Norge: verdens beste land !

jochie
14.04.2018 kl 03:35
1439

Dette er en arkivert tråd!
I verdens beste land å bo i har jeg tatt meg bryderiet med å se på hva våre penger går til: begge jobbet i det offentlige, men grunnet kreftbehandling har den ene endt opp som uføretrygdet. Bruttoinntekten til vår lille familie på to ligger på medianen i Norge. Vi eier bolig som er 50% belånt i en offentlig instans, og har en skatt på 275%.

Når jeg går gjennom bankutskriftene fra ifjor, så går hele 78% av inntekten tilbake til det offentlige ( og da betales det ikke avdrag på lån). Forruten det så går 24% til nødvendige utgifter til private aktører ( forsikringer, telefoni, mat, strøm,, internet, TV signaler, osv.). Det betyr at en gjennomsnittsfamilie i Norge betaler mer enn 100% av sin lønn til nødvendige utgifter. Skal du på ferie, kjøpe noe nytt, spise ute, nedbetale på lånet du har, eller erstatte din mobil, TV, sofa osv..så må du låne penger til det.

Det er en skandale at hele lønnen til en vanlig familie går til å opprettholde en viss grad av tjenester, finansierer de fattige og de rike, mens de selv sitter igjen med så å si ingenting.

Er du en vanlig lønnsmottager, så lever du i grunn av enten lån, gaver, gevinster eller arv. I min egen kommune har de innført eiendomsskatt og Iår må vi ut med hele 13300 kroner.

Finnes det noe grenser for hva samtlige av de politiske partier kan foreta seg?

Tunge forskningsrapporter viser at vanlige lønnsmottagere betaler så å si hele regningen for både bekjempelse av fattigdommen, berike de rikeste, samt opprettholde en viss grad av tjenester de selv har bruk for ( helse, skole, infrastruktur osv.)

Er jeg den eneste her i «verdens beste land» å mene at en greker eller italiener har bedre livskvalitet enn vi her på berget?

Får du en fartsbot her er prisen i Norge hele 9 ganger høyre enn i EU. Maten er 30- 40 % dyrere. Favorittøllen som tilfeldigvis holder 5,2% koster 95 kroner per kasse i EU, mens den koster 640 kroner i Norge! Jeg kan fortsette i det uendelige. Vi blir indroktinert til å tro at alt er så jævle bra her på berget, men livskvaliteten til folk flest blir dramatisk verre Pr for år.

Eiendomsskatt er faktisk vanlig i EU, men der betaler både næringslivet og private skatt etter reelle verdier, slik at næringslivet betaler mer enn private. Min søster betaler 210 kroner i eiendomsskatt, og ingen bedrifter kan true en kommune til å flytte på seg...de må betale skatt uansett hvor de holder til. Mine venner i Oslo betaler 400 kroner i skatt for en bolig ned større verdi enn min.

Hvordan er det mulig at politikere (ALLE I MIN KOMMUNE) bare kan grafse til seg en månedslønn i boligstraff uten at dette er ulovlig? Hvordan kan en stat bare kutte ut et FM signal og påføre et helt samfunn til å måtte gå over til noe så ubrukelig som DAB. I alle andre land vil man vente til et slikt russertiltak, inntil halvparten av befolkningen frivillig velger bort FM.

Norge er en russerstat, hvor det lett å blir rik, og hvor det blir belønnet. Lærere tjener derimot allerede brutto dårlig, og netto ligger de langt unna hva som er vanlig i EU.

Er det virkelig ingen som innser hvor kvalmende politikken i Norge er sammenlignet med f.eks. EU?
Og det uansett hvem som regerer? Selvsagt blir vanlige folk enda mere ranet om rikmanspartiene regerer, men også venstresiden er med på å berike de rike og loppe vanlige folk, dog ikke i lynfart.
Arkivert
grantre
14.04.2018 kl 04:23
854

Vi trenger en folkegodkjent valgordning så vi får ekte demokrati. Der ligger nøkkelen. Andre land må gjøre det samme. Dette må gjøres, ellers er de fleste snart overkjørte Ducks eller grønnsaker.
Arkivert
volvis
14.04.2018 kl 07:00
829

Dette er en konsekvens av innvandringen av analfabeter fra ikke vestlige land,særlig muslimer fra Midtøsten og Afrika..disse koster samfunnet astronomiske summer.Så velferden i Norge vil avta,og skatter og avgifter vil øke..helt til landet kollapser...look to Sweden,de ligger noen år foran..
Redigert 14.04.2018 kl 07:01 Arkivert
Sven
14.04.2018 kl 11:58
749

Ja det vil ende slik. Politikernes snakk om høyt utdannede flyktninger fra Syria, er bare tull, kanskje 1 blant 1000.
Våre barn og barnebarn blir forgjeldet, og blir husmenn i sitt eget land.
Vekk med fedrelandssanger og 17. mai.

I tillegg når muslimene blir i flertall, vil de innføre sin muslimske religion som de er bundet av ved fødselen, som har egne lover for alt.
Bare les koranen hvis dere tviler.

Arkivert
Småbruker
14.04.2018 kl 12:16
743

Viktig å feire grunnloven 17 Mai
Dagen er blitt viktigerere en noen gang, så får heller landssvikerne skjemmes.

Enig med trådstarter.
Tanken har slått meg mange ganger på mine utenlandsturer om vi Nordmenn virkelig er så "heldige" å bo i skatt og avgiftstyraniet, som i tillegg har vinter halve året med enorme fyring/strømutgifer.

Paradoks at Norge som oljenasjon har vedens dyreste bensin, og vannkraften ble nå solgt til Acer-markedspris til utlandet.
Siste "gode" er tatt fra oss.

Siste strømregning fra Mars som kom i dag er på rekorddyre 1,214kr/kw
Arkivert
gepard1
14.04.2018 kl 12:57
738

es, vi har alle noe aa klage paa, men I alle andre land i verden har folk det verre. Siden aar 2000, har FN kaaret Norge til og vaere det beste landet i verden og bo i 12 ganger, og de andre gangene har vi endt paa 2. plass. I 2017, ble vi saagar kaaret til aa vaere det lykkeligste folket i verden.

Slik jeg ser det, er det to store overgrep som har vaert begaatt mot det norske folk de siste 20 aarene og som fortsatt paagaar. Det er ekstra skattelegging i form av bompenger, og islamiseringen av Norge, som vil lede til at norge vil bli forvandlet til ett islamsk diktatur en gang foer aarhundreskiftet.

Vel det sistnevnte er ikke noe problem for oss, men for vaar barnebarn, og barnebarns barn som vil oppleve at de paa ett eller annet tidspunkt i sitt liv, vil bli fratatt sitt demokrati og sin ytringsfrihet, og vil bli forfulgt som minoritet i eget land.
Redigert 14.04.2018 kl 13:01 Arkivert
vicktor
14.04.2018 kl 20:37
649

gepard1
Bare tull det at Norge er verdens beste land å bo i. Det er en nordmann som leder dette arbeidet i FN. Det er kun tatt med noen få kriterier i denne kåringen.
Man kunne for eksempel tatt alle som begår selvmord og alle de rusdødsfallene vi har her i landet. Feil behandling på sykehusene koster hvert år minst 4000 mennesker.
Arkivert
Sven
15.04.2018 kl 11:50
602

Enig med "grantre", i hvert fall når det gjelder de store spørsmålene.
Arkivert
gepard1
15.04.2018 kl 11:58
607

ictor

Hva du skriver er bare tull. FN's levekaars undersoekelse inneholder alle de viktigste kriteriene i samfunnet, inntekt, skoler, velferd, utdannelse, frihet + mange, mange til.

Ikke bli saa ivrig etter og kritisere Norge, at du skyver bort sannheten.

Og det er selvfoelgelig mange ting som ikke er bra nok i Norge, men i de fleste andre land i verden, er det i sum enda verre.

Eks. Tar man 10 forskjellige punkter i en slik levekaars undersoekelse, ender Norge om trent slik, 3 plass, 8. plass, 1. plass, 4. plass, 1. plass. 6. plass, 5. plass, 7. plass, 2. plass. 1. plass. Slik at det betyr ikke at vi er best i alt. Kun pa noen faa kriterier, men i sum er de andre landene svakere enn oss.

Man kan selvofelgelig trekke frem den ene 8. plassen, og rope ut hvor daarlige Norge er paa det ene kriteriet, men det blir statistisk feil, naar man skal kaare verdens beste land og bo i
Redigert 15.04.2018 kl 12:02 Arkivert
Sven
15.04.2018 kl 20:57
554

TS, du glemte bompenger. Var inne på nettsiden som er lagt ut med hvor mange nye bomstasjoner som skal settes opp.

Det er helt vanvittig, klarte ikke å telle dem!
Hvorfor skulle det være nødvendig i dagens Norge å sette opp hundrevis av nye bomstasjoner, når andre land som Sverige ikke har bomstasjoner?

Nordmenn bor spredt utover hele det langstrakte land, med fjell og daler, og må bruke bil for å komme seg på arbeid, kjøre barn i barnehagen, på skole og fritidsaktiviteter, besøke slekt og venner.
Arkivert
jochie
21.04.2018 kl 23:05
487

Bompenger er med i regnestykket. Det som ikke er med i regnestykket: mitt favorittøl koster 95 kroner per kasse i EU. I Norge 720 kroner! Den nestverste fartsboten koster 10200 kroner. I EU nesten 1000 kroner for samme boten. En nilfisk sak jeg tenkte p kjøpe var på tilbud med over 40% avslag, og kostet da allikevel enda 40% mindre i EU..slik kan jeg fortsette i all evighet. Derimot er varer beregnet for de velbemidlede ofte mye rimeligere i Norge: Tesla, dyre viner og konjakk f.eks.) I Norge bedriver maan blandingspolitikk: Det er ikke et land i verden hvor mannen i gata betaler i samme grad for å berike de rike og hvor også regningen for alt annet sendes til ham. Dette har overhodet ikke noe å gjøre med innvandrere, men skyldes helt og holdent en horribel politikk, hvor rikdommen pøses ut de som har mest fra før og ikke betaler skatt eller skaper arbeidsplasser.
Arkivert
coldman
21.04.2018 kl 23:33
476

Bompenger og Islamiseringen av Norge er ekstremt viktige punkter.

Ang. bompenger: Bompenger rammer helt skjevt, det rammer kun de svake og middelklassen. Altså systemfeil.

I tillegg: Det er IKKE og har aldri vært et behov for bompenger i verdens rikeste land, for å finansiere kollektivtransport og veiutbygging. Begge disse tingene er en Statlig oppgave, og skal ikke påføres som straff og ekstraskatt for den vanlige innbygger.
Det er en skremselspropaganda rundt handlingsregelen og bruken av AVKASTNINGEN fra Oljefondet, som gjør at vi ikke tar dette i bruk som finansiering i stedet.

Vi HAR pengene til å finansiere absolutt alle kollektivprosjekter og veiprosjekter i overskuelig fremtid UTEN en eneste bomstasjon. Slik Staten skal gjøre.

FRP er de eneste som forstår dette, dessverre henger ikke de andre partiene med.
Arkivert
RLB76
21.04.2018 kl 23:47
458

e som klager mest her i landet er ofte trygda folk som kanskje burde holdt kjeft
Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 00:08
466

aa si meg enig i to ting nevt over, som er ille med Norge.

Bompenger og Islamisering.

Mange har ikke lenger raad til og kjoere dit de har behov for og kjoere. Det kan vaere til alt fra familie til og kjoere barn paa trening.

Og hvorfor vaare politikere saa gjerne vil omgjoere Norge til ett islamsk diktatur en gang foer aarhundreskiftet, er vanskelig og forstaa.

Det er mange land som opp igjennom historien har forsoekt og integrere islam i sine samfunn, og samtlige har misslyktes, fordi de ikke forstod at islam ikke respekterer/tillater noen andre religoner, politiske retninger eller kultur enn sin egen.

Alle som har forsoekt endte isteden opp som Islamske diktaturer selv. Eks. Omraadet Pakistan ligger paa var hinduistisk, Irak var kristent, Afghanistan var buddistisk, Syria var kristent, og demokratiske Libanon var kristent foer de var like dumme som oss og slapp muslimene inn i landet sitt. I dag er alle islamske diktaturer. Og naa er det vaar tur, godt hjulpet av vaare egne politikere (les Quislinger) Dine barnebarn, eller barnebarns barn av hunnkjoenn art, vil maatte baere hijab eller burka en gang rundt 2080 en gang. De vil heller ikke har lov til og forlate sitt hus uten foelge av en mann, og havner de en rettsak teller deres vitnemaal kun halvparten av en manns. Og slik blir det siden alle partiene som sitter paa stortinget er for og ha islam i Norge
Redigert 22.04.2018 kl 00:52 Arkivert
coldman
22.04.2018 kl 00:25
453

eldig bra innlegg, gepard1
Arkivert
jochie
22.04.2018 kl 00:51
440

Å gjøre folk kjent med reelle fakta ( at hele lønna til vanlige folk med en vanlig inntekt går tilbake til det offentlige samt grådige aktører) er noe annet enn å klage. Å peke ut syndebukker utenom de som gjennomfører denne særegne politikken er fullstendig meningsløs og uten hold i virkeligheten.
FRP er et hatparti Å skape hat gir konsekvenser slik som Breivik ( eks. FRP-er). Poenget er vel at ingen av partiene i Norge ivaretar interessene til folk flest, selvom det er de som bærer hele byrden. At samtlige partier i min kommune har vedtatt at jeg skal måtte ut med 13300 kroner i eiendomsskatt, mens en venn i Oslo må ut med kun 400 kroner, sier jo nok om hvor tilfeldig ting slår ut. Enig i at at det samme gjelder for bompenger, hva slags helsetilbud, skole infrastruktur bla bla bla du blir tilbudt i din kommune, osv. osv.

Politikken man bedriver her på berget er kun beregnet på de med mye penger.. Slik er det faktisk i hele verden, men med den store forskjellen at vanlige folk i Norge betaler ALLE regninger, og blir indoktrinert i en grad som minner mest om det gamle sovjet, og som ikke har en skitt å gjøre med demokratiet. Demokratiet er steindødt og respekten for politikken er nær 0.

Det er en meget farlig utvikling som blant annet medfører misnøye og å finne syndebukker for den misnøyen...Hele FRP er jo bygget opp rund hat og misnøye, skapt av samtlige politiske partier. Vi ser den samme utviklingen nå som rett før Hitler kom til makta...politikere har ikke lært en dritt. De fortsetter med massive overføringer fra deg og meg til de som har mest fra før, noe som har ført til stadig dårlige vilkår for folk flest og en grådighet i privat sektor som er uten sidestykke.

Et eksempel på utviklingen i Norge:
https://forskning.no/2016/09/et-samfunn-av-gratispassasjerer/produsert-og-finansiert-av/norges-handelshoyskole
Redigert 22.04.2018 kl 00:52 Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 00:59
441

an si meg enig i at politikerne oppfoerer seg paa samme maate som Hitler gjorde, siden de stoetter opp under en ideologi som vil utrydde joedene og drepe homofile.(jfr. Koranen) Det var og Hitlers mantra.

Hele stortinget oppfoerer seg slik nazistene gjorde. De og LO stoetter til og med palenstinerne og Hamas, som har paa sin agenda og utrydde alle joeder, helt uavhengig om staten Israel eksisterer eller ikke. De har tydeligvis ikke laert noe som helst av Holocaust. Det staar mer antisemitisme i Koranen enn det gjoer i Mein Kampf. Og Islam er vaar tids nazisme. Islamske land styres ogsaa som diktaturer, paa samme maate som nazismen. For det er ikke lov til aa stemme over hva som staar i Koranen.

Hvordan Norge har kunnet bli slikt, er helt utrolig. Man maa nesten gni seg i oeynene for og forstaa at det er sant.

P.S. Alt som er skrevet om Islam er hentet fra Koranen. Dette er ikke noe jeg har funnet paa!
Redigert 22.04.2018 kl 01:12 Arkivert
jochie
22.04.2018 kl 01:09
432

Fakta er at Israelere har fått lov å undertrykke og drepe Palestinere av USA i all tid.
https://www.dagbladet.no/nyheter/fn-rapport-israel-har-ikke-drept-flere-palestinere-siden-1967/60750647

Baser deg på fakta istedenfor synsing. Israelere har fått en license to kill som James Bond bare kan drømme om.
Nå har de igjen drept et HAMAS medlem utenfor sine eller palestinske grenser uten at det vil få konsekvenser.
19 sivile Israelere ble da drept, mot 1400 sivile palestinere...grei skuring mener du?
Redigert 22.04.2018 kl 01:21 Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 01:24
436

Jochie

Du vet ikke hva du snakker om.

Staten Israel ble opprettet i 1948.

Etter den tid har muslimene gaat til krig mot Israel 3 ganger, og i tillegg sendt tusenvis av raketter og selvmordsbombere inn i Israel for aa drepe joedene.

Til slutt saa ikke Israel noen annen utvei enn og utvide sitt territorie. De hadde rett og slett ikke noe annet valg. Man kan si det slik, at hvis noen staar og kaster stein paa huset ditt, vil du gjerne flytte de ett stykke unna. Og siden muslimene har paa sin agenda og utrydde joedene, kommer aldri Israel til og flytte grensene tilbake, for opprinnelige Israel er saa lite at det vil bli ett altfor lett offer for dagens moderne vaapen. Slik at muslimene kan bare skylde paa seg selv. Hadde de holdt fred, ville dette aldri skjedd. Og desverre ser det ut som at De fleste nordmenn ikke vil ha noen forstaaelse om hva Israel maa kjempe i mot, foer de blir satt paa en utryddningsliste selv! Man boer og huske paa at Koranens krav om at joedene skal drepes, ble skrevet mer enn 1000 aar foer staten Israel ble opprette.

I tillegg ble den Palestinske staten opprettet fordi Israel ble opprettet. Uten Israel, ville omraadet palestinerne gjoer krav paa i dag, vaert underlagt Syria eller Libanon. Vi kan ogsaa legge til at det bodde joeder i palestina, lenge foer det var noe som het muslimer og Islam.

Og i israel bor det baade joeder, muslimer og kristne, De har lov til og sitte i nasjonal forsamlingen og hoeyesterett.(noe de ogsaa gjoer) Men reiser kristne eller joeder til Gaza, blir de ummidelbart drept. Det forteller egentlig alt.

Avslutter med ett vers fra Koranen. Koranen 839, Gaa til krig, og drep alle ikke muslimer frem til de underkaster seg, og den eneste religonen er islam.
Redigert 22.04.2018 kl 01:38 Arkivert
jochie
22.04.2018 kl 01:37
413

Bla bla bla...så du mener at det er ok at en fyr som har blitt fratatt alt ( hele familien og alle hans venner er drept. Huset hans er bombet, han har mistet sin jobb får ikke tak i mat, medisiner osv.osv) og som en konsekvens av det i ren fortvilelse dreper en i og for seg uskyldig familiemedlem til den som har begått alle disse kyniske handlinger, kvalifiser til at både han, og 80 andre i samme situasjon bare skal avlives?
Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 01:47
403

ochie.

Israelerne angriper kun hvis de selv blir angrepet foerst.

Men desverre skyter Hamas opp sine raketter fra boligomraader, naer sykehus og skoler, slik at naar Israel slaar tilbake for og stoppe de, gaar det med unoedvendige liv. Dette vet Hamas, men de fortsetter og gjoere det.

Og igjen, Israel har ingen mulighet til aa gaa tilbake til sine opprinnelige grenser. Da vil det bli for enkelt for muslimene og slakte de. Dette er prisen muslimene maa betale for at de har gaatt til krig mot Israel flere ganger, og for alle rakettene og selvmordsbomberne de har sendt inn i Israel.

Du maa huske paa at Israel har 1,5 milliarder muslimer fra 57 muslimske land paa doerstokken som ikke kan godta EN joedisk stat?? Og siden muslimene har paa sin agenda og drepe joedene, vil det aldri kunne bli fred. Israel/palestina konflikten vil av den grunn aldri kunne loeses.

Den eneste maaten og loese det paa, er og flytte palestinerne til noen av de andre 56 muslimske landen i verden. og overlate Gaza og Vestbredden til Israel. Alle andre forslag vil lede til evig krig
Arkivert
jochie
22.04.2018 kl 01:59
399

Du prøver å fremstille Palestinere som en homogen gruppe av terrorister. Sannheten er at de fleste er folk som deg og meg. De fleste vil ha et LIV. Å igjen misbruke overbevisning, legning eller religion som et argument for at en total overlegen stat med vilje har som mål å drepe 100 fattige fortvilte sjeler som ikke har noe fremtid eller håp om forbedring av sin livssituasjon er skremmende...Jeg er glad for at du ikke var fangevokter under krigen. Du hadde vært en av de allervesrste de eier ikke empati og er villig til å drepe bare fordi du har en snever og fastlåst rigid ideologi ...helt i tråd med hvordan Hitler var
Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 04:40
399

ochie

Helt enig med deg. Muslimene har noeyaktig samme agenda som Hitler hadde. Og drepe joeder og homofile.(jfr. Koranen) Islam er vaar tids nazisme. Ikke rart Israel maa forsvare seg med nebb og kloer.

Det verste av alt, er at brorparten av dagens mainstream media stoetter disse som oensker seg ett nytt Holocaust. Det er helt ubegripelig. Baade stortinget og mainstream media har gaatt i noeyaktig samme fella som den tyske befolkningen gjorde foer og under den 2. erdenskrig, hvor de lot seg forfoere av ca. 10% tyske nazister.

Men foer eller siden vil dey gaa opp for de hva Islam er, og hvilke maalsetting Islam har i Norge og resten av veste. Naar den dagen kommer, vil skammen bli uendelig stor
Redigert 22.04.2018 kl 09:23 Arkivert
Linuss
22.04.2018 kl 09:21
326

Sverige er verre å bo i !!!!

Her får man ikke avdrag før bilkjøring hvis man har langt.

Ikke avdrag for totalt aksje-tap.

Lønnen er lav, man må slite buksene av seg.

Mye tidsbegrenset arbeide. Timevikariat mm.

utrivelige innvandrer.

kriminalitet man ikke kan forstille seg o hård politi som ikke har kontroll men trafikkovervåkninger overalt. Glem å få hjelp med innbrudd mm her. Du er på egen hånd,,,, Og selv-om trafikkbot ikke er så vanvittige her som i Norge,,, så skal man nok ta deg for non ting.

Svenske kr fremtid er uviss. dvs dyrt å reise.

Er der non der vil flytte til Sverige har jeg 2 store hus til salg !!! :)
Arkivert
.777.
22.04.2018 kl 09:26
324

Hvis Norge er verdens beste land så skjønner jeg ikke hvorfor du bor på Kypros Gepard?
Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 09:44
297

Vaeret. Paa dette punktet, er ikke Norge det beste landet i verden og bo i-))

Her har vi 335 dager med sol og sommer hele aaret. Til sammenligning, har Spania ca 300 soldager i aaret.
Arkivert
spaggio
22.04.2018 kl 09:57
298

.777.
Jeg tror du ser det lpå en annen måte dersom du bor f.eks på Kypros hvor godt vi har det i Norge.
Jeg har de siste 22 årene pendlet mellom Norge, sør Italia og GC.
Skattetrykket, boligpriser og ikke minst avgifter er høyere i Italia. Det er helt vanlig å bo «hjemme» stort sett hele livet. Det er umulig for unge å noensinne få råd til eget husvære.
Jochie du nevner bompenger. I Italia og i flere andre sydeuropeiske land er veiene privatiserte og du betaler deg inn/ut av disse hver gang.
Du snakker også om kreftbehandling. Reell pris for de fleste av slike behandlinger eri i «millionklassen» Hva betalte Dere ?
I realiteten betaler du stort sett ingenting av offentlige tjenester før du er 20 År i Norge fordi dine foreldre allerede har skattet for disse tjenestene ,
Gepard fortell litt om Kypros konfiskering av innskudd under finanskrisen .
Den eneste grunnen til å flytte permanent utenlands er klimaet slik jeg ser det ellers har vi det godt ,

God søndag.
Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 10:06
303

Spaggia

Var her den gang, og for kypriotene var det forferdelig. Jeg som har mine penger i Norske banker, ble ikke beroert, bortsett fra at det var begrensninger i og ta ut penger fra minibanken ett par mnd.

Ellers ligger Kypros rundt 25. plass naar man rangerer de europeiske landene etter rikdom og penger.

Det verste med Kypros, er at kypriotiske arbeidsgivere har rett til og behandle sine ansatte som de vil. Det kreves ingen ansettelses kontrakt. Du kan bli ansatt med betingelser, men plutselig kan arbeidsgiver si at vi ikke trenger deg ett par mnd. eller vi trenger deg bare 2 dager i uken i 4 mnd. hvor loenne blir trukket deretter. Naar det gjelder rettigheter er det som og gaa 100 aar tilbake i Norge. Du kan ikke bestemme naar du oensker og ha ferie, hvis du faar noen i det hele tatt. osv. Som sagt, Kypros har en god ting, vaeret. Vel, man kan legge til en ting til, konsumprisindeksen ligger ca. 40% lavere enn i Norge. Og mange kyprioter vet ikke hvem Charles Darwin er, eller hvor Norge ligger-)) De kjenner stort sett Kypros og Hellas. De har ingen viten om at Norge er ett rikt land-)) Og selvfoelgelig tror de at de selv er best.

Har moett mange mennesker fra mange land her nede. Og har laert at nordmenn som tror at Norge er beroemte for aa vaere verdens beste land og bo i ute i verden har feil. Saa og si ingen jeg har moett fra andre land vet noe som helst om dette. Og skulle de vite hvor Norge ligger, vet de absolutt ingenting om landet.Og alle tror at deres land er best-)))
Redigert 22.04.2018 kl 10:16 Arkivert
.777.
22.04.2018 kl 10:44
270

En arbeidsavtale er mellom to parter. En part som trenger å få utført en jobb, og en part som ønsker å utføre jobben mot avtalt vederlag. Så enkelt er det. Begge parter er altså avhengige av hverandre. Ergo trenger vi ikke parasitter til å forhandle på våre vegne.

Systemet på Kypros høres veldig mye bedre ut enn det norske. Det er vel også derfor norsk verdiskapning, kapital, og kompetanse flytter til Kypros, og ikke omvendt.

De som flytter til Norge i dag er i hovedsak folk som ønsker seg et liv på noen andres regning. Målet er å komme seg inn i Nav systemet.

Det norske systemet er snudd fullstendig på hodet. Arbeidsgiver har i realiteten null rettigheter og arbeidstaker har alle rettigheter. En påkrevd norsk arbeidskontrakt sikrer kun arbeidstaker og er i realiteten ikke verdt papiret den er skrevet på for arbeidsgiver.

Jeg har vært ansatt i privat og offentlig sektor, og jeg har vært grunder, selvstendig, og arbeidsgiver. Jeg har nok hatt nærmere 200 ansatte til sammen og jeg har opplevd litt av hvert i den forbindelse, også rettsaker hvor den ansatte etter å ha brutt alle regler på arbeidsplassen får gratis advokathjelp for å kreve erstatning for usaklig oppsigelse, mens jeg må betale kr 2500 i timen pluss moms for å forsvare meg mot påstandene.

Og der sitter jeg som en dust i rettsalen med en dommer som lønnes av mine skattepenger, motpartens advokat som lønnes av mine skattepenger, og min advokat som lønnes av meg.

Hva er risk/reward for den ansatte her? Jo det er kun potensiell oppside uten noen risiko.

Hva er risk/reward for meg? Jo det finnes ingen oppside, det dreier seg kun om hvor stor kostnaden blir.

Jeg har hatt ansatte som har funnet seg annen jobb og sluttet på dagen. Hva får jeg gjort med det? Hva er oppsigelsestiden i kontrakten verdt for meg? Skal jeg liksom hyre advokat for å prøve å tvinge den ansatte tilbake på jobb?

Jeg har hatt mange som har utnyttet systemet og aktivt brukt sykeordningen og egenmeldinger.

Hvilken erfaring har du som tydeligvis vet så mye om dette Gepard?
Redigert 22.04.2018 kl 11:03 Arkivert
.777.
22.04.2018 kl 11:01
257

Det norske omfordelingsbordet har to sider. På en ene sitter de stadig flere som nyter. På den andre sitter de stadig færre som yter.

Min erfaring er at de som skryter mest av den norske modellen er de som nyter mest, og yter minst.

Jeg tenker derfor at det er lettvint å sitte på Kypros med norsk trygd, over 300 soldager i året, og 40% lavere kostnadsnivå, og fortelle oss andre hvor fint vi har det. Spesielt når man har null erfaring med hverdagen til de som skaper arbeidsplassene og verdiene i landet.
Arkivert
.777.
22.04.2018 kl 11:20
249

Spaggio

Ja det har blitt veldig dyrt i Italia etter de ble med i EU.

I mindre sosialiserte land er det vanlig med helseforsikring og private helsetjenester, mener du at private helsetjenester er dårligere? Selv om man i det private er helt avhengig av fornøyde brukere for å unngå konkurs?

Konfiskeringen på Kypros var en test i liten målestokk. Testen var vellykket og bail-in reglementet er nå på plass i hele EU og EØS. Staten og bankene er altså klare til å håndtere neste krise bankene skaper ved å gamble med kundenes penger. Er du klar?
Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 11:26
262

77

I alle sammenhenger er det rundt 5% som synes det er helt ok og og snyte,
Det vaere seg for arbeidsledighetstrygd, ufoeretrygd eller betingelser rundt ansettesesforhold, eller for andre ting. Norge er ikke alene om det. Det vil alltid vaere noen som jukser.

Noe det hoeye sykefravaeret i Norge viser. Vi har kanskje litt for godt system. Men det gir ogsaa folk en trygghet og frihet naar ting virkelig gaar galt i livet.

Det man burde gjort, var og innfoere strengere sykefravaers regler for de som er friske, f.eks. en karensdag, men i tillegg unnta kronisk syke fra den formelen. Jeg tenker da paa mennesker som har en sykdom det er umulig og bli kvitt, og som de maa slite med resten av livet. Det ville baade arbeidsgivere og landet tjent paa
Redigert 22.04.2018 kl 11:32 Arkivert
.777.
22.04.2018 kl 13:01
206

Hvor tar du 5% fra? Det blir 1 av 20, og det er dessverre for lavt, jeg tipper at 1 av 10 til 1 av 5 er mer riktig. Dette er jo et problem som har utviklet seg i takt med sosialiseringsprosessen og er dermed langt større i dag enn det var for kun ti år siden.

Norge har verdensrekord i sykefravær, verdensrekord i trygdede, og verdensrekord i offentlig ansatte. Jeg kan finne linker på det hvis du ikke tror meg. I tillegg er tallene manipulerte og du blir f.eks. regnet som sysselsatt av SSB hvis du jobber over én time i uka.

Ellers er jeg enig i at det bør innføres karensdager. Det har blitt for lettvint og i tillegg sosialt akseptert å være en slabbedask i Norge.
Arkivert
.777.
22.04.2018 kl 13:09
201

Linuss

Og i Norge må vi betale formueskatt, eiendomsskatt, bompenger, skyhøye bilavgifter, drivstoffavgifter, alkoholavgift, tobakksavgift, sukkeravgift, osv, osv.

Vi harryhandler jo i Sverige fordi avgiftstrykket er for høyt i Norge. Tar service på bilene våre i Sverige, mm.

Jeg har hørt om skatteflyktninger fra Norge til Sverige men ikke det motsatte. Jeg har også hørt om pensjonister og bilentusiaster som har flyttet fra Norge til Sverige for å bedre livskvaliteten men ikke det motsatte.
Arkivert
Modnok
22.04.2018 kl 14:52
174

Norge er vanstyrt og overadministrert,og dette får uforstyrret fortsette fordi vi knapt nok har en presse som er litt kritisk.
Et politisk korrekt samrøre hvor media fører propagandaen og hvor store muligheter blir forsømt.

Sverige drives mye mer effektivt,men der har innvandringen fullstendig ødelagt fremtidigige vekstmuligheter med mindre innvandrerne flytter til Norge hvor NAV spanderer enda mer.....
Arkivert
gepard1
22.04.2018 kl 15:21
185

77

Du har helt rett idet. Det er ogsaa en av aarsakene til at arbeidsledigheten i Norge er saa lav.

Og norgesrekorden i antall offentlige ansatte som naa utgjoer mer enn 50% av de yrkesaktive, er satt under naavaerende regjering, det gjelder forsaavidt og norgesrekorden i bompengeinnkreving, norgesrekorden i muslimsk innvandring i 2015/2016, + oekt bensin avgift og flysete avgift, uten at noe kabinettspoersmaal er blitt stilt...............

Men det er nesten ikke noe forskjell paa stortingspartiene uansett. Naar Hoeyresiden kommer til makten, flytter de rundt 15 milliarder fra velferdspotten til de rikeste i samfunnet, og naar de reodgroenne kommer til makten flyttes de tilbake igjen. Thats it. Det blir bare smaaplukk i forskjell
Redigert 22.04.2018 kl 15:25 Arkivert
.777.
22.04.2018 kl 22:47
118

elt enig Gepard
Arkivert
Arkivert Til toppen