NANO Hvor settes bunnen? ... Er det bunnen?

Hyggelige
NANO 22.03.2018 kl 13:53 1405

Dette er en arkivert tråd!
iste 53.2
Arkivert
Znabel
22.03.2018 kl 14:01 908


Bunnen er på 0,00.

Så spørs det om det går fullt så langt.

Men langt lenger ned skal det.
Arkivert
Kappa3278
22.03.2018 kl 14:06 856

Faller på gode dager, faller på dårlige dager, faller på høyt og lavt volum, men menighet klamrer seg til vraket som er på vei ned.
Svindel emisjon og salget til Dahle forteller det meste om ledelsen i nano.
Arkivert
Hyggelige
22.03.2018 kl 14:15 795

vem styrer NANO kursen
Arkivert
Stranger
22.03.2018 kl 14:21 740

mkring 44?

https://invst.ly/6zs-
Arkivert
Hyggelige
22.03.2018 kl 14:25 690

Tror ikke dette er tilfeldig. Hvis ikke ledelsen snart tar grep så vil de nok ikke lenger tas seriøst av markedet
Arkivert
dr. Stockman
22.03.2018 kl 14:40 567

Innsidekjøp trenger man ihvertfall ikke håpe på. Som jeg alltid har ment så ødelegger alle opsjonene som florerer på den moderne børsen enhver mulighet for et signifikant innsidekjøp.
Arkivert
focuss
22.03.2018 kl 15:03 438

Dr.S
I Nano praktiseres ikke innside kjøp. Her er det innside salg som gjelder.
Arkivert
St_Anthony
22.03.2018 kl 15:16 380

Hvem vet hvor bunnen er--biotekmarkedet i Norge er svært umodent, og mange av de som kjøper er kun ute etter kjappe penger. Det første man må avklare overfor seg selv er om man er investor eller trader. Er man investor i et biotekselskap i prekommersiell fase er man nødt til å kunne tåle til dels voldsomme svingninger. Det man hele tiden må følge med på er om caset forandrer seg. I NANOs tilfelle: hvor stor er sannsynligheten for at Betalutin kommer på markedet? (Her tror jeg sjansen er god--Betalutin har god effekt og en meget gunstig bivirkningsprofil, som er ideell for eldre pasienter. Slike pasienter utgjør en stor del av markedet for NHL) Hvor stort er markedet? Hvor stor andel av markedet kan Betalutin ta (her er det best å velge en konservativ beregning, og heller bli overrasket på oppsiden, etter min mening. En Konkurransebildet er i stadig forandring) Hvor lang tid til "peak sales"? Hvor stor er cash burn, og hvor langt har selskapet kommet i utviklingsløpet? Når man skal beregne en realistisk NPV må man ta alle disse faktorene med i beregningen. Verdsetting kan settes til 3x antatte peak sales, fratrukket en viss prosentandel for LOA (her strides man, men anta 40-50%, siden vi er i pivotal fase 2, og neddiskonter årlig med 15% fra beregnet år for peak sales). Som sagt, best å være konservativ.
Arkivert
Arkivert Til toppen