GIG - Estimater for Q4. Hva er viktig?

Orakel O
GIG 12.02.2018 kl 16:37 6000

Dette er en arkivert tråd!
Q4 presenteres i morra. Jeg legger her ut mine estimater, begrunner de, og skriver litt rundt hva som er viktig å kikke på i morgendagens presentasjon.


SPESIELLE FORHOLD FOR Q4


Det er noen hovedpunkter som er viktig å ta med seg inn i estimatene og som jeg har justert de for. Det er forhold som er utenfor GIG sin kontroll, men som allikevel påvirker tallene når man måler mot Q3. Det er :


# Sterk Euro i Q4. En justert vekting av hoved-revenuestrømmen målt mot Euro i Q4, viser en svekkelse på 2,5%, målt mot Euro i forhold til i Q3. Dette punktet fører til at meldte inntekter reelt sett er 2,5% sterkere enn det som presenteres. OPEX kan ha sett 0,5% positiv effekt på lønnsutgifter om man stipulerer noen prosenter betalt i lokal valuta


# Q4 så en vanvittig sterk sportsbook marginal i bransjen. Kambi, som leverer sportsbook tenester, måtte sende ut positiv profit "warning" da de hadde en marginal som var 45% høyere enn normalt:


" During Q4, Kambi benefitted from an unusually high number of favourable sporting results, which generated a trading margin of 9.7%. This is significantly higher than the expected average long-term trading margin of 6.5 - 7.0%, which consequently placed some pressure on operator turnover growth."


Man kan si at kundene i igamingsegmentet har en gitt "spending power". Det vil si at om bransjen opplever en unormalt høy sportsbook marginal i en periode, vil turnover gå ned for en periode. Dette fordi kundekontoer blir tappet såpass at det tar tid å fylle på. Spesielt ser vi en effekt på casino turnover også i slike perioder, da kunder veksler naturlig nok mindre mellom sportsbook og casino, når de har tapt bankrollen på odds. For GIG som foreløpig er meget "casino tunge", både på B2C og B2B, vil dette kunne gi et større utslag dette Q4. Vi ser at Catena Media som vokste 16% fra Q3 til Q4, faktisk fikk negativ vekst på 2,6% på sine affiliater i sitt hovedsegment, Casino, som vekter hele 66% av deres totale revenues. Betsson hadde samme trend med 1% nedgang i sine casino inntekter, mens sporttsbook intekter steg med 30% Q/Q.


Med dette i bakhodet, må man selvsagt justere ned GIG sine inntekter for denne effekten i Q4, fra de nivåene man ellers ville ment GIG skulle ha vokst til. Merk at dette er en effekt som er tilfeldig og like godt kunne slått positivt ut. Denne variable effekten vil dog bli mindre gjeldene for GIG etterhvert som de får større del av sine inntekter fra sportsbook segmentet, ma gjennom Betting Cloud.


# GIG hadde avskrivinger på eiendeler for 3,3 EURm i Q3. Når man legger til 1 mnd. ekstra med SKT marketing , samt nesten hele Rebel Penguin for Q4, estimerer jeg rundt 4,0 EURm i avskrivinger for dette kvartalet. Legg merke til at Catena Media, som er børsnotert i Sverige, kun skrev av 1,4 EURm i Q4. Dette selv om deres affiliate portefølgje (28 oppkjøp) og totale verdisetting, er betydlig større enn GIG. Om vi hadde kjørt etter samme "regler" som Catena Media, hadde vi kanskje kunnet sluppet unna med rundt 1 EURm i avskrivinger. Det ville gitt hele 3 EURm bedring av EBIT, som er massivt. Merk at større avskrivinger, og dermed svekket EBIT presentert, ikke har noen som helst innvirkning på cashflow, og er bare en teknikalitet. GIG taper ikke reelt disse pengene, assetene har jo vist at de vokser organisk og burde ikke vært avskrivet noe særlig på dette tidspunkt. Merk at rabatten til GIG mot peers vil gå fra 63% til under 50% på PE19 ved å bruke samme avskrivingsregler som peers. Det er derfor en høyst relevant sammenligning (prising 50% av peers), da det er cash flow et selskap skal prises på og ikke teknikaliteter som avskrivinger.

Fortsetter....
Arkivert
Orakel O
12.02.2018 kl 16:38 4629

...Del 2

ESTIMATER PRESENTED (ADJUSTED ESTIMATER)


I mine estimater vil jeg derfor skrive et "adjusted estimat" i tillegg i parantes. Estimatet i parantese er dermed hva GIG sin prestasjon egentlig tilsvarer i Q4, om man ser bort i fra tilfeldige utenforliggende engangseffekter for kvartalet som sterk euro og spending power issue. For avskrivinger, legges "den svenske avskrivingsmodellen" til grunn i parantese, som også da påvirker EBIT tilsvarende.


Revenues: 36,6 (40,3)


Revenues B2C: 24,8 (27,4)

Revenues B2B platform: 5,9 (6,3)

Revenues B2B GIG media: 9,1 (10,0)

Eliminations: -3,2 (-3,4)


Cost of sales: 5,6 (6,1)

Gross profit: 31 (34,2)

OPEX 12,3 (12,1)

Marketing 12,8 (12,7)

EBITDA 5,9 (9,4)

Dep&am 4 (1)

EBIT 1,9 (8,4)


Vi vet at noen selskaper som er er blant de største leverandørene til GIG , som Catena media i affiliate segmentet, har en negativ økning av revenues i casinosegmentet Q3/Q4. Det er derfor veldig viktig å ta inn over seg at en økning i inntekter fra 30,8 i Q3 for GIG, til 36,6 i Q4, vil være massivt. Med tanke på at valuta har hatt en -2,5% påvirkning på inntekter også i perioden, og sett i lys av den spesielle sportsbook marginalen, ville de relle inntektene vært rundt 40,3 adjusted, om man estimerer 36,6 som reported i morgen. Enda mer utslag ser man at det gir i EBIT , da man i adjusted vil trekke fra 3 EURm i "sparte avskrivinger", sammenlignet med peers i Sverige. En rapportert EBIT i morgen på 1,9, vil dermed tilsvare rundt 8,4 EBIT adjusted, om vi hadde rapportert som peers (som vi gjorde før finanstilsynet kom med sin tullete linære tolkning) og om vi ikke hadde hatt et spesielt kvartal med utenforliggende forhold som valutasvinginger og eksterm sportsbook marginal.


HVA ER VIKTIG I RAPPORTEN?


# Økningen i B2B inntekter skal ha stort fokus. GIG er og blir et teknologiselskap og det er B2B inntektene som allerede er og blir det selskapet skal måles på fremover. Nå er dette et spesielt kvartal som vi allerede har nevnt, der valuta og sportsbookmarginal -->spending power vil dra ned veksten. En allikevel god vekst i B2B inntekter, i et kvartal der peers med Catena media går - 2-3%, vil vise at GIG virkelig blir å regne med fremover. Litt drahjelp vil GIG dog få her dette kvartalet, da Rebel Penguin, og en mindre del av SKT marketing vil legges til fra forrige kvartal, om de innrullerer på datoene som innrapportert.


# Selv om økning i B2B inntekter skal ha fokus, vil det knyttes stor spenning til den utviklingen Highroller har hatt etter den første uka. Rizk bærer på mange måter mye av B2C segmentet til GIG, og om de greier å få opp en nytt casino som leverer og konverterer like bra, vil det kunne reformere B2C segmentet. Vi skal se etter hva som rapporteres rundt KPI`s for Highroller, da det forteller mye om hva produkt GIG har fått frem. Det er først rundt måned 8-9 i kundeforløpet man kan få bekreftet hvor stor lifetime value kundene kan generere, men allerede nå skal KPI kunne gi oss gode svar på hva vi har i vente for Highroller.


# Ytterligere informasjon rundt Hard Rock avtalen, vil selvsagt også kunne være av stor interesse. Casino hotellet til Hard Rock åpner 28 mai, og om vi kan få signaler på om igaming produktet deres leveres allerede da, vil det være meget bra. Da vil vi kunne se inntekter fra avtalen på et mye tidligere tidspunkt, enn markedet har forventet tidligere.


# At Betting Cloud blir lansert i grei tid før VM. Jeg ville bli fornøyd om vi får ut BC på egne brands, der RIZK og GUTS er viktigst, innen Mai.


# Guiding vil være interessant. Det er vanskelig, også for meg, å se for seg og estimere inntekter år frem i tid. Det er selskapet selv som er best rustet til å estimere dette. Derfor er guidingen så spennende.


HVA SKAL MAN LEGGE MINDRE VEKT PÅ?


# EBIT og bunnlinjen forøvrig, får som vi har beskrevet lenger opp 3 EURm ekstra i avskrivinger målt mot peers i Q4. 3 EURm må dermed legges til for å dra sammenligninger med resten av bransjen. I tillegg er selskapets filosofi å reinvestere all profitt i denne fasen. GIG balanserer dermed bunnlinjen med dette som utgangspunkt.


# Antall nye operatører signert til plattformen, vil naturlig ha gått litt ned da de har fokusert 100% på Hard Rock. De har også forpliktet seg til å ikke skrive kontrakt med flere, enn de som var kommet langt i pipe line, før de er ferdig med Hard Rock.


# Antall aktive kunder i kvartallet. GIG meldte i Q3 presentasjonen, at antall aktive kunder også ville bli påvirket i Q4. GIG gjorde i høst et skifte fra å ha bonusordninger, som tiltrakk seg kunder med lavere life time value, til å satse mer på promotions/marketing som får inn kunder med høyere life time value. Dette så vi et eksempel på i Q3 rapporten, da inntektene steg veldig bra, mens antall aktive kunder gikk ned. Antall aktive kunder er derfor et lite egnet mål for å vurdere driften, da de 10% beste kundene står for 90% av omsetningen.


Fortsetter...


Redigert 12.02.2018 kl 18:02 Arkivert
Orakel O
12.02.2018 kl 16:39 4616

...Del 3

OPPSUMMERING:


GIG har nå en prising på kun rundt 63% av vektet peers, for GIG sine segmenter. Det som skal avgjøre om man skal vektes lavt, midt i eller med premium av peers, er selskapets vekst, selskapets marginer og selskapets teknologiske gjeld. GIG har høyest vekst, de har høyest marginer vedrørende cost of sales og de er også en av de yngste selskapene med minst teknologisk gjeld. Her scorer GIG høyest på samtlige måleparametre. De bør derfor kunne handles til premium. Istedet handles de på 35-40% rabatt.

Det som er uhyre viktig å få med seg, er at om man måler mot peers på price/earnings, så vil GIG ha avskrivinger på rundt 3 EURm x 4 =12 EURm på PE19 fks. Plusser man på 12 EURm på konsensus for EBIT 2019, som vil være rettferdig for å måle på like avskrivingsvilkår som peers, så handles vi ikke på 63% av peers. Da snakker vi ned i 50% og under.


At GIG kursmessig ennå ligger å sykler på 5 tallet, er en kombinasjon av flere ting: Først og fremst er GIG på feil børs, for det norske markedet blir det "tenk på et tall" der det kun trades opp mot gårsdagens kurs. I tillegg tolker det norske markedet bunnlinjen feil, I Sverige ser man at man bygger butikk og blir et større selskap der fremme, ved å investere i ny vekst. Leo Vegas, som prises på himmelhøye multipler, hadde ikke noe særlig høyere EBITDA dette kvartalet, enn det GIG trolig vil få.

Slike rabatter varer dog ikke evig. Det er flere ting nå utover som trolig vil hjelpe til å prise GIG mer mot peers. Robin Reed skal på et omfattende roadshow denne uka. Sist dette ble gjort, kom det inn mange tyngre kjøpere som var med å heve aksjen fra enda lavere nivåer. Det er stor sannsynlighet for at en kapitalmarkedsdag vil komme rundt april. I lag med oppstart av en ny IR sjef på samme tidpunkt, som kjenner godt de viktige svenske og engelske investorene, vil dette igjen føre til at mye mer informasjon rundt GIG kommer ut. Det er ingen grunn til at at man skal kunne handle noe for 63 øre i Oslo, som handles for 1 krone på svenske børsen.


Som nevnt er punktene med valutasvekkelse mot Euro, spendingpower issue pga høy sportsbook marginal, og 4 EURm i avskrivinger vs 1,4 for mer affiliate tunge Catena media, viktig å ta med seg når man skal estimere. Om vi lander på 36 EURm i revenues og greier 5 EURm i EBITDA, vil det vise den store styrken GIG besitter, ved å få til en slik stor vekst i et kvartal der konkurrenter har nedgang i casinosegmentet, som er GIG sin hoveddel pr nu.Redigert 12.02.2018 kl 18:09 Arkivert
Danskeren1
12.02.2018 kl 17:07 4489

ror du aktien bliver slagtet i morgen hvis dine estimater holder
Arkivert
5099
12.02.2018 kl 17:39 4402

Lastet opp ytterlige aksjer i dag da jeg har troen på Q4. Går vi i pluss i morgen?
Arkivert
Orakel O
12.02.2018 kl 17:45 4438

Danskeren1,

Dette vil være tall som er knallbra, som reflekterer en adjusted Revenue på over 40 og EBIT på 8. Om aksjen skulle trades ned på de tallene , så må gjerne investorene fortelle meg hvorfor GIG skal trades på 50% av peers adjusted, når de har sterkest, vekst, marginaler og minst teknologisk gjeld, som skal gi en premium.

Robin Reed skal på et roadshow, som begynner i morgen, med lunch presentasjoner hos flere meglerhus, samt til Stockholm og Gøteborg de påfølgende dager. Jeg føler meg trygg på at den økningen i kunnskap, som blir overført rundt GIG i dette roadshowet, vil være med å prise aksjen mer mot peers gjennom et mer effisient marked.

Om den av en eller annen grunn skulle åpne ned med slike tall på morgenen, så vil det være en åpenbar kjøpsanledning. Som Robin Reed CEO har sagt så vil nok prisingen mot peers fremover bli mer riktig etterhvert som resultatene dikterer det.
Arkivert
5099
12.02.2018 kl 17:49 4364

Mulighet for noen overraskelser på prestasjonen i morgen også?
Arkivert
Danskeren1
12.02.2018 kl 18:22 4283

Tak Orakel,
Håber du her ret, spørsmålet er vel om markedet forstår alle mellemregningerne. Uanset hvad så endnu engang tak for mange fine input!
Arkivert
5099
12.02.2018 kl 18:59 4229

Hvordan markedet tolker Q4 kommer an på om Gig går i pluss i morgen. Er på tide at GIG kan vise til inntekter og bunnlinje etterhvert. Om de går i minus går aksjekontoen våres i minus i morgen også.. Gig er høyt priset i forhold til inntjening og jeg håper på at de begynner å prioritere driftsresultat etterhvert fremfor å ta enorme utbytter. Noen tanker rundt driftsresultatet i morgen?
Redigert 12.02.2018 kl 19:07 Arkivert
Knievel
12.02.2018 kl 19:21 4169

a enorme utbytter
Arkivert
Krilan
12.02.2018 kl 19:25 4164

Den har jeg ikke hørt før:) Kan det være reinvestering av profitt han sikter til?
Arkivert
Orakel O
12.02.2018 kl 19:34 4203

5099,

Om du leser hele analysen så er dette behørig kommentert og dine ønsker er akkurat det som norske retail investorer feiltolker. Det er den underliggende driften som er viktig for alle større investorer, som kan igamingbransjen. De vet at GIG følger denne strategien for å bli størst mulig om 2 år. Det er jo en smal jobb for enehver investor å sjekke regnskapet og trekke fra 3 EURm på avskrivinger, og trekke fra 7-8 EURm på markedsføringen, som gir dobbel digit EBIT. Som investor, så må man kunne lese et regnskap med så enkle forutsetninger i bunn, for å sjekke selskapets underliggende drift. Må man ha 2 streker under svaret, så vil man alltid ligge i etterkant på sine investeringer.
Arkivert
5099
12.02.2018 kl 21:29 4025

Bunnsolid analyse av deg Orakel, og har som deg stor tro på hva GiG vil få til på sikt. Sitter long i denne aksjen og har gjort det en god stund.
Min skepsis derimot, retter seg mot at markedet mest sannsynlig vil reagere negativt på rapporten i morgen slik som i Q3 dersom GIG på nytt går i minus. Min kommentar over var kun basert på min tolking av hvordan markedet mest sannsynlig vil mistolke rapporten i morgen om GIG ikke leverer et positivt driftsresultat.
Det er ikke til å legge skjul på at GIG må i pluss i morgen for å forsvare kursen på kort sikt.
På lang sikt er dette et helt annet case!

Og forresten, tror neppe CAR sitt kursmål for noen uker siden er tilfeldig. At det kommer så tett opp i Q4 er et meget godt tegn. Alltid noen som vet noe )
Redigert 12.02.2018 kl 21:33 Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 07:58 3852

Det var da virkelig godt å se at Orakel kunne bomme litt. Er ekstra glad for å se at det var "den rette veien".

Kanonbra rapport jeg bare har fått skummet gjennom, men nå ble jeg faktisk "litt lettet" :)
Arkivert
Exp3rten
13.02.2018 kl 08:01 3818

2.79 mill. på bunnlinjen Q4... den satt midt i blinken
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 08:03 3806

man må jo bare bli litt glad av slikt :)

Gaming Innovation Group Inc. (GIG) leverer lønnsom vekst i fjerde kvartal 2017 og rapporterer rekordhøye inntekter på EUR 39,9 millioner for kvartalet, samt EBITDA på EUR 7,9 millioner. Den styrkede lønnsomheten skyldes vekst i løpende B2B-inntekter.

- I de tre siste månedene av 2017 tok hele organisasjonen solide skritt fremover, og vi nådde målet for året om inntekter på mer enn EUR 120 millioner. Dette viser hvilke egenskaper og hvilken verdi vi har i vår proprietære teknologi, produkter og organisasjon. Målet vårt er å gjøre om på verdikjeden i bransjen og erstatte den med et åpent, sammenkoblet økosystem, til nytte for brukere, leverandører og operatører. Partneravtalen med Hard Rock, som vi nettopp annonserte, er ett eksempel på hvordan vi evner å utvikle bransjeledende tjenester, sier konsernsjef Robin Reed i GIG.

- Vi har tatt store strategiske og organiske steg gjennom hele 2017. Effektene begynner nå å materialisere seg i de finansielle resultatene. Denne utviklingen vil styrkes i tiden fremover. Vi gleder oss til 2018 og venter å se flere positive resultater av tiltakene vi allerede har gjennomført - og av de vi har planlagt i tiden fremover, sier Robin Reed.


Finansielle høydepunkter fjerde kvartal 2017
- Driftsinntekter på EUR 39,9 millioner, en økning på 29 %
fra EUR 30,8 millioner i tredje kvartal 2017 og 86 % fra
EUR 21,5 millioner i fjerde kvartal 2016
- Organisk inntektsvekst på 25% fra tredje kvartal 2017 og
67% fra fjerde kvartal 2016
- EBITDA var på EUR 7,9 millioner, opp fra EUR 3,0 millioner
i tredje kvartal 2017 og EUR 3,9 millioner i fjerde kvartal 2016
- B2B-inntekter på EUR 18,0 millioner, opp 55 % fra tredje
kvartal 2017 og 255 % fra fjerde kvartal 2016
- B2C-inntekter på EUR 25,4 millioner, opp 16 % fra tredje
kvartal 2017 og 42 % fra fjerde kvartal 2016
- Markedsføringskostnader utgjorde EUR 13,1 millioner, mot
EUR 11,9 millioner i tredje kvartal 2017 og EUR 7,0 millioner
i fjerde kvartal 2016

Finansielle høydepunkter 2017
- Driftsinntekter på EUR 120,4 millioner, opp 125 % fra
EUR 53,6 millioner i 2016
- EBITDA var på EUR 12,5 millioner, opp 115 % fra EUR 5,8
millioner i 2016
- Markedsføringskostnader utgjorde EUR 47,1 millioner, opp
147 % fra EUR 19,1 millioner i 2016

Hovedpunkter fra driften i fjerde kvartal 2017
- Gjennombrudd for GIG sin plattformtjeneste går inn i det
regulerte amerikanske markedet gjennom partnerskap med
Hard Rock International
- Vellykket lansering av Highroller.com
- Ny ledelsesstruktur skal legge til rette for fortsatt sterk
vekst og effektivitet
- Nytt hovedkontor og campus på Malta

Fremtidsutsikter
- Vil ta føringen i å forbedre bransjens brukeropplevelse,
regulatoriske status og sosiale påvirkning
- Nytt odds- og spilltilbud vil få sterk innvirkning på
både B2B og B2C
- Sikter mot lisens i New Jersey i H1 2018
- Utforsker flere oppkjøpsmuligheter
- Opprettholde sterk og styrt vekst, samt økt driftseffektivitet
Arkivert
Knievel
13.02.2018 kl 08:08 3761

Pent det, men det jeg likte aller best er fargevalget på rapporten :D
Arkivert
AKKA65
13.02.2018 kl 08:09 3758

ette er jo GIGabra! her skal det leses :-
Arkivert
Pengegrismaskin
13.02.2018 kl 08:11 3732

Hmm farge valget ja, god poeng. D
Arkivert
MrNobody
13.02.2018 kl 08:11 3729

Er toget i ferd med å forlate perrongen? Håper alle har kommet seg om bord!
Arkivert
Dealsen
13.02.2018 kl 08:14 3702

Dette var et knall resultat!

Bare å benke seg kl. 10 :)
Arkivert
Kronn
13.02.2018 kl 08:16 3692

Det begynner å ligne på noe nå :)
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 08:52 3521

Vi har jo snakket om prising i forhold til peers. Som en digresjon så kan det nevnes at vårt EDITDA dette Q er større enn Leo Vegas sitt tilsvarende.....nærere bestemt ca 11% større.

LV er verdsatt på svenske børsen til ca 10M SEK.

Som sagt, bare en digresjon.
Arkivert
Orakel O
13.02.2018 kl 09:00 3492

Fikk litt bakoversveis her :)

Fantastisk rapport, det kan se ut som de får betalt godt også i byggefasen for Hard Rock kontrakten, ellers var ikke estimatene så far off )

Rapporten er gul og blå ja, Robin Reed er litt vittig også. Den bør gå 1 kr bare på det ) Blir overrasket om ikke GIG i nær fremtid kjøper et børsnotert svensk selskap for å komme seg kjapt på svenske børsen.

Dere må legge merke til avskrivinger her. 4,3 EURm. Catena media som refererte 4 ganger flere FTD, skrev kun av 1,4 EURm på sine assets. For å sammenligne med peers og bruke P/E så er det klart mest fair å rekne rundt 1 EURm her på GIG. Vi står da med en EBIT på 7 EURm...

Utrolig vekst i GIG. Øker 29% Q/Q der mange konkurrenter taper revenue i casinosegmentet i samme periode. Dette i tillegg til 2,5% valuta motvind pga sterk euro som det rapporteres i.

Vi får komme tilbake utover med mer
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 09:03 3411

Orakel
Ja, humor har han i alle fall )
Legg også merke til en vesentlig ting i Outlook. Der det sist gang ble sagt at man stanser litt opp ang oppkjøp så står det nå :

-Exploring several acquisition opportunities

:)
Arkivert
Pengegrismaskin
13.02.2018 kl 09:06 3364

Bra fart på volumet.
Arkivert
Leonen
13.02.2018 kl 09:07 3346

På vinnerlista på OSE nå etter knallrapport:)
Arkivert
nav4ever
13.02.2018 kl 09:12 3300

Fy Flate, de får ikke mine aksjer for og si det sånn:)
Gleder meg til presentasjonen klokka 10.00

Blå og Gul Layout, Presentasjoner i Gøteborg ,Stockholm etc. Ja, Ja sier nå jeg!
Redigert 13.02.2018 kl 10:00 Arkivert
Ulv33n
13.02.2018 kl 09:12 3296

Ser i spening frem til kommentar fra Norne og DN journalisten ) Nei, vi får holde oss til Carnegie, som kan bransjen :)
Arkivert
Cube
13.02.2018 kl 09:28 3160

Får frysninger av denne rapporten. Her leverer vi tall som er i verdensklasse. 2018 kommer til å bli et knakende år med New Jersey-lisens, flere overtagelser og muligens flytting til svenskebørsen. Kommer til å vekte opp mer i GIG i år, så lenge det lar seg gjøre på disse nivåer.
Arkivert
Scandinavistan
13.02.2018 kl 10:17 2895

Hvem kjøpte akkurat 1900000 akjer 3 min før 10:00 presentasjonen. Hmmmmm noen som har troen)
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 10:37 2808

For en gul/blå humor....Yes )
Arkivert
Dealsen
13.02.2018 kl 10:39 2784

Da sa vel Robin Reed at det kun er et tidsspørsmål, før vi flytter :)
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 10:49 2706

Dette er "by far" den beste(og lengste) Q-presentasjonen RR noen gang har gitt. Det oser positiv selvsikkerhet og nå er det på tide for meg å si......"blir ikke dette bra, så skal jeg spise den berømmelige hatten(som jeg forøvrig bøyer meg i))"

Jeg er proppfull av beundring av hva GIG har fått til på rekordtid. Det er nesten ufattelig at det er mulig. Det begynner å bli en kompleks "materie", det skal til og med jeg innrømme, men hør hva som sies(og som allerede er skrevet).

Gratulerer alle GIG'ere, vi har vært tålmodige, vi har hatt troen, vi har fått bevisene.....igjen, jeg er helt stum av beundring :)
Arkivert
anderix
13.02.2018 kl 10:52 2660

Klarte ikke å la være, da ble det en liten post til på meg i dag. Nå er jeg i mål-)
Arkivert
Danskeren1
13.02.2018 kl 10:57 2616

Jeg er enig Warom - men igen rækker markedet os bare en lang fuck finger......
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 10:58 2623

Så bra Dealsen
Jeg fikk nesten tårer i øynene) av det jeg har sett, lest og hørt nå i dag. Jeg driter en lang marsj i dagens kurs. Det er nå omsatt over 6 mill aksjer(inkl de 1,9M) og hvis man ikke har forstått det nå, så får det egentlig bare være det samme :)
Arkivert
Dealsen
13.02.2018 kl 11:04 2567

Jepp, Warom :) Kan ikke si annet enn at jeg føler meg særdeles trygg på denne investeringen de neste årene.

Og nå må det vel snart begynne å bli tomt for billetter på økonomi-klasse :)
Arkivert
gatfre
13.02.2018 kl 11:12 2504

Fantastiske muligheter i GIG
Gikk også 1 mill aksjer i en post i tillegg til de 1.9 mill under presentasjonen. Godt man skal til Sverige snart. Er det bare CAR som forstår mulighetene her? OSE kommer vel etter når fiske og olje analytikerne har summet seg. Spent på hva NORE har å si. Kommer nok en del oppdaterte anbefalinger fra flere meglerhus etterhvert. Stenshagen vet ihvertfall hva dette dreier seg om og har kjøpt nylig sammen med mange gamle direktører i det gamle selskapet. Spent på hva DN journalisten kommer med oppgulp også etter dette fantastiske resultatet. Av 70 konkurrenter vant GIG kontrakten med Hard Rock. Og GIG var ikke billigst. Sier sitt om hvor bra plattformen er og når andre store begynner å samarbeide med GIG

Arkivert
Dealsen
13.02.2018 kl 11:13 2501

"GIG Core" - stilig navn :)
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 11:22 2469

gatfre
De 1M fikk jeg ikke med meg når det skjedde, men ser det var på samme kurs som de 1,9.

Når det gjelder Norne, så er jeg ganske sikker på hva de kommer med. Fikk en oppdatering rett før presentasjonen, og i følge dem så er det "lavere enn vi forventet"

Jeg "driter" forøvrig også i Norne og hva de måtte finne på å skrive. Jeg hører på RR, jeg leser hva ledelsen skriver og gjør og jeg har så langt ikke en eneste gang hatt grunn for å ikke fortsette med det :)

Nå er det tid for "Robins road trip", er vel ikke helt usannsynlig at det er noen andre der lik Stenshagen(dvs noen som vet hva de gjør:)) Fra før av har vi jo Swedbank Robur(men de forsto det tidlig).

Dette er rett og slett veldig bra, om noen synes noe annet, helt greit for meg .... )
Arkivert
gatfre
13.02.2018 kl 11:40 2379

Helt enig :-)
Tror den ene millionen gikk ca 15 min etter de 1.9 mill til samme kurs. Så det bare ved en tilfeldighet når jeg hørte på presentasjonen. Gleder med til utviklingen utover uka og ikke minst som du nevner roadshow til RR
Må bare takke deg og mange andre her inne som holder øynene oppe og kommer med utrolig mye bra innhold på forumet :-)
Arkivert
boreren
13.02.2018 kl 12:47 2172

Det er omsatt ca 6,2 mill aksjer, men markedet har ikke forstått GIG sitt konsept. Aksjekursen skulle jo vært "sky high" med et slikt resultat.
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 12:55 2146

Ja, skal bli godt å komme seg over til de blå/gule )
Arkivert
anderix
13.02.2018 kl 12:56 2126

Warom er det bekreftet at vi skal over til Stockholm, eller fortsatt bare spekulasjoner? Fikk ikke sett "live" i dag.
Arkivert
NY-I-GIG
13.02.2018 kl 12:58 2108

Dagen er ikke over boreren, får se om det kommr en sluttspurt :-)
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 13:09 2078

Neida Anderix, men RR gikk vel så langt "han kan" da det meste spurte spørsmålet gjennom alle presentasjonene også kom opp i dag. Det er første spørsmålet i Q/A sessioene, så du kan jo høre igjennem og bedømme selv )

EDIT: Glemte linken. Se her fra det 35min. Han starter som svar på spørsmålet med:

So you did not se the humor in the palette of the presentation :)

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=77780423
Redigert 13.02.2018 kl 13:17 Arkivert
anderix
13.02.2018 kl 13:24 1996

-) Spennende tider
Arkivert
Pengegrismaskin
13.02.2018 kl 14:13 1874

6,85 mil aksjer omsatt og vi er tilbake til utgangspunktet. Jaja, må innrømme jeg er litt skuffet. Q4 rapporten var strålende i hvert fall.
Arkivert
anderix
13.02.2018 kl 14:26 1817

Tålmodighet blir viktig her. Har i hvert fall ikke mindre tro på GIG etter dagen i dag, uansett hva kursen måtte ende på. Har kjøpt litt flere i dag, og å selge nå er ikke et tema-)
Arkivert
Warom
13.02.2018 kl 14:36 1789

Hvor mange av de snart 7mill aksjer tror man vil komme til salgs under 5,18? Jeg vil legge inn en "kvalifisert" tipping på veldig få )

I mellomtiden er det som vanlig bare å være litt tålmodig. Dagen i dag er ikke ferdig(for de som bryr seg om den))

Arkivert
Arkivert Til toppen