"BørsXtra: Snur i NOD, rekorduttak fra indeksfond, Bitcoin"

LarsBrnd
NOD 13.02.2018 kl 10:36 192

Dette er en arkivert tråd!
BørsXtra fra xtrainvestor.com tirsdag:

BITCOIN-MINING: Island har nå en eksponentiell økning i elektrisitetsforbruk knyttet til Bitcoin mining. I 2018 antas elektrisitetsforbruket i slik islandske mining overstige elekrisitetsforbruket til alle islandske husstander. (BBC)

MPC CONTAINER SHIPS: DNB øker kursmålet til NOK 68 (64) – gjentar kjøp.

SPECTRUM: Nordea oppgraderer fra hold til kjøp med kursmål NOK 49.

INDEKSFOND: I forrige uke ble rekordhøye 190 milliarder kroner tatt ut av verdens mest populære indeksfond, SPDR S&P 500. Uttakene tilsvarer åtte prosent av fondets kapital i begynnelsen av perioden, ifølge Bloomberg. Nyhetsbyrået påpeker at vi ikke har sett en høyere salgsandel siden august 2010, i kjølvannet av finanskrisen. (FA)

NORDIC SEMICINDUCTOR: Beringer anbefaler kjøp med kursmål NOK 60. Meglerhuset hadde tidligere en salgsanbefaling på selskapet, men da med en annen analytiker.

SEADRILL: Finansavisen har fått opplyst at de usikrede kreditorene i Seadrill får delta i refinansieringen av riggselskapet med om lag USD 250 millioner.Deres tegninger går på bekostning av John Fredriksen, Centerbridge Partners og obligasjonseiere som var med på den opprinnelige avtalen. Til sammen skal det reises ny egenkapital og et nytt lån på totalt USD 1,06 milliarder. (FA)

TELENOR: LBBW nedgraderer Telenor-aksjen til hold fra tidligere kjøp med kursmål NOK 177.

STATOIL: Morgan Stanley oppgraderer Statoil til likevekt fra undervekt og jekker opp kursmålet til NOK 200 (173).

DNB ANBEFALER: Aksjestrategen Kristian Tunaal i DNB Markets anbefaler kjøp av Statoil, Salmar, Grieg Seafood, Sparebank 1 Midt-Norge og Sparebank 1 Nord-Norge.

HASHTAG/DOLLARTEGN PÅ XI: Husk at å merke et innlegg med hashtag+kanalnavn altså ikke kopierer innlegget til kanalen, men derimot gjør leseren oppmerksom på eksistensen av kanalen ved at det da produseres en lenke til denne . Ved å bruke $+ticker+.OL (ex $STL.OL ) lages det en lenke i innlegget som leseren kan klikke på for å se nåværende og historiske kurser og volum.

… som alltid – følg vår aktive trading chat https://chat.xtrainvestor.com/channel/tradingchat og/eller våre enkeltkanaler for selskap og emner. I disse dager med OL kan da nevnes vår off topic kanal https://chat.xtrainvestor.com/channel/off-topic-norge
Arkivert