Tegningsretter

dick ....
16.04.2018 kl 14:33
74

Dette er en arkivert tråd!
Gevinst tegningsretter, står det i min selvang ... skattemelding. En egen post 3.1.13 er etablert.
Ja, jeg fikk tegningsretter og solgte dem sporenstreks. Her er en oversikt over alle postene:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/finn-post/

Der finner vi:

«3.1.13 Gevinst andre finansprodukter

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten skal være forhåndsutfylt for følgende finansielle instrumenter: ETN-er (Exchange Traded Notes), warrants og/eller valutalån, handlet gjennom Oslo Børs/ Verdipapirsentralen (VPS) eller gjennom andre rapporteringspliktige finansinstitusjoner.»


Hvorfor er ikke tegningsretter nevnt? Ganske tøysete.
Nå ser jeg at de nye postene kom i fjor:

http://194.150.212.46/no/Person/Selvangivelse/nytt-i-selvangivelsen-for-lonnstakere-og-pensjonister/?tipPageID=111779

Etter dette er det naturlig å tro at myndighetene har fått taket på tegningsretter.

Så over til et annet selskap der jeg i fjor kjøpte tegningsretter for å tegne aksjer. Solgte aksjene etter noen uker. Men hva ser jeg. Rettene er ikke kommet med som utgift i gevinstberegningen. Hvorfor?

Ikke la dere lure.
Redigert 16.04.2018 kl 14:34 Arkivert