Farma og medisin

 

"PHO - NAT krasjer på børs i New York (del2)"

OleKyryliuk
PHO 28.02.2018 kl 21:46 2552

Tråden til Merlin er full og jeg tar meg friheten til å opprette en tråd hvor man kan fortsette diskusjonen som var her:
http://forum.hegnar.no/post.asp?id=21928341

I korte trekk handler det om familien Hansson som eier High Seas AS - største eier i Photocure. De hadde store tap i 2016 og ved starten av 2017 aksjer til en verdi på ca 400 millioner som var belånt med ca 150 millioner.

I løpet av 2017 er det kalkulert følgende tap:

PHOTOCURE
Aksjer pr 1.1.2017: 3.350.000. Kurs ved årets start: 42
Aksjer pr 31.12.2017: ca 2.210.000. Kurs ved årsslutt: 26,20
Estimert tap: 44 millioner

INCUS INVESTOR ASA
Aksjer pr 1.1.2017: 26.000.000 aksjer a 1,38 = ca 36 millioner.
Aksjer pr 31.12.2017: 0? Sluttkurs pr 31.12 var 1,12.
Estimert tap på kr 7 millioner

NAT:
Aksjer pr 1.1.2017: 2.987.023. Kurs $8.46 ved årets start
Aksjer pr 31.12.2017: ca samme antall? Kurs $ 2,46 ved årsslutt
Estimert tap: ca 140 millioner

Grovt kalkulert så har de trolig et tap på ca 200 millioner i 2017. Det er mulig at selskapet har tjent noen kroner på andre handler, f.eks i NAO, men med utviklingen som er i 2018 så fortsetter den meget negative trenden.

Spørsmålet man kan stille seg er om Hansson-familien blir tvunget til å selge Photocure-aksjer for å unngå tvangssalg og/eller ha midler til å omplassere kapital.

Redigert 28.02.2018 kl 21:58 Arkivert
Dette er en arkivert tråd!
focuss
28.02.2018 kl 22:08 1571

OleK
Hva vet du om dette du nevner handler om hele Hanssons økonomi eller om det bare handler om deler av den? Registrerer at Hansson junior sier at det nå gjelder å holde seg fast i Photocure. Ikke det at jeg legger mye vekt på hva folk sier men er usikker på hvor komplett bilde vi har av Hanssons økonomi.
Arkivert
OleKyryliuk
28.02.2018 kl 22:21 1545

Jeg tenker her bare på High Seas AS sin økonomi. Klart det kan være at eierne har privat kapital som de kan skyte inn enten via en emisjon eller lån, evt bare stille private garantier for lånene i AS-et. For ordens skyld er det i Brønnøysundregistrene ikke fremkommet tegn til kapitalforhøyelse i løpet av det siste året.

Det kan imidlertid være at selskapet har tjent godt med penger på andre trades, men ser vi på det som er nevnt over så virker det som de har spist opp nesten all egenkapitalen de siste 2 årene. Ren spekulasjon selvsagt, men svaret får vi om få måneder når tallene offentliggjøres.

Som Merlin sier i den andre tråden så er det neppe ønsket til Hansson-familien å lempe ut PHO-aksjer på de lave kursene som har vært - og Alexander Hansson har gang på gang forsøkt å si i media at de ikke skal selge flere aksjer. F.eks her:
http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2017/09/Totalt-uaktuelt-aa-selge-aksjene

Både før og etter dette intervjuet så har imidlertid Hansson solgt store deler av porteføljen i Photocure. Vi har neppe sett siste salg og det er vel ingen som lenger tror på det Hansson sier.
Redigert 28.02.2018 kl 22:22 Arkivert
focuss
28.02.2018 kl 22:36 1515

OleK
Hansson panikksolgte rett før HH startet sitt påtvingende salg. Når HH roet ned så kjøpte Hansson litt igjen. Bare 25000 aksjer riktignok.

Uansett. Vi er enige om at vi har med en rufsete eiersituasjon og gjøre. Og det i den mest spennende tid i selskapets historie. Det skaper en usedvanlig kjøpsanledning for de som henger litt etter.
Arkivert
OleKyryliuk
28.02.2018 kl 22:46 1506

Tja, man kan selvsagt skylde på HH, men High Seas AS har solgt også etter dette. Har du tidligere sett beholdningen så lav som 2.210.000 aksjer?
Arkivert
Merlin
28.02.2018 kl 23:35 1475

HS hadde 2,223,233 aksjer i Nao 1/1/17. Kursen falt fra 2,75 til 1,20$ i 2017.
2,223,233x8x1,55 utgjør et tap på 27,5 mill. kr.

Men Nao hadde en gjennomført emisjon på 48 mill$ i slutten av 2017. Selv om NAO brente av 28 mill$ i 2017 har selskapet pr. 31/12/17 en cashbeholdning på 31,5 mill$. Cashsituasjonen er dermed god for tiden og vil holde i ca. ett år om samme cash burn fortsetter. http://hugin.info/201/R/2167375/834338.pdf

Situasjonen i NAT er vesentlig forbedret ved en emisjon med en innbetaling på 103 mill$. Cashbeholdningen ved årsskiftet er likevel sunket(!) i forhold til begynnelsen av året fra 82 til 58 mill$.
http://hugin.info/201/R/2168042/834731.pdf

Begge selskaper har dermed fått skutt inn ny kapital.

For High Seas foreligger ikke 2017-regnskapene ennå. Det vil være kursutviklingen i NAT og NAO som vil avgjøre det meste for HS fremover. Foreløpig ser det ut til at faren er over vedr. NAT og NAO selv, på grunn av emisjonene.

Kursutviklingen i disse selskapene, som er det som er viktig for HS er derfor i første rekke avhengig av markedsutviklingen for aktivaene i disse selskapene. For NAT sin del har det vært en kursnedgang i 2018 fra 2,46 til 2,09 dvs. ned 15%. Man bør derfor følge med på kursutviklingen i NAT og NAO fremover.


Arkivert
OleKyryliuk
03.04.2018 kl 21:49 1277

Blir stadig mørkere for Hansson-familien.

NAT står nå i $1.89 og NAO i $1.08.

Ikke akkurat lystig start for High Seas AS på 2018 heller. Er det PHO som skal redde selskapet i 2018? -)
Arkivert
focuss
03.04.2018 kl 22:10 1248

OleK

Mener du at du har full oversikt over familien Hanssons økonomi? For min del så bekymrer den ikke meg det dugg.
Arkivert
OleKyryliuk
03.04.2018 kl 22:39 1217

Jeg har ikke full oversikt over deres private økonomi og har ikke hevdet dette, men det ser mørkere ut for High Seas AS hvor de har sine største investeringer. Trolig ikke lenge før selskapet trenger mer kapital. Om et par måneder får vi nok offentlige tall for 2017 også som vil dokumentere at den svake utviklingen fra 2016 fortsetter.

Uansett anser jeg det bare positivt for PHO dersom High Seas AS ønsker seg ut av aksjen. Kanskje man kan få inn noen med mer kompetanse og som ikke skaper usikkerhet rundt sin eierandel.
Redigert 03.04.2018 kl 22:40 Arkivert
Merlin
04.04.2018 kl 01:04 1153

Minner om at NAT og NAO nok har kapital til å holde på ut 2018. Skjer det en oppgang i ratene i løpet av året, vil selskapene kunne klare seg.

Se innlegg over:
"Cashsituasjonen er dermed god for tiden og vil holde i ca. ett år om samme cash burn fortsetter."

NAT skriver i sin årsrapport for 2017: "During 4Q2017 we took three important steps in our recapitalization program. We signed an
agreement for the full financing of our three newbuilds for delivery in June, August and
October 2018. On December 12, 2017, we raised $110 million in new equity."

http://hugin.info/201/R/2168042/839076.pdf

Det ser ut til at Hanssons ikke trenger å selge Photocureaksjer i inneværende år av rene likviditetsgrunner. HS ønsker nok å være med på kursoppgangen som ser ut til å komme i Photocure utover i 2018.

En annen sak er det om de trenger penger for støttekjøp for å holde aksjekursene i NAT og NAO over 1$, som er minstekurskravet for NASDAQ-notering, men jeg går ut fra at det kan løses ved sammenslåing av aksjer 10:1 eller 100:1.

Redigert 04.04.2018 kl 01:24 Arkivert
04.04.2018 kl 10:01 1008

Synes det er dårlig gjort å håpe noen mister oppturen, eg håper heller de får en mega gevinst og snarlig pho reprising !

Arkivert
Merlin
04.04.2018 kl 10:09 989

NAT har fått inn $110 mill i ny egenkapital. Altså ikke så langt unna 1 mrd NOK. Soliditeten er løftet vesentlig og likviditeten i Hansson-systemet er dermed også vesentlig bedre nå enn det var.
Arkivert
OleKyryliuk
04.04.2018 kl 14:37 932

Tja, spørs hvordan man ser på dette og fra hvilken dato du mener det er bedre. High Seas AS vil trolig vise vesentlig dårligere soliditet pr 31.12.2017 enn pr 31.12.2016. Videre er det lite som tilsier at soliditeten for High Seas AS er bedre nå enn pr 31.12.2017.

At NAT og NAO har hatt godt av emisjonene kan jeg imidlertid være enig i, men for eierne (High Seas AS) så passer det ikke akkurat å måtte spytte inn mer midler når aksjene allerede er høyt belånte i utgangspunktet.
Redigert 04.04.2018 kl 14:38 Arkivert
Computum
04.04.2018 kl 14:47 906

Det er vel lite sannsynlig at HS vil forsøke å selge PHO på lav kurs i et dårlig marked for å redde et annet selskap. Det ville gruset kursen i PHO og for HS ville det gått fra vondt til verre.
Nei, det ser jeg som svært lite sannsynlig.
Men om kursen styrker seg opp mot 50 og med solid kjøpervilje så kan det kanskje være "fare" for at vi mister vår største eier.
Arkivert
Merlin
04.04.2018 kl 20:03 834

>Tja, spørs hvordan man ser på dette og fra hvilken dato du mener det er bedre. High Seas AS vil trolig vise vesentlig dårligere soliditet pr 31.12.2017 enn pr 31.12.2016. Videre er det lite som tilsier at soliditeten for High Seas AS er bedre nå enn pr 31.12.2017.

Som jeg har skrevet tidligere så er kursene for NAT og NAO ganske avgjørende for resultatet i HS. Helt enig.

Men altså kanskje ikke så avgjørende for likviditeten i HS, så lenge NAT og NAO holder hodet over vannet. Sum gjeld i HS var ca. 150 mill. pr. 31/12/2016. Så lenge faktiske verdier av aksjeporteføljen til HS holder seg høyere enn gjelden er selskapet pr. def solvent.

Vi får se når HS legger frem 2017-regnskapet.


Arkivert
OleKyryliuk
03.05.2018 kl 18:27 700

NAT og NAO har hentet seg noe inn de siste ukene, men er urovekkende at de ikke klarer få regnskapene i orden til fastsatte frister. "Altfor mye å gjøre" er forklaringen.

https://www.dn.no/nyheter/2018/05/03/1655/Shipping/selger-skip-for-forste-gang

Spørs hvor mye penger High Seas AS har til å spytte inn i fremtidige emisjoner, så da er det nok greit at NAT selger unna noen eiendeler isteden..

Redigert 03.05.2018 kl 18:31 Arkivert
tesch
03.05.2018 kl 21:06 613


Situasjonen er vel at skipene bygget i 1998/1999og
2000 er bokført langt over reell verdi - Det kommer nå fram etter salg av to skip bygget 1998 - Sim Sala Bimm , så var det eventyret over

Arkivert
Merlin
03.05.2018 kl 21:39 610

> Her kan det gjelde å kjenne sin besøkelsestid, når Pho står foran en fin økning fremover, samtidig som største aksjonær er i pengeskvis.

NAT og NAO går fra vondt til verre. Overvurderte aktiva som realiseres kjennes ikke godt for resultatregnskapet.

Vi begynner å nærme oss en situasjon i High Seas AS der kreditorene overtar. Fortsatt er det en del penger igjen etter milliardemisjonen i NAT nylig.

Kreditorene i HS vil nok neppe selge Photocureaksjer som det første de gjør, men se an verdiutviklingen i en aksje som antagelig står foran en positv turnaround.
Arkivert
Merlin
03.05.2018 kl 21:49 594

Photocure har en nesten uforståelig lav market cap verdi på bare ca. 600 mill. kr. Kursen skulle egentlig ligget mye høyere, men holdes nok faktisk igjen av situasjonen i HS. Vi er nok mange som venter på at HS kanskje må realisere. Da gjelder det å ha tørt krutt i bakhånd.

Hva med flg. tenkte scenario:

1) HS melder oppbud. Boet kaster ut Photocureaksjer til gi-bort priser.

2) Photocure får virkelig fart på US-salget som mangedobles.

3) Kursen i Photocure går som en kule.

4) Leit med timingen for familien Hansson. Godt for de som fikk være med på billigsalget og oppturen etterpå.
Arkivert
Merlin
03.05.2018 kl 21:52 594

Alternativt:

HS får henstand fra kreditorene.

Photocure går som en kule.

HS redder verdiene.
Arkivert
Sappish
04.05.2018 kl 08:39 466

he,he.... som kjent virkeligheten overgår ofte fantasien.
Arkivert
Computum
04.05.2018 kl 09:57 428

Første timen er hele 200 aksjer omsatt. En student som hadde noen kroner til overs?
Arkivert
Merlin
04.05.2018 kl 16:49 351

Maxim Group Sticks to Their Sell Rating for Nordic American Tanker
Christine Brown-April 30, 2018, 7:43 AM EDTSHARE ON:
Maxim Group Sticks to Their Sell Rating for Nordic American TankerIn a report released today, James Jang from Maxim Group reiterated a Sell rating on Nordic American Tanker (NYSE: NAT), with a price target of $1. The company’s shares closed on Friday at $1.90, close to its 52-week low of $1.82.

Jang wrote:

“Nordic American Tankers (NAT) announced a cut to the quarterly dividend to $0.01 from $0.03, an all-time low, and vs. a peak of $0.43 in 2Q16. NAT is no longer a dividend yield story.”

James Jang, 5-star ranked analyst.

According to TipRanks.com, Jang is a 5-star analyst with an average return of 26.3% and a 44.3% success rate. Jang covers the Services sector, focusing on stocks such as Dynagas LNG Partners LP , Eagle Bulk Shipping, and Navigator Holdings.

Nordic American Tanker has an analyst consensus of Moderate Sell, with a price target consensus of $2.

Based on Nordic American Tanker’s latest earnings report for the quarter ending December 31, the company posted quarterly revenue of $36.72 million and GAAP net loss of $21.91 million. In comparison, last year the company earned revenue of $55.2 million and had a GAAP net loss of $3.43 million.

TipRanks has tracked 36,000 company insiders and found that a few of them are better than others when it comes to timing their transactions. See which 3 stocks are most likely to make moves following their insider activities.

Nordic American Tankers Ltd. is a tanker company. It owns and operates Suezmax crude oil tankers. The company was founded by Herbjørn Hansson on June 12, 1995 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.

https://www.smarteranalyst.com/brief/maxim-group-sticks-to-their-sell-rating-for-nordic-american-tanker/
Arkivert
16.05.2018 kl 13:04 135

HAHAHA, Herbjørn deler ut utbytte igejn, på o,o1 dollar

hva er vitsen?

Link to the complete 1st Quarter 2018 report:

http://hugin.info/201/R/2193204/849405.pdf
http://hugin.info/201/R/2193204/849405.pdf
Arkivert
OleKyryliuk
17.05.2018 kl 15:40 32

Ja, det er virkelig krise for NAT - og vi ser nå hvorfor det tok lang tid før selskapet ble enig med revisor om hvordan 2017-regnskapet skulle se ut.

I årsrapporten fremkommer det at de skal selge 10 av sine skip til dårlige priser. Nå nedskrives verdiene for disse:
"As a result, we have as of December 31, 2017 recorded an impairment loss of $110.5 million related to our ten pre-2000 built vessels and written these vessels down to their estimated fair values, as estimated by brokers"

Resterende skip er ikke nedskrevet og verdiene er bokført til godt over markedspris. Dette påpeker også NAT i årsrapporten som ble sluppet.

"The carrying value of our vessels as of December 31, 2017 is $935.8 million. We have obtained broker estimates from two independent shipbrokers indicating a fair value of our fleet on a charter free basis to be $623.0 million, based on an average of the two estimates including the inherent uncertainty in such estimates. Each vessel marked with an asterix has a fair value that is lower than the carrying value. The total carrying value based on the above is consequently exceeding the fair value of the vessels by approximately $312.8 million as of December 31, 2017."

Reelt sett burde man altså vurdere nedskrive resterende skip som beholdes med over 2,5 milliarder til!
Redigert 17.05.2018 kl 15:43 Arkivert
nextmove
17.05.2018 kl 16:20 2220


Ja, er det slik at huset er i ferd med å rutsje ned skråninga, og det bare kan berges ved raskt å støpe nye fundamenter - ja, da må sjøl en gavmild far hente tilbake sand fra sønnens sandkasse.
Arkivert
Merlin
17.05.2018 kl 18:39 2159

Regnskapet viser etter nedskrivninger pr. 1Q18 684 mill $ i EK. Trekk fra 312,8 mill i overvurderte skipsverdier og det er fortsatt over 370 mill i EK.
NAT har falt i kurs siden helt tilbake til feb 2005, da den toppet på over 56$.

Siste dykk i kursen var i februar, og har etter det vaket mellom 1,80 og 2,20 $ og ligger nå på 2.14.

Torbjørn Kjuus regner med en oppgang i tankmarkedet fremover. Det kan gi store positive utslag for NAT. Det ser ut til at kursnedgangen i aksjen er stoppet for denne gang. Kanskje har NAT nådd bunnen.
Arkivert
Dividend
17.05.2018 kl 19:33 2113

Olek

Vi har diskutert pci biotech før.

Virker som om du har mer peiling på biotech enn tank.

Jeg kjøpte mine første nat aksjer i går og ser lyst på mulighetene i tank pga lav flatevekst I kommende år kombinert med sterk etterspørselsvekst.

Arkivert
focuss
17.05.2018 kl 19:53 2112

Dividend
Disse innleggene om NAT dreier seg ikke om tank. Bare en strategi tatt i bruk av Merlin for å skape usikkerhet om største aksjonær i PHO skulle selge PHO aksjer billig. Bare tull.
Arkivert
Dividend
17.05.2018 kl 19:59 2081

Forsåvidt enig focus.

For the record er min Nat posisjon liten ift photocure og Pci biotech.

Når det er sagt har alle disse aksjene et kjempepotensiale.

NAT uttaler at de sikter mot å komme tilbake til å betale ut 2 dollar per år i utbytte.

Da skal tank rater mye opp men det er ikke umulig.
Arkivert
OleKyryliuk
17.05.2018 kl 20:04 2075

Dividend:

Hehe, hva er det du mener jeg ikke har peiling på ved det jeg oppgir da?

Meg bekjent så har jeg ikke forsøkt å spå aksjekursen til NAT. Jeg bare observerer at Hansson for få uker siden la frem at han skulle selge to skip for første gang. Videre kom det denne uken melding om at ytterligere 10 skip skal selges når prisene er på meget lave nivåer. At regnskapene ikke leveres til fastsatte frister og at eiendelene verdsettes til langt over markedspris er et dårlig tegn. Dette lukter krise og Hansson har nok ikke gjort disse grepene frivillig (de føler nok presset fra DNB som har gitt dem tøffe vilkår). Markedet virker imidlertid til å ha priset inn dette, men tallene fra første kvartal var ikke akkurat lystig lesning. Dog var ikke tallene så ille som markedet hadde fryktet og jeg ser heller ikke bort fra at selskapet kan vise til bedre resultat fremover gitt at ratene bedres.

Rent investeringsmessig så har jeg sansen for risk/reward, så jeg synes egentlig NAT virker spennende. Jeg stoler imidlertid ikke på ledelsen og blir nok å holde meg på utsiden.

Du får ha lykke til med investeringen -)

Edit:
Kan for ordens skyld kopiere inn fra årsrapporten bakgrunnen for at man skal selge unna skip. Her ser vi egentlig at det er vilkår fra lånegivere som er årsaken:

"We have performed a probability-weighted approach as part of our vessel impairment assessment, where we have assessed different scenarios for the vessels. Further, we have performed cash flow forecasts for the following twelve months as required under ASC 205-40 Going Concern and we have performed these analyses for different market scenarios.
These forecasts are prepared under the assumption of utilizing the Backstop facility that is the financing arrangement we currently have available under the recapitalization program.

Under this assumption, with possible prolonged weak tanker market rates, we applied the probability-weighted approach and identified that we have to sell up to ten vessels to comply with the covenant requirements under the Backstop Facility."
Redigert 17.05.2018 kl 21:01 Arkivert
Merlin
17.05.2018 kl 21:33 1986

NAT har hatt en emisjon og er kapitalisert bedre enn da disse innleggene kom.

Alt er vurderinger i forbindelse med High Seas situasjon og relevans som største aksjonær i Photocure. Etter nedsalgene High Seas har gjort, som var meget betydelige, har de sluttet å selge, tvert i mot kjøpt litt, og uttalt at de fremover skal være langsiktige eiere i Photocure.

Om det holder vet vi ikke, men situasjonen ser altså mye lysere ut nå enn for noen måneder siden.

Om det er slik at kreditorene i High Seas skulle overta selskapet, noe det pt. ikke ser ut til, er det langt fra sikkert at det første de gjør blir å kaste ut Photocure på billigsalg, rett før en oppgang i Photocurekursen.

Vi får gjøre en analyse av High Seas når årsregnskapet der for 2017 foreligger.
Arkivert
Dividend
17.05.2018 kl 22:08 1961

Olek

Du brukte ordet krise. Det hørtes ialfall ikke positivt ut.Ser ut at til markedet ikke mener det er krise og sendte aksjen opp 8% på en elles rød børs


Må arrestere deg også på påstanden om at de skal selge 10 skip. Det står ikke det. Det står opp til 10 skip. Som kan bety alt fra 0 til 10. De har nå solgt 2. Om det stopper der vil avhenge av markedet. Som de skriver er skipene nedskrevet etter 25 år så skip på den alderen kan selges uten nedskrivninger
Redigert 17.05.2018 kl 22:14 Arkivert
Merlin
17.05.2018 kl 22:15 1960

Sakser litt fra artikkelen med Kjus i går fra E24:

Ser på shippingregler
Planen er så å utvide til flere andre markeder.

– For min del blir det altså ikke slik at jeg forlater oljemarkedet, slik enkelte andre norske analytikere har gjort i det siste. Jeg skal derimot grave enda dypere i dette markedet enn noensinne. Jeg tror vi er i en periode de neste fem årene som vil by på flere muligheter i oljemarkedet enn jeg har sett tidligere i de snart 17 årene jeg har vært oljeanalytiker, sier Kjus.

Som et eksempel på et tema som kan åpne investeringsmuligheter trekker Kjus frem IMO 2020. Dette er en regelendring fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen som strammer inn i på svovelinnholdet i bunkersolje.

– Det faktum at global shippingbransje får en tilstramming i miljøkrav fra 2020 byr på store endringer i både fraktmarkeder og markeder for forskjellige raffinerte produkter. Råoljemarkedene vil også påvirkes. Vi har allerede identifisert flere store endringer i markedene som vi ønsker å utnytte, sier Kjus.


Rederiforbundet skjerper klimakrav
Han legger til at det er et tema de vil grave mer i fremover.

– Faktisk har vi allerede i forrige uke brukt betydelige beløp av de pengene vi hentet i den rettede emisjonen til å ta posisjoner som skal utnytte markedsendringer utløst av dette temaet, avslører han.

Vurderer aksjer
Kjus trekker også frem at verdens etterspørsel etter olje fortsetter å vokse sterkt i Asia, mens veksten i oljeproduksjon stort sett vil komme fra Nord- og Sør-Amerika.

– Dette betyr blant annet lengre reisevei for olje enn vi har sett tidligere, og dermed mer risiko rundt verdens oljelogistikk. Dette vil påvirke kostnader for frakt, men også prisforskjeller mellom regioner, sier han.

Det ovennevnte er bare to av en rekke ideer Kjus har – han trekker også frem tekniske faktorer som kvalitetsdifferensialer, arbitrasjedifferensialer og tidsspreader – og åpner for aksjekjøp.

https://e24.no/boers-og-finans/torbjoern-kjus/slik-blir-oljeguruens-nye-hedgefond-hverdag/24333582
Redigert 17.05.2018 kl 22:17 Arkivert
OleKyryliuk
17.05.2018 kl 22:48 1922

Dividend:
Nei, enig i at krise ikke høres positivt ut, men så snakker vi jo også om salg av en betydelig del av flåten (selv om vi snakker om de eldste skipene). Gitt at man hadde tro på høyere rater så ville man selvsagt tjent på å vente, men det vi ser tegn på er jo at de må selge nettopp fordi betingelsene fra lånegivere er strenge. For meg er det dekkende å bruke ordet krise når man blir tvunget til å gjøre valg man ikke egentlig ønsker gjennomføre.

Når de nå har igangsatt salget av "opp til 10 skip" så vil vi nok ganske sikkert se at disse blir solgt også gitt at man får prisen som er estimert. Vil være rart om noen ønsker gi veldig mye mer enn markedspris for skipene.

Angående nedskrivninger så skriver du:
"Som de skriver er skipene nedskrevet etter 25 år så skip på den alderen kan selges uten nedskrivninger "

Mulig du misforstår hva nedskrivninger faktisk er, men uansett så fremkommer det jo ganske tydelig at de 10 skipene som nå legges ut for salg blir nedskrevet med 110,5 millioner dollar.

"As a result, the Company has as of December 31, 2017 decided to record an impairment loss of $110.5 million related to the ten pre-2000 built vessels and written these vessels down to their estimated fair values. "

Arkivert
Merlin
18.05.2018 kl 00:06 1896

Salget av de inntil ti skipene er for å opprettholde likviditet i en gitt periode fremover, der tidsrammen er stillet av kreditorene. Vitsen er å ha nok tid på seg til at NAT får med seg en oppgang i tankmarkedet. Slik sett er salget fornuftig og gir ikke bare NAT pusterom, uten å tape for mye upside, men øker samtidig sannsynligheten for at NAT nettopp får med seg den oppgangen alle venter på.

Kursoppgangen i NAT i dag på 7,8% var derfor ikke tilfeldig, men kan fortsette videre.

Kommer det en slik oppgang i løpet av sommeren? Mye tyder på det. Det er dermed svært fort mulig at skipsverdiene til NAT får et kraftig rykk oppover, også for den delen av de ti skipene som til da enda ikke er solgt. Altså en fleksibel løsning.
Redigert 18.05.2018 kl 00:35 Arkivert
Merlin
18.05.2018 kl 10:33 1760

Det er klart NAT-utviklingen har betydning for High Seas muligheter vedr. Photocure. De som ikke forstår det bør finne på noe annet å drive med.

Slik utviklingen er i NAT har aksjonærene der fått et godt pusterom i form av likviditet i lang tid fremover. Det kan også bety at High Seas har tid til å se an utviklingen i Photocure, og få med seg en meget positiv salgsutvikling i USA. High Seas skulle dermed ikke nødvendigvis bety at noen av aksjonærene nå representerer et salgspress i aksjen. High Seas har tvert i mot sittet i ro som største aksjonær nå ganske lenge.

Vi står foran en kraftig oppgang i aksjekursen i Photocure.
Arkivert
liang
18.05.2018 kl 11:21 1733

PHO iferd med å bryte motstand ved 30?

Rally for seigmenn :)

Arkivert
Computum
18.05.2018 kl 13:32 1652

Noen posisjonerer seg foran presentasjonen neste uke. Det er opp til Hestdal å holde interessen oppe. Om det blir en gjennomsnittlig seanse så vil kursen fort falle tilbake og vi vil måtte vente noen måneder på neste forsøk på å bryte motstandsnivået.
Arkivert
Merlin
08.06.2018 kl 21:43 1355

- Transaksjonene sluttført for mindre enn to uker siden illustrerer likviditeten i annenhåndsmarkedet for suezmaxer og beviser den finansielle fleksibiliteten til NAT, skriver Hansson i meldingen.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/06/Hansson-selger-skip-innkasserer-400-mill
Arkivert
OleKyryliuk
08.06.2018 kl 21:52 1337

Ja, NAT får frigjort litt cash, men med tanke på at skipene er nedskrevet til virkelig verdi så får det nok minimal effekt på resultatregnskapet.

Synd for NAT at lånevilkårene tvinger dem til å selge skipene til skrappris - selv om Hansson forsøker formulere det positivt. Eneste positive er at selskapet (enn så lenge) kjøper seg tid og ikke bryter lånebetingelsene. Spørs om High Seas AS har kapital til å ikke bli vannet ut ved en evt. ny emisjon.
Arkivert
Dividend
19.06.2018 kl 00:14 1108

OleK

Litt fristende å ta opp denne nå på en dag da NAT stiger 21%

Ser ut som om markedet er litt uenig i dine vurderinger?
Redigert 19.06.2018 kl 00:16 Arkivert
Computum
19.06.2018 kl 09:18 1015

"The debt per ship of NAT is low - below the scrap value of each ship."

Aksjen har fallt fra 14$ de siste 2 årene. Når det nå lysner og økonomien er håndterlig så burde det ligge an til en pen oppside?
Redigert 19.06.2018 kl 10:20 Arkivert
OleKyryliuk
19.06.2018 kl 18:08 925

Tja, viser til at jeg skrev at NAT virker som en spennende investering.

"Rent investeringsmessig så har jeg sansen for risk/reward, så jeg synes egentlig NAT virker spennende. Jeg stoler imidlertid ikke på ledelsen og blir nok å holde meg på utsiden."

Står fortsatt ved dette og stoler enda ikke på ledelsen. -)
Arkivert
Merlin
22.06.2018 kl 15:54 783

NAT ser ut til muligens å gjøre en turn-around. Kursen viser andre takter og nærmer seg 3$. Opp over 5% i dag og opp hele 34% fra begynnelsen av mai.

Det kan få store positive følger for HS' handlingsevne om kursen i NAT nå styrker seg fremover. Det igjen er bare ++ for Photocurekursen!
Arkivert
Merlin
22.06.2018 kl 15:57 771

NAT har vel fortsatt 5 Suez-maxer de kan få ekstraordinær oppside med. Så alt er ikke tatt ut i skraping. Andre tankrederier har også kursoppgang for tiden, så det er nok realitet i oppgangen.
Arkivert
Computum
22.06.2018 kl 19:26 734

Dårlig flaks eller dårlig teft. (Kanskje begge deler)
Sitter med nærmere 100 ganger mer aksjer i PHO enn i NAT. Det burde vært omvendt. At det var selloff i PHO gjennom store deler av fjoråret er forståelig sett i etterpåklokskapens lys.
Arkivert
Dividend
22.06.2018 kl 19:36 726

Kjøpte på 2.06 i mai så dette har vært en fin reise.

Arkivert
Computum
03.07.2018 kl 09:41 506

Hanssons i medvind om dagen. NAT stiger og PHO stiger.
Begge opp 20% siste måned. Og det er trolig bare begynnelsen?
Redigert 03.07.2018 kl 09:42 Arkivert
Synspunkt
04.07.2018 kl 09:32 414

Hansson vet hva han gjør. Har skapt mye. Pho kan
bli sommerens vinner.
Redigert 04.07.2018 kl 10:04 Arkivert
Merlin
05.07.2018 kl 08:25 293

Etter å ha fått utrolig mye kjeft på HO-nye forum for å komme med en god del facts(!) er det litt morsomt å se at dette innlegget fra 18. mai nok hadde noe for seg:

NAT rykket da kraftig opp og har gått ytterligere (2,73-2,13)/2,13 = 28%. De som investerte i NAT har fått seg en pen gevinst.

Photocure har i samme tidsrom gått (32,85-32,0)/32 = 2,7% og er avhengig av sterk salgsoppgang i USA fremover.

Innlegg av: Merlin (18.05.18 00:06 ), lest 1625 ganger
Ticker: PHO
Endret: 18.05.18 00:35
RE^1: PHO - NAT krasjer på børs i New York (del2)
Salget av de inntil ti skipene er for å opprettholde likviditet i en gitt periode fremover, der tidsrammen er stillet av kreditorene. Vitsen er å ha nok tid på seg til at NAT får med seg en oppgang i tankmarkedet. Slik sett er salget fornuftig og gir ikke bare NAT pusterom, uten å tape for mye upside, men øker samtidig sannsynligheten for at NAT nettopp får med seg den oppgangen alle venter på.

Kursoppgangen i NAT i dag på 7,8% var derfor ikke tilfeldig, men kan fortsette videre.

Kommer det en slik oppgang i løpet av sommeren? Mye tyder på det. Det er dermed svært fort mulig at skipsverdiene til NAT får et kraftig rykk oppover, også for den delen av de ti skipene som til da enda ikke er solgt. Altså en fleksibel løsning.
Redigert 05.07.2018 kl 10:48 Arkivert
Arkivert Til toppen