ELE: Hvor attraktiv er JV dealen med Auplata?

oddivar
ELE 13.05.2018 kl 09:00 3537

Dette er en arkivert tråd!
Innledningsvis, jeg støtter 100% selskapets strategi og er som aksjonær meget tilfreds med hva selskapet har utrettet det siste året. Samtidig har jeg valgt å uttrykke skepsis til inngåtte JV avtale (LOI) ad. oppkjøp av OMM. I skrivende stund heller jeg mot å stemme mot foreslått avtale (finansieringsløsning) under EGF. Hovedårsaken er knyttet til potensiell utvanning av selskapets verdier gitt dagens aksjekurs, samt at oppsidepotensialet per aksje vil bli redusert. Jeg har sett litt nærmere på oppkjøpsforslaget (JV LOI med Auplata) og prøver å belyse attraktiviteten til avtalen under.

Det mest nærliggende å vurdere er hvor attraktiv kjøpsprisen er. Forslaget innebærer at Element sikrer seg ca. 18,5% (50%*37%) av CMT for en pris av 41,45 MEuro, eller ~398 MNOK. CMT er et børsnotert selskap på Casablanca børsen og har per fredag 11. mai en aksjekurs på 1816 MAD. Selskapet har 1 681 233 utstående aksjer, som gir en Market cap på ~3 053 MMAD eller ~2 626 MNOK (valuta: 1 MAD = 0,86 NOK). Elements andel vil da være verdt: 2 626 * 18,5% MNOK = ~486 MNOK. Det innebærer at kjøpsprisen har en rabatt på 18,1%. Isolert sett synes dette å være et godt kjøp.

Enda bedre synes det å være dersom vi gjør en vurdering av fair pris på CMT. For å kunne vurdere dette, vil det være naturlig å bruke en PE multippel-betraktning. For gruveselskaper har jeg notert meg at en PE på 25 kan være en standard norm. Dersom vi bruker denne og legger til grunn at Dividend=Earning (gitt det høye pay-out forholdet), og antar et årlig utbytte på 150 MNOK for CMT, så kommer jeg frem til at en fair pris på CMT er 25*150 MNOK = 3 750 MNOK. En fair pris for Elements andel er da 3 750 *18,5% MNOK = ~ 694 MNOK. Legger vi dette til grunn innebærer det at kjøpsprisen har en rabatt på 42,6% av fair pris. (Jeg har ikke kalkulert med CMT’s nettogjeld, da denne synes å være veldig lav ift. selskapets utbytte nivå.)
Dersom vi videre på oppsidemulighetene som har blitt skissert, så er dette knyttet til ulike forhold. Det mest håndfaste å se på er:
1) Skaleringsmuligheter ved eksisterende operasjon
2) Prisutvikling på de aktuelle mineralene (hovedsakelig bly)
3) Muligheter i CMTs portefølje.

Skaleringsmulighetene i eksisterende operasjon er anslått til å økte volumer med 1/3, samt økt «mine of life». Alt annet likt, så kan det øke verdien (fair pris) på Elements andel til ~925 MNOK (694*1,33).

Prisutviklingen på ulike mineraler er vanskelig å spå. Det er indikert at blymarkedet kan bli strammere og gi økte priser fremover, men gitt stor usikkerhet anslår jeg at dagens prisnivå er representativt for fremtidige prisutsikter. Dvs. denne faktoren påvirker ikke vurdering av fair value.

Mulighetene i CMT’s portefølje er hovedsakelig knyttet til gull-forekomster. Etter det jeg har forstått er disse prosjektene foreløpig på et såpass tidlig stadium at det ikke foreligger økonomiske kalkyler for disse. Dvs. jeg legger ikke til grunn noen verdi på dette punktet.

Dersom vi ser på andre forhold ved JV dealen, så er det vanskelig å legge til grunn økonomiske verdier (positive eller negative). Samtidig er disse forholdene interessante å ha belyst i en totalvurdering. Her vil det dog være mer skjønnsmessige betraktninger, der det naturlig nok er stor usikkerhet. Følgende forhold kan trekkes frem:
1) Samarbeid med Auplata gir nye forretningsmuligheter
2) Generell diversifisering av risiko begrenser selskapets nedsiderisiko.
3) Økt muligheter for fremmedkapital gjennom dokumenterte inntekter
4) Økt tilgang til kompetanse og relasjoner
5) Usikker innflytelse på utviklingen av CMT
6) Økte komplikasjoner i Elements eierstruktur med potensielt motstridende hensyn og prioriteringer blant sentrale eiere, herunder Auplata, Legacy Hill, Alpha Blue Ocean

Kort oppsummert, så er den foreslåtte dealen, isolert sett, attraktiv målt ut fra vanlige modeller for verdifastsettelse (markedsmessig og vha. standard multipler).

Hvorfor er det da grunn til å være skeptisk til oppkjøpet? Hovedgrunnene til dette er for meg følgende:
1. Tidspunktet for dealen sett i lys av status på eksisterende prosjekter og selskapets nåværende verdi (aksjekurs) ift. fair value.
2. Størrelsen på valgt finansieringsløsning (det konvertible lånet) som innebærer, for meg, en for uforutsigbar utvanning av eksisterende aksjonærer, der ABO får for stor innflytelse på selskapsutviklingen, samt at konverteringsmekanismene ved avtalen vil bli et for dominerende og spekulativt fokus for markedet. Samtidig er det forhold ved finansieringsløsningen som til nå har vist seg å være langt mer attraktiv enn andre løsninger som selskapet har hatt muligheter for. Jeg er derfor ikke negativ til selve modellen som sådan, mer størrelsen på fullmakten styret ber aksjonærene om.

Jeg vil prøve å belyse disse forholdene grundigere og så balansert som mulig i senere innlegg.

Uansett, kjør debatt!
Redigert 13.05.2018 kl 09:11 Arkivert
Billyjojimbob
13.05.2018 kl 09:29 2368

https://www.elementasa.com/nyheter

Her kan en lese og høre selv hva selskapet mener.

Bra innlegg,hvilken bakgrunn har du Oddemann?
Arkivert
oddivar
13.05.2018 kl 09:45 2346

illy...
Bakgrunn ser du her:

https://www.linkedin.com/in/odd-ivar-lindland-b2a0326
Arkivert
nopetter
13.05.2018 kl 10:08 2305

Jeg mener fortsatt du ser på finansieringen uavhengig av tokens delen gjennom en pre offering og andre finansielle løsninger/aktører som kan komme innen den 20/6.

Det som blir å se er om hvilke trumf kort de har i ermet ift meldingen som kom den 17 mars. Noe er på gang det er jeg sikker på.

Arkivert
oddivar
13.05.2018 kl 10:16 2308

nopetter.

Det er helt korrekt. Vurderingen er gjort i skrivende stund og med dagens aksjekurs. Jeg har understreket at vurderingen vil kunne endre seg ved endring i aksjekurs. Jeg har ennå ikke analysert ferdig hva, for meg, jeg ser på som hensiktsmessig kursnivå før jeg vil helle til å støtte avtalen. Jeg har vel antydet rundt 10 NOK per aksje, men det er en foreløpig, ikke-analysert, betraktning. Dette tilsvarer nivået som Beitnes selv mener Element bør ligge på i dag.
Redigert 13.05.2018 kl 10:19 Arkivert
Yess
13.05.2018 kl 13:00 2170

Meg bekjent er ELE det eneste børsnoterte selskapet på ose som på lang tid har benyttet transer/«døds» ved å hente inn kapital på fremfor andre måter å skaffe kapital på?

Dersom denne transe/«døds» var den beste måten for aksjonærene å sikre ny finansiering hvorfor benytter ikke flere selskaper på ose seg av «transe/«døds» finansiering?
Ønsker ikke de andre selskapene på ose å maksimere aksjonærverdiene når ny kapital skaffes?
Er det noen som har noen tanker rundt det merkelige valget som her er foretatt?
Arkivert
Arkivaren
13.05.2018 kl 15:47 2070

I børsmeldingen av 27.10.17 står det bl.a.
"På betingelse av en vellykket ICO innen 30. juni 2018..." og
"Begge parter kan kansellere avtalen dersom en vellykket ICO ikke har blitt gjennomført innen 30 Juni 2018".

Har ikke hørt noe om endret tidsestimat.

Ergo kan vi forvente at melding om WP/Token kommer innen utgangen av juni d. å., men forhåpentligvis før EGF. Grue kjøpte aksjer på fredag, noe jeg tolker positivt. Med melding om vellykket WP/Token før EGF, med dertil høyere aksjekurs, vil nok JV-avtalen være lettere å godta. Antar ledelsen har medberegnet dette.

Kanskje AMI kan få godkjennelsen sin fra de kanadiske myndighetene allerede nå mot slutten av Q2..? Nå med de nye forenklede godkjenningsrutinene. Det ville gitt et boost på aksjekursen, er jeg sikker på..!

Fortsatt god helg til dere alle. Blir spennende å bivåne aksjekursen til uken, som alltid.
Redigert 13.05.2018 kl 15:49 Arkivert
FAR100
13.05.2018 kl 21:37 1886

ELE har meldt ICO tidlig 2018, så klokken tikker
Arkivert
hakketrua
14.05.2018 kl 10:44 1720

Støtter vurderingene dine, men jeg vil ikke like sterkt som deg ta stilling til JV-avtalen. Grunnen er at jeg ikke tror all informasjon er på bordet. Skepsisen din er jo berettiget ettersom den baseres på informasjonen vi har i skrivende tidspunkt.

Akkurat nå føles momentumet positivt, i hvert fall i nyhetsstrømmen. Ettersom jeg tror det kan komme mye viktig frem mot EGF, vil jeg avvente til siste mulige øyeblikk med å ta stilling.

Hvis de ikke har noen plan annet enn å håpe at markedet skal sluke de nye aksjene fra transjene, må jeg tenke meg nøye om. Jeg tror derimot at de noen ess i ermet. Jeg håper de viser de tydelig frem, og ikke sitter med pokerfjes som fører til spekulasjoner og usikkerhet.
Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 10:52 1703

når man ser på tradene som har foregått de siste ukene og bevegelsene på top 20 listen så tror jeg at det er de samme aktørene som kjøper og selger mye av aksje massen til seg selv.

det vil være merkelig om det ikke kom en melding om at en ny aktør eller de samme har kjøpt de nye transjene, auplata stoppet de planlagte kjøpene av element aksjer og de har en god slump med penger som garantert skal investeres gjennom OMM overtakelsen.
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 11:23 1688


oddivar

gode refleksjoner og ikke helt ulikt mine egne.

RE - Størrelsen på valgt finansieringsløsning (det konvertible lånet) som innebærer, for meg, en for uforutsigbar utvanning av eksisterende aksjonærer, der ABO får for stor innflytelse på selskapsutviklingen, samt at konverteringsmekanismene ved avtalen vil bli et for dominerende og spekulativt fokus for markedet.

* Når du skriver at ABO får for stor innflytelse på "selskapsutviklingen" så er det vel "kursutviklingen" du sikter til?

Det som kunne ha endret lånesituasjonen betydelig er en eller flere vellykkede TGE'er, men når den første ennå ikke er gjennomført så er det også vanskelig å ta stilling til hvor mye det vil kunne utgjøre og av samme grunn vil nok det kunne forsterke usikkerheten om og rundt det totale lånebehovet for det planlagte JV.

Noterer meg at noen snakker om potensielle ess i ermet - jeg kan ikke helt se hva det kan være.

Det som har begynt å bekymre meg litt etter at den største JV meldingsekstasen har roet seg er om dette kan sees i sammenheng med Ambershaw - at selskapet muligens ser at Ambershaw vil kunne trekke ut i tid og at et slikt stønt vil være den eneste muligheten for inntekter innenfor de neste 12mdr.

For som du er inne på når og hvis man er så nært et gjennombrudd på inntektssiden både når det kommer til TGE og Ambershaw, hvorfor skulle man da ha slik hastverk med å etablere et JV på slike premisser og med en slik betydelig lånefasilitet som lett kunne blitt mer enn halvert om man heller ventet litt og gjorde dette i etterkant av at Ambershaw var oppe og gikk og ikke minst hadde gjennomført TGE for IRON token.

Det er selve timingen som skurrer og som er noe uforståelig for dette er jo ikke noe som egentlig haster. Man er ikke i en situasjon hvor det står kjøpere i kø og banker på døren hos OMM slik at det er en reell risk for at en god deal kan forsvinne...

Vi kjenner jo til at Auplata har en forholdsvis ny kontraktfestet rett til å overta 100% av aksjene i OMM og hvor de for bare kort tid siden i oktober-17 kjøpte de første 4,8%'ene.

Hvorfor er det da slikt hastverk for ELE å skulle gå inn på en slik avtale, både Auplata og deres opsjon hos OMM er jo fortsatt tilgjengelig fremover så jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt ser noen fordel med den rekkefølgen selskapet nå har valgt å ta - om det da ikke som jeg innledningsvis var inne på har noe å gjøre med at Ambershaw og/eller TGE vil kunne trekke ut i tid...

For at selskapet har hastverk er det jo ingen tvil om - de melder om denne JV avtalen, kjører en heller forenklet og etter min mening en altfor lett presentasjon som ikke står i forhold til størrelsen på JV hvor man egentlig satt igjen med flere spørsmål enn svar når den var gjennomført...

Så skal det i hastverk kalles inn til et EGF for å stemme over JV hvor første transje skal trekkes allerede og umiddelbart i det et eventuelt flertall foreligger...

Det lyser hastverk som igjen gir en følelse av desperasjon. Jeg håper jeg tar feil, men magefølelsen sier dessverre noe annet...
Redigert 14.05.2018 kl 11:41 Arkivert
Yess
14.05.2018 kl 11:41 1615

Noen som kan vise til liknende eksempler fra andre selskaper på OSE som har benyttet seg av en liknende finansiering med transer de siste 3 årene?
Arkivert
hakketrua
14.05.2018 kl 11:43 1620

Risc,

"at selskapet muligens ser at Ambershaw vil kunne trekke ut i tid og at et slikt stønt vil være den eneste muligheten for inntekter innenfor de neste 12mdr."

Beitnes nevnte at han så produksjon fra Ambershaw i Q3, som guidet. Kan dermed dementere den påstanden (hvis man stoler på Beitnes selvsagt).

Ref ess i ermet, så kan dette være hva som helst i positiv forstand. Ettersom vi ikke er på innsiden er dette selvfølgelig spekulasjoner, men min magefølelse tilsier at det er _noe.
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 11:52 1596


Yess,

det er rett og slett trettende den kjedsommelige repeteringen din.

Det finnes sikkert flere selskaper rundt om i verden sikkert også på ose som har benyttet denne finansieringsformen for den er jo ikke ny.

Det er gjerne selskaper som ikke har inntekt å vise til og av samme grunn ikke kvalifiserer for andre lån som benytter denne type lån noe som slikt sett er positivt for om ikke slike typer lån fantes så var det eneste alternativet emisjon.

Det finnes både triste og suksessfulle historier i forbindelse med slike lån som det finnes det samme for andre typer lån.

Det som er viktig er at ledelsen er aktivt med fra første stund og har en strukturert og fornuftig bruk av lånefasiliteten samt at man ikke bruker flere slike lånefasiliteter på en og samme tid for da er risken høy for at man kan miste kontrollen over konverteringsprosessen.

Slik er det jo ikke her med kun 1 lånefasilitet (BO) og med en ledelse som er fremover lent og frem til i dag har bevist at de evner å levere mye på kort tid.

Men igjen, det er timingen av denne JV som jeg ikke har noen god følelse med nettopp fordi det ikke virker å være en fordel å skulle haste inn i et såpass stort JV når man ikke er ferdig med å gjøre opp for Ambershaw JV og hvor det er meldt at inntekter er nærstående både fra Ambershaw og TGE - Mao, det virker å være noe info på avveie for hvis alt faktisk er som det er meldt så ser jeg ingen fordel av å haste inn i et nytt JV på dagens lånepremisser...

Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 11:56 1601


hakketrua,

jeg er også investert i dette selskapet basert på hva som faktisk er meldt, MEN det er lov å sette spørsmåltegn.

Jeg håper du har rett, men jeg ser ikke helt hva det kan være.

Er du komfortabel med rekkefølgen som nå er foreslått?

At det ligger an til å bli en dobbel så stor utvanning enn om man ventet til Ambershaw var oppe å gikk fordi man velger å haste inn i et nytt JV før man har gjort opp for det første - jeg ser ikke helt den og kursmessig så virker det å være flere enn oddivar og meg...

Hele caset er jo etablert om og rundt denne type lånefinansiering og vi er blitt fortalt flere ganger at det skulle være en midlertidig nødløsning.

Så snart man fikk tilgang på annen kapital så skulle man gå vekk i fra denne type finasiering - nå som vi er presentert at vi er nær ved å komme til inntekter og billig kapitaltilgang gjennom TGE så har jeg vanskelig for å forstå hvorfor selskapet ikke venter et kvartal eller 3 for å kunne slippe denne svindyre formen for finansiering som de faktisk har lovet oss.

Selskapet har sagt at det er TGE som hovedsakelig skulle finansiere videre oppkjøp og vekst - nå er det helt stille om og rundt TGE og man er på vei til å mangedoble belåningen av den aller dyreste låneformen - det burde få de fleste til å bli kritiske da det som er meldt frem til nå ikke er kompatibelt med det som faktisk er på vei til å skje og ikke minst ikke skjer...

Redigert 14.05.2018 kl 12:04 Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 12:13 1537

til yess som maser om "dødsspiral lånene"

denne formen for finansiering som elelemt, auplata holder på med "garanterer" nesten mot shorting ift tradisjonelle emisjoner der aktørene lett kan låne ut emisjonsaksjene til markedet. da disse vanligvis kjøpes på et mye lavere nivå

da qec hadde gjennomførte sine emisjoner så lånte et engelsk finanshus ca 0,6% av aksjene etter den siste emisjonen. jeg ser at de ennå ikke har innløst disse.

etter listen til finanstilsynet så er PGS den mest shortede aksjen på OSE. nå har ikke jeg fulgt med hvor mange emisjoner de har gjennomført den siste tiden
Arkivert
Yess
14.05.2018 kl 15:07 1394

Jeg bare spør jeg og ber pent om noen konkrete eksempler med suksesshistorier fra andre selskaper på OSE som de siste årene har gått for en løsning lik det ELE har gjort?
Det er jo et enkelt spørsmål og dersom andre har gjort dette med suksess så kan jo det være positivt for ELE aksjonærer å vise til slike eksempler?
Det er bare en tanke jeg har.

Legger for øvrig merke til at Risc er blitt mer skeptisk til casen i dag i sine innlegg?
Vel vel, lykke til alle som velger (og tør) sitter over EGF + 30 dager når den tid kommer.
Redigert 14.05.2018 kl 15:22 Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 15:23 1359

du verden

men du trenger ikke å være redd for noe boom i kursen med det første. aksjen kommer ennå til å duppe mer fra dagens nivåer hvis jeg kjenner tradings mønsteret rett. så får vi se hva som skjer de neste fem ukene til den 20/6
Arkivert
dick ....
14.05.2018 kl 15:41 1328

«Det er ikke bare Funcoms spesielle endringer blant ledelsen som er påfallende, men også selskapets manøvrering i forbindelse med finansiering sommeren 2012.

Det finnes i utgangspunktet tre måter å finansiere seg på om man er et børsnotert selskap utstedelse av nye aksjer, utstedelse av nye obligasjonslån eller banklån.

Funcom, og et par andre norske selskaper, har oppdaget et fjerde alternativ. Dette velges ofte av selskaper med en svak økonomisk posisjon og få alternativer.

I slutten av mai inngikk Funcom en avtalen med det kontroversielle selskapet Yorkville Advisors basert i New Jersey.

Dette innebar en spesiell låneavtale, som i praksis fungerte som et slags kredittkort, med fortløpende bytte av aksjer mot penger ved behov.»

https://e24.no/boers-og-finans/boerskommentar/funcom-kollapset-akkurat-som-sist/20256302
Arkivert
dick ....
14.05.2018 kl 15:54 1307

ttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Standby_Equity_Distribution_Agreemen
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 17:22 1239


oddivar,

for å kunne si noe mer konkret om lånebetingelsene så må vi også ha mer info.

Når man deler opp lånet i transjer så er det vanlig at det er satt krav til del mål som må nås før man kan benytte neste transje selv om man i utgangspunktet har fått innvilget hele lånet.

Avhengig av hva disse kravene konkret består av vil jo selvfølgelig kunne bidra til at fokuset til ledelsen blir endret fra å bygge firmaet slik det skulle til hovedsakelig å konsentrere seg om å kunne nå disse delmålene før man igjen går tom for kapital for gjør man ikke det så kvalifiserer man ikke for neste transje og da stopper jo det meste opp også det videre oppkjøpet og i så måte kan jeg forstå din input i hovedinnlegget om at transje delen kan forstyrre selskapsutviklingen - har jeg forstått deg rett?

Mao, hvor mer flexible disse krava er jo lettere vil det være å følge den opprinnelige planen, men er det lite rom for flexibilitet så vil det jo være BO og ikke selskapet som faktisk mer eller mindre styrer selskapsutviklingen frem til selskapet ikke lengre trenger å benytte flere transjer...
Redigert 14.05.2018 kl 17:31 Arkivert
Triggly
14.05.2018 kl 17:50 1190

Har du solgt deg ut nå risch :)

Plutselig er vi ganske enige likevel hehe
Tror vi kan se langt etter noe mer info nå. Grue-kjøpet på fattige 50k sier vel sitt.
Arkivert
oddivar
14.05.2018 kl 17:55 1189

Jeg er vel noe forundret over at man etterspør ulike suksesshistorier knyttet til lånemodellen til ABO, når vi med stor sikkerhet kan si at lånemodellen som Element allerede har benyttet har vært en stor suksess. Er det ikke naturlig å bruke denne erfaringen? Jeg mener det, men det også viktig å forstå årsakene til suksessen og vil vi kunne anta at tilsvarende årsaker er til stede fremover. (Kan spekulere på dette i et senere innlegg). Uavhengig av det, så er foreslåtte betingelser som ligger i det nye forslaget på 500 MNOK (betydelig) bedre enn betingelsene ved det eksisterende lånet på 50 MNOK og det er et godt utgangspunkt for videreføring av suksessen.

Videre, tror jeg at, vil BO ha interesse i å bygge videre på suksesshistorien. Jeg tror derfor det er liten grunn til å frykte at BO ønsker å dumpe aksjer i markedet for å senke kursen - i et dødsspiralscenario. Terskelen for å selge har økt, fra 90% av VWAP til 100% av VWAP.

Tvert imot tror jeg BO også ser seg mest tjent med en hyggelig kursutvikling, der markedet tar unna aksjer som konverteres og legges ut for salg, naturlig underbygget av positiv utvikling av fundamentale forhold til selskapet.

Som påpekt, så er jeg ikke bekymret for selve modellen. Utfordringen er på hvilket kursnivå de konvertible lånene skal fungere fra (ref. resonnementet i hovedinnlegget).
Arkivert
hakketrua
14.05.2018 kl 18:15 1157

Ref ess i ermet og BO ønsker en positiv kursutvikling:

Kanskje noen venner av BO plutselig dukker opp på eierlisten? Bare et longshot, men dere hørte det her først )
Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 18:20 1153

Kanskje andre interessenter de er rådgivere til. Det er derfor man har bekjentskaper som man kanskje også kan tjene penger på slik at det blir en vinn vinn sak for alle parter :)
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 19:07 1127


1 av 2

oddivar,

ikke uenig at det har vært en suksess hittil - i alle fall om vi legger kursutviklingen til grunn, men der stopper det også...

Kursen har hovedsakelig vært trigget av forventninger til en nærstående TGE som ville gi billig og ikke utvannende kapitaltilgang, MEN som fortsatt lar vente på seg av uvisse årsaker.

Det er ikke så lett å fortsatt skulle kjøpe nye utsettelser grunnet regulatoriske utfordringer når Canamex startet etter ELE og allerede har gjennomført PRE-offering og klargjør for PRE-TGE i disse dager både for Gull og Sølv.

Mao, når det kommer til selskapsutviklingen både TGE og Ambershaw så vil jeg ikke kalle det en suksess - det eneste som er skjedd siden okt er faktisk at selskapet har kjøpt seg videre opp i Ambershaw fra 5% til 27%...

Både produksjonsforberedelser herunder utstyr og produksjonslisens har mer eller mindre samme status som i fjor og det samme med Token delen som heller ikke har endret seg annet enn på papiret, men med fortsatt utestående WP og PRE-offering selv etter mer enn 6mdr siden de kom opp med ideen og det i selv tør jeg påstå må være en rekord når det kommer til tidsbruk...

Jeg halvvegs spøkte for en tid tilbake om at man skal ikke se bort i fra at vi ender opp med å ha finansiert eierandelen i Ambershaw basert på og trigget av en ide om Tokendelen som ikke vil materilaisere seg - dessverre så kan se ut som at det går troll i ord slik det ser ut pr i dag....

Hvorfor det skal ta så lang tid er det jo bare selskapet som kan svare på, men irriterende å se at andre som kommer etter ikke opplever de samme utfordringene som ELE sier de har selv om caset er nærmest identisk...
Redigert 14.05.2018 kl 19:20 Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 19:07 1128


2 av 2

Transje lånet stort 500m/nok

Jeg vet ikke hvor holdbart det vil være å sammenligne et forholdsvis lite lån med store forventninger til noe som fortsatt er på overtid med å levere vs det å ikke levere før man igjen går på et mange ganger så stort lån som man for bare kort tid siden ble lovet at slike typer lån kun var en midlertidig nødløsning...

Det er riktig at warrantsdelen er blitt betydelig rimeligere (40%), men kommisjonsaksjedelen er nærmest den samme og det er her volumet kommer...

Hver transje er nå 10 ganger større en de vi er vant til for å sette det i perspektiv. Det vil da kunne ta minst 10 ganger så lang tid for å selge ut kommmisjonsaksjene, MEN det er ikke 10 ganger så lang tid mellom hver transje noe som vil øke risken for at det bygger seg opp en betydelig mengde med usolgte kommisjonsaksjer mellom hver gang det benyttes en ny transje hvor de planlagte intervallene for benyttelse av hver transje er annenhver måned så benytter man den første transjen i 1. juni som vil gi minst 10m kommisjonsaksjer så vil det allerede den 1 juli komme ytterligere 10m kommisjonsaksjer og slik kan det fortsette og når vi ser på tiden det er tatt å bli kvitt kun 2x2,6m aksjer så sier det seg selv at det vil kunne bygge seg opp en betydelig mengde av kommisjonsaksjer som ikke bare vil bremse en hver mulig oppgang, men som også vil kunne legge betydelig press på kursen i lange tider fremover og spesielt om volumet i aksjen uteblir noe vi har sett er skjedd spesielt de siste månedene...

Jeg er jo i utgangspunktet som du av den oppfatning at BO har et ønske om å få mest mulig for kommisjonsaksjene, men det er med forbehold om at det vil være en nok interesse for selskapet fremover for noen må jo også ta i mot disse aksjene.

Vi kan håpe på at det vil komme større investorer og fond på banen som vil kunne ta en del utenfor børs, men det er det ingen garanti for det og uteblir disse i tillegg til at det ikke er nok omsetning i aksjen generelt så vil kursen bli presset ned over tid.

Hvis vi tar en titt på kursutviklingen hos Auplata som kan gi oss en grei indikasjon på hva som kan være i vente og som faktisk er skjedd med kursen fra de tok opp et tilsvarende lån i oktober i fjor hvor de benyttet den første transjen i november og hvor de har delt lånet opp i ikke 10 transjer som ELE, men hele 20 transjer noe som betyr halvparten så mange kommisjonsaksjer pr transje men med noe hyppigere benyttelse 12 transjer på nærmere 7mdr noe som i sum blir som det ELE har planlagt - forholdet mellom størrelsen på transjene og hyppigheten:

https://www.auplata.fr/pdf/2018/Auplata-EGBO-Ordinane-05052018.pdf

* Kursen til Auplata har falt over 60% siden de fikk dette betydelige transje lånet og det på knappe 6 mdr:

https://ca.advfn.com/stock-market/EURONEXT/ALAUP/chart

Det jeg er bekymret for er at det ikke vil være nok interesse om og rundt selskapet nettopp fordi de ikke har levert det som dannet grunnlaget for interessen under det betydelig mindre transjelånet - og er det ikke nok interesse for selskapet når BO skal lempe ut 10 ganger så mange kommisjonsaksjer så skjønner de fleste hva som vil skje med kursen...

Hadde selskapet levert som de lovet både når det kommer til Ambershaw og ikke minst Tokendelen så ville det i alle fall ikke manglet på interesse om de hadde gjennomført en suksessfull TGE for da hadde man kunne hatt forventninger til de eventuelle andre mulige TGE'ene som er blitt nevnt. Men nå har aksjonærene finansiert Ambershaw oppkjøpet og Tokendelen hvor selskapet lovte at det var Tokendelen som skulle finansiere videre vekst og oppkjøp for det skulle skape en kapitaltilgang som var mye rimeligere og ikke utvannende og før de i det hele tatt har kjørt den første TGE'en og før de siste kommisjonsaksjene for det siste transjelånet er solgt så er de nå på god vei til å ta opp et 10 ganger så stort transjelån - OG akkurat det burde få enhver til å lure på hva i helv... er det de driver med og om de i det hele tatt har bakkekontakt - eller om de rett og slett ikke får til TGE delen og fortsatt ser utfordringer i Ambershaw slik at inntekter ikke er nærstående slik de er forespeilet - noe må det være...

Og de aksjonærene som var på presentasjonen må jo ha sovet under hele seansen for de hadde jo ikke et eneste kritisk spørsmål - det hjelper jo svært lite å stille disse i ettertid og etter at lånet er tatt for når vi ser på kursutviklingen hos Auplata hvor de tok opp et tilsvarende stort transjelån den 30.10 (60m/euro) så er det en utvikling jeg som investor ikke har et ønske om å være en del av...

Mao, man får håpe at fornuften seirer og at denne galskapen blir nedstemt på EGF da det lønner seg som oftest å lære gå før man begynner og løpe...

Men du ser det kanskje på en helt eller delvis annen måte og gjør du det så del det gjerne.
Redigert 14.05.2018 kl 19:47 Arkivert
badkrukan
14.05.2018 kl 19:47 1034

Innlegg av: rischioso (07.05.18 20:43 ), lest 2344 ganger
Ticker: ELE
Endret: 07.05.18 20:52
RE^1: ELE - Trigger Liste for mai og juni - Penger på gata!

FAR

Fra spøk til revolver...

Fokuset blir litt feil når du kun fokuserer på kommisjonen for låneopptaket.

Kommisjonen kommer som en erstatning for renter som man vanligvis betaler i uendelig tid, men kommisjonen betales i form av aksjer som så selges i markedet og denne kosten blir dermed gjort opp i løpet av en brøkdel av tiden - mao, lånet er rentefritt hvor selskapet da får et mye romsligere handlingsrom enn om de skulle ha tatt opp et ordinært lån med løpetid over 20 år med tilhørende rentebelastning gjennom hele låneperioden.

Mener markedet at oppkjøpet er en god ide fordi de ser verdien i at selskapet gjennom oppkjøpet får direkteavkastning fra første innbetalte krone (fordi selskapet de kjøper opp har produksjon og betydelige inntekter) i tillegg til fremtidige forventninger til betydelig kapitalinnhenting gjennom løpende TGE'ser (Token Generation Event - den nyeste benevnelsen for ICO/ITO) så går kursen opp hvor det da blir færre kommisjonsaksjer og færre opsjonsretter (warrants) fordi konverteringsprisen blir høyere - mao, lånet blir betydelig rimeligere.

I dag talte markedet og kursen endte opp nærmere 14% på betydelig volum.

Så om du, jeg eller andre ikke er enige i det så hjelper det lite for markedet har gitt sin dom i dag over hva de mener og tror om det planlagte oppkjøpet og hvor de sendte kursen betydelig opp - Auplata's aksjekurs gikk også også opp i dag på meldingen så man har tydeligvis medhold i begge leire...

Markedet kjenner også godt til både transjer og warrants så vi behøver ikke å være bekymret for det, men de virker å se litt lengre frem enn som så - og ikke minst, markedet har alltid rett...:)

Ha en fortsatt fin kveld og lykke til i morgen!
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 19:51 1026


RE - Markedet kjenner også godt til både transjer og warrants så vi behøver ikke å være bekymret for det, men de virker å se litt lengre frem enn som så - og ikke minst, markedet har alltid rett...:)


* Og markedet talte når nyheten kom, først opp og så rett ned igjen etter presentasjonen så da har vi en pekepinn på hva vi kan forvente av interesse fremover.

For uten betydelig interesse og med 10 ganger så mange aksjer som skal ut og ikke mange nok til å kunne ta i mot så kan det gå som det er gått hos Auplata - en nedgang på over 60% og det på knappe 6mdr...
Redigert 14.05.2018 kl 19:54 Arkivert
Aldara
14.05.2018 kl 19:53 1015

Ute igjen nå da RiskySwingingMan..?
Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 20:05 987

Risotto var nok ikke den eneste som tok en føre var strategi idag. Aksjen vil uansett bli dumpet ned under 4,50
Arkivert
Billyjojimbob
14.05.2018 kl 20:10 979


Innlegg av: Warom (14.05.18 13:18 ), lest 645 ganger
Ticker: APCL
RE^1: APCL - Ny anbefaling nå, topp i Norden!
Vær nå grei med dere selv(og andre) og bare overse "en viss en" sine innlegg. Dere gjør både dere selv(og andre) en bjørnetjeneste ved å fortsatt kommentere på det jeg(en subjektiv uttalelse) anser for "bullshit" over tid.

Uansett hva man(dere) forsøker seg på så vil "den samme" forsøke seg på å "drive dere til vanvidd" noe som er akkurat det "han" ønsker.

La det gå og "dø ut" så får dere det sannsynligvis mye bedre med det dere har bestemt dere for å gjøre. Han svarer der det passer "han" og lar være der han vet "han" får problemer. Ufint...kanskje, men "han" vet hva han holder med på...."han" bare håper at andre skal kaste seg på.....

Jeg kommer ikke til å svare deg Rischioso på dette innlegget, så nå kan du bare kjøre på så mye du vil som svar for min del:)

Greit oppsummert av Warom enten det er ele,qec,aplc,biotec eller whatever.
Arkivert
Sorlandsinvest
14.05.2018 kl 21:04 946

Rikstoto.
Solgt eller ikke, du har rett i at størrelsen på transjene betinger mye større interesse for at BO sine aksjer tas imot i markedet. Det er nettopp dette som er caset nå - enten så tror man at BO har risikovurderingene på plass når de først skal låne ut så mye penger, og at selskapet makter å komme med mange positive, kursdrivende nyheter - eller at BO kommer til å tape stort på utlånet, og aksjen blir gruset. Om de plutselig skal sende 10-15 mill aksjer i markedet slik som det er nå, så klarer aldri markedet å ta i mot, og BO må selge på mye lavere kurser, med tap. Om det kommer kursdrivende info, så er saken annerledes. Så ja, jeg gambler på at ledelse og BO har vurdert dette nøye.

Uansett, spennende tider i vente!
Arkivert
jonea
14.05.2018 kl 21:09 915

Det er en grunn til at GF er satt langt ute i Juni
De skal klargjøre WP før den tid.
Arkivert
Sorlandsinvest
14.05.2018 kl 21:10 912

Det blir en EGF før den tid da, ref meldinger fra ELE
Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 21:22 891

Og denne må gjennomføres før 20/6. Og det er om ca 5 uker

Jeg tror også at de har finansieringen til dette på plass og dette må de ha før EGF. Men det er greit å ta noen sikkerhets tiltak i tilfelle
Arkivert
Vargus
14.05.2018 kl 21:27 883

Morro å følge deg Rischi’Skitso. Du veit veldig godt at dette er en bra plan for ELE. Uansett hvor mange mill aksjer som må ut, vil dette ende langt oppi skyene for oss som har investert ! Men akkurat nå er du ute. Du for holde på med skrivinga! Håper bare isen i magen din smelter så du ikke går glipp av oppgangen! Du er ivertfall en flink manipulerende skribent !
Arkivert
Yess
14.05.2018 kl 21:37 870

Risc, har selvsagt helt rett
«For uten betydelig interesse og med 10 ganger så mange aksjer som skal ut og ikke mange nok til å kunne ta i mot så kan det gå som det er gått hos Auplata - en nedgang på over 60% og det på knappe 6mdr...»

Godt skrevet Risc og jeg er helt på linje her. Utrolig at ikke flere ser det opplagte poenget?
Snart tilbake til 3 tallet når BO- morroa virkelig tar til?
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 21:52 875


SI,

jeg er ikke lengre så sikker på om BO vil kunne selge med tap og at Gasman for en tid tilbake faktisk kanskje hadde mer rett enn de fleste av oss har reflektert over når han sa nettopp det at de aldri kunne tape på en slik deal...

Det var nesten rett - BO vil aldri kunne tape så lenge aksjeprisen ikke går i NULL-0 og det er vel også grunnen til at Auplata fortsatt får benytte nye transjer selv om aksjekursen har falt over 60% de siste 6mdr fordi den fortsatt har en verdi - men da er man kommet inn i en negativ spiral som bare forverrer seg for hver konvertering nettopp fordi utvanningen til slutt blir uutholdelig for eksisterende aksjonærer....

Her er en oversikt over hva Deloitte mener om slike typer lån - et lite uttdrag over fordeler og ulemper som egentlig beskriver at BO aldri kan tape om ikke aksjekursen går i null-0:

Fordeler:

ISSUER - Allows for higher leverage without the cash burden of traditional secured debt typically no assets pledged as security flexibility attributable to conversion features.

INVESTOR - Exposure to a company’s credit with an equity risk profile limited downside risk by separating the security from a full decline in the stock price

Ulemper:

ISSUER - Difficult to restructure at maturity if the company’s share price is depressed potential dilution risk to existing shareholders at maturity if converted while share price is depressed

INVESTOR - Subordinated in insolvency proceedings to senior secured debt loss of inherent premium associated with convertible feature if companies share is depressed

LES MER:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/ca-en-convertile-debentures-financial-advisory.pdf

* Mao, det er rett og slett galematias og stemme for noe slikt så igjen får vi håpe på at fornuften seirer og at man følger den opprinnelige planen med å få kjørt TGE asap og prod. oppstart for Ambershaw i q3.

Så kan man heller investere videre når man selv har noe å legge i potten...

Redigert 14.05.2018 kl 22:14 Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 22:33 767


For å sette ting i perspektiv så de fleste lettere kan forstå.

En transje fasilitet på 500m/nok betyr på dagens kurs over 100m nye aksjer og vi må trekke ut en rabatt som kan variere mellom 20-40% i tillegg til at det vil med største sannsynlighet bli kurspress og økt utvanning så at vi lander på mellom 150 - 200% flere aksjer om hele lånefasiliteten vil bli brukt og det vil den fordi man har en deadline på knappe 7 mdr om de sikter mot en hurtig overtagelse hvor de også får en Premium - MMO sitt utbytte for 2018 alternativt så blir det juni neste år uten utbytte for 2018.

Det totale aksjeantallet i dag er på knappe 70m

Og vi snakker da om en betydelig risk for at det vil kunne komme 100 - 140m nye aksjer - en økning på opptil 200% av selskapets totale aksjebeholdning pr i dag...

Dette er å anse som en voldtekt - en brutal sådan...

I et slikt scenario klarer ikke jeg å kunne håpe på en aksjekurs på 10 som jeg tror er fullt mulig om man følger den opprinnelige planen.

Så kan man påstå at selskapet må jo reprises etter oppkjøpet er gjort for da er jo selskapet mye mer verdt.

Ja, men det vil ikke kunne skje så lenge BO sitter med alle disse aksjene som hele tiden skal pumpes ut - en reprising vil ikke kunne skje mens dette pågår.

Igjen, se hva som har skjedd hos Auplata - de har kjøpt nærmere 5% av OMM allerede (31. okt 2017) hvor de igjen er deleier også i CMT, men kursen bare fortsetter og falle...

De er nå straks ferdig med en ny site hvor testkjøring er planlagt allerede i juli hvor dette har en betydelig verdi, men hva har skjedd - kursen bare fortsetter å falle...

Ergo så er volumet av aksjer for stort til at markedet kan ta i mot uten at kursen gruses og av samme grunn får man heller ingen reprising mens dette står på...
Redigert 14.05.2018 kl 23:31 Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 22:40 747

Risotto

Av og til er du totalt håpløs. Nå vet alle at du moste ut alle aksjene idag. Jeg solgte også noe idag men har planlagt å kjøpe disse tilbake så nær 4,40 som mulig. Det er ingen hemmelighet.

Hva er poenget ditt med dette annet enn at du kler av deg for alle og enhver.
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 22:54 730


nopetter,

jeg har ikke most ut aksjene - jeg deler en refleksjon over hva som kan skje basert på hva som faktisk har skjedd hos Auplata med et håp om at man tenker seg om 2 ganger før man stemmer for dette JV.

Jeg har fortsatt tro på selskapet og den opprinnelige planen, men jeg har ikke tro på planen om et nytt JV nå.

Jeg mener timingen blir helt feil, man velger det verst tenkelige og mest sårbare tidspunktet hvor man utsetter seg selv som selskap og oss som aksjonærer for betydelig risk - da er det faktisk bedre med en rettet emisjon som vil holde selskapet i gang til man får kjørt en TGE event får Ambershaw i gang hvor BO er helt ute så man kan få glede av triggerne gjennom kursoppgang som seg hør og bør.

I følge selskapet så er man jo nå så nær målet med den opprinnelige planen at det skulle være unødvendig å sette seg i en slik situasjon om det ikke ligger andre årsaker bak som for oss ennå ikke er gjort kjent...

Dette transje tullet som vi har sett konturene av selv på småbeløp å regne i forhold til hva de nå planlegger vil med dette vokse ut av proposjoner og være mer ødeleggende enn skapende for hvem vil ta i denne aksjen om dette starter - og forsvinner kjøperne så kan det bli game over som et investeringscase i lange tider...

Redigert 14.05.2018 kl 23:04 Arkivert
Vargus
14.05.2018 kl 22:55 715

Du er så sinnsykt desperat rich!!! Du er HO sleipeste Uten tvil. Du spekulerer med dine fantasi utfall! Kunn til egen vinning!
Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 23:01 711

Risotto

Før du begynner å skalpere opplegget så må vi vente på hva de gjør før det innkalles til en EGF. Selv om ting ser noe uklart ut må så kan dette snu på sekundet. EGF MÅ gjennomføres før den 20/6 da skal alt være ferdig ifølge børsmeldingen
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 23:12 701


nopetter,

jeg er slik at jeg tenker høyt. Dette er vel et diskusjonsforum tenker nå jeg - men når andre alltid kommer med beskyldninger om at jeg deler til egen vinning så virker det heller som et lureforum.

Om vi lufter risk og annet her så vil jo ikke resten av markedet følge det - men det virker mange å tro. Hvis mange store investorer har veldig tro på den nye planen så blir det slik uavhengig av min eller din skepsis.

Så igjen, jeg har ikke solgt min long posisjon, men kommer nok til å gjøre det om det blir stemt for dette låneopptaket og det ikke kommer nytt av betydning som kan endre lånebehovet.

Traderposisjonen har jeg igjen begynt å bruke etter at den snudde ned igjen - det er jo heller ingen hemmelighet.

Det er en god støtte på 4nok og 4,4 og jeg vil tro som jeg har skrevet flere ganger at vi vil bli liggende i det intervallet 4,4 - 4,8 frem til det foreligger nytt av betydning og uavhengig om jeg eller andre er skeptiske til den nye planen.

Hvis alle hadde gått i den troen så kunne nok forumet ha vært et bedre redskap enn det virker å være i dag for er man ikke annet enn positiv så har man solgt noe som selvfølgelig er og blir helt feil hvor den enkelte gjennom å ha en slik holdning risikerer å gå glipp av mye god input...

Redigert 14.05.2018 kl 23:17 Arkivert
nopetter
14.05.2018 kl 23:31 666

Jøss

Dette har jeg gjort i månedsvis. La tidlig merke til at det var Sæther og Storvestre som begynte med dette. Merkelig at du først nå har sett disse intervallene, topp og bunn har endret seg denne uken. Det er en kamp med robotene og de er svært fintfølende. Så du må være på alerten fra 0900=1625

No rest for the wicked :)
Arkivert
rischioso
14.05.2018 kl 23:38 655


nopetter,

det har vi mfl gjort i månedsvis. Det er jo også derfor jeg oppdaterer kursutviklingstråden daglig...:)
Arkivert
Yess
15.05.2018 kl 15:41 498

Mange gode betraktninger på denne tråden spesielt mot slutten, blir spennende frem mot EGM. Kan aksjonærene samle seg og få stemt ned dette forslaget?
Arkivert
Sorlandsinvest
15.05.2018 kl 16:04 477

YES, de kan, hvis ikke de selger aksjene sine til Auplata (som jeg forventer kommer til å kjøpe seg opp ifm stemmerettigheter).
Arkivert
rischioso
16.05.2018 kl 12:53 357


Om Auplata akkumulerer nå og på dette nivået så får de en kjemperabatt i forhold til snittprisen på de aksjene de allerede har (5 - 5,5nok)...
Arkivert
Aldara
16.05.2018 kl 14:29 245

Hvem i helsike er idiotene som selger seg ut...?
Og attpåtil nær et støøteområde..?
Der finnes ingen grenser for naivhet og stupiditet!
Arkivert
Arkivert Til toppen