PCIB - Resolution of transfer of listing from Axess to OBX

Bonusfrelst
PCIB
25.04.2018 kl 09:50
4204

Dette er en arkivert tråd!
ttps://newsweb.oslobors.no/message/44959
Arkivert
Sjog
25.04.2018 kl 09:54
2895

ette er gode nyheter :-
Arkivert
SafeInvest
25.04.2018 kl 10:03
2840

Tja, er det nå det? Blir det ikke mulig å shorte Pcib fremover da? Vil bare øke volatiliteten fremover.
Tydeligvis ikke bare jeg som er skeptisk til overføringen, markedet virker heller ikke overbevist.
Redigert 25.04.2018 kl 10:11 Arkivert
Slettet
25.04.2018 kl 10:17
2758

Det stemmer, husker Targovax stupte de påfølgende dagene etter notering.
Arkivert
SafeInvest
25.04.2018 kl 10:18
2747

På OB danser man med ulvene, OA er en enklere verden å operere i.....

Men OA er ikke et blivende sted for et selskap i vekst, så det er helt riktig å trekke over på OB.
Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 10:20
2724

Flott, da er det i boks så sant PCIB tilfredstiller kravene til OB...som eg antar er en formalitet.


Da er det bare å vente på PF2 og finansiering/emisjon.

Lothian.
Arkivert
Kibote
25.04.2018 kl 10:20
2725

Hvorfor avhenger shortemulighetene av overføring til Oslo børs? Det er vel de som har aksjer til utlån som avgjør om det er mulig å shorte aksjen? Altså om noen ønsker å låne ut aksjer eller ikke.
Arkivert
radden20
25.04.2018 kl 10:22
2718

Nå tuller du fælt. Hovedlisen introduserer ingen nye selgere. Men introduserer derimot nye kjøpere.
Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 10:32
2657

Formelle opptakskrav på Oslo Børs (minimum):
•Markedsverdi på NOK 300 millioner
•3 års historikk på virksomhet
•25 prosent samlet fri flyt i aksjekapitalen
•500 aksjonærer totalt, hvorav minimum 200 registrert i Oslo
•Selskapet må ha tilstrekkelig likviditet for 12 måneders drift
•Utarbeidelse av noteringsprospekt


Hvis PF2 skal starte i H2 2018 (som vi alle håper på), så må kanskje finansiering av denne på plass FØR notering på OB?

Så kom igjen Per og Ronny få på plass partner og/eller emisjon snarest og bli ferdig med det!

Lothian.
Arkivert
Stock DZ
25.04.2018 kl 10:38
2633

"Selskapet må ha tilstrekkelig likviditet for 12 måneders drift"

deadline for listing is no later than June 9th.

does it mean funding needs to be established before June 9th?
Arkivert
SafeInvest
25.04.2018 kl 10:44
2591

StockDZ, FiloD har tidligere nevnt at det ble sagt på q4 presentasjonen at PF2 kunne starte i skiftet 1H/2H, ca juni/juli.
Så kan enhver tenke sitt...


Finance, side 17:
http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2018/03/PCI-Biotech-Full-Year-2017-Presentation.pdf
Redigert 25.04.2018 kl 10:45 Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 10:44
2587

Stock,

It depends what has been decided in the prospect and how concrete PCIB will describe the future plans for PF2, which I assume should be the most important point in the prospect.

"Everybody" knows that starting the PF2 will call for an almost immediate financing in place....

So either you're IN when the news on financing (with or without partner) comes, or you're OUT.

I'm IN.

Lothian.
Arkivert
Stock DZ
25.04.2018 kl 10:54
2525

hanks

of course I am in with body heart and soul :)

but if i understand today's message correctly PCI need to have enough liquidity for next 12 months before the day of listing (9/06 deadline). with negative cash flow (which is normal for a research company) I m not sure if this liquidity condition is fullfilled by June for sake of listing. that's al
Arkivert
rockpus
25.04.2018 kl 10:58
2497

Dette betyr dermed at oppstart av Pf2 blir før 9/6?
Arkivert
SafeInvest
25.04.2018 kl 10:58
2490

StockDZ, I think Pcib is fully aware of this matter...)
Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 10:59
2489

En KAN jo spørre seg om PCIB har satt et ytterligere press på seg selv for å ha ALT rundt PF2 på plass FØR den 9. juni 2018?

Det er "bare" å bli få fart på myndighetene i Europa og USA og få godkjent oppstart av PF2 snarest (og før endelige rsultater fra extension-studiet)!

Lothian.
Arkivert
SafeInvest
25.04.2018 kl 11:02
2466

For å si det enkelt, FDA/EMA driter tynt i at Pcib har søkt opptak på OB og trenger likviditet for dette formålet.
Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 11:10
2429

Oppstart av PF2 blir nok ikkje før 9. juni, men hvis de starter opp i f.eks. august 2018 og ved alle siter samtidig så oppstår det et finansieringsbehov relativt raskt.

Hvis de i dag med stor sannsynlighet vet at oppstart blir i august 2018, må dette beskrives i prospektet og da må også finansiering i perioden juni 2018-mai 2019 være på plass...

Så da står vi kanskje med disse ytterpunktene:

1. Partner kommer inn og finansierer hele PF2...kursløft alt etter hvor "god" avtalen er.

2. "Dumpingemisjon" før 9. juni 2018 på 30-40 NOK...med kursfall.

Sikkert noen andre som har bedre teorier, men løsningen på kort sikt (0-6 mnd) ligger muligens innenfor disse ytterpunktene?

Forutsetter i først tilfelle at PF2 blir godkjent før 9. juni og i det andre tilfellet at godkjenning PF2 blir utsatt til 2H 2018.

Lothian.
Redigert 25.04.2018 kl 11:11 Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 11:14
2403

Det er nok helt korrekt, Safe.

Det er derfor eg spør meg om PCIB har satt et "unødig press" på seg selv...eller om de har fullstendig kontroll på prosessen (dvs godkjent PF2 og plan om finansiering før 9. juni 2018)...

Lothian.
Arkivert
rockpus
25.04.2018 kl 11:30
2334

Det er jo pcib sin ledelse som selv har valgt notering på hovedlisten innen 9/6! Hvorfor i all verden skulle de velge slik, dersom det innebar en "dumpingemisjon" fordi Pf2 enda ikke er klar på det tidspunktet?
Arkivert
Otard
25.04.2018 kl 11:35
2312

Børsdirektøren fastsetter første noteringsdag, senest 9. juni 2018.

Det betyr vel at datoen for notering vil bli bestemt senest den 9/6 og det kan bli bestemt at noteringsdatoen blir feks 15/8?
Arkivert
realist.
25.04.2018 kl 11:43
2251

Nei, såvidt jeg kan forstå så tilsier grammatikken der at første noteringsdag skal være senest 9/6. Det ville jo også være rart å la det henge i løse luften om noteringsdagen skal bli en eller annen tilfeldig dato uker eller måneder etter 9/6.
Arkivert
rischioso
25.04.2018 kl 11:44
2250


Dette er ensidig positivt hvor det vil komme flere og tyngre investorer spesielt fond som kun investerer i case på OBX.
Arkivert
flaksegrisen
25.04.2018 kl 11:45
2245

Kan en se dette i sammenheng med PWs uttalelse om at finansiering kan muligens bli annonsert samtidig med pf2 oppstart og design offentliggjøres.

Da må kansje dette offentliggjøres før 9. juni.

Da synes det helt klart at de har finansieringen må anses å være klar og at den ikke byr på noe problem.

Det igjen muliggjør vel bare at de har fått bekreftelse fra noen som vil være med i en rettet emisjon eller partneravtale som er kommet veldig langt i sin utforming. Ser ut som vi kan se langt etter en fortrinnsrettet emisjon, slik som sist.

Dette får ingen betydning for oppstart av PF2. De vil vente på safety for exstension studien. Men det går neppe langt tid fra denne er ferdig til første behandling av pasient i PF2.
Redigert 25.04.2018 kl 11:53 Arkivert
flaksegrisen
25.04.2018 kl 11:45
2235

Kan en se dette i sammenheng med PWs uttalelse om at finansiering kan muligens bli annonsert samtidig med pf2 oppstart og design offentliggjøres.

Da må kansje dette offentliggjøres før 9. juni.

Da synes det helt klart at de har finansieringen må anses å være klar og at den ikke byr på noe problem.

Det igjen muliggjør vel bare at de har fått bekreftelse fra noen som vil være med i en rettet emisjon eller partneravtale som er kommet veldig langt i sin utforming. Ser ut som vi kan se langt etter en fortrinnsrettet emisjon, slik som sist.
Arkivert
nike
25.04.2018 kl 11:45
2242

DA søknaden om flytting til OB ble sendt for vel en måned siden kjente ledelsen i PCIB Oslo børs sine betingelser, og ledelsen kjente både status for arbeidet med pf2 og de andre to prosjektene samt at likviditeten ikke ville innfri kravet.

Dette betyr etter min oppfatning at det kommer godt nytt fra selskapet snart, enten en partneravtale eller en nyhet som gjør det enkelt å hente pengene børsen krever før overføringen til OB.
Arkivert
liang
25.04.2018 kl 11:55
2172

Notering på OBX eller ikke , en starter vel aldri en "kostbar" studie før den er fullfinansiert??
Arkivert
What4
25.04.2018 kl 11:55
2172

Stort sett enig med deg her nike, men selskapet trenger nok ikke å hente pengene, før overføring til OB. Det holder å sannsynliggjøre at likviditetsbehovet er ivaretatt (innen angitt dato):

2.2.3 Likviditet
(1) Selskapet må sannsynliggjøre at det vil ha tilstrekkelig likvide midler til å kunne drive videre i minst ett år fra planlagt noteringstidspunkt innenfor planlagt virksomhetsomfang.

Dette lukter partneravtale (må sannsynliggjøres) evt rettet emisjon mot en partner...

Ref også FiloD:

...

Innlegg av: FiloD (24.04.18 20:54 ), lest 2223 ganger
Ticker: PCIB
RE^1: PCIB: REUTERS UPDATE SEES PROMISING DATA FROM CANCER DS
Snøffelen sin poengde her er avgjørende. Kun hvis de har spikra finansieringen er dette ikke en selvmotsigelse.

I øvrigt så sa PW til meg på Q1 at finansieringen vil bli offentligjort samme dag som studien blir offentliggjort.

I klart investor språk: Den dagen studien offentliggjøres går kursen til himmels, og da handler det ikke om å kjøpe, da handler det om å sitte på innsiden, fordi da har de også løst finansieringen.

Vi kommer en dag nærmere for hver dag som går:-)

...

Det er nok ikke en ordinær emisjon det hintes om her.
Arkivert
SomSa
25.04.2018 kl 12:10
2105Det er klart at PCIB jakter etter mye penger ved å notere på OBX. Når studien er ikke designet og vi vet heller ikke hvor
mange pasienter må behandles vet vi heller ikke hvor mye penger trenges men de trenger penger i hvert fall for 3 år og
vi snakker om et beløp på 200-500 millioner.


Forskjellen mellom Oslo Børs og Oslo Axess

Notering på Oslo Børs innebærer en fullt ut børsnotering i henhold til EU-krav, mens notering på Oslo Axess gir selskaper
tilgang til en autorisert og fullt ut regulert markedsplass. Fulle børsforpliktelser pålegges noterte selskaper begge steder.


https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Aksjer-egenkapitalbevis-og-retter-til-aksjer/Oslo-Boers-og-Oslo-Axess/Forskjellen-mellom-Oslo-Boers-og-Oslo-Axess

Arkivert
SafeInvest
25.04.2018 kl 12:14
2088

Angående finansiering, her er hva Pcib skrev i årsrapporten for 2016:''The Company’s lead programme, fimaCHEM for bile duct cancer, is in preparation for initiation of
Phase II. The Company envisages establishing partnership based on Phase II data, but the early
promising signs of efficacy from Phase I have furnished external interest that will be assessed in
relation to various financing and partnering alternatives.''


http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2017/04/PCI-Biotech-Holding-ASA-Annual-Report-2016.pdfFra årsrapporten 2017:

''Alliance management and partnering activities across all commercially interesting areas for
the PCI platform''


http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2018/03/2017-PCI-Biotech-Annual-report.pdf


SomSa/DuIgjen/SinanH, hvor har du dette beløpet fra:

''Det er klart at PCIB jakter etter mye penger ved å notere på OBX. Når studien er ikke designet og vi vet heller ikke hvor
mange pasienter må behandles vet vi heller ikke hvor mye penger trenges men de trenger penger i hvert fall for 3 år og
vi snakker om et beløp på 200-500 millioner.''Det er tidligere blitt skissert et behov for mellom 100-200 millioner kroner for gjennomføring av pivotal fase 2, beløpet avhenger av utformingen av studien.
Redigert 25.04.2018 kl 12:31 Arkivert
flaksegrisen
25.04.2018 kl 12:19
2055

Var det ikke noen som fant ut at det skulle være ca 68 stk i Europa og at det er sannsynlig at det blir det samme antallet i USA?

Om vi antar at det blir ca 130 stk i studiet og PW/Snøffelen antar det koster ca 1 mill pr pasient. Trenger bør de vel hente inn 150-200 mill.

Om det blir rettet emisjon på 10 % av aksjene som de har mulighet til uten EGF. Må de få disse pengene ved utstedelse av ca 2.5 mill aksjer. Det blir vel emisjonsprisen pr aksje ca 60-80?

Noe jeg synes er veldig billig, men til å leve med.
Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 12:33
1993

Notering allerede 27.april!


The Company’s Shares have been approved for listing on Oslo Børs on 25 April 2018. The first day of trading of the Shares on Oslo Børs is expected to take place on 27 April 2018.

Den er fin.

Lothian.
Arkivert
SomSa
25.04.2018 kl 12:33
2001


SafeInvest

De trengte 100-200 for den ene fase 2 studien. De kommuniserer seg akkurat som Costa gjorde

Jeg har fulgt mye PCIB men hvis jeg ikke tar feil har de problemer med pasientrekruttering. Dette kom fram da 4Q 2017
ble presentert. Dette skal medføre forsinkelser...... Og når de skal begynne fra prekliniske fase til kliniske fase
(andre studier) trenger selskapet mer penger.

Foreløpig er det ikke hastverk med å hente penger, mye blir avklart innen 1. halvdelen av 2H 2018.... og utenlandske investorer må
vite hva PCIB´s planer er. Ennå har de ingen plan.

Arkivert
liang
25.04.2018 kl 12:45
1912

https://newsweb.oslobors.no/message/449607

Se vedlegg

"The Company’s Shares have been approved for listing on Oslo Børs on 25 April 2018. It is expected that the first day of listing on Oslo Børs will be on 27 April 2018. No offering or other structured sale of the Company's Shares will be carried out in connection with transfer of listing from Oslo Axess to Oslo Børs."

Hva betyr dette?

Kan det tolkes som om finansieringen av GGK studien og drift av selskapet er i boks?

Lykke til

Arkivert
nike
25.04.2018 kl 12:49
1866

liang

Det kan iallefall tolkes som at selskapet har dokumentert overfor børsdirektøren at PCIB har ett eller flere forpliktende alternativer for å finansiere driften de kommende tolv månedene.

De alternativene jeg ser er:
- mottatt forpliktende tilbud om partneravtale(r)
- mottatt forpliktende tilbud om kjøp av aksjer til gitt kurs i rettet misjon.
Redigert 25.04.2018 kl 12:50 Arkivert
Sjog
25.04.2018 kl 12:49
1867

Det trenger de ikke nike. De hadde over 50 mill i cash ved årets begynnelse og en burn rate på ca 30 siste år. Det er nok for OSE.
Redigert 25.04.2018 kl 12:52 Arkivert
SafeInvest
25.04.2018 kl 12:49
1863

Her har du skrevet mye tull SomSa/DuIgjen/SinanH, men det er jo ditt varemerke.

Fase 2 studien du omtaler er en pivotal studie, dvs avsluttende studie, så 100- til 200 millioner er det som skal til for å fullføre studien å få godkjent produktet for markedet. Og som du sikkert vet, så har Pcib en meget lav cash burn, ca 40-50 millioner kroner årlig. Smart rigget med andre ord.

Når du snakker om pre-klinikse studier og fimaNac, så betales dette i all hovedsak av partnere. FimaVacc er snart et klinisk produkt, hva som skjer videre her vet vi ikke, men her vil nok en også basere seg på partnerskap, som jo er hovedstrategien til Pcib.

Og hva du omtaler som forsinkelser var noen regulatorirske ''hick ups'' i forbindelse med extension studien.


At du enda ikke har skjønt at det dreier seg om partneravtale eller emisjon betyr vel bare at du har problemer med å lese engelsk?''The Company’s lead programme, fimaCHEM for bile duct cancer, is in preparation for initiation of
Phase II. The Company envisages establishing partnership based on Phase II data, but the early
promising signs of efficacy from Phase I have furnished external interest that will be assessed in
relation to various financing and partnering alternatives.''


http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2017/04/PCI-Biotech-Holding-ASA-Annual-Report-2016.pdfFra årsrapporten 2017:

''Alliance management and partnering activities across all commercially interesting areas for
the PCI platform''


http://pcibiotech.no/wp-content/uploads/2018/03/2017-PCI-Biotech-Annual-report.pdf

''PCI’s cash position covers preparations for the second phase, but the company will need either a partnership or to raise money in a share issue to finish the work, he said.''


https://uk.reuters.com/article/pci-biotech-drug/update-1-norways-pci-biotech-sees-promising-data-from-cancer-drug-study-ceo-idUKL8N1S10AI
Redigert 25.04.2018 kl 12:51 Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 12:50
1846

Som det står i prospektet så kommer det melding om finansiering når diskusjonen med myndighetene for PF2 er landet

One of the main objectives of PCI Biotech's financial policy is to ensure
that the Group has sufficient financial flexibility in the short and long
term to achieve strategic and operational objectives. The Group
monitors cash flows in the short and long term perspective. PCI Biotech
has no external debt with financial covenants or any long term debt.
Cash burn rate depends mainly on the level of activity in the clinical and
preclinical programmes (project costs) and the activity levels are
adjustable without substantial long term commitments. PCI Biotech's
goal is to at least have sufficient cash to cover the expected capital need
for the next 12 months, as well as a strategic reserve. The Board of
Directors is reviewing available alternatives to secure a strategic
reserve.
PCI Biotech’s lead project is clinical development of fimaCHEM
(fimaporfin) in combination with gemcitabine for treatment of
inoperable bile duct cancer an orphan disease with high unmet medical
need. Based on the early signs of efficacy in Phase I, the Company has
received important guidance from regulators for a pivotal phase study.
The final pivotal study design requires further discussions with
regulators and clinical advisors. The development strategy will be
announced following completion of these discussions.


Så her er det bare å vente tålmodig.

Lothian.
Arkivert
Sjog
25.04.2018 kl 12:51
1838

Prospektet beskriver cashsituasjonen på en grei og edruelig måte, (i motsetning til de mest naive her som alltid forventer at ting skjer NÅ) :-)
Redigert 25.04.2018 kl 12:57 Arkivert
longo
25.04.2018 kl 12:51
1832

Det var slik jeg tolket det liang. Kjøpte likegodt litt flere aksjer. Skal de tilfredsstille 12 måneders likviditetskravet så har de enten en partneravtale eller emisjonspartner på plass. Partneravtale??? Da får vi vel en melding på dette i løpet av dagen/morradagen. Spennende tider :)
Arkivert
nike
25.04.2018 kl 12:53
1811

Sitatet fra prospektet er neppe godt nok for børsdirektøren til å flytte aksjen til OB om to dager.

Ikke tvil hos meg om at styret i PCIB alt har på bordet forpliktende tilbud gode nok for børsdirektøren.
Arkivert
nike
25.04.2018 kl 12:56
1781

Sjog

Det blir et mye høyere kostnadsnivå når pf2 starter.
Mitt tips er 10 mill eller mer de første månedene.
Arkivert
Sjog
25.04.2018 kl 12:59
1739

Så du mener at PCIB har gitt informasjon til "børsdirektøren" om ting som ikke står i prospektet? Naivt.
Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 13:01
1722

Nå spekulerer vi mye, nike :-)

PCIB kan jo ikkje per i dag garantere 100% at de får innvilget PF2 i 2018...og dermed kan de dokumentere at de har nok kapital til 12 mnd drift fom 27. april med dagens aktivitetsnivå.

Det er en tunggrodd materie å få på plass kriteriene for interimsavlesning tydeligvis...

Lothian.
Arkivert
gepard1
25.04.2018 kl 13:01
1725

CIB har tidligere uttalt at de ikke har en organisasjon stor nok til aa ta produktet til markedet, og vil derfor aktivt soeke etter partnere som kan bidra til dette.

Med saa gode resultater som GGK har vist, er den helt sikkert paa plass. Det blir spennende og se om partneren oensker og samarbeide om flere fimaChem medisiner enn GGk.

Hvis de ikke hadde hatt dette, vil de antakeligvis allerede ha bedt oss om penger for oppstart av Pf2
Arkivert
liang
25.04.2018 kl 13:18
1631

Der var ingen som forutså at noteringen på OBX starter om 2 dager.

Er der flere meldinger "rundt hjøne"??
Arkivert
nike
25.04.2018 kl 13:19
1621

Selvsagt spekulerer vi!

Det er jo det vi bruker HO til - riktignok basert på fakta fra PCIB og andre kilder, sant spekulasjoner fra andre enn vår lille krets.

Sjog

"Selskapet må ha tilstrekkelig likviditet for 12 måneders drift"

Jeg spekulerer i hvordan styret i PCIB har vist børsdirektøren at dette kravet er innfridd eller med stor sannsynlighet kan bli innfridd.

Hvis pf2 ikke blir godkjent har selskapet likviditet til 12 måneders drift.

Hvis børsdirektøren legger til grunn at det er dagens drift som bestemmer likviditetskravet trenger ikke selskapet å vise noe mer enn en utskrift fra bankkontoen for å få aksjen opptatt på OB

Hvis børsdirektøren legger til grunn forventet aktivitetsnivå de kommende 12 månedene kreves mer enn en kontoutskrift.
Arkivert
Sjog
25.04.2018 kl 13:20
1610

Mulig de vil presentere noen oppdaterte (og forhåpentligvis gode) tall fra studien for så å spørre oss om mer penger gepard, men jeg ser ikke "emisjonsspøkelset" som noen trussel i PCIB. Tvert imot.
Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 13:24
1579

liang,

Du tar nok feil der at ingen har spekulert om at noteringen kunne komme relativt raskt etter møtet I dag 25. april, korseren bommet med 1 dag


"Innlegg av: korseren (13.04.18 00:16 ), lest 1887 ganger

Ticker: PCIB

Endret: 13.04.18 00:52

RE^1: PCIB - Notering på hovedlisten

Trvx ble vel notert allerede dagen etter styremøtet?

Mulig vi kan anta godkjenning 25. og notering 26. april?"


Lothian.
Arkivert
SomSa
25.04.2018 kl 13:39
1512SafeInvest

Du argumenterer akkurat som du gjorde i Nano tilfellet og du tok feil. Ikke by deg hva ledelsen sier finn ut hva virkeligheten er.

Fakta er at de har hatt problemer med å rekruttere pasienter som de fleste. Det skal bli forsinkelser og behov for mer
penger....De skal begynne fra pre-kliniske studie til kliniske stude...
Første produktet er ikke klar til salg tidligst 2021 dersom de lykkes og de trenger penger. Det er idioti å hente
penger hver 12 måneder.Arkivert
Lothian
25.04.2018 kl 13:44
1470

PCIB får kjøre en emisjon mot eksisterende aksjonærer med tegningskurs på 45-55 NOK og omsettbare tegningsrettigheter til aksjonærer per 24/4-2018 da :-)

Helst med en tilleggsmelding om at PF2 er godkjent og planlagt oppstart den 1.juli 2018.

Uansett blir de neste ukene/månedene ulidelig spennende.

Lothian.
Arkivert
Arkivert Til toppen