NOR - en god, grundig og nesten riktig dom

GPACTOR
NOR 05.05.2018 kl 08:58 7348

Dette er en arkivert tråd!
Skaden hadde ikke inntruffet i forsikringstiden. Hadde revnene oppstått i forsikringstiden ville kravet uansett ikke vært erstatningsmessig av den enkle grunn at forsikringsvilkårene har unntak for skade som skyldes materialtretthet (metal fatique).

NOR har ingen mulighet for å nå frem med sitt krav i en anke til Høyesterett. Mest sannsynlig vil anken bli avvist, men på grunn av kravets størrelse kan det skje at HR tar anken til behandling og da vil de stadfeste Landsrettens dom.

Sø- og Handelsretten blir jo fullstendig avkledd av Landsretten og Høyesterett vil helt opplagt gi sin tilslutning.

Jeg mener det er feil å tilkjenne NOR redningsomkostninger på 12,5 MUSD. Dersom anken slipper inn i Høyesterett vil trolig også dette beløpet gå tapt.

Slik saken er fremstilt og beskrevet i dommen fremstår det klart at dette egentlig ikke er en forsikringssak, men et oppkonstruert forsøk på å sende regningen videre til forsikringsgiverne.

Det må være betryggende for forsikringsgiverne at domstolen gjør en så grundig og reflektert jobb.

Enhver påstand om korrupsjon, mafia og lignende fra aksjonærer som har lidt tap er bare latterlig og på alle måter pinlig.


http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/Documents/B0434005.pdf
Redigert 06.05.2018 kl 11:28 Arkivert
NanoVekter
05.05.2018 kl 13:14 4676

Gjorde en fantastisk kule fra 70,- til 118,- !

Fornøyd med den :D
Arkivert
Yess
05.05.2018 kl 13:39 4648

Hvis det er så enkelt som TS hevder så er det jo rart at NOR vant frem i den første rettsinstansen?
Og hvis det er riktig som TS hevder bør en jo begynne å regne på hva NOR faktisk er verdt gitt denne dommen blir stående eller høyesterett stadfester den?

Men det er nok ikke så enkelt?
Arkivert
rischioso
05.05.2018 kl 20:31 4440


Ser av domsavgjørelsen at ekspertene mener at de første skadene inntraff FØR de nyeste forsikringspolisenes gyldighetsperiode startet.

Så enten har de ikke hatt forsikring når skadene inntraff (noe som er svært usannsynlig) eller så hadde de en annen type dekning som ikke dekte denne type skader og dermed skiftet til nye selskaper eventuelt annen dekning.

Dette er nå bevist avdekket som gamle skader med KUN følgeskader under de nyeste polisenes gyldighetstid som da naturlig nok ikke dekkes fullt ut hvor retten har gitt forsikringsselskapene medhold i en betydelig avkortning...

Sannsynligheten er derfor stor for at denne dommen blir stående...
Redigert 05.05.2018 kl 20:38 Arkivert
Yess
05.05.2018 kl 22:05 4342

Hvis dommen blir stående er vel kr 100 endel for høyt i forhold til reel verdi. Noen som tør driste seg til å angi kurs hvis dommen blir stående?
Arkivert
Cat349e
06.05.2018 kl 10:04 4117

Tenker 80-90 mens man venter til neste dom. 60 hvis den også tapes
Arkivert
Yess
06.05.2018 kl 13:45 3966

Tillater meg å lime inn et innlegg fra Timespa på det lukkede forumet.

Kjenner det kommer til å ta tid å komme over dette - har jo ingen aksjer igjen i Noreco for første gang på mange mange år, men dette resultatet tok meg på sengen. Jeg hadde ståltro på at som et minimum ville selskapet bli tilkjent det bokførte beløpet på ca 0.5 mrd NOK, og mest sannsynlig utfall var at resultatet i andre instans ikke ville være vesentlig annerledes enn i første omgang. Som Arctic og mange andre trodde. Men hva vet vel vi som ikke kjenner jussens finurligheter.

Jeg skrev på forumet for et års tid siden at jeg gevinstsikret ca 70-80% av aksjene i Noreco som sikret at jeg kom ut i pluss, men de de siste 20% som skulle kapre nye oppsider og "blue sky" scenarioer er nå tapt. Surt selvfølgelig, men mest av alt glad for at jeg klarte å holde hodet kaldt og realiserte gevinster underveis i fjor. Jeg kommer ikke til å kjøpe Noreco aksjer nå, jeg panikksolgte siste 20% på 60 kroner rett og slett fordi caset nå er særdeles usikkert. Anken tror jeg ikke vinner frem, underskuddene verdsatte jeg til ca 150 kroner aksjen gitt at selskapet kom ut i solid pluss fra forsikringsoppgjøret. Det er betydelig usikkerhet rundt dette nå, dels pga faren for gjennomskjæring fra danske myndigheter og dels pga at selskapet trenger cash. Selskapet har hatt lang tid på seg, og det er vanskeligere å gjennomføre uten egne midler til rådighet. Betydelige konsulenthonorar har blitt brukt både på forretningsutvikling og forsikringsoppgjøret, og selskapet har dermed ikke mer cash enn nødvendig for å gå i null.

Jeg tror selskapet må hente penger for å ta ut verdiene fra de skattemessige underskuddene, med betydelig utvanning som resultat.

Noreco kunne blitt en betydelig oljeaktør igjen med seier i går, i stedet ser dette ut som om historien gjentar seg med mange nye aksjonærer som ligger med brukket rygg. Det har vi sett før. Rustad har lidd enorme tap, Kite Lake har Noreco som vel sin største investering, Slethei, grønnsaksbonden og Folke Hermansen arvingene taper vel også stort.

Trist, bare trist.
Arkivert
AbuDhabiOil
06.05.2018 kl 14:33 3924

Denne domen kan og bør ikkje stå seg av 3 viktige grunnar

1) Den underminerar tilliten til dansk rett.
2) Den underminerar tilliten til forsikringsbransjen og heile ideen om at det er klokt å forsikre seg.
3) Den er i strid med vanlege folk si retts-oppfatning.

Punkt 1.
Danmark er eit land med få natur resssursar, men har TILLIT i marknaden, og det danske velferdssamfunnet kviler på denne tilliten.
Domen reiser velgrunna mistanke om at korrupte domarar har gjeve etter for langvarig press frå sterke kapitalkrefter.
Dessutan vil Østre landsrett profitere på denne domen som gjer den relevant, og alle som tapar i andre rettar vil med denne domen meir enn gjerne anke dit for å få prøvd og omgjord sine domar, og dermed er mange nye oppdrag sikra for framtida.

Punkt 2,
Kvifor forsikre seg når 1 milliard NOK innbetalt av NOR heller kunne vore brukt til profitable investeringar?
Skade/ikkje skade, i begge tilfelle tapte NOR på si forsikring med ein slik dom.

Punkt 3
Kanskje ein av hundre bilar, båtar,hus eller selskap får skadar. Derfor er folk viljuge til å kjøpe dyre forsikringar, vere med å betale for den eine uheldige, i full tillit til at om eg er den uheldige, blir skaden dekt.
Derfor kan eg med forsikring ha ein føreseieleg økonomi og kan budsjettere og planlegge framtida mi.
Så godt som alle oss som eigde NOR kjende oss så trygge på at domen som høgsterett nekta å ta opp, og dermed indirekte godtok, ville stå seg, at sal var uaktuelt.(sml. Timespa sitt innlegg).
Alle må vi no revurdere vår holdning til forsikringsbransjen, gå gjennom våre forsikringar, velje å vere sjølvassurandør der dette går an.

KONKL.
Å stole på ei forsikring er ein grunnpilar i våre vestlege demokrati, den siste bastion for solidaritet!

Derfor kan ikkje domen bli ståande!
Arkivert
GPACTOR
06.05.2018 kl 14:51 3905

AbuDhabiOil.

Ditt innlegg er nesten rørende naivt og åpenbart feilaktig.

1. Tilliten til dansk rettsvesen blir ikke svekket av denne dommen. Tvert i mot inngir dommen tillit. Dansk rett nyter stor respekt og det er bare tull at Østre Landsret med denne dommen ønsker å sikre seg flere rettsaker fordi de med denne dommen vil tiltrekke seg andre som vil ha opphevet sine dommer.

Konklusjon: Grenseløst naiv og tåpelig påstand.

2. Tilliten til forsikringsbransjen vil ikke bli påvirket av denne dommen. NOR har dessuten ikke betalt så mye premie som du påstår.

Konklusjon: Grunnløs påstand og feil faktum.

3. Dommen kan umulig være i strid med folk flest sin rettsoppfatning, av den enkle grunn at folk flest ikke befatter seg med denne type problemstillinger og rettsspørmål.

Konklusjon: Grunnløse påstander og rent oppspinn.

Lykke til som selvassurandør.
Redigert 06.05.2018 kl 15:01 Arkivert
Legoland
06.05.2018 kl 14:52 3903

Tro, haap og kjärlighet er for svakt grunnlag til aa starte turen oppover i rettssystemet. Ser ut som om Landsretten er de förste som leste de aktuelle forsikringsbetingelsene.
Om materialtretthet har värt forsikret i tidligere forsikringsavtaler vites ikke. Heller ikke om Noreco "bare" valgte feil motpart i söksmaalet.
En anke holder jeg for aa väre svärt usannsynlig.

Arkivert
GPACTOR
06.05.2018 kl 15:04 3889

Enig Legoland.

Det er svært lite trolig at Højesteret tar inn denne anken. Det er ingen prinsippielle spørsmål i saken. Det er tale om tolkning og forståelse av en forsikringsavtale og bakgrunnsretten. Det at det er to skadeoppgjørsprinsipper i saken betyr ikke at saken er av prinsipiell karakter.

Når det gjelder forsikringsvilkårene fremgår det klart at materialtretthet ikke er dekket, men dette slapp Østre Landsret å ta stilling til da skaden ikke hadde oppstått i forsikringstiden.

Redigert 06.05.2018 kl 15:22 Arkivert
AbuDhabiOil
06.05.2018 kl 15:07 3877

Kanskje innbetalt sum er noko lågare, men elles er alt som står i mitt innlegg logisk og korrekt.

GPAKTOR.
Det du skriv her er så dumt at du IKKJE kan meine det du sjølv skriv!!.

Og eg mistenkjer at du er direkte knytt til ein forsikrings institusjon og er godt betalt for at du skriv her.
Arkivert
GPACTOR
06.05.2018 kl 15:24 3854

Noko lågare?

Les dommen, der står årlig premie. Du er helt på viddene.


Arkivert
AbuDhabiOil
06.05.2018 kl 15:36 3831


Eg har ikkje for vane å diskutere med folk på ditt logiske og intelektuelle nivå, vi kjem ikkje lenger her, og eg seier med dette takk for meiningsutveksling!
Arkivert
safe99
06.05.2018 kl 15:47 3815

Her "igjen" er det mange "analytikere" som kun har forsikringssaken som grunnlag, for sine analyser. Det bokførte underskuddet på 7-8 milliarder, har hele tiden blitt regnet for et større aktivum. Her er det signalisert en løsning uavhengig av forsikringssaken.
Arkivert
LarsBrnd
06.05.2018 kl 18:31 3681

Hvorfor tapte NOR saken i landretten?
Mens rett 1 holdt seg til skadevirkningsprinsippet - dvs når skaden ble oppdaget - så har rett 2 holdt seg til skadeårsaksprinsippet - dvs når det kunne antas at skaden begynne å virke selv om den ikke var oppdaget. Skadeårsaksprinsippet er etter det jeg har lest det vanlige i dansk rett, men rett 1 benyttet skadevirkningsprinsippet ut fra hvordan de vurderte ordlyden i forsikringspolisen. Rett 2 derimot har altså benyttet skadeårsaksprinsippet og virker også argumentere ut fra polisens ordlyd for det synet.
Jeg er ikke juridisk kyndig, men hvis Højesteret kun tar prinsipielle saker i en instans 3 anke så ville to domstoler som brukte ulike prinsipp for prinsippets skyld sikkert klart kvalifisere for det. Når de imidlertid bruker polisens ordlyd for hvilket prinsipp som skal velges så kan det være at Højesteret ikke mener saken er prinsipiell men heller er noe mer trivielt som en ulik vurdering av avtaletekst? Men som utenforstående er det merkelig at en rett faller enstemmig ned på et prinsipp ut fra en tolkning av ordlyd mens en annen kommer med helt motsatt tolkning. Højesteret avslo som kjent å behandle saken som instans 2 - uten at det betyr at de automatisk nekter som instans 3 nå som man har to diametralt ulike dommer.
Kan nevne at dommerne poengterer at Noreco ikke har rettet krav etter tidligere forsikringspoliser som gjaldt for 2003-2004-2005 - de mener jo at skaden har begynt å virke før 2006. "Er forsikringsbegivenheden indtrådt tidligere, må forsikringsgiverne allerede af den grund frifindes for kravet om tingsskade efter Section 1, punkt 1 (i), idet forsikringstagerne ikke tillige har rejst krav efter de tidligere policer gældende for 2003, 2004 og 2005..."
Retten sier ikke at Noreco ikke sklule hatt noen forsikringsdekning, men at rette krav skulle rettes mot de som hadde gitt de tidligere forsikringspoliser, altså de før 2006. Noe de i dommen påpeker at Noreco ikke har gjort. Ut fra det synet er det jo interessant å vurdere om Noreco har gjort en dundertabbe ved ikke å gjøre krav gjeldende under disse polisene nettopp i tilfelle hvis retten skulle falle ned på en slik vurdering som ble offentlig fredag.
Arkivert
hofa
06.05.2018 kl 18:55 3667

GPACTOR - hold nu kæft, hvor er du klog. Tænk lige lidt over det.
Arkivert
rischioso
06.05.2018 kl 19:48 3609


Det minste man bør kunne forvente selv på et anonymt forum er at man viser hverandre litt respekt for det er blitt produsert en mengde triste skjebner i løpet av sekunder under dette betydelige fallet.

Dette til ettertanke!
Arkivert
Vilsof
06.05.2018 kl 21:44 3498

Himmel og hav hvor mye negativitet. Klatt dette var lyn fra klar himmel, men det er tross alt mulighetene for å kjøpe et oljefelt og få utnyttet et fremførbart underskudd underskudd på over 7 mrd i Danmark som er det stooore potensialet i NOR - dette kan være verdt myyye mer en kursen før skrellen på fredag. RR har alltid sagt at rettsaken er et evt. pluss - nå er potensialet redusert fra 1200-1300 pr aksje til 6-800. Ikkje verst der heller, i forhold til 100 - stay cool folkens.
Arkivert
AbuDhabiOil
07.05.2018 kl 09:29 3247

Hartepool

Mange her som fekk ein sur nedtur!

Du er på det nye forumet, men les du dette, skal du vite eg/vi føler med uflaksen din, særleg siste kjøpet ditt av 2800 NOR på 359!
Takk og for mange gode og ærlege analyser på forumet!
Arkivert
FAR100
07.05.2018 kl 10:52 3139

vor langt ned skal denne? til 17 kr
Arkivert
Nubie
07.05.2018 kl 11:00 3125

Hm.. hvor langt ned skal denne ja.. godt spm. Så lenge de klarer å holde skuta "flytende" kan man jo satse på salg av "fremførbart" underskudd..

Akkurat nå den eneste verdien jeg ser i dette skroget..
Arkivert
oljen
07.05.2018 kl 11:18 3091

Der noen kaster kortene ser andre kjøpere muligheten. Det er mye fokus på rettssaken og lite på oljefelt / fremførbart underskudd. NOR kan godt slutte i pluss allerede i dag, når fokuset endrer seg.

Og i bakgrunnen lurer GF 24. mai med oppdatert informasjon fra selskapet, også om ankesaken. Det kan bli neste trigger som man bør være posisjonert for.
Arkivert
Yess
07.05.2018 kl 11:28 3081

NOR har korrigert videre godt ned i dag. Om en tar i betraktning verdien på det fremførbare undeskuddet så er kanskje NOR nå et interessant lodd?
Arkivert
NanoVekter
07.05.2018 kl 11:39 3055

86,- kroner nå.

Denne skal nok ned til 50,- lappen først.
Arkivert
Nubie
07.05.2018 kl 11:50 3036

Fremførbart underskudd har kun verdi hvis selskapet ikke går "dunken" så her er det bare å hive på med køøøl...

Blir denne dommen stående slik den er nå åpner dette for presedens for mange tvister.. god lesning siste avsnitt på side 133 i dommen..hjælpes meg...

Arkivert
Nubie
07.05.2018 kl 11:52 3031

Nanovekter...hvorfor 50?? ja, hvor langt er et tau? litt usikker på om du skjønner hvilken verdi det ligger i fremførebart underskudd..

Men for all del, 50 neste...
Redigert 07.05.2018 kl 11:53 Arkivert
Yess
07.05.2018 kl 11:56 3020

Underskuddet vil vel ha en verdi dersom noen kjøper NOR også?
Kan jo være en attraktiv oppkjøpskandidat for et selskap som kan benytte seg innen samme segment som kan benytte seg av det fremførbare underskuddet og samtidig har en potensiell oppside ved behandling i høyesterett?

En har jo sett hvordan Spetalen har gjort dette flere ganger på OSE.
Arkivert
Timespa
07.05.2018 kl 12:12 2998

Yess - underskuddene i DK og UK med skattesatser på hhv 39 og 19% har en estimert verdi hos meg på mellom 150-180 kroner aksjen, udiskontert og med forutsetning om utnyttelsesgrad på 50%..

Verdiene ligger der, MEN det er det å utnytte verdiene som etter dommen blir krevende. På grunn av risikoen for gjennomskjæring er den tryggeste veien til anvendelse av underskuddet egenproduksjon / egne reserver økes. Dvs at kjøp av produksjon bør skje innenfra (oppfinansiering via dagens selskapsstruktur) for å være på den sikre siden. Finansieringen vil kunne være en kombinasjon av obligasjonsgjeld og emittering.

Helt umulig å si hvor mye selskapet må hente av kapital og hva prisingen blir, men rimelig sikker på at det blir kraftig økning i antall aksjer og at emisjonskursen settes nærmere 10 kroner enn 50 for å si det sånn. Jeg tror ikke Riulf eller de andre aksjonærene kommer til å legge seg ned for å dø pga av dette, men for å skape verdier må nå enda mer penger / risiko på bordet før payout. Historikken viser at kompensasjonen for en slik risikotagning betyr svært lav emisjonskurs.
Arkivert
HP17
07.05.2018 kl 12:17 2979

NOR er meget attraktiv nå.
Stort fremførbart underskudd
Ankesak til Høyesterett
Forlik før anken (?)
Verdier pr aksje

Tydelig at mange ønsker billig inn igjen før kursen igjen er godt over 100 og kanskje videre mot 150-200?
Redigert 07.05.2018 kl 12:18 Arkivert
Yess
07.05.2018 kl 12:25 2963

Tok en liten post nå. Så får en se hvor raskt Nor igjen er over 100.
Arkivert
Yess
07.05.2018 kl 12:45 2919

91
Kan virke som det er flere enn meg som har gjort den samme vurderingen. Tror bunnen er nådd
Arkivert
verdensmester
07.05.2018 kl 13:05 2888

Veldig enig med Timespa, caset er nå et helt annet. Det er på ingen måte sikkert at Høyesterett tar den opp og gjør de det er det ikke sikkert at Noreco vinner.

Underskuddet er der men for å få brukt det fullt ut vil det trengs mange penger og emisjon vil komme.

Regner med at en flaggmelding om salg av aksjer ikke er langt unna
Arkivert
Wrinkler
07.05.2018 kl 13:29 2867

Det er alltid illevarslende når den kortsiktige haussertullingen HP17 dukker opp.

NOR er svært lite attraktiv nå.
Det store fremførbare underskuddet er verdiløst uten enorme investeringer og det krever en stor emisjon kanskje rundt kr 45.
Ankesaken til Høyesterett vil ende opp med å bli avvist eller at den siste dommen blir stående.
Et forlik etter en så knusende dom kan NOR bare glemme.


"Tydelig at mange ønsker billig inn igjen før kursen igjen er godt over 100 og kanskje videre mot 150-200?"

-> klassisk haussepiss fra en av forumets mest notoriske og kortsiktige haussere.
Redigert 07.05.2018 kl 13:30 Arkivert
Yess
07.05.2018 kl 13:30 2859

Arkivert
Yess
07.05.2018 kl 14:55 2763

105,8
Tydelig at noen nå vil inn?
Arkivert
NanoVekter
07.05.2018 kl 14:59 2752

101 nå. Ta det helt med ro.
Arkivert
oljen
07.05.2018 kl 15:02 2741

Rekylen etter fallet fra 372 kroner er i gang. Mange vil nok være langsiktig i påvente av ankesaken, og flere ønsker å få med seg et rally / stigning mot 130 - 140 kroner på kort sikt.
Arkivert
Yess
07.05.2018 kl 15:09 2717

Det ville jo være helt typisk om Spetalen eller Voldberg benyttet muligheten til å laste opp i NOR nå når de ligger med brukket rygg. Det fremførbare underskuddet er stort og siste ord er ikke sagt når det gjelder rettsaken. Går det til hyesterett så blir det en ny vurdering. Dessuten har en jo garantert beløp (var det 15 pr aksje?). Vel, enhver får gjøre seg sitt eget valg når det gjelder NOR.
Arkivert
Yess
08.05.2018 kl 09:23 2494

En rolig start på dagen, det kan se ut som investorene har fått summet seg etter dommen og nå er begynt å fokusere på muligheter og hvilke verdier som ligger i NOR. Vil en se det samme i dag som i går med litt ned fra starten før det tar seg pent opp utover dagen?
Spennende dager og uker for NOR.
Arkivert
oljen
08.05.2018 kl 10:32 2444

Ja. Skal ikke så mye fantasi til for å se at NOR vil smelle opp på en rekyl når tid som helst nå. Da er veien kort til 120 - 130 kroner.
Arkivert
AbuDhabiOil
08.05.2018 kl 11:14 2404

Timespa

Vi har hatt ganske like historikkar i NOR, og eg eg er lei for uflaksen du hadde med sal på 60!
Men eg skjønar ikkje heilt panikkken din på salsknappen!

Du har i mange innlegg geniforklard leiinga og velsigna saftige opsjonar.

RR er framleis styrmann, og er han så dyktig som du trur, kan dette gå veldig bra.

Personleg tenkjer eg ikkje å selje no, og ynskjer deg velkomen tilbake!
Arkivert
Yess
08.05.2018 kl 13:31 2348

106,
Ser ut til å bli litt fart i NOR igjen. Er det mange som vurderer en inngang nå fremover?
Arkivert
Yess
08.05.2018 kl 14:25 2302

119, NOR er i ferd med å ta av her, er det noe på gang eller noen større som skal inn?
Synspunkter?
Arkivert
Nubie
08.05.2018 kl 14:33 2287

Yess.. litt ensomt på denne tråden? NOR er volatil til de grader med 10-20,- intradag topp/bunn. Tror vi kan se lignende tilstander fremover så bare å ta på seg rally hanskene og svinge hardt:-)
Arkivert
AttOgFram
08.05.2018 kl 14:53 2266

LarsB hadde et godt poeng for noen dager siden, at retten kom til at saken var rettet mot feil forsikringskonsortium. De mente saken skulle gå mot forsikringsselskapene som hadde polisen når skaden oppsto, ikke når den ble oppdaget. Så de sier jo ikke at kravet er ugyldig, det er bare rettet mot feil selskap.

Jeg solgte det jeg hadde av aksjer i fjor, så er ikke interessert nok til å lete etter dette, men er det noen som vet om Noreco også gikk til (et annet?) krav mot de tidligere forsikringsselskapene, eller om det kravet eventuelt er foreldet?

Det burde jo være interessant å vite om de faktisk fortsatt kan kreve noe under de tidligere polisene. Hvis ikke, og dette nå er foreldet, må det jo være en kjempetabbe. På den annen side, burde det vel være noe å se på, hvis retten har funnet at skadetidspunktet er det viktigste tidspunktet, ikke skadeoppdagelsestidspunktet (og at retten derfor kanskje har endret praksis) er det muligens fortsatt en mulighet for å gå etter tidligere forsikringsselskap.
Arkivert
rischioso
08.05.2018 kl 15:17 2211


A&F,

Mener det er slik at krav foreldes 3 år etter at man fikk kunnskap eller burde skaffet seg kunnskap om skaden.

Og leser man gjennom sakksdokumentene med tilhørende skaderapport ref etc så virker det å ha være tilfellet i denne saken og at det er blitt gjort en kjempetabbe eventuelt at de ikke hadde den rette dekningen når skaden ble oppdaget "første gang"...

For det er jo ikke til å stikke under en stol at det er noe merkverdig om man ikke har en oversikt over hvor man er forsikret til en hver tid og ikke minst hvilken dekning...
Redigert 08.05.2018 kl 15:20 Arkivert
AttOgFram
08.05.2018 kl 15:45 2173

Dersom det var usikkerhet om hvem kravet skulle stilles til, burde det jo ha vært stillet til både de gamle og de nye forsikringsselskapene.

Men det er jo i tilfelle for sent nå om det er en tre-års frist, ihvertfall om de ikke la inn et krav mot dem samtidig (som kanskje ble lagt i bero mot de andre partene, siden denne saken gikk videre i rettsystemet).

Da må det vel i tilfelle være tidenes generaltabbe, de ville vel hatt et gyldig krav mot noen av forsikringsselskapene. Får jo håpe at Høyesterett ser annerledes på dette, men det virker jo umiddelbart som om det er Noreco, ikke dette forsikringskonsortiumet, som har gjort feil her.
Arkivert
Yess
09.05.2018 kl 10:32 1951

Ser ut til å bli en ny blå dag i NOR, fortsetter klatringen mot 130 innen helgen?
Arkivert
rischioso
09.05.2018 kl 11:28 1913


Ser ikke helt hvorfor denne nå skulle klatre om man ikke har fått med seg at selskapet nettopp har gått glipp av noen milliarder kroner.

Selskapet befinner seg nå i en helt annen situasjon enn for bare kort tid siden hvor man snart må kjøre en emisjon som et resultat av akkurat det...
Redigert 09.05.2018 kl 11:36 Arkivert
nidarost
09.05.2018 kl 13:25 1855

Kommentar til Attogfram

Grunnlaget for å vinne frem med en sak på skadeårsak før 2006 (under tidligere poliser), er meget tynt. Dommen hviler på at det etter en inspeksjon i 2005 kan se ut som om det har vært bevegelse ("gap") i sponsonen på ca. 3 mm (millimeter!) som "måske" kan være starten på senere konstatert skade, se dommen s.132-133. Men usikkerheten er stor og det kan like gjerne ha vært bevegelse i ROV-kameraet som skapte dette inntrykket, se dommen s. 117-118.

Hva tror du sannsynligheten for å vinne frem under tidligere poliser ville være, om dette var alt de hadde å slå i bordet med? Bevisbyrden ville nok vært enda tyngre for forsikringstakerne.

Senere årlige inspeksjoner har ikke vist noen uregelmessigheter, før skade ble konstatert 31.august 2009!
Redigert 09.05.2018 kl 13:26 Arkivert
Arkivert Til toppen