Finansiering av pivotalt fase 2

Sorlendingen
PCIB
25.04.2018 kl 20:22
2382

Dette er en arkivert tråd!
Pcib har 3 muligheter (eller en kombinasjon av disse) til å finansiere pivotalt fase 2 av gallegangstudiet. Disse er

Få inn en partner
Rettet emisjon mot utvalgte fond/investorer
Fortrinnsrettet emisjon mot eksisterende aksjonærer

Har Pcib sagt noe som kan indikere hva løsningen blir? Ja, mener jeg.

Pcib har tidligere sagt at de ikke har nok resurser til å gjennomfører et pivotalt fase 2 studie uten å øke antall ansatte (med noen få personer). Siden det er viktig å starte opp og gjennomføre studien så fort som mulig, tror jeg at Pcib ville søkt etter folk hvis planen var å gjennomføre det pivotale studiet selv, noe de ikke har gjort meg bekjent.

Tidligere har det vært nødvendig å starte from scratch hvis en ønsket å få markedsføringstillatelse for medisinske produkter i Asia. Pcib har derfor aldri før Q3 presentasjonen i november 2017 snakket om at det kunne være mulig å inkludere sykehus i Asia i neste fase av gallegangsstudiet. Hvorfor ble det plutselig aktuelt å inkludere sykehus i Asia da?

Min tolkning er at Pcib har hatt diskusjoner med asiatiske (mest trolig japanske) selskaper som har indikert at dette kan de muligens hjelpe til med å ordne. Diskusjonene som har ført Pcib sammen med asiatiske/japanske selskaper tror jeg har vært om en mulig partneravtale.

Pcib har i lang tid sagt at det vil bli en avklaring på finansiering av neste fase kort tid etter at oppsettet for pivotalt fase 2 er avklart. På Q4 presentasjonen tidligere i år sa faktisk Per at dette faktisk kan komme sammen dagen som de presenterer oppsettet for neste fase. Dette betyr trolig at Pcib allerede for en stund siden har bestemt seg for hvordan neste fase skal finansieres. Hvis dette er riktig, tror jeg at det betyr at sjansen for at det blir en fortrinnsrettet emisjon mot eksisterende aksjonærer er liten. Dette fordi at en ikke bestemmer seg lang tid i forkant for en slik løsning (emisjon) uten å vite hva slags partneravtale en kan bli tilbudt på et senere tidspunkt.

Informasjonen i dag om at Pcib mener de vil oppfylle kravet fra Oslo Børs om likviditet til 12 måneders drift tyder heller ikke på at det blir en fortrinnsrettet emisjon mot eksisterende aksjonærer. Dette fordi at det er umulig i dag å si hvordan det vil være å hente inn penger i en emisjon senere i år. Meg bekjent har det heller ikke vært rettet forespørsel til de største aksjonærene om de ønsker å være med å garantere for en slik emisjon.

Min overbevisning er derfor at Pcib kommer til å gå for en partneravtale for å finansiere pivotalt fase 2 studiet, noe jeg for øvrig synes er en meget god og fornuftig løsning.
Arkivert
Sorlendingen
25.04.2018 kl 20:28
1592

Fordeler og ulemper med de forskjellige finansieringsmulighetene

Partneravtale

Hovedfordelen er at Pcib trolig vil få utbetalt penger i forbindelse med signering av en slik avtale, trolig rundt 10% av avtale verdien. Resten av avtaleverdien vil normalt bli utbetalt fram mot endelig godkjennelse av produktet eller andre avtalte milestones.

En utbetaling av sign-on bonus vil medføre at Pcib også vil ha penger til å starte opp med andre spennende prosjekter. Pcib får med andre ord økonomisk stabilitet, noe som er svært viktig å ha hvis det skulle bli turbulent på verdens børser.

Et annet svært viktig poeng er at aksjekursen til Pcib trolig ville stige mye slik at det potentielt ville bli dyre å kjøpe selskapet opp (hvis noen hadde klart å kjøpe opp selskapet nå ville det vært Norges største tyveri, kanskje et av de største i verden også).

Ulempen ved en partneravtale nå er selvsagt at en større del av verdien av produktet vil tilfalle partneren enn ved å vente til etter at neste fase er ferdig

Rettet emisjon mot fond/investorer

Hovedfordelen er selvsagt at mer av verdien av produktet vil tilfalle Pcib og ikke en mulig partner. Med dagens kurs vil Pcib kunne få inn 50-60 millioner ved å bruke av emisjonsfullmakten dere allerede har. Dette vil trolig ikke være nok til å finansiere hele studiet, slik at det trolig hadde vært nødvendig å hente andre midler også.

Det er selvsagt mulig at kursen vil stige en del etter offentliggjøring av en mulig pivotal fase 2 slik at beløpet kan bli større enn 50-60 millioner.

Fortrinnsrettet emisjon mot eksisterende aksjonærer

Siste emisjon som dere hadde ble en stor suksess. Selv tror jeg at mange av dagens aksjonærer, inkludert meg selv, har brukt det de har av likvide midler til å kjøpe aksjer i Pcib. For mange vil det derfor bli vanskelig å opprettholde posisjonen sin som aksjonær i Pcib, og vil derfor bli utvannet ved en slik finansiering av neste fase . Tror derfor at mange ikke ønsker en slik finansiering denne gangen. I hvert fall er det tilfellet med alle de jeg har diskutert med.

Arkivert
Dividend
25.04.2018 kl 20:51
1484

Flotte innlegg Sørlendingen

Ulike synspunkter sikkert men jeg er av den oppfatning at fortrinnsrettemisjon er å foretrekke. De kan jo gjøres omsettelige slik som sist så kan de som ikke kan eller vil delta selge. Den store fordelen slik jeg ser det vil være at det vil tilgodese eksisterende aksjonærer og forhåpentligvis gi oss sjansen som sist til å kjøpe billige aksjer.


Arkivert
fabian2
25.04.2018 kl 20:58
1443

Sørlendingen , du skriver nøyaktig det samme som jeg har tenkt. "Men" jeg er over 90% sikker på at en partner er klar ( også med penger ) allerede. Noe annet ville forbause meg meget. Selv om jeg var blant de heldige som fikk kjøpe aksjer til 7 kr for bare 16-17 måneder siden ,har jeg ingen forhåpninger om fortrinnsrettet emisjon igjen. Ingen sure miner for det
Arkivert
nextmove
25.04.2018 kl 21:16
1375


Sorlendingen,

i det store og hele deler jeg dine vurderinger. Og jeg har skrevet det en rekke ganger tidligere utlisensiering FØR oppstart av pivotal fase vil avgjort gjøre selskapet mer robust - både med hensyn til ressurser til å dra i gang andre interessante pipelineprosjekter, men også for på raskeste måte å nå en markedsverdi som kan motvirke et slikt ran som du beskriver.

Med den emisjonsfullmakten styret disponerer, ser jeg ingen grunn til at en denne gang skulle bruke ekstra tid og større ressurser til å gjennomføre en fortrinnsretta emisjon mot eksisterende aksjonærer.

Dersom det skulle være slik at styret og ledelsen har forberedt å gjøre bruk av ullmakten til å utvide antall aksjer med 2,5 millioner, tror jeg imidlertid at vi snakker om en kurs godt over det du antyder. Eksempelvis vil en kurs lik Arctics verdianslag for noen måneder siden tilsvare 195 mill. kroner. Sjølsagt skal det koste å kunne tilegne seg nesten ti prosent av selskapet uten å måtte kjøpe over børs. Dette alternativet har jeg ikke stor tro på, men tør heller ikke utelukke det.

Til slutt ser at flere uttrykker sterk tro på at selskapet vil beholde en vesentlig større del av kaka dersom en utlisensierer ETTER at produktet er klart for markedet. Det tror jeg ikke vi skal være så skråsikre på. Utlisensieres Amphinex for inoperabel gallegangskreft FØR oppstart av pivotal fase, tar som kjent partneren all klinisk og regulatorisk risiko helt fram til endelig markedsgodkjenning. Med ståltro på klinisk og regulatorisk suksess, kan PCIB sikre seg en pen del av kaka ved å prioritere høye royalties på en viss bekostning av avtaleverdi.
Redigert 25.04.2018 kl 21:19 Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 22:19
1186

Vanskelig å vite hvilken løsning PCIB velger til slutt.

Men med godkjent PF2 er begge emisjonsvalg rein formalitet...partneravtale er alltid vanskeligere å lande.

Lothian
Arkivert
Snøffelen
25.04.2018 kl 22:48
1097

Tar man de 50 største big pharma i verden så er det faktisk hele 8 japanske selskaper på den lista

Takeda nr 19
Astellas nr 21
Otsuka nr 29
Eisai nr 31
Chugai Pharmaceutical nr 39
Dainippon Sumitumo nr 40
Mitsubishi Tanabe Pharma nr 44
Kyowa Hakko Kirin 48

(Top 4 er Pfizer, Novartis, Roche og Merck)

Så det er mange (penge)sterke kandidater.

Jeg synes Astellas står ut som drømmekandidaten på alle mulige måter, øverst på øverste hylle.

Når det er sagt så er det viktigste at man får i stand en ryddig finansiering og en rettet emisjon er helt OK det også.

Arkivert
rockpus
25.04.2018 kl 23:01
1038

Må være litt morsomt for ledelsen å lese alle spekulasjoner på HO.
Arkivert
columna
25.04.2018 kl 23:27
953

Så en finansieringsplan bør komme ila de første dagene?
Arkivert
illuminati
26.04.2018 kl 00:29
858

nextmove,

Du skriver: (Til slutt ser at flere uttrykker sterk tro på at selskapet vil beholde en vesentlig større del av kaka dersom en utlisensierer ETTER at produktet er klart for markedet. Det tror jeg ikke vi skal være så skråsikre på. Utlisensieres Amphinex for inoperabel gallegangskreft)

Jeg tror også du med 100% sikkerhet kan stryke inoperabel gallegangskreft og erstatte det med kun Amphinex. Vi skal være kjempefornøyd om PCI står igjen med en avtale uten noen binding for FimaV og FimaN.
Arkivert
SafeInvest
26.04.2018 kl 08:42
618

Dette Sørlendingen (og Per Walday) sier om Asia har gått helt under radaren til markedet!

Dette åpner døren til et gigantisk marked det tidligere bare har vært snakket løst om, men nå kan det se ut som det materialiserer seg, en fantastisk nyhet!
Som Pcib selv har meldt, det kan komme 1-2 asoatiske siter i PF" studien.


''PCI also sees a potential for expanding sales to Asia, where bile duct cancer has a higher prevalence, Walday said.''https://uk.reuters.com/article/pci-biotech-drug/update-1-norways-pci-biotech-sees-promising-data-from-cancer-drug-study-ceo-idUKL8N1S10AI
Redigert 26.04.2018 kl 08:43 Arkivert
nextmove
26.04.2018 kl 09:10
548

illuminati,

både av denne tråden, og av svært mange tidligere PCIB-tråder, går det fram at det er mange ulike forventninger, forhåpninger og vurderinger ute og går når det gjelder selskapets kommersielle muligheter.

Heldigvis vil vi trolig ikke måtte vente lenge før vi får de første svarene. Inntil da forholder jeg meg for min del til selskapets uttrykte strategi. Derfor er jeg ikke enig med deg konseptet for fimaCHEM skiller seg fra det som er uttrykt for fimaVACC og fimaNAc.

Imidlertid utelukker jeg ikke at en eventuell partneravtale for CCA-behandling også kan komme til å omfatte opsjon for behandling av andre kreftformer etter samme metode.

Vi får snart se.
Redigert 26.04.2018 kl 09:13 Arkivert
illuminati
26.04.2018 kl 09:38
454

nextmove,

(Imidlertid utelukker jeg ikke at en eventuell partneravtale for CCA-behandling også kan komme til å omfatte opsjon for behandling av andre kreftformer etter samme metode.)

Det er ikke noe negativt i dette bare positivt, klarer de videre å signere en avtale med et annet BP for FimaN er de nærmest sikret et selvstendig liv videre om det skulle være ønskelig.
Arkivert
nextmove
26.04.2018 kl 09:45
426

Enig
Arkivert
stupet
26.04.2018 kl 21:50
276

TS
Mange gode poeng her, og detaljen angående bemanning er lett å overse, tror den er viktig oppi dette og indikerer helt klart dette heller mot partneravtale.
Du skriver at
«Siste emisjon som dere hadde ble en stor suksess...»
Er dette noe du også har sendt Pcib direkte ?
Arkivert
Dividend
13.06.2018 kl 22:34
4617

Løfter denne tråden igjen, med Sørlendingens meget gode resonnering rundt alternativer for finansiering av Piv. fase 2.

Han har et utmerket poeng i at PCIB ikke søker etter folk, noe man skulle tro de trengte om de har tenkt å sette igang studiet i 2. halvår og ønsker å kjøre det selv...

Hver en for tenke for seg hva det innebærer.

https://www.finn.no/job/fulltime/search.html?q=PCI

Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 10:29
4398

Jeg håper virkelig at Pcib har en finansieringsløsning på plass for videre drift og PF2.
Ellers er det elendig børsteknisk håndverk av ledelsen å ikke kjøre en emisjon under den kraftige oppgangen som peaket midt 60 tallet.
Nå er aksjen i fritt fall og kjøpersiden har tørket opp, da kan de blir hardt å hente penger over 40 tallet.
En emisjon nå vil jo fremstå som lite aksjonærvennlig og som en stor kontrast til hvor bra den forrige emisjon ble gjennomført.
På den andre siden kan også fravær av emisjon under oppgangen i år styrke mistanken om at det er en partneravtale på gang. Den som lever får se...
Redigert 18.06.2018 kl 12:06 Arkivert
Sjog
18.06.2018 kl 12:24
4170

Jeg er ikke så pessimistisk som deg Safe, jeg tror de har kontroll og at det snart kommer gode nyheter.
Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 12:30
4151

Jeg er på ingen måte pessimist Sjog, håper på det beste men frykter det verste!
Arkivert
Sjog
18.06.2018 kl 12:49
4120

Uvante toner fra en av de tidligere sjefsoptimistene her :-)
Arkivert
Kappa3278
18.06.2018 kl 13:07
4059

Finnes knapt kjøpere for øyeblikket, skal nok lenger ned i løpet av dagen.
Arkivert
Gunnersaurus
18.06.2018 kl 13:12
4044

I mitt hode ser jeg ingen grunn til at PCIB ikke skal prises til all-time-high akkurat nå. Sånn sett burde hver aksje være en tyve-kroning (minimum) mer verd enn dagens kurs. Pessimismen som "råder" her på tråden er kun psykologisk som følge av press på kursen i og med at Radforsk realiserer en del. Det er etterhvert tomt for billige aksjer. Kjøp det dere evner mens muligheten ennå er tilstede for en billig inngang. Når det meldes om "no safety concerns" med gjentagende behandling, og PF2 får klarsignal for start, er det definitivt slutt på øretrilling på 40 og 50 tallet.
Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 13:24
4008

At du har litt tungt for det har jo du til de grader bevist på Targovax trådene Sjog...

Men nå er det sånn at jeg er veldig optimistisk på vegne av Pcib grunnet resultatene så langt, men frykter ledelsen skal fucke opp kursen ved å sette en emisjon på lavt 40-30 intervallet fordi de ikke har finansieringen i orden. Ca kapitalbehov bør de ha kjent til i lang tid, så jeg blir utrolig skuffet og overrasket hvis det viser seg at de sjal ut å hente penger i markedet ETTER at studieoppsettet er klart. Men også derfor tror jeg det blir er en partneravtale, fordi jeg håper og tror at ledelsen ikke er så amatørmessige.
Arkivert
Sjog
18.06.2018 kl 13:38
3961

Så det du sier Safe er at du surrer mellom optimisme og pessimisme om dagen selv om ingenting fundamentalt har skjedd siden du bare var superoptimist. Takk for hyggelig attest forresten, det er første gang i løpet av mitt lange liv at noen har sagt at jeg har tungt for det, de fleste roser meg for det motsatte :-)
Arkivert
Sydney
18.06.2018 kl 13:42
3940

Hva åpner pcibs vedtekter om i forhold til emisjon?? Kan de hente penger når som helst eller må det igjennom generalforsamling?
Arkivert
Sjog
18.06.2018 kl 13:54
3893

De har fullmakt fra GF til å øke aksjekapitalen med maks 10 %. Vil gi plenty av midler og er helt udramatisk i tilfelle.
Arkivert
Krosta
18.06.2018 kl 13:54
3898

SafeInvest:
"Ca kapitalbehov bør de ha kjent til i lang tid, så jeg blir utrolig skuffet og overrasket hvis det viser seg at de sjal ut å hente penger i markedet ETTER at studieoppsettet er klart."

Denne setningen her gir lite mening. De har tydelig sagt at de skal skaffe finansiering etter studieoppsettet er klart. Noe som åpenbart er logisk innlysende. Selv om ledelsen og styret muligens har en ide om hvor mye penger som trengs kan de ikke vite det før oppsettet er klart.

Videre kaller du det amatørmessig hvis de ikke har en partneravtale klar, fordi man burde ha satt emisjonen på 60kr +. Dette gir heller ingen mening.
For det første vet man som sagt ikke hvor mye penger man trenger før studieoppsettet er klart.
For det andre så hadde vel selskapet - som oss - både håpt og trodd at kursen skulle kjøre forbi 60kr og sette stadig høyere kursrekorder etter hvert som oppstart av PF2 nærmet seg. Amatørmessig og vente med en eventuell emisjon? Nei, etter min forståelse blir det helt feil å påstå det.
Redigert 18.06.2018 kl 13:56 Arkivert
Pingwin
18.06.2018 kl 14:03
3856

Husk at pcib innfridde kravet om at de må ha tilstrekkelig likviditet for 12 måneders drift for å bli flyttet fra Axess til hovedlista.

Tror ikke at det holder å si at vi kjører emisjon. Det ville ikke blitt godtatt.

I tillegg har Walday sagt at finansiering vil være klar samtidig med at studieoppsettet er klart.

Det er jo nesten en tilståelse om at Pcib har en partner som betaler.

Det blir nok ingen emisjon...
Arkivert
Gunnersaurus
18.06.2018 kl 14:07
3833

Hvis det blir emisjon (jeg tror personlig på partneravtale) så er det maks 2,5 millioner nye aksjer som kan utstedes. Regnestykket på hvor mange penger man kan få inn via en slik emisjon er altså

2,5 millioner aksjer multiplisert med X (der X er emisjonskurs)

Hvis X er 40 kroner skaffer de 100 millioner. Er det tilstrekkelig for å gjennomføre PF2? Ikke vet jeg. Kanskje det dobbelte trengs? isåfall er eneste mulighet til å skaffe 200 millioner at emisjonskursen er 80 kroner.

Dette blir uansett bare unødvendig spekulasjon. Ledelsen og styret løser dette på en profesjonell måte. Er ikke bekymret på noen som helst måte og gleder meg til fortsettelsen. Har klokkertro på PCIB, ledelsen, styret, samt en del av de mesterlige innleggene jeg leser på Hegnar forumet.

Akkumuler etter beste evne. Billigsalget varer neppe veldig mye lenger!
Arkivert
Ydmykamatør
18.06.2018 kl 14:09
3826

Pingwin, dersom det ikke holder å si at vi kjører emisjon (noe jeg er enig med deg i), så følger det det at det ikke holder å si at vi skal kjøre pv2.

Voila, likviditet for 12 mnd er i orden.Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 14:23
3767

Krosta,

Har ledelsen en ide om hvor mye de trenger så henter de jo bare inn de beløpet.
Ledelsen vet garantert hvor mye de trenger(pluss/minus 10 millioner).
Ved å ikke avklare finansieringen åpner de bare opp for spekulasjoner, som igjen kan påvirke kursen negativt, som igjen vil være negativt ved en emisjon.
Savner mer åpenhet fra biotech-selskapene. Vi så jo alle hvor hardt markedet straffet Nano for sine feilsteg. Skal man i tillegg hente penger etter et (potensiellt) kursfall, så vil dette være ødeleggende for aksjonærene.
Men igjen, håper ledelsen har en partner eller lignende som tar seg av finansieringen.
Arkivert
stifinner
18.06.2018 kl 14:29
3765

Skuggedalsa,på spørsmål om drift i 12 måneder, at det ikke var en "issue", fordi det var sagt i årsrapporten. Så, ikke noen sak, altså.
Men jeg lurer på en annen ting, og det var det PW sa om når pv2 kunne igangsettes. Det kunne kanskje skje i 1. Halvår 2018, så han.
Når han kunne si noe sånt, så må jo minst to pasienter ha blitt inrullert i januar. Så hvis disse seks fortsatt lever så kan vi få sikkerhetsdata og oppstart i juni.
Da får vi ny å ath!
Redigert 18.06.2018 kl 14:31 Arkivert
zappa66
18.06.2018 kl 14:38
3713

Det er jo ikke nødvendigvis noen automatikk at safety fra den utvidete studien blir publisert, før melding om igangsatt PF2 kommer
Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 14:41
3691

Hvem vet??) Spennende blir det ihvertfall, og det er ikke noe forventingsrally å spore, så markdet kan fort bli tatt på sengen...
Redigert 18.06.2018 kl 16:00 Arkivert
Fru.Pedersen
18.06.2018 kl 14:53
3645

@ Gunnarsaurus

Hvis studieoppsettet blir slik mange tror og håper. Altså en randomisert studie målt mot SoC.
Blir det muligens den korteste, og lavest antall deltagere, i en registreringsstudie noengang.
Grunnen er jo elendige resultater på SoC.

Denne studien må stoppes av etiske grunner så fort FimaChem viser bedre resultat (signifikant) enn SoC.
Tipper den stoppes etter 10-15 stk i hver arm.
Hvis vi regner 1.5 mill pr pasient med gjentagende behandling og 500k med SoC blir ikke dette dyrt.

Snøffelen har kanskje noen tanker rundt dette.
Arkivert
flaksegrisen
18.06.2018 kl 14:53
3638

En rettet emisjon på kr 40 ville være dårligste alternativ spør du meg. Kan godta en rettet emisjon på ca kr 80-100, selv om det virker veldig lite også. Nano hadde vel en til kr 112? tilsvarende 225 i pcib-kurs. Kan ikke forstå hvorfor vi skal godta noe særlig mindre.

Har mest tro på partneravtale. Men om det skulle bli en fortrinsrettet emisjon, lever jeg veldig godt med det også.
Arkivert
Dividend
18.06.2018 kl 14:54
3642

Tror vi får nyheter om pivotalstudien innen 1. Juli.

Selskapet har guidet oppstart av studiet i 2. Halvår. De guidet tidligere oppstart i 1. Halvår men ble forsinket av rekrutteringen i ext studiet. Andre forberedelser skulle jo gå parallelt og skulle vært ferdig nå hvis oppstart skulle skje 1. Halvår.

Altså bør alt være klart nå.

Melding any day now.

Arkivert
nextmove
18.06.2018 kl 15:08
3633

Dette er jo ikke så vanskelig. Oppstart av den pivotale fasen i gallegangsstudien avhengig av:

1. At sikkerhetsdata fra den utvida studien foreligger.

2. At selskapet føler seg trygge på at studieoppsettet holder nødvendig kvalitet.

3. At finansieringsløsning er klar.

4. At nødvendige tillatelser til klinisk utprøving i de aktuelle land foreligger fra respektive nasjonale helsemyndigheter.

5. At alle nødvendige avtaler med CROene og klinikkene er på plass.

6. At logistikken knytta til Amphinex og laserlys er etablert.

.....

Til pkt. 3 stoler jeg fullt ut på Waldays uttalelse om at finansieringsløsning er klar den dagen en ellers er klar for oppstart. Å sikre ressurser til drift og prosjekter er alltid styrets ansvar. Walday kunne ikke ha uttrykt seg som han gjorde om ikke styret allerede hadde en sikker løsning.

Når det gjelder kostnaden ved gjennomføring av den pivotale fasen er my wild guess at vi snakker om 150-200 MNOK, trolig i den høye enden. Det betyr som påpekt ovenfor at en ved en retta emisjon (innenfor emisjonsfullmakten) er avhengig av en emisjonskurs i området 60-80 kroner. Sjøl om jeg langt ville foretrekke en partneravtale, holder jeg det ikke for usannsynlig at det vil være mulig å finansiere studien gjennom en retta emisjon.
Redigert 20.06.2018 kl 13:47 Arkivert
Snøffelen
18.06.2018 kl 15:12
3606

Godt oppsummert nextmove !
Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 15:16
3573

Som du sier Dividiend, melding om oppstart av PF2 kan faktisk tikke inn i løpet av disse dagene/ukene. Og med tanke på fravær av forventninger i markedet, ingen porsjonering eller tegn til forventningsrally, så borger det for en pen oppgang siden markedet da blir tatt på sengen.
Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 15:29
3544

Det kan jo godt være det blir emisjon, men da rette mot BP, ala den vi så mellom Sanofi og TranslateBio kanskje? Som Sørlendingen skriver, han bekjent har ikke de største eierne blitt kontaktet for å stille som garantister i eventuell emisjon. Og da tyder jo veldig mye på at det står noen klar med lommeboken i kulissene...''For Translate Bio, the deal comes right on the heels of its move to file for an IPO worth $115 million. Formerly known as RaNA Therapeutics, the company is seeking to advance cystic fibrosis and ornithine transcarbamylase deficiency candidates based on an mRNA therapeutic platform it acquired in 2016 from Shire.''


https://www.fiercepharma.com/vaccines/sanofi-translate-bio-ink-mrna-vaccine-r-d-deal-worth-up-to-805m
Redigert 18.06.2018 kl 15:31 Arkivert
rockpus
18.06.2018 kl 16:00
3466

Pingwin

"Husk at pcib innfridde kravet om at de må ha tilstrekkelig likviditet for 12 måneders drift for å bli flyttet fra Axess til hovedlista."

Kravet om likviditet for 12 mnd drift, inkluderer neppe nye satsinger som f.eks. Pf2.
Dette kravet gjelder nok kun for den daglige drift resten året, ut fra status da søknaden ble behandlet.
Dermed har PCIB neppe måttet dokumentere noen form for finansiering av Pf2!
Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 16:06
3438

Er du sikker på det Rockpus?

Selskapet PLANLEGGER å starte opp PF2, da planlggger de samtidig å øke kostnadene sine. Selskapets planer er ikke å forsette i samme bane som nå med tilsvarende burn rate. Derfor må også søkaknanden til noteringen på OB hensynta økte utgifter og hvordan selskapet planlegger å finansiere dette. Det er nå min mening, ellers blir jo kravet om 12 måneders finansiering helt meningsløst.


Forøvrig er vel rettet emisjon å foretrekke for partner/BP? En ren partneravtale er vel mindre gunstig for alle andre enn Pcib. Innspill?
Redigert 18.06.2018 kl 16:09 Arkivert
rockpus
18.06.2018 kl 16:09
3422

SafeInvest

Poenget mitt var at den endelige beslutning om Pf2 var ikke tatt da selskapet søkte seg til hovedlisten. OB kan jo ikke kreve finansieringsgarantier for beslutninger som enda ikke er endelig vedtatt?
Arkivert
liang
18.06.2018 kl 16:21
3399

Ja , vi husker jo hvorledes siste emisjon forløp.
Det gjorde ikke vondt noen steder :)

Hvor er vi i det regulatoriske forløpet med GGK studien dersom en sammenligner normalt forløp kontra pivotalt forløp?

I startfasen for fase 3 blir det vel,eller ferdig med fase 2.
Dette er jo punktet hvor BP lisensierer inn avtaler.

I tillegg så er der stor mulighet for at den pivotale studien blir "stoppet" senest ved publisering av de første interrimdataene pga etikken i det å kjøre randomiserte studier der effekten er veldig god.

Så hvor klinker BP til og går til handling?

Inngår de avtale ved starten av studien så unngår de kanskje budkrig.
Vil de vente for å få signifikante data så går kanskje toget fra dem?

Finansieringen må jo dekke hele studieforløpet men hvorledes blir det dersom studien blir godkjent etter kort tid?
Da får vel alle i studien behandling som PCIB og/eller BP bekoster.

PCIB vil utvilsomt komme best ut av dette med å bekoste studien selv og utlisensiere produktet under full konkuranse mellom BP.

Hva skjer dersom den utvidede studien gir CR for alle pasientene?

Det er ikke til å bli kloke på dette med emisjoner/kapitalisering.
Forløpet består kun av positive nyheter og sluttresultatet er med stor mulighet en blockbuster , til tross for at forløpet foreløpig ligger ann til en mega-suksess så blir det hele vinklet negativt?
At ikke OB evner å se forskjell på finansiering av et suksess-produkt og drift av selskaper som strir med å "holde hodet over vannet".....tragikomisk.

Uansett løsning på kapitaliseringen av den pivotale studien så går dette mot suksess.
BP (østen?) har kanskje allerede skrevet avtale på GGK og flere andre indikasjoner.
Skulle ikke dette være tilfellet så går det mot emisjon mot større finansielle investorer.
Sansynligvis fraviker de rep.emisjon , eller kanskje ikke?

Lykke til

Arkivert
Kappa3278
18.06.2018 kl 16:50
3296

En aksje dra kursen ned over en krone i sluttauksjonen.. helt tydelig att det er noen som ønsker å få kursen ned.
Arkivert
rockpus
18.06.2018 kl 16:54
3294

Jeg har som tidligere nevnt, fortsatt mest tro på en rettet emisjon. Fallende kurs er dermed ikke gunstig for tiden! For å få inn nok kapital, vil antagelig selskapet kalle inn til eogf for å få fullmakt til et tilstrekkelig antall nye aksjer. Slik situasjonen er i dag kunne det kanskje blitt utvidelse med 20 % økning i aksjekapital til kurs 40.
Arkivert
nextmove
18.06.2018 kl 17:08
3249


Jeg tror styret er langt mer kompetent enn som så.
Arkivert
SafeInvest
18.06.2018 kl 17:14
3231

Det høres jo helt håpløst ut å innkalle til egf for å løse finansiering, det kunne jo enkelt blitt gjennomført på generalforsamlingen. Nei, håper det står bedre til enn som som så med ledelsen...
Arkivert
rockpus
18.06.2018 kl 17:32
3186

En emisjonsfullmakt på kun 10 % er uansett for liten , ut fra dagens kursnivå, til å skaffe nok kapital.
Arkivert
rockpus
18.06.2018 kl 17:56
3146

Når jeg skrev en kurs 40 kr, var det ut fra dagens situasjon. Samtidig vet vi jo at emisjon kun kommer som følge av gode og kursdrivende nyheter. Dermed blir selvsagt emisjonskursen i realiteten satt høyere. Kanskje et sted mellom 50 og 60 ?
Arkivert
Arkivert Til toppen