Nano - Sterk sammenheng dosimetri/effekt forts.

Merlin
NANO 18.05.2018 kl 10:22 2508

Dette er en arkivert tråd!
Det utrolig spennende er altså de videre 20/100 avlesningene fra arm 4, som Nano nå sitter med, men ikke offentliggjør nå. (Kliniske data er og blir sensitiv informasjon og biotech policy vedr. slike nyheter skjer ved publisering på internasjonale konferanser, som vil nekte biotechselskapene adgang om de kommer med tidligere publiserte data. Det er en realitet vi som investorer må forholde oss til.)

Det er tre mulige klare utfall.

1) De er signifikant dårligere enn 15/40. Da må det bety at høy konsentrasjon av isotop ikke har nødvendig effekt. Som kjent arbeider Nano videre med å forstå dosimetriske resultater i forhold til effekt og vil vel ha svar på mye mer rundt det om et års tid.

Konklusjon på utfall 1): 20/100 stoppes, og all satsing videre skjer på 15/40. Egentlig en god løsning, som vil gi lavere kostnader og gi en konklusjon FDA vil akseptere.

2) De er signifikant bedre enn 15/40. Det mest ønskelige og etter min mening det mest realistiske resultatet. All satsning videre blir da på 20/100. Enda bedre effekt enn de gode 15/40 resultatene.

3) Omtrent like gode. Det kan da bli aktuelt å kjøre begge videre, med individuell bruk av 15/40 og 20/100. En noe dyrere løsning, men også fullt brukbar.

---

Alle tre utfall har altså sine fordeler og gir god trygghet for Betalutins videre bruk.

Kun utfall 2) har etter min vurdering ingen ulemper.

Som nest best kommer faktisk utfall 1) fordi man da har fått en grei kalibreringskonklusjon og får FDA klarsignal for 15/40 alene.

Dårligste løsning blir utfall 3) som ikke gir noen avklaring, og gjør at FDA vil ønske begge linjer kjørt videre. Fordelen er individuell brukstilpasning ut fra den enkelte pasient.


Alle tre løsninger er brukbare! Og gir grunnlag for 3FL godkjennelse, samt bygger et godt grunnlag for Archer-1, DLBCL og Humalutin utviklingen.
Arkivert
Merlin
18.05.2018 kl 10:22 1653

I realiteten er altså alle arm 4 resultater akseptable. Det skyldes selvfølgelig at 15/40 resultatene allerede gir svært gode resultater. 20/100 kan dermed kun representere en oppside i forhold. Likevel er kursen meget betydelig ned og representerer nå en billig inngang i Nano. Det virker som om aksjonærene ikke forstår den deriskingen som har vært i Nano. Mange innlegg overdriver utviklingen i DOR, enda den i realiteten er positiv.

Nano er fortsatt et fantastisk biotech-case. Den støyen som har vært i ledelsen går ikke utover fremdriften i selskapet, men gir tvert i mot en kjøpsmulighet. Det er liten tvil om at Healthcap & Co vil komme opp med svært gode nye lederemner i selskapet.
Arkivert
solb
18.05.2018 kl 11:43 1495

Og takk og lov, der blei det nye 400 stk inn i depoet. Heldig at vi har Marketmaker fortsatt. He,he.
Arkivert
solb
18.05.2018 kl 12:00 1439

Rek har godkjent! Se referat!
Arkivert
Texpokerface
18.05.2018 kl 12:07 1403

Hmmm. Finner ingen info om det hos Rek?
Arkivert
Jimmi
18.05.2018 kl 12:09 1367


Solb: Har du link?
Arkivert
Studenten86
18.05.2018 kl 12:17 1317

Er komite D som har lagt ut møtereferat. Men det er ikke de som behandlet vår sak, så vi må vente enda litt.

https://helseforskning.etikkom.no/komiteerogmoter/sorost/referater/d?p_dim=34984&_ikbLanguageCode=n®ion=10795&komite=3
Arkivert
tixis
18.05.2018 kl 12:32 1255

link funker ikke
Arkivert
Intendenten
18.05.2018 kl 12:43 1212

Ingen røyk uten ild:):)
Arkivert
glimt
18.05.2018 kl 12:45 1190

Dette er et møtereferat fra møte den 25.4 2018.Vi venter på referat fra møte den 26.4 2018.
Kommer vel over pinsen
Arkivert
Docs
18.05.2018 kl 12:53 1156

Endelig begynner ting å røre litt på seg...
Arkivert
Studenten86
18.05.2018 kl 13:13 1052

@tixis

Gå her
https://helseforskning.etikkom.no/

-> komiteer og møter -> REK Sør-øst -> Referater -> Komite D har kommet med referater. Men var det komite C vi venter på? Et møte som skjedde 26.04 2018 i hvertfall.

Kan være greit å sjekke innom noen av referatene der og se hvor omfattende disse møtene faktisk er. En årsak til at ting som renskriving og slikt kan ta litt tid etter møtet er gjort.
Arkivert
Lotepus
18.05.2018 kl 16:22 807

Tenker oppstart av Archer1 gir mange svar på valg av dose .
Startes Archer 1 med kun 15/40 vet vi hva vei det går
Redigert 18.05.2018 kl 21:39 Arkivert
Arkivert Til toppen