NOM - Keliber - Malminjalostus Oy

jonic
NOM 18.05.2018 kl 14:04 10644

Dette er en arkivert tråd!
https://www.mtv.fi/uutiset/talous/artikkeli/valtio-kokoaa-kaivosyhtiot-yhteen-uuteen-yhtioon-uusi-malminjalostaja-palvelee-ulkomaisia-akkuvalmistajia/6914390

Google translate:

A new company is being set up in Finland, where state mining holdings are assembled. MTV According to the latest information, the company is renamed Suomen Malminjalostus Oy.

Video: The net sales of the mining company Terrafame more than doubled annually

The ore processing company consists of Terrafame Group and three companies in Industry Investment. These are Keliber, Ferrovan and Sotkamo Silver.

The purpose of the new state-owned company is to serve international battery manufacturers. Malminjalostus Oy would be ready to refine the raw materials of nickel, cobalt, lithium to a possible battery factory if it were to be built in Finland in the future.

MTV According to news, many battery manufacturers are interested in Finland and it would be important for them to get processed raw material for batteries from one company.

In particular, the new state-owned company in the presence of the Terrafame Group is believed to attract international interest. In Sotkamo, the former Talvivaara mine is planning to launch the production of battery chemicals.

Arkivert
Flaxx
18.05.2018 kl 14:53 7773

Tillitvekkende at den finske stat er aktive med sine eierinteresser innen batteri-råvarer ... og samler disse i et eget selskap.
Her tenkes det offensivt.
Dette vil understøtte Keliber.
Arkivert
_HH_
18.05.2018 kl 15:18 7752

Dette betyr at den finske staten ikkje sel ut sin andel i Keliber slik mandatet for fondet er. Blir spennande å sjå kva form for samarbeid det vert mellom keliber og dette selskapet eller om den finske staten planlegger å kjøpe opp alt saman.
Arkivert
_HH_
18.05.2018 kl 16:55 7659

https://www.reuters.com/article/us-terrafame-nickel-batteries/finnish-nickel-producer-aims-to-tap-electric-vehicle-boom-idUSKBN1DA150

Denne er vel kanskje relevant opp mot denne saken.
Arkivert
_HH_
18.05.2018 kl 17:21 7598

https://www.trafigura.com/our-services/metals-minerals/
Arkivert
_HH_
18.05.2018 kl 17:21 7619

https://www.trafigura.com/our-services/metals-minerals/
Arkivert
ondur
18.05.2018 kl 17:41 7549

Hva betyr dette egentlig for Keliber på eiersiden?

Det kan virke som dette nye selskapet "Suomen Malminjalostus Oy" vil nå eie 17,6% av Keliber da TESI (Finske stat investeringsselskap) er idag nest største eier med 17,6% av Keliber.

Denne satningen på en større finsk enhet i batterikjeden vil bety enda mer interesse for NOM sin 22% andel i Keliber da den industrielle og finansielle strukturen ble med dette enda mer de-risket rundt Keliber.
Arkivert
_HH_
18.05.2018 kl 18:14 7542

https://www.terrafame.com/news-from-the-mine/news/2018/05/terrafame-groups-mission-and-name-to-change.html

Det nye selsskapet får med seg 46 mill euro som dei skal investere. Eg lurer på kvar (iallefall litt) desse midlane skal brukast.

Finnish Minerals Group to actively develop the Finnish battery and mining cluster

Finnish Minerals Group will continue as Terrafame’s parent company and will also be responsible for the strategic ownership and development of its other target companies as well as the mining investment programme from now on. In addition, the company will advance the development of the Finnish battery cluster on a wider scale. The company has already been actively involved in the EU Battery Alliance which, on the initiative of the European Commission, has been preparing a strategic action plan to boost the battery cluster market in Europe. In due time, the strategic entity will channel funds also to ensuring the availability of raw materials for batteries. Finnish Minerals Group will advance this important topic for Finland by actively participating in the Battery Alliance as well as in the preparations for projects and financing packages that will become available to apply for.
Arkivert
ondur
18.05.2018 kl 18:20 7507

Det var nok ikke et tilfeldig spørsmål som kom under Q1 allikevel om interne overføringer av eierandeler mellom eierne i Keliber.

- bra linker folkens, veldig interessant utvikling!
Arkivert
longterm
19.05.2018 kl 02:03 7268

Ikke helt enkelt å bli klok på hvordan dette er tenkt å skulle være: ut fra oversettelsen i første innlegg i denne tråden, kunne man få inntrykk av at Suomen Malminjalostus Oy er tenkt å være et statlig holdingselskap med flere produserende selskap under seg - deriblant Keliber. Det ville i så fall være et tveegget sverd for NOM: på den ene siden ville det kunne gi god tilgang på statlig kapital til finansiering av utbyggingen, det negative er at slike holdingselskaper ikke er særlig populære i investorkretser fordi de ikke godt nok får frem verdiene i hvert enkelt selskap. F eks Aker holding som vel stort sett alltid har vært priset med en rabatt på mellom 20 og 40 %.

Nå er jo den finske staten minoritetseier i Keliber, og slik sett kan de vel ikke tvinge frem en slik løsning med mindre de, som _HH_ er inne på over, får til å kjøpe seg videre opp inntil de har kontroll. Ved å sikre seg NOMs andel vil de fortsatt bare ha negativ kontroll.

BFS vil naturligvis si mye om verdiene som ligger i Keliber, men fasit får man ikke før selskapet blir notert på børs. Vi får virkelig håpe den finske staten ikke får kontroll over Keliber før verdiene er synliggjort og NOM dermed på fritt grunnlag kan bestemme seg for hvorvidt de vil realisere helt eller delvis.

Arkivert
Råvarer
19.05.2018 kl 08:28 7213

longterm, jeg deler ikke din bekymring. Jeg tror holdingselskapet er et Finsk Ore Processing selskap som staten skal eie hele eller deler av i følge navnet på selskapet. Jeg tror neppe staten har tenkt å kjøpe de 3 selskapene og sette de i et holdingselskap. Det er jo ulike metaller som skal prosesseres, det er nok derfor det er brukt ordet holdingselskap. Jeg tror at staten er inne forde i alle fall Keliber er inne i en krevende finnasierings-og bygge fase og ikke har kapasietet akkurat nå til å bygge en fabrikk til. De andre selskapene kjenner jeg ikke til, men de er vel også små selskaper? Den finske staten er veldig proaktiv, i forhold til den Norske.
Arkivert
Pling!
19.05.2018 kl 10:22 7072

Her er en annen artikkel om samme tema:

Staten samler gruvebedrifter i et nytt selskap - Minister Lintilä: "La oss gå til et batteridrevet samfunn"
Ifølge Mika Lintilä, industriminister, er etableringen av et nytt selskap et signal til utenlandske batteriprodusenter. Det er en stor interesse for Finland.

Ifølge næringsminister Mika Lintila (senter) må Finland være i stand til å gjøre mer bruk av sine egne mineraler og også å lage sluttprodukter.

Juho Mäkelä
Skatteutvalget for økonomisk politikk hevder at staten vil fokusere sin investering i gruveindustrien i et nytt eierskap og utviklingsselskap. Det nye selskapet består av Terrafame Group Oy, som omdøper navnet til Suomen Malmijalostus Oy.

Forretningsminister Mika Lintilä (senter) forteller Lännen Media at utenlandske batteriprodusenters interesse i Finland er veldig tøff.

Regjeringen har foreløpig ikke retningslinjer for å øke statlige eierandeler i gruveselskapene.

-Valtios har et ønske om å eksportere batteriklyngen og gruvevirksomheten fremover. Dette er også et klart signal til utenlandske operatører at det er verdt å investere i Finland. Verden finner det ofte vanskelig å spørre hva statens holdning er, sier Lintilä.

Han forventer de fleste investeringer i ren batteriteknologi og batteriproduksjon. Når det gjelder gruvedrift, er situasjonen god.

Ifølge Lintilä har regjeringen investeringer i Ferrovan, Keliber og Sotkamo Silver.

-Silver produserer ikke accumulaires i seg selv, men hele gruveaktiviteten er satt sammen. Staten har ikke lenger fragmenterte investeringer, men er konsentrert under Suomen Malminjalostus Oy. Dette er en del av å bygge en sterk batteriklynger.

Fra Finland, spissen av hele produksjonskjeden
Sentraliseringen av statlig eierskap er underbygget av den globale trenden innen elektrifisering av trafikk, noe som øker behovet for metaller rundt om i verden. Antall elbiler forventes å øke dramatisk i de kommende årene.

Råvarer som brukes i batteriene inkluderer nikkel, kobolt, mangan og litium.

"Vi beveger oss mer inn i et batteridrevet samfunn, som inkluderer trafikk, informasjon og energilagring. Finland har eksepsjonelt gode muligheter til å være spissen av batteriteknologi og hele produksjonskjeden, sier Lintilä.

Finlands jord inneholder de essensielle mineralene som trengs for batterier, prosessering, energi og komponentproduksjon, som ofte glemmes.

Lintilä roser utsiktene til Österbotten. Kaustinen har Keliber litiumgruveprosjekt, Kokkola er Nordens største uorganiske kjemiske senter, og Vaasa er kjent over hele verden for sin energikompetanse.

-Den generelle situasjonen er god. Vi er i stand til å produsere og forfine alle de store mineralene mellom Sotkamo og Harjavalta allerede. Det store bildet handler om å få jobber, skatteinntekter og eksportkreditter.

"Inntektsverdi må økes"
Ministrene mener at Finland skal kunne gjøre mer bruk av sine egne mineraler og øke innenlands verdiskapning.

- Vi må ikke la mineraler overgive seg her, og de vil bli behandlet og brakt til batterinivået et annet sted. Aktiviteter må bringes til Finland.

-Vi har alltid snakket om å la det finske treet vokse til verden og ikke gjøre danske møbler i stil. Mineraler har litt av det samme problemet, sier Lintilä.

I Europa, ifølge estimater, vil det bli 10-12 battericeller i fremtiden, og Finland vil også målrette en milliard-euro investering i landet. Mining er allerede ansatt tusenvis av mennesker, og prosjekter av samme størrelse er ventende.

"Hvis Finland var selve batterifabrikken, ville det snakke om hundrevis av jobber og sannsynligvis tusenvis av jobber," anslår Lintilä.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/valtio-kokoaa-kaivosomistukset-yhteen-uuteen-yhtioon-ministeri-lintila-siirrymme-akkuvetoiseen-yhteiskuntaan-200953781/
Arkivert
Tjuagutt
19.05.2018 kl 11:12 7025

Hadde de norske myndighetene vært like fornuftige som de finske, og ikke latt seg påvirke av miljøaktivister, så hadde Engebø vært i drift nå og eierandelen i Keliber vært mye større.
Arkivert
_HH_
19.05.2018 kl 13:01 6991

Etter å ha lest litt diverse så tolkar eg føremålet med denne handlinga til å vere 3-delt. 1. Å samle dei finske statsinvesteringane i mineralnæringa under eit selskap,2 å skaffe meir fleksibilitet med omsyn på forvaltningsmandat. Det finske investeringsselskapet som eig Keliber i dag må selje før oppstart i følgje sitt mandat og 3 Legge til rette for ein større satsing i batteribransjen. Staten vil ha påverknadskraft på desse selskapa og kan gjennom dette støtte opp under andre selskap lenger opp i batterikjeden som er avhengig av tilgang på råvarer. Punkt 3 kan bli eit toegga sverd sidan det kan bety at staten vil selje sine produkt til dei som vil satse i Finland i staden for dei som betaler mest. Samtidig er det ein styrke å ha ein kapitalsterk og stabil eigar som staten på eigersida.

Utover dette vert det kommentert at det ikkje er snakk om å auke eigerskapet i nokon av verksemdene, men å følgje opp investeringane vidare og utvikle dei slik som er naturleg. For keliber vil det jo vere å bidra til byggefasen.
Arkivert
Råvarer
19.05.2018 kl 13:52 6950

Ja, slik tolker jeg det også, de skriver jo også følgende.

«Regjeringen har foreløpig ikke retningslinjer for å øke statlige eierandeler i gruveselskapene.»
Arkivert
Råvarer
19.05.2018 kl 14:10 6956

SV har skadet selskapet og vært svært uredelig mot NM.

Jeg er også litt bitter forde vi mistet flere år og 50% eierandel i Keliber forde SV var så næringsfiendtlig når de hadde makt. Ikke forde de brukte demokratiske spilleregler for å stanse sjødeponi løsningen, men forde de brukte uredelige og til dels ulovlige metoder.

Det værste av alt er at de fortsatt driver å undergrave selskapet. De har vært veldig uredelig mot selskapet og tøyd loven for hva som er redelig å gjøre til det ytterste over mange år. Egentlig burde dette vært samlet i et notat og oversendt myndighetene.

For min del synes jeg det er et demokratisk problem at SV undergraver beslutninger med uredelige og udemokratiske midler.

Det skaper heller ikke tillit og interesse for å investere i Norsk næringsliv, noe som også stortinget og regjeringen burde ha interesse av å følge opp.

Man må gjærne jobbe for sine saker i stortinget, også gjerne jobbe for å få de omgjort, men IKKE drive med å undergrave beslutninger man ikke liker og skade selskaper i lang tid etterpå. At SV går ned på selskapsnivå og undergraver enkelt selskaper er udemokratisk og et demokratisk problem.
Redigert 19.05.2018 kl 14:14 Arkivert
Boss 99
19.05.2018 kl 20:33 6788

SV er noe drit som er i mot alt.
Arkivert
bone
20.05.2018 kl 11:03 6606

Dette kan bli det nye finske industriflaggsipet: Nokia x 2!
Arkivert
Boss 99
20.05.2018 kl 15:00 6465

Håper det blir gull.
Arkivert
_HH_
21.05.2018 kl 17:45 6240

https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/lithium-investing/howard-klein-lithium-demand-outpacing-supply/?mqsc=E3958286
Arkivert
Billyjojimbob
21.05.2018 kl 18:20 6208

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/05/Gruveselskap-satser-milliarder-paa-superloennsom-litiumproduksjon
Arkivert
Skazy
21.05.2018 kl 21:16 6072

De skriver på Hegnar.no at Nemaska lithium skal produsere ett tonn lithium for 3500$, og at deres større konkurrenter har produksjonskostander på ca 7000$.

Noen som vet hva man forventer å ha i produksjonskostnader hos Keliber? Ca ca..

Eller er dette tall som kommer i DFS Keliber ganske så snart?

Jeg sitter og leker meg litt med kalkulatoren og det ser jo riktig så hyggelig ut for Nom om tallene mine stemmer sånn noenlunde.

Regnestykket:
12500 $ salgspris pr tonn.
7000$ produksjonspris pr tonn. (Antar samme kostnad som de fleste andre konkurrentene til Nemaksa.)
5500$ * 9000 tonn pr år= 49 500 000$
*8 = 396 000 000 kr.
så 22% av dette til nom = 87 120 000 kr
/130 450 000= 0,66 pr aksje pr år.

Regner jeg helt feil her?
Ganske flotte tall.
PE=10
6,6 pr aksje.
Redigert 21.05.2018 kl 21:35 Arkivert
Tjuagutt
22.05.2018 kl 07:18 5894

Skazy, ser du opererer med 9000 tonn?

Produksjonen skal økes:
The supplemented EIA program involves doubling the annual production capacity of the lithium chemical plant from 12 000 tonnes to 24 000 tonnes of lithium carbonate. Approximately half of the spodume concentrate required for lithium carbonate production at a higher capacity would be produced in the mineral processing plant located in Kalavesi, Kaustinen and about half would be purchased from the international market.
Arkivert
Pling!
22.05.2018 kl 08:07 5823

Du må også ta med investeringskostnader og inntekter fra biprodukter.
Arkivert
hejduk
22.05.2018 kl 08:19 5799

Keliber har også tidligere forsket mye på produksjon av Lithium på en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Mener de tok noen patenter på det for en del år siden, hvis jeg ikke husker helt feil.
Arkivert
ondur
22.05.2018 kl 08:53 5716

Utmerket, Nemaska er en god Peer til Keliber som viser vei. Ikke utenkelig at Loreng et al også blir videre involvert med NOM, men regner med at mange andre også vil ha den jobben ved videre finansiering.
Arkivert
Skazy
22.05.2018 kl 09:19 5658

Jeg trodde både faste og variable kostnader lå i produksjonskostnaden.

(Da blir med ett regnestykket litt mer komplisert.)
Arkivert
Rookie,
22.05.2018 kl 09:20 5658

Det er godt med penger i lithiumsektoren:
http://min.e24.no/kina-rigger-seg-for-kt-ettersp-rsel-etter-litium/a/G1bO8q
Arkivert
Råvarer
22.05.2018 kl 09:27 5660

Skazy, Pling har jo regnet på dette. Du kan også gå in på hans hjemmeside infonom, så ser du enda mer.

Her er hva han svarte meg da jeg spurte.

Råvarer, kortversjonen etter ressursoppdateringen er et bidrag fra Keliber pr NOM-aksje på NOK 17,6,- ved:

Yearly ore takeout: 666 933 Tonnes (dvs. 15 års produksjon)
Wastage percentage: 20 %
Recovery rate: 88 %

P/E=15
Nordic Mining project interest: 22%
Base investment: 1,57 BNOK
Bank loan (% of investment cost): 60%
Offtake agreement (% of investment cost): 35% (Sales discount for Offtake agreement: 20%)
Share issue (% of investment cost): 5%

Market value Li2CO3 99,5% (Technical grade carbonate): 9 260 USD/T
Market value Li2CO3 99,9% (Lithium grade carbonate / EV grade): 11 112 USD/T

Fortjeneste på kjøp av spodumene for produksjon og salg av carbonate kommer i tillegg (ikke medregnet)
Arkivert
Tjuagutt
22.05.2018 kl 09:30 5617

Topp 50 økte med 0,35% siste uke.
Arkivert
vestavind
22.05.2018 kl 09:31 5605

kansje markedet er begynt å våkne, verdiene I Keliber alene er langt høyere enn dagens kurs
Arkivert
Triggly
22.05.2018 kl 09:35 5575

Nå er det skikkelig rally på gang!
Går den over 4 kroner allerede denne uken?
Arkivert
ZOOZ
22.05.2018 kl 09:41 5559

Huff ble litt svimmel.
Arkivert
Billyjojimbob
22.05.2018 kl 09:42 5551

Snart MH? 20% 3,95

Swinging bitch 3,60
Redigert 22.05.2018 kl 10:02 Arkivert
lstid
22.05.2018 kl 10:05 5413

Klarer vi å holde oss unna salgsknappen? Vi har et kursmål på 4,6 kr folkens, ikke vits å gi bort aksjene på billigsalg:)
Arkivert
ZOOZ
22.05.2018 kl 10:16 5370

Der kom de ekle selger igjen . Gå å legg dere under dyna.
Arkivert
Skazy
22.05.2018 kl 10:19 5340

Tusen takk for svar Råvarer.
Ja, jeg er jo klar over at klokere hoder enn mitt allerede har regnet på disse tallene.
Men...,
Det er jo skikkelig spennende å bruke kalkisen litt selv også.
Mener noen skrev at gruveselskaper ofte blir regnet etter ca +/- PE 10
Da snakker vi fortsatt 11,73 bare på Keliberposten.
Arkivert
Tjuagutt
22.05.2018 kl 12:13 5170

Mine varmeste tanker til AMR, som sørget for at jeg fikk påfyll på 2,79 -)
Arkivert
ZOOZ
22.05.2018 kl 12:23 5139

Ja tusen takk til de dusten der. Haha. Snakk om spirrevipper.
Arkivert
_HH_
22.05.2018 kl 13:20 5050

Det er nokon som har tapt på AMR så dei får ingen varme tanker fra meg. Det som skjer no er vel litt interesse fra personer som forstår at NOM er det einaste selskapet på Oslo børs som er eksponert mot Lithium ( i allefall som eg kjenner til, nokon som veit noko anna?)
Arkivert
Skazy
22.05.2018 kl 14:02 4948

Og to siders artikkel i Finansavisen i dag om Nemaska lithium, som gullgruve, hjelper sikkert litt.
Redigert 22.05.2018 kl 14:03 Arkivert
Boss 99
22.05.2018 kl 16:28 4774

3,60 jaja
Arkivert
Råvarer
22.05.2018 kl 20:24 4577

Noen som kjenner igjen fremgangsmåten?

http://www.geo365.no/bergindustri/rystende-og-undergravende/
Arkivert
Pling!
22.05.2018 kl 20:54 4515

Ja jøss, de blinde og døve hyklerske egoistene rotter seg sammen så lenge den norske stat betaler for moroa uten tydeligvis å stille noen form for krav om at midlene må forvaltes innenfor rammene av det norske lovverket. Denne ulovlige innsatsen er ikke for the greater good men for the smaller worse. Makan til hyklerske undergravere!
Arkivert
Boss 99
22.05.2018 kl 22:27 4378

Typiske symptomer på får noen noe som jeg ikke får. Så er det ikke måte på hva noen kan få seg til å gjøre. Ovensyke. Håper de får både pest og kolera. Makan!
Arkivert
Pling!
23.05.2018 kl 00:25 4273

Et sidesprang, men dog et godt eksempel på hykleri:

Når oppgaven er å motarbeide ny næringsetablering så er reindriftsnæringa bærekraftig:

"For reindriftsnæringa kan dette i verste fall bli kroken på døra. Elkems planer lar seg rett og slett ikke kombinere med samenes virksomhet i området. Reinen vil skremmes bort fra sine vante beiteområder, kalvingen forstyrres og flyttveier blokkeres. Avbøtende tiltak er ikke mulig i forhold til reindriftsnæringas behov og virksomhet .

Elkems gruveplaner innebærer at et gigantisk industriprosjekt vil fortrenge en allerede etablert og bærekraftig næring i et unikt villmarksområde."

https://www.ranablad.no/meninger/leserbrev/nasafjellet/det-haster-med-a-mobilisere-alle-gode-krefter-naturen-i-saltfjellomradet-er-nok-en-gang-i-fare/o/5-42-388455


Men når det skal tigges om statsfinanser så sier NRL at nærningen hverken er økologisk, økonomisk eller kulturelt bærekraftig:
https://www.regjeringen.no/contentassets/a3dd10a460d142a4ab60d4d5cb0866db/statens-tilbud.pdf
Arkivert
gadus
23.05.2018 kl 07:29 4178

Puh!! Finnmark viser seg, stadig tydeligere, å være en 'no go'-sone for de som vil starte reéll verdiskapende næringsvirksomhet.
Arkivert
Skazy
23.05.2018 kl 08:52 4069

Enda en flott artikkel om Keliber og NOM i dagens Finansavis.
Egentlig gammelt nytt for de innvidde her på forumet, men dog...
Kort versjon:
Finland lager batteriklynge og nom er godt plassert.
Lithium, lithium og lithium.

Dette blir ganske så sikkert nok en god dag å være nom-aksjonær. Dessverre er det fortsatt russiske %'er, da kursen fortsatt ligger kunstig lavt.
Arkivert
_HH_
23.05.2018 kl 08:56 4071

ja, men da bør ein vere konsekvent også. Dersom dei ikkje vil skape verdiar skal dei heller ikkje få tilført verdiar gjennom tilskot osv.
Arkivert
unotert
23.05.2018 kl 10:07 3955

Et problem med SV og en del naturvernere er at de mener de representerer den gode intensjon, da har de rett og alle andre tar feil, det fører til prinsippet om hensikten som helliger middelet. De har et godt slektskap i alle diktaturer rundt om i verden.
Arkivert
gadus
23.05.2018 kl 10:38 3854

Å være konsekvent, er vel ikke det norske samfunns varemerke, og det vises tydelig mht hva finnmarkingene og 'urbefolkninga' der får av særfordeler, sammenlignet hva salgs bidrag de yter. "ska ha, ska ha" skrev Odd Børretsen i en sang. Han sa det var måsen han skrev om, men.....
Redigert 23.05.2018 kl 10:41 Arkivert
Arkivert Til toppen