"pcib trvx pho nano bgbio--Når skal en kjøpe/ selge i farma"

liang
PCIB 05.05.2018 kl 17:57 3684

Dette er en arkivert tråd!
Det sitter veldig mye ekspertise og erfaring innen aksjehandel på HO.

Hvilke kriterier og hvilken filosofi bruker dere ved utvalg av aksje.(innen farma)

Hvordan velge aksje?
Når kjøper en seg inn?
Faresignaler
Når bør en selge?
Suksesser og fiaskoer en har erfart og hvorfor?

Arkivert
Sjog
05.05.2018 kl 19:43 2342

Godt spørsmål liang. I en ideell verden sitter du 100 % i ett av dem når det blir kjøpt opp for så å investere alt i det neste som så blir kjøpt opp.. Så lett er det nok ikke, jeg har iallefall valgt å fordele pengene i TRVX, PCIB og NANO med mest i de to første. Dette fordi NANO har kommunisert at de har til hensikt å kjøre løpet selv hele veien, noe som betyr at det kan ta tid før de store verdiene materialiserer seg. TRVX har to plattformer som begge er lovende og de har styrket lage med tunge toppfolk, bla Bogenstaetter som har business development som spesialfelt. Han har erfaring fra Novartis, Sanofi, MSD og J&J. At en slik kapasitet går til lille Targovax betyr at han ser potensialet i selskapet, og han kan være gull verdt ved forhandling om partneravtale/salg. PCIB har jo også en banebrytende teknologi som de store helt sikkert har på radaren. Potensialet i begge disse selskapene er i "milliarder USD-klassen" Jeg føler meg bekvem med å ha mye av kapitalen i disse to, men hvem av dem som stikker av først er vanskelig å si. Det ville iallefall være kjipt å sitte bare i den ene når/hvis den andre blir kjøpt opp.
Redigert 05.05.2018 kl 19:47 Arkivert
Snøffelen
05.05.2018 kl 20:56 2252

Skal et farmasøytisk produkt kunne få inntekter må det ha markedsføringstillatelse.

Og for å få markedsføringstillatelse må det dokumenteres klinisk at det er sikkert og effektivt. Samtidig er den er fordel om det er lett og fremstille og bedriften har gode eierrettigheter, som feks patenter.

Risikoen synker for hvert kliniske og regulatoriske hinder man passerer, så risikoprofil kan velges ut fra det.

Siste element er at man bør være flink til å benchmarke, dvs ha oversikt over konkurrentert og SoC /standard of care.

Thats the basic.

Så til det som er vanskelig, sentiment, hva BP egentlig er interessert i, hva er i vinden, se red flags, vite om strategien er god, er ledelse til å stole på er styret og advisory board gode, ...og sikkert mye mer.

Man må være dyktig for å klare det, men også litt heldig.
Arkivert
Sjog
06.05.2018 kl 09:56 2022

Det er riktig Snøffelen. Det er mange feller i "slalåmløypen" gjennom byråkratiet hos de regulatoriske myndighetene. Derfor er det viktig å ha kompentente folk også på det området. Men er teknologien enestående er sjansene gode.
Arkivert
focuss
06.05.2018 kl 11:07 1979

liang
Som snøffelen skriver så må et farmasøytisk produkt ha markedsføringstillatelse før det selskapet kan tjene penger. Det visste du sikkert fra før. Du vet også sikkert fra før at av selskapene du nevner så er det bare Photocure som har fått slik tillatelse foreløpig.

Jeg synes alt tyder på at PHO står foran et realt trendskifte. Årsaken er den beste av alle årsaker, nemlig at selskapet nærmer seg en ny situasjon hvor salget kan øke dramatisk og det kan bli lagt stadig høyere fortjeneste på bunnlinjen. I 2017 hadde selskapet inntekter på 150 mill og operasjons kostnad på 170 millioner så allerede i fjor var selskapet nær positiv EBITDA.

2018 bør bli det store gjennombruddsåret i USA. Dette fordi det er nå selskapets hovedfokus og de har blitt innvilget refusjon i et USA marked på 3 milliarder og FDA godkjennelse i ett annet marked på 12 milliarder. Selskapet har den siste tiden fokusert på å bygge salgsorganisasjon for å møte denne nye situasjonen i USA.

Konklusjonen er at PHO allerede har det de andre du nevner kanskje får en gang i fremtiden.

Redigert 06.05.2018 kl 11:14 Arkivert
liang
06.05.2018 kl 11:33 1931

Grei den focus.

Men markedet gir f.... så lenge og det er jo rart.
Jeg er selv aksjonær i PHO men må jo medgi at det er og har vært sære greier å være aksjonær der.
Selskapet har laaang tradisjon for ikke å reagere positivt på gode nyheter eller gode studieresultater.
Hvorfor en oppsøker noe slikt kan en jo undres over.
Som sagt fungerer selskapet normalt på negative nyheter og det er da noe , hehe.

Hva er ditt syn på PHO nå for tiden Snøffelen?

Arkivert
focuss
06.05.2018 kl 11:43 1899

liang

Det at selskapet ikke reagerer positivt på gode nyheter ser jeg bare en forklaring på. Det er at noen skal ut uansett melding og benytter anledningen da det kommer frem kjøpere på gode meldinger. Dette kommer ikke til å vare evig. Penger PHO tjener er ikke mindre verdt enn hva andre selskap tjener.
Arkivert
focuss
06.05.2018 kl 11:51 1890

liang

Ellers så er alt avhengig av hvilken risikoprofil man velger. I Photocure er det vanskelig å se nedside av betydning. I de andre du nevner er nedsiden 100%. Oppsiden i Photocure synes ikke å være mindre enn i de andre og den lave risikoen gjør at det kan rettferdiggjøres å satse større beløp. De andre har også emisjonsrisiko. Det har ikke Photocure.
Redigert 06.05.2018 kl 11:52 Arkivert
liang
06.05.2018 kl 12:11 1851

Legger ved noen grov-kladder på sjekklister for momenter ved vurderinger av kjøp/salg for å ilustrere hvilke verktøy en i fellesskap kunne utarbeidet til bruk for å vurdere inngang/utgang i en aksje innen farma.
Pressiserer at listene ikke representerer mitt syn på diverse områder men kun grovkladd som illustrerer prinsippet.

Det blir som flyverene når de går inn for landing.
Frem med sjekklistene.....
Er landingsjulene nede X JA
Er der lufttrykk i hjulene X NEI ...abort

Uten sjekklister:
Går nok greit allikevell skal du se , :)

-----------------------------------------

SJEKKLISTE KJØP AKSJER FARMA
rev.0
Ledelse/styre

Finans/emisjon

Børsnotering

oslo børs / access

Loa/potensiale

Regulatoriske forhold

Fase? clinical trials

ODD/fase 3

FT/AA/Pivatrol fase2/3

FDA/PRIME


---------------------------------------

Farma-kjøreregler

Tar opp hvorledes vi skal "navigere" ved kjøp/salg av høyrisikoaksjer innen farma.

Håpet er at flest mulige deltar for å få et så fyldig bilde av dette veldig vanskelige kapittelet innen aksjehandel.


0) OVERSIKT KJØP BIOTEKNOLOGI-AKSJER

1) DIVERSE KJØREREGLER:
1a) Invester kun det en har på konto
1b) Ikke gå all inn i kun et selskap
1c) Aldri delta på børsnoteringer

2) ADVARSLER:
2a) Penger investert må anses som tapt.
-Dette må en ha som utgangspunkt og det skjer oftere enn en skulle tro

3) KRITERIER SOM MÅ OPPFYLLES FØR KJØP:
3a) Krav til ledelse
-Fartstid og merittlister
-Kjent i miljøet / respektert
3b) Krav til styre
-Internasjonalt dyktige innenfor flere områder
3c) Krav til pipeline
-Flere enn et produkt (risikospredning)
-stort marked (blockbusterpotensiale)
-Liten eller ingen konkuranse (first in class)
-Ad-on
-orphan drug
3d) Krav til bedriftsmodell
-lav burn rate
-gjennbruk
-Ingen laboratorier (ekstern hjelp cro's)
3e) Krav til troverdighet styre & ledelse
-Absolutt krav.Ikke sitt i aksjer hvor ledelsen ikke har din tillitt.
3f) Krav til utviklingsstadie for produktet / produktene
-Et produkt som minimum bestått clinical trials fase 2a
3g) Krav til finans
-Her må en nok spise noen kameler da nesten samtlige selskaper er uten inntekter og lever av emisjoner
3h) Krav til selskapets prising (mcap)
-Latterlig lav , typisk 70-130 MNOK
3i) Krav til aksjens likviditet
-Setter en høye krav hær så inskrenker en valget betraktelig.Dersom en ikke har lang tidshorisont så er dette et viktig punkt
-unngå å kjøpe deg opp i forkant av emisjon
3j) Krav til insidekjøp
Et absolutt krav og ikke pyntekjøp men i størrelseorden at det svir ordentlig ved fiasko.

4) TIDSPUNKT FOR KJØP
4a) Kjøp før / etter ventede resultater
-Dersom ikke noe ekstraordinært , vent til etter. Svært ofte så stiger ikke aksjekursen nok til å forsvare risikoen en utsetter seg for ved å vekte seg opp i forkant
4b) Løpe etter toget?
-aldri.Du treffer bare en spikertopp.Det gjør ikke noe om toget går.En har ikke tapt penger en ikke har investert.Det er ikke slik en regner tap.

5) STRATEGIER
5a) Sell on news / fastsatt grense
-Vanskelig å si hva som er rett.Men er du i rette segment (farma) dersom du selger etter noen 100% fortjeneste? Kan vel heller velge et annet segment med mindre risiko dersom dette er oppskriften.Husk..du risikerer med stor sansynlighet å tape hele kapitalen og da må dette forholdet stå i forhold til forventet fortjeneste.
5b) Algeta-jakt
Det er det en egentlig er ute etter.Da må en ha sterk mage og tåle store svingninger.Du må ikke som en kompis gjorde..reise til utsalgstedet BMW og sette seg inn i en ny 5 serie og tenke...denne har jeg tapt i dag..............selvpining.

6) VARSELLYS
6a) Små detaljer antyder at noe ikke stemmer.
-Dette blir en personlig vurdering.Uten omsetnng er det også vanskelig å redusere beholdningen.
6b) HO forum negativ / uinterressert
-Det går lang tid mellom hver gang det kommer noe vikig opp med tyngde som har potensiale til å endre godt funderte avgjørelser.Mye er person og ikke sak.Dann din egen mening men ta aksjon dersom der kommer momenter med avgjørende betydning

7) HØYDESKREKK
7a) Når sprekker vi?
Si det.Det finner vi ut den dagen nullene eventuelt skulle stable seg opp i en haug (dersom vi får oppleve det da)

8) TIDSASPEKT
8a) Milestones eller ferdig produkt
-En må se frem til milstones og hva som skjer her.Små biotec selskaper har ikke mulighet for å gå lenger enn til clinical trials fase IIb uansett og må inngå en deal med big pharma fra dette utviklingspunktet uansett. (kanskje ikke for orphan drugs)

------------------------------------

lykke til

Arkivert
liang
06.05.2018 kl 12:31 1809

Her er også meget god gjennomgang startet av DonKing

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2295839

Arkivert
nextmove
06.05.2018 kl 12:36 1813

Snøffelen,

du skriver ovenfor: "Skal et farmasøytisk produkt kunne få inntekter må det ha markedsføringstillatelse."

Men er en først kommet så langt, er størrelsen på inntektene det som skiller suksess fra det middelmådige og dårlige.

I egne kalkyler er det lett å la seg henføre av utsiktene til høy pris multiplisert med høyt volum. Det gjelder også PCIB og potensialet i Amphinex-behandling for inoperabel gallegangskreft. Med andre ord må en også lykkes i disiplinen kommersialisering. Se f.eks. på Photocures misère når det gjelde salg av Hexvix i Europa (eks. Norden).
Redigert 06.05.2018 kl 12:37 Arkivert
realist.
06.05.2018 kl 13:07 1768

Ingenting markedsfører seg helt av seg selv. Men det burde ihvertfall være betydelig enklere med et produkt som ikke står ovenfor konkurranse fra noe godkjent alternativ. Situasjonen for Hexvix har vel der tross alt vært en annen.
Arkivert
Billyjojimbob
06.05.2018 kl 13:17 1764

liang,kjøp på bunn,selg på topp:)

Sett limit på greeden.

Husk på tidliger biotec erfaringer,Algeta Clavis,Serodus,Bionor.

Tenk,tjener selskapet penger,eller kun pengebrenning.

Kjøp for fremtidig inntjening med penger du har råd til å tape.

Bruk trader pos i tillegg til long pos,utnytt swingen som alltid kommer.

Som småaksjonær vær forberedt på å bli blåst,sist info,sist ut,ikke vær redd for å beskytte pos din.

Sil info,ta egne valg,vær like kynisk med djevelmaske og horn som de fleste andre som sitter foran skjermene.)
Arkivert
fabian2
06.05.2018 kl 15:51 1651

"I de andre du nevner ( unntatt PHO selvsagt ) er nedsiden 100% ".... 100%.. Bevare meg vel for en setning. At det går an å skrive slikt sprøyt!
Redigert 06.05.2018 kl 16:17 Arkivert
Picosalax
06.05.2018 kl 16:08 1592

Helt enig. Merkelig at ingen andre har fått øynene opp for PHO enn Focuss
Arkivert
focuss
06.05.2018 kl 16:55 1527

Fabian2.
Er det fordi du ikke har forstått at biotech i utviklingsfasen er binære case du mener det er sprøyt eller har du en forklaring?
Arkivert
focuss
06.05.2018 kl 16:59 1512

Picosalax
Det er da ikke bare meg som har fått opp øynene for Photocure. Bl.a så har de største bjellesauene i både Nano og PCIB gjort det.
Arkivert
fabian2
06.05.2018 kl 18:17 1433

Binær meg har , og binær meg der. Det var mest tallet 100% jeg reagerte på. Bryr meg lite om PHO , har nok med de andre lovende.
Arkivert
Sjog
06.05.2018 kl 19:02 1364

Hehe, ja skråsikkerhet kan koste dyrt i aksjemarkedet. Å tro at «egne» aksjer er trygge og alle andre er farlige er, ja akkurat farlig -)
Arkivert
AmirHassan
06.05.2018 kl 21:08 1219

Kjøp alle selskapene radforsk sitter i (så fort det er mulig - børsnoteres) bortsett fra PHO.
Alle andre vil skyte i været ved markedsføringstillatelse, slik Algeta gjorde.

At Pho ikke gikk er bevis godt nok på at de aldri kommer til å tjene mye penger. Ledelsen guider dessuten at inntjeningen blir begredelig.
Verdiene forsvant i dragsuget da de solgte ut PCIB. Det er der verdiene ligger.

Jeg har Nano (30%), PCIB (60%) og Trvx (10%).
I tillegg har jeg like mye i OBXEDNB som de 3 til sammen.

Det skrives over at du bare må investere det du har på konto. Det er jeg sterkt uenig i. De fleste har gjeld hele livet. Det betyr at aksjer er belånt selv om lånet er på huset. Da kommer du aldri noen vei.
Renta er i dag 2%. Hvis man klarer over 2% årlig bør man låne så mye man kan.
Men må selvsagt ta hensyn til risiko.
Selv har jeg betydelige verdier i eiendom og er gjeldfri.
Men dit kommer du aldri uten å ta risiko.
Valget er ditt.
Du har bare dette livet å gjøre det på.

Jeg vil hevde at du aldri får en bedre sjanse enn PCIB
Redigert 06.05.2018 kl 21:13 Arkivert
Panis
06.05.2018 kl 21:30 1143

Jøss det var litt av en post fra deg AmirHassan!

Fint at du har vektet deg mer i PCIB enn de andre, og jeg tror de fleste her på tråden har gjort det samme. Jeg har omtrent samme vekting som deg, men har Oncoinvent istedet for TRVX.
Arkivert
AmirHassan
06.05.2018 kl 21:37 1123

Panis, jeg kommer til å kjøpe Onco når den blir børsnotert, hvis jeg ikke venter litt ..... avhengig av pris.

Jeg er mest usikker på Trvx, derfor liten andel i den.
De har en lang vei å gå.

Skal jeg vekte videre opp blir det PCIB.
Jeg tror det blir en rettet emisjon. Der skal jeg kjøpe så mye jeg får
Arkivert
AmirHassan
06.05.2018 kl 21:37 1126

obbelpos
Redigert 06.05.2018 kl 21:38 Arkivert
focuss
06.05.2018 kl 21:53 1084

Amirhassan

Hvorfor mener du at BLC Cysview ikke skal lykkes i USA, med det beste produktet i et marked på 15 milliarder? Markedsleder i Tyskland med 40% markedsandel og i Danmark med 70%. Sytti prosent markedsandel i USA gir salg på 10 milliarder i året.

BLC with Cysview has been extensively studied in clinical trials across the U.S., Canada and Europe. The technology is FDA approved for surgery in the Operating Room (OR) and for your follow-up cystoscopies. Additionally, it is included in both the American Urological Association (AUA) and Society of Urological Oncology (SUO) guidelines for treating non-muscle invasive bladder cancer.
Redigert 06.05.2018 kl 22:03 Arkivert
fabian2
06.05.2018 kl 21:55 1078

Ved en rettet emisjon er det svært lite sannsynlig at dagens aksjeeiere får noe tilbud om å delta. Noe helt annet er fortrinnsrettet emisjon. Men det blir det heller ikke noe av. - Da ville ikke PW kunnet berette at "finansiering vil bli offentliggjort umiddelbart etter...osv."----Så vi får bare være fornøyd med det vi har. Egentlig greit nok.
Arkivert
AmirHassan
06.05.2018 kl 22:16 1014

Håper du har rett Focuss. Alle norske biotec selskapers suksess gir positive effekter også for de andre. Men mye tyder på at markedet ikke har trua.
Ledelsen virker heller ikke særlig dynamiske,,,,,,,derfor har jeg gitt opp dem. Men bevares, håper de stiger til himmels, så kan du sette gevinsten i PCIB
Arkivert
fabian2
06.05.2018 kl 22:53 926

liang-- kanskje du vil ha et klart svar på det du spør om ( he-he ) Svaret er: Du skal kjøpe når du finner et sterneskudd. Når skal du selge det ? Aldri. Og alt dette stjålet fra Londonmannen.---- Så enkelt var nå det :)
Arkivert
Sjog
06.05.2018 kl 22:57 918

Veldig enig i mye av det du skriver Amir, men jeg har større andel i TRVX enn deg fordi jeg tror den kan komme til å gå først av alle. Jeg har snart noenlunde lik vekting på TRVX og PCIB pluss litt NANO i denne bransjen.Når det gjelder PHO så gir ikke ledelsens guiding grunn til stor optimisme.
Arkivert
flaksegrisen
07.05.2018 kl 12:21 645

Skjønner ikke sammenligningen Pho med utviklingsselskap av kreftmedisin. Syns en sammenligning med Biotec Pharmason er mer naturlig.

Pho har endelig spennende ting på gang og konkurrenter har mister refusjon, men de må igjennom en helt annen materie for å få i gang salget enn ny kreftmedisin.

Venter til salget kommer i gang før jeg eventuelt øker den lille posten der.Arkivert
fabian2
07.05.2018 kl 12:46 588

Sammenligningen med Biotec Pharmacon var midt i blinken gode produkter , men lite salg , og pussig ledelse.
Arkivert
focuss
07.05.2018 kl 14:02 503

Viste ikke at Biotech Pharmacon selger for 150 mill allerede i dag med potensiale for 2 milliarder på bunnlinja i 2020. Dvs potensialet er egentlig mye større men for å være litt konservativ.
Arkivert
fabian2
09.05.2018 kl 20:40 306

Når du er godt over 75% sikker på at du endelig har funnet et stjerneskudd , så trenger du ikke spre deg over et par andre i tillegg....for "liksom" å være sikker på å delta i ihvert fall en stor oppgang. Det kan bli en kostbar affære. Jeg nærmer meg såkalt "all in" i PCIB , og sover utrolig godt. Faktisk bedre og bedre :)
Arkivert
AmirHassan
09.05.2018 kl 21:09 261

Fab, enig med deg.
Jeg har hatt 60% PCIB, 30% Nano, 10% Trvx
Nå kjøper jeg bare PCIB jevnt og trutt.
I dag sto jeg for 50% av alle kjøp i aksjen før lunsj :-)

Mine verdier i PCIB i dag er omtrent 15*verdien av begge mine biler til sammen :-)
Redigert 09.05.2018 kl 21:15 Arkivert
fabian2
09.05.2018 kl 21:21 231

Hva skal du med to biler , da , bedre å selge den ene , :)
Arkivert
AmirHassan
09.05.2018 kl 21:26 219

Enig, men min sønn trenger den.
Han har forresten satt alle sparepengene sine i PCIB istdenfor russebuss :-)
Arkivert
Arkivert Til toppen