Pcib i utbytteposisjon i 2018?

stifinner
PCIB
16.04.2018 kl 14:29
3878

Dette er en arkivert tråd!
Basert på situasjonen for de tre teknologiplattformene, fimachem, fimavacc og fimanac, ser jeg for meg følgende pengestrømmer inn i Pcibs kasse i løpet av året:
Fimachem, up front betaling: 250 mnok
Fimavacc, tre lisensavtaler a 100 mnok
Fimanac, to lisensavtaler a 100 mnok.
Totalt 750 mnok.
I tillegg en lisensavtale for fimavacc med Ultimovacs, hvor betaling skjer med aksjer i Ultimovacs.
Av de 750 mnok i cash bør selskapet dele ut 1/3 til sine trofaste aksjonærer, dvs 250 mnok, 10 nok/aksje.
De resterende 500 mnok brukes til å bygge opp selskapet til en biotekgigant, hvor milepelsbetalinger og royalties etterhvert vil brukes til videre oppbygging av selskapet og til solide utbytter i årene som kommer.
Realistisk? Jeg tror det, men om selskapet velger å dele ut noe ytbytte for 2018 gjenstår å se, men at 2018 blir et meget spennende år er helt sikkert.
Arkivert
Kappa3278
16.04.2018 kl 14:34
2672

Spennende år, ja. Utbytte, nei.
La oss nå først se hva vi eventuelt får av positive meldinger i løpet av året.
Arkivert
stifinner
16.04.2018 kl 14:44
2608

Så fremt forutsetningene for min spådom slår til, hvorfor skulle det ikke betales utbytte?
Kunne vært greit med en begrunnelse for din mening.
Arkivert
SafeInvest
16.04.2018 kl 14:45
2600

''2017 var spennende men 2018 kan bli enda mer spennende!'' ref Per Walday.

Lurer på hva han knytter mest forventninger til....
Arkivert
Otard
16.04.2018 kl 15:09
2506

Ja, hvis det kommer 750 mill i lisensavtaler og man regner PE15 så kommer kursen opp i 450kr også, bare på lisensinntektene og uten å hensynta royalties pr behandling.

Men, det skal skje først da:)
Det blir spennende å se hva selskapet får til i 2018
Arkivert
AmirHassan
16.04.2018 kl 15:29
2429

Foreløpig er kursen under 52 og det snakkes om emisjon, så vi har en vei å gå.
Men vi har sett hva en melding kan gjøre,,,,,,,og vipps er vi i 150
Arkivert
SafeInvest
16.04.2018 kl 15:38
2384

H,

It only takes a spark to light a fir
Arkivert
Otard
16.04.2018 kl 15:40
2377

Hyggelig også å se på norskbulls som sier stay long og har følgende tekst i tillegg:
Market Outlook: You may relax since our STAY LONG position is secure. The market action does not cast a serious doubt on the wisdom of going long. more...
Arkivert
Trainspotter
16.04.2018 kl 15:46
2343

Problemet med utbytter er at de tapper selskapet for verdier slik at aksjekursen og dermed opsjonene blir mindre verd. Opsjonseierene får heller ikke glede av utbytter og lider derfor direkte av utbytter. Slik jeg ser det, er derfor salg av f.eks. en divisjon eller datterselskap til en partner ikke særlig aktuelt. Alt er vanligvis giret mot full BP takeover.
Arkivert
Flottesen
16.04.2018 kl 15:53
2297

De kan alltids kjøpe tilbake aksjer istedenfor å betale ut utbytte. Spesielt attraktivt dersom ledelsen anser aksjen for å være lavt priset.
Arkivert
Flottesen
16.04.2018 kl 15:54
2292

..ikke utløser det skatt heller.
Arkivert
Lothian
16.04.2018 kl 15:55
2281

Alle variablene du trekker frem er jo basert på stor grad av synsing rundt up-front og lisensavtaler...og som i stor grad ligger utenfor PCIB sin kontroll.

Så før PCIB leverer på det de selv har (delvis)kontroll på (milepæler for fase I, oppstart fase II, resultater fra klinisk og preklinike forsøk), så blir det helt tullete å snakke om utbytte i 2018!

PCIB skal derimot ha penger INN for å finansiere PF2.

I mellomtiden får vi i denne tørketiden akseptere eller stilltiende se på poster på 7 og 16 aksjer skifte eiere på lavt 50-tall.

Ser frem til at nyhetsstrømmen fra PCIB settes igang igjen.

Lothian.

Arkivert
stifinner
16.04.2018 kl 16:00
2264

Lothian pf2 blir finansiert av partner, Pcib får en update front betaling, fimavacc og fimanac avtaler kan inngås. Så hva som er så tullete med å dele ut utbytte, skjønner jeg ikke.
Arkivert
Ydmykamatør
16.04.2018 kl 16:09
2238

Helt enig med deg Lothian. At stifinner fabulerer om utbytte, når selskapet trenger penger inn, blir bare latterlig.

Men det er allikevel spennende fremover og jeg tror det blir et svært hyggelig år for oss PCIB aksjonærer :)
Arkivert
SafeInvest
16.04.2018 kl 16:12
2221

Greit å fabulere, men det er og blir et bull case han skisserer opp. Hadde vært gøy om det gikk den veien!
Redigert 16.04.2018 kl 16:29 Arkivert
Ydmykamatør
16.04.2018 kl 16:18
2183

Helt enig i at caser kan bli virkelig bra. Jeg har ståltråd på teknologien, med FimaChem i spissen. Men tulleposter som dette og gepard1 sine poster om at selskapet blir verdt 30 milliarder osv i løpet av året blir i mine øyne veldig useriøst og haussete...
Arkivert
gepard1
16.04.2018 kl 16:51
2081

artner vil finansiere P2. Like spennende eblir effektdata fra extension studiet, Hvis de kommer ut veldig bra, burde det vaere enkelt for PCIB og fange nye partnere for andre fimaChem medisiner.

For det er paa denne maaten de store verdiene bygges. Haaper ikke PCIB venter helt til P2 studiet er ferdig, foer de begynner og jakte partnere til andre fimaChem medisiner.

Og hvor store upfront payments det blir, kommer vel litt an paa hvort eierskap, eller eventuell enerett eventuelle partnere vil ha til medisinen de forsoeker og skape.

Jeg tror vi faar en partner som oensker og satse paa flere fimaChem medisiner. Eller kanskje to. Asia er helt sikkert med her og
Redigert 16.04.2018 kl 17:00 Arkivert
nextmove
16.04.2018 kl 18:03
1943

stifinner,

på generelt grunnlag er jeg enig med deg i at et børsnotert selskap ikke bør sitte med unødvendig stor kassebeholdning, og at når den økonomiske situasjonen tillater det, bør aksjonærene få avkastning på pengene sine - ikke bare ved økt aksjekurs.

På den andre sida bør et selskap som PCIB (biotekselskap i utviklingsfasen og inntil videre uten salgsinntekter) ha tilstrekkelige midler til å holde god styringsfart på aktuelle prosjekter. Å skulle gå til markedet å be om nye, friske penger hver gang en setter et nytt prosjekt på beddingen, er etter mitt syn en uting og svekker selskapets tillit blant aksjonærene.

Jeg deler din tro på at vi inneværende år kan få flere slike forskuddsutbetalinger - fra alle tre produktområdene.

For fullføring av gallegangsstudien står det nå mellom utlisensiering FØR oppstart av pivotal fase eller en retta emisjon innenfor den fullmakten som styret har. Faller valget på utlisensiering vet vi at partneren tar hele den resterende risiko - både klinisk og regulatorisk. Avtaleverdien vil være summen av forskuddsutbetalinga og de definerte milepælsutbetalingene. Forskuddet tror jeg kan ligge i størrelsesorden 5-10 prosent av avtaleverdien. Det betyr i så fall - dersom alt går glatt videre - at 90-95 prosent av avtaleverdien kommer i feite klatter fram til produktet har endelig markedsgodkjenning (og i noen tilfeller med en kommersielt definert milepælsutbetaling etter dette).

I tilfelle partneravtale for fullføring av gallegangsstudien tror jeg ditt anslag for forskudd er forsiktig. For fimaVACC og fimaNAc har Walday, slik jeg har forstått det, signalisert at forskuddsutbetalinger vil være relativt beskjedne. Desto større vil PCIBs ambisjoner for framtidige milepæler være - og dermed for den totale avtaleverdien.

Sjøl vil jeg ikke spekulere nærmere om hvor store forskuddsutbetalinger PCIB kan komme til å motta i år. Heller ikke om når de måtte komme. Om og når det måtte bli aktuelt å belønne aksjonærene, heller jeg til å foretrekke at selskapet kjøper tilbake aksjer. Det gir oss størst valgfrihet med hensyn til uttak og når vi vil betale skatt.
Redigert 16.04.2018 kl 18:15 Arkivert
stifinner
16.04.2018 kl 18:17
1882

Nextmove, takk for et velfundert innlegg. Jeg er helt enig med deg i at selskapet skal styre skuta på en slik måte at det ikke blir snakk om flere emisjoner. På den annen side skal selskapet tilgodese sine eiere fremfor å ha penger på bok.
Optimist som jeg, har jeg kanskje tatt noe hardt i når det gjelder antall lisensavtaler og størrelsen på utbetalingene, men jeg tror teknologien er såpass revolusjonerende at den kan rettferdiggjør mine anslag.
Optimismen min er reflektert i det betydelige antall aksjer jeg har ervervet meg på et tidlig tidspunkt.
Så er det bare å være tålmodig og avvente nyheter, noe som går svært bra.
Lykke til!
Arkivert
Ole..
16.04.2018 kl 20:06
1683

CIB har aldri uttalt seg for utbytte
Arkivert
stifinner
16.04.2018 kl 20:37
1608

Jeg gremmes!
Folk skjønner jo ikke hva som skrives. Den dagen kassa skulle være full, hva gjør ledelsen da?
Arkivert
Ebit
16.04.2018 kl 20:40
1599

Synes det er vel mye "Dream on" på trådene her på HO.

Synes fokus bør ligge på om det vil bli inngått partneravtaler eller ikke. Til nå er ingenting opp og avgjort, noe flere her synes å ha en klar formening om.

Selv om alt tilsynelatende ser lovende ut, er det fortsatt ingenting som er sikkert.

Arkivert
gepard1
16.04.2018 kl 20:40
1591

elt ok med utbytte, saa lenge PCIB passer paa og beholde en saa stor del av kaka, at vi slipper flere emisjoner
Arkivert
Otard
16.04.2018 kl 20:41
1588

Kjøper en kasse til
Arkivert
Ole..
16.04.2018 kl 21:20
1527

De skal starte opp 2-3 nye studier Stifinner .. til å genere mer verdier enn bare cash.
Redigert 16.04.2018 kl 21:25 Arkivert
TyrionIV
16.04.2018 kl 22:41
1357

Jeg tror ikke man skal forvente noe utbytte fra selskapet før produktet er på markedet og har begynt å generere inntekter.
Tror det er mer konstruktivt å fokusere på utviklingen av produktet, resultater av forskningen og regulatore milepæler de nærmeste par-tre årene.
Arkivert
Ole..
16.04.2018 kl 22:44
1351

Kunne ikke være mer enig med deg T. Og det skal generere mye mer til aksjonærer enn Stifinner sitt forslag.
Redigert 16.04.2018 kl 22:47 Arkivert
flaksegrisen
16.04.2018 kl 23:44
1231

Virker som vi begynner å bli sultefora for nye nyheter. Håper det kommer noe før sommerferien ellers blir lite underholding og info her på HO
Arkivert
Snøffelen
17.04.2018 kl 15:43
1012

Har vel sagt at jeg holder en knapp på Astra Zeneca som BP10-partner og at japanske Astellas er perfect fit som partner for GGK. Ser i dagens Endpoint News at Astellas har tenkt å bruke penger, og at det er nok til et solid up-front på budsjettet.

https://endpts.com/joining-a-global-ma-spree-astellas-reserves-2b-for-a-spate-of-new-biotech-acquisitions/

"Astellas is joining Takeda and a growing pack of global drug hunters in the M&A game.

Company execs are telling reporters in Japan that they plan to spend close to $2 billion over the next few years to snap up small biotechs and new drugs for its pipeline.

The company also has a taste for risk when it comes to dealmaking. "
Arkivert
fabian2
17.04.2018 kl 16:09
941

Takeda kjøpte opp et mindre firma i fjor 4 måneder før "godkjenning" - altså bare lovende pipeline. Egentlig spiller det ingen kasserolle om kursen på PCIB nå ligger på 50 eller 60.....men akkurat for PCIB trenger du ikke så mye tålmodighet....her kommer det særdeles sannsynlig jordskjelv allerede inneværende år 2018
Arkivert
AmirHassan
17.04.2018 kl 17:39
783

Sånn er det med bio,- dabber av mellom gigantiske hopp. Null volum for tiden. Vi passerer snart 100.
Skal bare en ørliten melding til.....
Arkivert
flaksegrisen
17.04.2018 kl 18:35
710

Ser ikke bort fra at Snøffelen får rett og at vi får Astellas som partner på chem og Zeneca som partner i nac. Og at vi får svar allerede innen utgangen av sommeren.

Uansett tror jeg resultat blir at vi får en god partner på begge områdene, uansett hvem det måtte bli i løpet av 3-4 mnd.

Et selskap som har fått AA må være et yndet mål for oppkjøp/partnerskap. Og det er vel som ved kjøp av eiendommer, de med best beliggenhet(resultater) blir gjenstand for budkrig.
Redigert 17.04.2018 kl 18:39 Arkivert
don_suger
17.04.2018 kl 18:55
656

Nå har jo ikke pcib fått AA enda, husk det!

Jeg tviler ikke på at vi kommer til å få det men la oss først få vite hva FDA og pcib har blitt enige om, samt foreta en interim avlesning før sprudlevannet åpnes :-)
Arkivert
flaksegrisen
17.04.2018 kl 20:13
573

Ok, da mulighet for AA. Men poenget er at de med mulighet for AA vil være ekstra ettertraktet som mulig partner for BP.

Om de får AA blir det mer enn champis. Da må vel flere her inne slutte den vanlige jobben for å forvalte formuen best mulig.
Arkivert
Bonusfrelst
17.04.2018 kl 20:28
544

Det er min våte drøm. Ikke helt urealistisk, men foreløpig kun en drøm. Trenger da et kjøp av PCIB på ca 10mrd nok. Tenker det holder med ca 20mill på en aksjesparekonto for å "overleve " :)
Arkivert
gepard1
17.04.2018 kl 23:32
394

CIB blir ikke solgt for saa lite som 10 milliarder
Arkivert
fabian2
18.04.2018 kl 00:11
361

Nei , ikke fimaChem alene engang , 10 milliarder kr er jo bare litt over en eneste milliard dollar , "lommerusk" for BigPharma..... vi vet jo allerede fra publiserte rapporter ( bl.a. fra Frankfurt University Hospital ) at behandlingen virker , så dette er ikke noe å bekymre seg over
Redigert 18.04.2018 kl 00:32 Arkivert
Arkivert Til toppen