Når det kommer til transje nr 2 så MÅ vel ikke den trekkes etter 30 dager, MEN den kan IKKE trekkes før det er gått 30 dager dette for at det skal være en nedkjølingsperiode på minst 30 dager - ser du forskjellen?

Når det kommer til regnestykket ditt så blir jo det helt feil.

Aller minst BO er tjent med å konvertere ny transje før den første er solgt dette for å kunne se an kursutviklingen. Mao, det vil først bli trukket 1 og så konvertert like etter - så er det da tiden man bruker for å solgt disse som bestemmer når neste blir konvertert - min 30 dager og max 4 år...)

MEN BO kan som du sier kalle en av 3 obligatoriske transjene og vente med å konvertere - mao, 1 transje vil bli trukket om lånefasiliteten får flertall og 1 transje kan bli trukket av BO, men ikke konvertert før det er gått minst 30 dager hvor det da er kun 1 obligatorisk transje igjen som bare ELE kan trekke og som ikke kan konverteres før det er gått mnst 30 dager - de resterende 7 behøver ikke å bli trukket overhodet om ELE får tilgang på annen og rimeligere kapital som feks gjennom TGE...)
Redigert 24.05.2018 kl 15:13 Arkivert
rischioso
24.05.2018 kl 14:28 1317


rieg,

som jeg har påpekt flere ganger så var det 2 solide gulv - det ene var på rundt 4,4 og det andre på rundt 4 blank.

Slik det ser ut nå så virker 4 blank å holde. Og når et teknisk gulv er blitt testet og holder så vil man som oftest få en rekyl tilbake.

Ja, jeg tror også at vi nå har sett bunnen for denne gang - blir derfor spennende i dagene som kommer...)
Arkivert
rischioso
24.05.2018 kl 14:30 1294


mcaxel,

du skulle nok heller benytte anledningen på dette nivået og dette gulvet for at den snur her er det store muligheter for.

Sikkert frustrerende når man venter på 3, men risken i caset blir jo ikke mindre av den grunn...)
Arkivert
tommbakk
24.05.2018 kl 14:36 1265

Hvem er Trine...?
Arkivert
rischioso
24.05.2018 kl 14:56 1239


(Trine) Cecilie...:)
Arkivert
Ripasso
24.05.2018 kl 15:12 1226

rischioso

* det er riktig som du påpeker at det er de siste 10 handledager før konvertering, men vi snakker gjerne kun om få dager fra en transje er trukket til den faktisk blir konvertert.

Her er jeg ikke enig, BO har f.eks. ikke konvertert de resterende 50% av den siste transen de trakk og det er snart 2 måneder siden.

* Når det kommer til transje nr 2 så MÅ vel ikke den trekkes etter 30 dager, MEN den kan IKKE trekkes før det er gått 30 dager dette for at det skal være en nedkjølingsperiode på minst 30 dager - ser du forskjellen?

Det er også feil, det står nedkjølingsperiode på max 30 dager, dvs de må trekke innen 30 dager, samtidig har BO rett til å trekke 1 transje, til sammen blir det 3 stk
Arkivert
rieg
24.05.2018 kl 15:19 1171

:). Sorry.....Mente selvfølgelig Cecilie....
Arkivert
rischioso
24.05.2018 kl 15:22 1200


Ripasso,

RE - Her er jeg ikke enig, BO har f.eks. ikke konvertert de resterende 50% av den siste transen de trakk og det er snart 2 måneder siden.

* Ingen regel uten unntak, men vi snakker jo om kun 1-en gang det er skjedd av alle transjer som til nå er blitt trukket så normen er konvertering rett etter at en transje er trukket...

RE - Det er også feil, det står nedkjølingsperiode på max 30 dager, dvs de må trekke innen 30 dager, samtidig har BO rett til å trekke 1 transje, til sammen blir det 3 stk

* En nedkjølingsperiode er jo kommet til for å at det ikke skal kunne trekkes før og da blir vel ikke minst 30 dager feil - du påstår jo det omvendte - innen 30 dager og det betyr jo fra dag 1 og hvor blir det så av nedkjølingsperioden på minst 30 dager...??...

Mao, de må ikke trekke noe som helst innen 30 dager for i den 30 dagersperioden som er en nedkjøolingsperiode så kan man ikke trekke.

Dermed snakker vi kun om 1 transje i første omgang og maks 1 til etter minst 30 dager som BO kan kalle.

Ønsker selskapet å vente så kan de vente i 4 år med å bruke den 3-dje obligatoriske transjen om de skulle få annen kapitaltilgang.
Redigert 24.05.2018 kl 15:26 Arkivert
Ripasso
24.05.2018 kl 15:48 1137

The first Tranche shall be drawn at the time of the EGM approving the
Convertible Note Facility and the second within 30 days thereafter. Alpha Blue
Ocean has the right to request the issuance of a maximum of 1 tranche during the
life of the financing program.

Det står da innen 30 dager, men det er veldig rotete formulert.
Arkivert
rischioso
24.05.2018 kl 15:58 1110


Ripasso,

ja - men logikken tilsier at så lenge det skal være en nedkjølingsperiode på minst 30 dager så kan jo ikke det bety annet enn at det må vente i minst 30 dager.

Dette er vel en Cecilie/Breitnes forklaring så da har det jo gjerne manglet detaljer og vært rotete - det er jo ikke for ingenting at annenhver børsmelding de har sendt ut er blitt korrigert...:)
Arkivert
nopetter
24.05.2018 kl 20:24 970

Jeg tror ikke på de meldingene at de er bokstavelig de kan begynne med de fasilitetene når det passer dem. Det eneste de passer på er å melde disse ferdig kjøpt til noenlunde rett tid iht børsmeldingene. Den siste fasiliteten ble aldri innmeldt som ferdig kjøpt fra BO. Derfor er den første lånefasiliteten allerede påbegynt fordi de vet at de får stemme flertall under EGF
Arkivert
mcaxel
24.05.2018 kl 20:42 956


nopetter

That sounds reasonable

Arkivert
disippelen
24.05.2018 kl 21:58 875

Teknisk ser det vel brukbart ut. Har holdt seg over 4 i flere mnd.
Arkivert
tuja
24.05.2018 kl 22:22 839

Litt forskjellig iht TA på kort og mellomlang sikt. Er litt i urent farvann, så får vi se hvor veien går.

Automatisk teknisk analyse. Kort sikt, 24. mai 2018
Element ASA har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på kort sikt. Dette signaliserer sterkere falltakt, men den sterke nedgangen kan gi reaksjoner opp på kort sikt. Aksjen ga også salgssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet ned gjennom støtten ved 4.39 kroner. Videre nedgang til 3.86 kroner eller lavere er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 4.00 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 4.00 kroner vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette svekker den fallende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk negativ på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Selg (Score: -59)

Automatisk teknisk analyse. Middels lang sikt, 24. mai 2018
Element ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved cirka 4.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Anbefaling en til seks måneders sikt: Kjøp (Score: 63)
Arkivert
nopetter
24.05.2018 kl 22:33 834

Der har luringen kjøpt seg inn igjen :)
Arkivert
nopetter
24.05.2018 kl 23:51 736

Hvorfor har element gjort dette iht børsmelding nå i kveld. For meg viser det seg at de har sagt opp en deal med ett eller flere meglerhus? Hva er grunnen?

What is a 'Market Maker'
A market maker is a "market participant" or member firm of an exchange that also buys and sells securities at prices it displays in an exchange’s trading system for its own account which are called principal trades and for customer accounts which are called agency trades. Using these systems, a market maker can enter and adjust quotes to buy or sell, enter, and execute orders, and clear those orders. Market makers exist under rules created by stock exchanges approved by a securities regulator. In the U.S., the Securities and Exchange Commission is the main regulator of the exchanges. Market maker rights and responsibilities vary by exchange, and the market within an exchange such as equities or options.

Next Up
Ax
Third Market Maker
Indicative Quote
Normal Market Size
BREAKING DOWN 'Market Maker'
The most common type of market maker is a brokerage house that provides purchase and sale solutions for investors in order to keep the financial markets liquid. A market maker can also be an individual intermediary, but due to the size of securities needed to facilitate the volume of purchases and sales, almost all market makers are or work for large institutions.

"Making a market" means a willingness to buy and sell the securities of a defined set of companies to broker-dealer firms that are member firms of that exchange. Each market maker displays buy and sell quotations for a guaranteed number of shares. Once an order is received from a buyer, the market maker immediately sells from its own holdings or inventory of those shares to complete the order.

Thus, market making enables the smooth flow of financial markets. Without this, investors and traders would not be able to buy and sell as easily. Less transactions in a market naturally translates to less investing, overall. Investing less would reduce funds available to companies and tend to decrease prices of shares of smaller companies without as wide a base of investors.

Exchange rules often have more than one category of market maker. Within the rules, a market maker firm can decide to commit to more responsibility for the smooth market performance of the specific securities in which it agrees to make a market. The market maker’s commitments include continuously quoting prices at which it will buy or bid, and sell or ask for securities. Market makers also have to quote the volume in which it is willing to trade and the frequency of time it will quote at the Best Bid and Best Offer (BBO) prices, and how it will do all of the above during all kinds of market hours and conditions. When markets become erratic or volatile, market makers need to keep a cool head to facilitate smooth transactions.

How Market Makers Earn Profits
All market makers are compensated for the risk of holding assets. The risk they face is a decline in the value of a security after it has been purchased from a seller and before it's sold to a buyer. Therefore, market makers charge a spread on each security that they cover. This is known as the bid-ask spread and is extremely common in financial transactions. For example, when an investor searches for a stock using an online brokerage firm, it might have a bid price of $100 and an ask price of $100.05. This means that the broker is purchasing the stock for $100 and then selling the stock for $100.05 to prospective buyers. Through high-volume trading, the small spread ads up to large daily profits.


Arkivert
Aldara
24.05.2018 kl 23:59 715

Vil dette kunne bevege kursen..?
Arkivert
Iceberg
25.05.2018 kl 00:11 693

Fra E24:
Element opplyser i en børsmelding at de har sagt opp sin market maker-avtale, og at siste dag med market maker var 14. mai.

Selskapet opplyser ikke hvorfor, men da Element, den gang Intex Resources, inngikk market maker-avtale med Norne Securities i oktober i fjor, forklarte selskapet at formålet med avtalen var å øke likviditeten i selskapets noterte aksjer.

Dermed kan det være naturlig å anta at likviditeten har kommet opp på et tilstrekkelig høyt nivå.

Arkivert
Sovjetlars
25.05.2018 kl 00:35 653

WP rett rundt hjørnet


DET VIL BEVEGE KURSEN
Arkivert
rischioso
25.05.2018 kl 02:40 614


nopetter,

jeg bare ventet på det samme - var liksom litt for lenge stille fra den kanten - velkommen skal du være mc - og godt du omsider og endelig i grevens tid tok til vettet...)
Arkivert
rischioso
25.05.2018 kl 03:19 608


nopetter,

RE - ELE har sagt opp sin market maker avtale

https://newsweb.oslobors.no/message/452178

Dette var jammen på tide, jeg var faktisk ikke klar over at de hadde inngått en slik avtale - det er jo i utgangspunktet dedikert for selskaper som omrent ikke har noen volalitet i aksjen - noe som var tilfellet for ELE den gang den het INTEX...

Nå i senere tid så har det jo ikke manglet på volalitet og av samme grunn får en market maker avtale en motsatt effekt og som er grunnen til at vi har sett mange merkelige kursbevegleser og ikke minst som vil kunne bremse oppganger.

Så ja - dette er veldig positivt og et must for det vi nå har i vente for er det noe vi ikke ønsker så er det jo nettopp en brems på oppganger gjennom at bevegelser skal være styrt av roboter som konstant skal jobbe i bakgrunnen for matche kjøpere og selgere....)

http://www.binaryoptionsexplained.com/market-makers-binary-options
Arkivert
Yess
25.05.2018 kl 08:18 558

Tror de fleste innser at BO sannsynligvis ønsker en lavest mulig konverteringskurs for de to transene som kommer (gitt godkjenning på EFG den 06.06.18. Jo lavere konverteringskurs jo større andel av ELE sitter BO igjen med etter konverteringen er gjort. Så enkelt er det etter min mening og det begynner å nærme seg 06.06.18, mitt tips er at ELE skal godt videre ned før denne datoen?

To transer på totale hele 100 millioner skal trekkes med en gang ( EGF og + 30 dager). Hvorfor i all verden inngår ELE en avtale der en også har med en opsjon på nye 500 millioner? Totalt gir det potensielt transer på 1 milliard med denne opsjonen på 500 millioner. Dersom en klarer seg med 3 transer eller 5 transer eller så er det helt meningsløst å ha en opsjon på nye 500 millioner?

Ikke glem at bare i rene kroner er ELE forpliktet til å betale hele 25 millioner til BO innen 6 mnd. (blir før nyttår) uansett hvor mange transer som trekkes. Blir det 3 transer er det 25 Mill ut på 6 mnd. for å få 150 Mill inn (+ så kommer transene/warrants). Regn på den effektive renten så snakker en «kredittkortrente» på steroider. BO kan le hele veien til banken på bekostning av aksjonærene med denne avtalen.

...»Alpha Blue Ocean har rett til kontantutbetaling tilsvarende 5% av den totale forpliktelsen på MNOK 500. Pengene skal betales på en pro rata-basis i
forbindelse med de tre første transjene av den konvertible lånefasiliteten, men skal i alle tilfeller betales innen 6 måneder.»
Arkivert
rischioso
25.05.2018 kl 18:28 462


Lav kurs gir liten sjanse for flertall - høy kurs gir stor sjanse for flertall.

Selksapets ledelse ønsker flertall og kan gi markedet en eller flere legitime triggere.

BO ønsker flertall og kan starte med tilbakekjøp av låneaksjer for å trigge kursen.

Auplata ønsker flertall og har fri cash til å kjøpe seg videre opp i ELE for å trigge kursen - de har et snitt på mellom 5-5,5nok/aksje for de 9m aksjene de allerede har så det ville jo kunne ha blitt en fin nedsnitting også ved å kjøpe fra dette nivået - et vinn/vinn...

* Mao, en høyere kurs er noe alle er tjent med og da er vel også sannsynligheten stor for at noe veldig snart vil trigge kursen...)

En god helg ønskes ALLE!
Arkivert
asulg
30.05.2018 kl 14:05 263

When will the list be closed, who has the right to vote at the meeting - 06.06 morning?
Arkivert
asulg
30.05.2018 kl 14:20 241

T+2?
Arkivert
Arkivert Til toppen