ELE - I mars vil ELE eie 26,7% av Ambershaw

treider1
ELE 09.02.2018 kl 20:24 7123

Dette er en arkivert tråd!
I mars vil ELE eie 26,7% av AMI som i utgangspunktet har en NPV på 499 millioner USD.

Og hvis AMI oppjusteres:

”AMI kommuniserte i første halvdel av 2017 at de var komfortable med at prisene på «premium pellets» ville fortsette å handles rundt de 10 siste års gjennomsnittspris på 130 USD/dmt. På grunn av dette justerte Ambershaw i fjor sitt prisestimat for interne budsjettformål fra historisk lave 95 USD/dmt til 130 USD/dmt, noe som ga en netto nåverdi (NPV) på USD 499 millioner.

Basert på utsiktene og handel i den øvre enden av et gjennomsnittlig
prisintervall på 240-280 USD/dmt, er NPV nå potensielt tre ganger høyere, med forbehold om endelig gjennomgang av investeringsbudsjettet, som skal godkjennes innen 1. mars 2018.”

så vil ELE eie 26,7% av opptil 3 x 499 mill USD.

Videre kan ELE kjøpe seg opp til 51% av AMI.

Har noen regnet på hva dette blir av verdier per aksje i ELE?
Arkivert
utkant
09.02.2018 kl 20:59 4559

* 499 mill USD * 8 USDNOK * 0,267 eierandel / 66 980 460 = 47,73 NOK per aksje...
Arkivert
rischioso
09.02.2018 kl 21:15 4529


15 juni-18 vil ELE eie 51% av Ambershaw noe som utgjør:

(499m/usd x 3 x 8 x 0,51 / 66 560 592 aksjer) = 91,76nok/aksje (før fradrag av gjeld og oppstartskostnader)

Element ASA signs Investment- and Shareholding Agreement for Ambershaw Metallics Inc

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=443452

Value increase on Ambershaw following price rise for Super Premium DR Grade Pellets

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=443454

------------

Så kan de som har tid og anledning regne seg frem til en mer riktig aksjekurs slik analytikerne gjør gjennom å bruke 1 eller flere av disse formelene:

Mining asset valuation techniques

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/mining-asset-valuation-techniques/
Redigert 09.02.2018 kl 21:34 Arkivert
nopetter
09.02.2018 kl 21:57 4459

Ambershaw mangler produksjon tillatelser fra regions myndighetene fra Ontario for å produsere jernmalm konsentrat per idag ifølge meldingen som kom før jul. Der stod det at Ambershaw jobbet med denne søknaden. Etter det man kan tolke ut fra den meldingen så må denne på plass før de kan forhåndselge Iron token.

Kan det være at de venter med white paper meldingen til denne tillatelsen er på plass eller at de ikke får denne lisensen før de får produksjons tillatelsen fra de canadiske myndigheter.
Arkivert
rischioso
09.02.2018 kl 22:45 4393


nopetter

godt poeng - du er nok inne på noe her, ikke helt MEN delvis slik jeg ser det...)

Når det kommer til etableringen av selve (1) Token kontrakten, (2) whitepaper og (3) registrering på Ethereum plattformen (3 er allerede er gjort) så kreves det ingen lisens og kan dermed ferdigstilles og meldes til markedet noe som er forventet å skulle skje hvilken dag som helst.

Når det kommer til registreringen av token på kryptobørs og for å gjennomføre en ITO så må token i noen tilfeller klassifiseres avhengig av den regulatoriske status den kommer under - vare vs tjeneste.

Når vi så kjenner til at denne token er et finansielt produkt (omsetning av råvare) så vil følgende lovområder bli berørt:

(1) Lov om finansmarkedet

(2) Regler for bekjempelse av hvitvasking

(3) Sivilrett

(4) Skatterett

Hvilke krav som gjelder varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon (fra land til land) og av samme grunn bestemte nok ledelsen seg for i desember at Estland var den jurisdiksjon (det landet) med færrest utfordringer i så måte.

Med det i minnet så kan det nok tenkes at det er en link mellom exploration permit for Ambershaw og Token lisensen da det virker logisk at det foreligger en formell rett til å hente ut verdiene som token skal representere før Token blir lisensiert for salg.

Mao, exploration lisensen for Ambershaw må nok på plass før Token vil bli lisensiert og tatt opp på krypto børs.

MEN igjen - det hindrer ikke prosessen for etablering og ferdigstillelse av Token kontrakten og whitepaper som jeg nevnte innledningsvis.

* Så du burde nok komme deg inn igjen hvis du skal få med deg løftet disse meldingene/oppdateringene vil gi...)

Redigert 09.02.2018 kl 23:13 Arkivert
nopetter
09.02.2018 kl 23:26 4294

Slik jeg forstår dette så gjelder denne søknaden kun for 1 mill tonn konsentrat. Altså ikke en søknad for full skala produksjon. De må kunne legge fram miljøvennlig data for denne produksjonen. Dvs. hvis de får problemer med å få denne midlertidige tillatelsen så brenner det på dass med token utstedelsen hvis white paper/ITO lisensen krever en slik godkjenning fra EU sin side.

Men siden de har fått testet pelletsen med svært gode tilbakemeldinger så må man nesten tro at dem må ha hatt en produksjonstest som har vært vellykket. Ergo må kvaliteten på konsentratet være veldig bra med lite forurensninger.

Jeg stiller bare spørsmålet siden token lisensen har foregått siden oktober 2017. Hva hefter og hvorfor? Siden jeg har litt kjennskap til canadisk byråkrati som er veldig omfattende og tregt. Man kan bare håpe at denne godkjenningen ikke må ut på en offentlig høringsrunde da vil dette ta evigheter.

Arkivert
rischioso
09.02.2018 kl 23:52 4269


RE Ambershaw lisensen

Man burde vel kunne utgå fra at LHR har kontroll på dette når de selv gjennom eget laboratoriearbeid og egne patenter har kjørt en testproduksjon av høykvalitets pellets og som du nevner har vært distribuert til potensielle kunder i USA med strålende tilbakemeldinger så kjenner de også til lisensprosessen. Av samme grunn har de også gått ut med en estimert forventet periode for å få denne på plass så det er å forvente at den er like rundt hjørnet da den begrensede produksjons lisensen som er påkrevd for å starte med konsentratet er mer å anse som en formalitet og noe som er utstedt mang en gang.

RE Token lisensen

Tror heller utfordringen ligger i Token lisensen siden de er først ute i verden og det ikke er noen oppgåtte stier å støtte seg til bransjemessig, men det finnes asset backed tokens for andre bransjer man sikkert kan dra nytte av.

Med Oblicity sine erfarne advokater på saken så vil det nok løse seg da det finnes et regelverk som må følges og når det gjøres riktig så vil lisensen komme på bordet.
Redigert 10.02.2018 kl 00:01 Arkivert
nopetter
10.02.2018 kl 00:02 4238

er ligger utfordringen. Vi tror men vi vet ikke.

Uansett en grei beskrivelse du kommer med
Arkivert
rischioso
10.02.2018 kl 00:52 4206


nopetter,

det er riktig at vi ikke vet med 100% sikkerhet mer enn det selskapet selv har meldt, men på basis av hva vi vet så kan vi forutse en del ting.

Mao, prosessen kjenner vi til dels gjennom selskapets meldinger og dels gjennom hva man kan finne ut andre plasser.

Det som er utfordringen er å time når ting vil komme på plass alternativt time meldingene/oppdateringene fra selskapet.

Det kan være slik at det meste er gjort men at det er en eller annen ting som hefter prosessen. Selskapet står fritt til å melde fremdriften så det kan godt være at visse delprosesser er ferdige men at man velger å vente med og melde disse til hele prosessen er klar.

Uansett så vil jeg tro at selskapet velger å melde fortløpende noe de også har lovet og skal vi forholde oss til det noe vi bør så kan en melding/oppdatering komme hvilken dag som helst og av samme grunn vil slikt trigge kursen så det er en reell risk å sitte på utsiden i disse tider (helt eller delvis) og dermed risikere å gå glipp av russiske prosenter...)

LES: På nåværende tidspunkt estimerer selskapet at forhåndssalg vil starte så tidlig som mulig i 2018. Selskapet vil holde markedet oppdatert om fremdriften.

https://elementasa.com/news/2017/token-project-update
Redigert 10.02.2018 kl 00:57 Arkivert
Namtrah
10.02.2018 kl 11:29 4005

Er ikke noen tvil om at Ele er underpriset. Tror Q4 presentasjonen kan gi en del svar på det som det spørres om her på HO. Men spol 3 år frem, hvilken verdi tror dere ligger ved børsnotering av AMI? Tror folk glemmer å se på mcap når det gjelder Ele, er latterlig billig
Arkivert
kjofor
10.02.2018 kl 20:32 3819

må vel bruke et annet antall aksjer i regnestykket etter oppkjøpet av Ambershaw ?
Arkivert
oddivar
10.02.2018 kl 21:02 3810

Enig at dagens aksjeantall ikke blir riktig. "Fully diluted" bør anvendes og per i dag så gir det følgende tillegg:

1. GEM warrants: 1,285,000 (strike 2,4)
2. BO warrants: 3,527,776 (strike 2,4 -brukes hovedsakelig til til å gi tilbake lånte aksjer fra WNF)
3. warrants til CEO 600,000
4. warrants til CFO: 400,000
4. warrants til styret: 3*182 578 (strike price= 2,37, disse må utløses 3 mnd. innen gen.fors i 2018).

Totalt antall utestående warrants som jeg kjenner til er: 6,360,510

Alle disse er vel forhåpentligvis "in the money" fremover.

Utover dette bør det muligens antas en viss utvanning ifm. Transje 3 for å oppnå full eierandel.

Vil tro at f.eks. 85,000,000 aksjer (fullt utvannet) kanskje er mer fair å operere med.

Redigert 10.02.2018 kl 21:16 Arkivert
nopetter
10.02.2018 kl 22:06 3756

Det er vel de BO warrantene some nå "flyter" rundt i systemene hos forskjellige eiere
Arkivert
rischioso
10.02.2018 kl 22:42 3753


RE - Vil tro at f.eks. 85,000,000 aksjer (fullt utvannet) kanskje er mer fair å operere med

* (499m/usd x 3 x 8 x 0,51 / 85m aksjer) = gir 71,85nok/aksje.

Eller sett på annen måte - for at dagens aksjekurs på 4nok skal være fair sett i forhold til estimerte reelle gruve verdier så skulle det ha vært over 1,5 milliarder aksjer (nærmere 18x flere aksjer)....

Så ja - at aksjen pr i dag er underpriset er vel knapt fornavnet og av samme grunn er en betydelig reprising å forvente i takt med at eierandelen i Amnershaw økes fremover.

------------

RE - Utover dette bør det muligens antas en viss utvanning ifm. Transje 3 for å oppnå full eierandel.

* Det er under forutsetning av at det ikke vil bli gjennomført noen vellykket ITO innen 15.07.2018.

Selskapet har selv satt deadline for gjennomføring av ITO innen 30.06.18.

LES - Begge parter kan kansellere avtalen dersom en vellykket ICO ikke har blitt gjennomført innen 30 Juni 2018.

https://elementasa.com/news/2017/signs-agreement-to-develop-asset-backed-digital-token

Siste del av Ambershaw forfaller til betaling den 15.06.2018 med en aller siste frist den 15.07.2018:

LES: 3rd payment of 4.85 MUSD: 15 June 2018 (USD 4.95 if settled by 15 July 2018) ("Third Tranche"). The Third Tranche will be made through a new convertible bond ("New Convertible Bond").

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=443452

* Timeline forteller at selskapet også har tatt høyde for at hvis ITO'en blir vellykket så vil ikke transje 3 bli brukt - mao, transje nr 3 er å anse som en back-up om ITO skulle feile alternativt bli forsinket - det for å sikre fundingen for eierandelen allerede nå uansett og uavhengig av ITO noe som er betryggende.
Redigert 10.02.2018 kl 23:36 Arkivert
oddivar
10.02.2018 kl 23:15 3682

nopetter.

BO er ikke ansvarlig for mer enn de warrantsene som de nå er i besittelse av (drøye 3,5 millioner). Tidligere warrants fra de ulike transjene har jo blitt innløst til aksjer og solgt i markedet.

De andre warrantsene i oversikten er knyttet til incentivprogrammer til ledelse og styret. GEM warrantsene kom fra inngåelse av avtalen rundt GEM faciliteten.
Arkivert
rischioso
10.02.2018 kl 23:21 3662


oddivar,

det er helt riktig. Det virker å være periodevise misforståelser rundt disse rettene...

nopetter,

hva kommer det av at du virker å ha stålkontroll på warrantsene KUN når du er inne...??...)
Arkivert
nopetter
10.02.2018 kl 23:22 3673

Oddivar

I mitt hode er de WNF aksjene blitt lånt ut av BO. Jeg konkluderer dette med at aksjen blir dumpet selvom selskapet har meldt at Ambershaw kjøpet så og si er i boks. Men det er selvfølgelig noe jeg påstår.
Arkivert
rischioso
10.02.2018 kl 23:29 3653


nopetter,

RE - I mitt hode er de WNF aksjene blitt lånt ut av BO.

* Den skjønte jeg ikke?

BO sitter ikke på noen aksjer og det er heller ikke meningen at verken BO eller GEM skal sitte på noen aksjer og av samme grunn blir de solgt når transjene blir benyttet.

Mao, BO sitter ikke pr i dag på noen WNF aksjer de en gang i tiden lånte. De ble levert tilbake når BO fikk sine aksjer av selskapet.
Redigert 10.02.2018 kl 23:31 Arkivert
nopetter
10.02.2018 kl 23:38 3650

De aksjene er aldri blitt levert tilbake. Da hadde dem vært blant top 20 listen noe de ikke er. Ikke tror jeg de har blitt videresolgt I markedet. De er lånt ut i markedet til de må tilbakeleveres. Og da måtte vel ledelsen ha meldt om dette salget.
Arkivert
rischioso
11.02.2018 kl 00:05 3627


nopetter,

dette har vi diskutert før. Du vil ikke kunne klare å følge enhver transaksjon når oppdateringer ikke skjer daglig, men på ukentlig basis som igjen er forsinket med noen dager...

Så at disse er levert tilbake er veldig sikkert. Det er det hele caset BO og GEM går ut på. De gir lån gjennom transjer som de igjen får aksjer for som igjen selges umiddelbart nettopp fordi de ikke skal være posisjonert i selskapene de låner penger til for de skal til enhver tid ha frie midler for å låne ut videre til andre.

De låner aksjer hver eneste gang når en eller flere transjer benyttes. Det er avtalt på forhånd slik at de skal være sikret aksjer før selskapet får gjort de nye klare.

BO/GEM selger de lånte aksjene i markedet og så snart de får tildelt de nye aksjene - noe som tar 2-3 dager etter at transjen(e) er benyttet så må disse leveres tilbake - mao, alt kan skje innenfor den ukentlige TOP20 oppdateringen noe som igjen vil føre til at du ikke vil kunne se tilsvarende variasjoner gjennom å sammeligne TOP20 listene fra den ene uken til den andre...
Redigert 11.02.2018 kl 00:13 Arkivert
nopetter
11.02.2018 kl 10:46 3518

Stor kritikk av MIFID2 fra analysesjefer. Hvordan vil dette slå ut for godkjenningen av white paper/ITO!


https://min.e24.no/a/218e7B
Arkivert
Sorlandsinvest
11.02.2018 kl 12:50 3412

Jeg har lest om MiFID II her i flere måneder, om hvordan det påvirker Elements white paper og ITO. Jeg har spurt flere ganger om noen kan forklare meg hvordan MiFID setter stopper på ITO'er, og hvordan gjør det prosessen mye mye dyrere og vanskeligere, og eneste jeg har fått som svar er "Joda, det er jo tross alt reguleringer, det MÅ jo gjøre det vanskeligere".

Nå har jeg prøvd å lese MiFID 2, men må innrømme at jeg har verken tid eller ork til å pløye gjennom 7000 sider med tunglest stoff. Så - om noen kan vise meg hvor det står om at potensielle ITOer skal være vanskeligere å gjennomføre, så vær så god.
OM, og bare OM det finnes noe om dette, så betyr det at enhver børsnotering / IPO skal også være meget dyrt og vanskelig å gjennomføre? I så fall kan vi forvente at det er så å si slutt på børsnotering av small cap selskaper både på Oslo Børs, og i hele EU (siden MiFID gjelder hele EØS).

Inntil da ser jeg ingen grunn til å blande inn MiFID II her.
Arkivert
nopetter
11.02.2018 kl 16:05 3330

ro om det er dette som hefter siden EU sammen med Frankrike og Tyskland skal komme med nye reguleringer av digital valuta.

https://e24.no/boers-og-finans/digital-valuta/frankrike-og-tyskland-vil-foreslaa-bitcoin-reguleringer-paa-g20-moete/2423647
Arkivert
Sorlandsinvest
11.02.2018 kl 16:43 3268

Reguleringer er varmt velkomne for ELE sin del. Eksempel på regulering er at bankene plikter å rapportere innbetalinger fra krypto-børs til bankkonto, slik at skattemyndighetene har grunnlag til å beskatte gevinst. Nå er det helt texas, du kan tjene 1 mill på Bitcoin, få det overført til konto, og banken har ingen rapporteringsplikt ovenfor myndighetene med mindre det er rannsakelsesordre på kontoen.

Men ja - reguleringer på kryptovaluta har ingenting med MiFID II å gjøre?
Arkivert
nopetter
11.02.2018 kl 17:06 3259

Det er jeg klar over. Selskapet holder på å gå opp nye stier i dette segmentet og da er det lett for EU byråkratiet om blande sammen hummer og kanari fordi det enorme byråkratiet må først forstå forskjellen mellom coin og token.
Arkivert
rischioso
11.02.2018 kl 17:39 3196

nopetter

fortsatt god helg!

:)))
Arkivert
nopetter
11.02.2018 kl 18:21 3152

Dette må jo være noe for deg risotto. Du var da veldig interessert i MIFID2 regelverket en stund Vs white paper/ITO godkjenningen

Hva har skjedd i mellomtiden?
Arkivert
rischioso
11.02.2018 kl 20:04 3096


Sørlandsinvest,

det er riktig som du er inne på - det står jo ikke noen plass og med rene ord at MFID2 vil hefte ITO prosessen og det er heller ikke meningen - hovedformålet med MIFID2 er jo å øke gjennomsiktigheten, skåne små investorer og bedre arbeidsflyten, men som vi allerede nå er kjent med gjennom tilbakemeldinger fra markedet så fungerer jo ikke MFID2 helt slik som forventet i praksis og som lå til grunn for implementeringskravet...

Av samme grunn vil en implementering måtte skje gjennom en heller rolig tilnærming over tid med fortløpende evaluering for å plukke ut/endre/forbedre det som viser seg å virke i mot sin hensikt.

Det er jo ikke slik at alt og alle stopper opp inntil man har fått ting på plass - mao, så vil pågående prosesser gå som normalt side om side med implementeringen og nødvendige endringer.

Av samme grunn er det nok ikke MIFID2 som eventuelt hefter ITO prosessen (om noe) - det er nok heller det at asset backed IRON/NICKEL tokene er noe helt nytt innenfor commodity/råvarebransjen og i så måte berører lovverket om finansielle produkter på en litt annen måte enn non asset backed og gjennom det så kan det nok være behov for en bredere og mer omfattende juss prosess noe som vi kjenner til at selskapet allerede satte i gang i Estland i desember.

Når det er sagt så er heller ikke asset backed Tokens noe helt nytt da det allerede finnes i markedet for andre bransjer og således finnes også et regelverk å forholde seg til som gjelder på lik linje for råvarebransjen.

nopetter,

nå begynner du å virke nesten komisk desperat. At du muligens timet litt feil på fredag gjennom å selge deg helt eller delvis ut fordi du muligens gamblet på en videre nedgang på mandag og som nå ikke virker å komme etter rekylen i USA på fredag så vil du nok allikevel få muligheten til å komme deg inn igjen på 4 tallet også på mandag uten å måtte bruke energi på å krisemaksimere ting som ikke lengre virker å ha noen relevans....

Løpende lovendringer og reguleringer stopper ikke opp løpende prosesser, men er konstruert slik at de skal implementeres over tid. Ingen er tjent med at alt skal stoppe opp fordi man pålegger innføring av forbedringer - forbedringer som man ikke helt vet hvordan funker i praksis og som nå viser seg å ikke funke helt som forventet...

LES - Analysesjefer mener Mifid 2 har virket mot sin hensikt

Mindre gjennomsiktige markeder og mer tungvint arbeidsflyt: Etter en måned ser analysesjef for kredittobligasjoner Ole Einar Stokstad i DNB Markets lite som er bra ved det nye EU-direktivet. 

https://e24.no/boers-og-finans/eu/nytt-regelverk-skulle-forbedre-finansmarkedene-analysesjefer-mener-det-har-virket-mot-sin-hensikt/24254045

Også greit å legge på minnet at selskapet den 18-de desember meldte om god fremgang for prosessen og så lenge ikke annet blir meldt så er det jo nettopp det vi må forholde oss til og ikke noe annet som ikke er meldt...)

LES - Selskapet har gjort betydelig grunnarbeid med Whitepaper og relaterte avtaler siden 27. oktober 2017 og gir en oppdatering på status.

“Vi er stolte av det grunnarbeidet som er gjort så langt med hensyn til de råvare-sikrede Tokenene. Det arbeidet som kreves er betydelig og banebrytende. Hvis det gjøres riktig kan våre Tokens bli en betydelig digital valuta innen jernmalm markedet og andre markeder “, sier administrerende direktør Cecilie Grue I Element ASA.

https://www.elementasa.com/news/2017/token-project-update
Redigert 11.02.2018 kl 20:11 Arkivert
nopetter
11.02.2018 kl 20:11 3078

Jeg lurte bare på siden du påpekte dette som svært negativt for Element for en tid tilbake.

Arkivert
rischioso
11.02.2018 kl 20:30 3061


nopetter,

det er riktig at jeg for en tid tilbake førte opp MIFID2 under mulige riskfaktorer som igjen kunne føre til forsinkelser.

Men når vi så i ettertid har fått muligheten til å bli klokere gjennom ny informasjon så finnes det jo ikke lengre noen grunn til å bekymre seg om dette.

Ser man så på antall klargjorte ICO/ITO for q1-18 vs q4-17 så er det en betydelig økning noe som underbygger teorien om at MIFID2 ikke er hemmende prosesssmessig, men heller en midlertidig merkostnad for alle berørte.

Anbefaler alle å spandere 4min på en innføring i mulighetene om og rundt asset backed tokens som på fagspråket betyr at noe er Tokenized...)

"Everything That Can Be Tokenized Will Be Tokenized"

https://www.youtube.com/watch?v=T_4SDmv17cw

------------

What Is Tokenization?

https://www.youtube.com/watch?v=iVeenkfa-0s
Redigert 11.02.2018 kl 21:00 Arkivert
nopetter
11.02.2018 kl 20:42 3009

Jævlig bra link risotto. Dette beviser ennå mer hvorfor Kina er fullstendig imot denne teknologien. Dette slår bena rett under dem siden de styrer så og si hele metall industrien og REE markedet ww og kan manipulere prisene som dem vil gjennom sine handelsplattformer i London og Hongkong.
Arkivert
brumlemann
11.02.2018 kl 21:20 2930

lesere av disse trådene bør kanskje ha i mente at sannsynligvis en av de minst troverdige skribentene på HO er Rischioso.
Han er ekstremt manipulativ, virker overbevisende i det meste hva han skriver, og er villig til - etter sin agenda å skrive bare negativt dritt, eller positivt bullshit om de selskap han engasjerer seg i avhengig av om hans agenda er å kjøpe eller selge en aksje. Mobbing er en del av hans handlingsmønster.

Rischioso eier overhodet ikke skrupler. Han har vel gjort omtrent det samme som han gjorde i APCL og sikkert andre selskap.
I APCL var han en ivrig hausser som lovet gull og grønne skoger, helt til han sannsynligvis hadde solgt og muligens til og med shortet aksjen. Da baisset han plutselig vanvittig og meget overbevisende, helt til han sannsynligvis kom seg ut av shorten, - eller i hvertfall hadde solgt, da begynte haussingen igjen for full styrke. Det som er et faktum i denne historien, er at det hele tiden var nesten ingen endringer i de fundamentale forholdene. Det samme har vel foregått i ELE

For meg er det egentlig likegyldig hvordan det går med ELE, men jeg er en person som misliker hausing. Når det skjer, og magefølelsen og analysen min går ut på at det er mer løgn enn realisme bak haussingen, tar jeg litt til motmæle for å få litt balanse i bildet. Jeg misliker at noen skal kjøpe en aksje på bakgrunn av falske selvoppnevnte "profeter" og forutsetninger.
Slik adferd byr meg i mot.
Hermed er advarsler meddelt.
Arkivert
nopetter
11.02.2018 kl 21:31 2909

Heldigvis har de fleste her noe å tenke med. Jeg kom inni aksjen før han det vet jeg. Jeg var også inne i apcl men det var lett å skjønne at dette caset var værre enn en slot maskin. Jeg moste ut alt på kr 11.

Siden utkant forklarte caset under kr 2 slik at dette var begripelig så solgte jeg nesten alt annet og gikk inn. Dette er grensesprengende teknologi som rett og slett er enkelt og genialt.
Arkivert
rischioso
11.02.2018 kl 22:26 2871


RE "sannsynligvis"

* På en barneskole så skulle elevene lære om betydningen av ordet "sannsynligvis".

For å forklare det så kom lærinna opp med følgende 2 eksempler:

Hvis det er lyst ute så skinner sannsynligvis sola.

Hvis det er mørkt ute så skinner sola sannsynligvis ikke.

Så strakk lille brumlebasse opp hånda og spurte:

Frøken - er det klumper i fis?

Nei svarte frøken - hvorfor spør du om det?

Da har jeg sannsynligvis driti meg ut....

------------

Brumlebasse - tok du han?
Arkivert
brumlemann
12.02.2018 kl 02:56 2784

men Rischioso da
det blir litt galt når du projiserer selvopplevde opplevelser til å gjelde helt andre fremmende personer.
:-D
Arkivert
mcaxel
13.02.2018 kl 08:52 2633

26,7% of 499 mil dollars

It ought to be way above 4 NOK!
Arkivert
Bankmanden
13.02.2018 kl 09:16 2565

ELE-menigheten minner IGE-menigheten som eksisterte på dette forum for ca 5-10 år siden.
Menigheten drømte om fantastiske gullforekomster som aldri slo til og aksjene ble til slutt verdiløse etter at siste rest av pengene ble ranet av ledelsen.
Se ikke bort i fra at historien vil gjenta seg i ELE. ELE-menigheten tror det går an å kjøpe seg til milliardverdien for vekslepenger.
Arkivert
Foodgeni8
13.02.2018 kl 09:26 2507

At H. Sæter har solgt er veldig negativt! Det er et klar tegn om at det ikke vil skje noe i aksjen før 31. mars og at den kan plukkes betydelig billigere på et senere tidspunkt.
Arkivert
milk
13.02.2018 kl 09:28 2523

ELE menigheten er et klassisk eksempel på massesuggesjon! Ender sjelden bra.....
Arkivert
nopetter
13.02.2018 kl 09:42 2482

en danske, en mat geni, melke geniet og bamsebraker. dere har aldri og kommer aldri til å skjønne caset. merkelig at alle tullingene dukker opp samtidig. har dere rømt fra en institusjon eller hva!

det er omsatt 171k aksjer så og si samtlige er tradet gjennom roboter, og dere tar bølgen. heia hodet
Arkivert
mcaxel
13.02.2018 kl 09:58 2419


IGE had projects in Africa and that says a lot


So if you all lost money there, then it is your own fault and don't bring it on to us
Arkivert
Foodgeni8
13.02.2018 kl 10:07 2391

Hvis ELE var billig, så ville H. Sæther kjøpt.... Og ikke solgt.
En trader som han er så kjøper han på lave 3 tallet igjen?
Arkivert
Namtrah
13.02.2018 kl 10:19 2343

Selvom man er største eier er man ikke insider ) Benekter dere at Element vil eie 26,7% av en gruve med NPV på potensielt 1500 mill. $ ved betaling 1. Mars?
Arkivert
brumlemann
13.02.2018 kl 10:19 2344

caxel
since there is no industri standard for iron, as far as I know, (like gold has f.i. 24 karat) do you have any suggestions about what to do about difference in the quality of iron pellets. I suppose there will be diversity in the purity of iron production. Any ideas how this may be implemented in a whitepaper? I also suppose to have exact homogen purity in pellets, will increase costs of production.
Just curious.
I asked you before, but no answer??
Arkivert
nopetter
13.02.2018 kl 10:34 2293

jeg er rystet av deg og din kompetanse, jeg har etter hvert skjønt at du ikke skjønner en pøkk. vet du ikke at jernmalm har to standarder 58% og 62% FE

det er enorm prisforskjell på disse to og standarden AMI leverer er skyhøyt over dette
Arkivert
brumlemann
13.02.2018 kl 10:37 2257

det er vel et spørsmål om hvor naiv man er Namtrah. Kan du gi noen forklaring for hvorfor et firma som sitter på eierskap og all info om en gruve, (som er kjøpt som et konkursbo) vil selge aksjemajoriteten i en gruve, hvis det var en virkelighet at gruven hadde en verdi på 10 milliarder NOK ( følge deg) og at disse gutta som hadde kjøpt konkursboet, og altså visste alt om gruven, ville solgt 51 % av 10 milliarder for 50 eller 100 millioner eller whatever?
Det er jo litt suspekt, at når de med info får transjer og aksjer for å ha finansiert opplegget, selger de aksjene fortere enn svint.
Arkivert
brumlemann
13.02.2018 kl 10:47 2228

Jeg har vel innrømmet at jeg ikke har veldig kompetanse inne gruvevirksomhet.
Men det er vel akkurat det jeg sikter til, nopetter, er standarden skyhøyt over, slik du skriver, evt hvor mye over, hvordan skal dette prises inn i whitepaper og tokens? Du ønsker ikke selge "gull" til gråsteinpriser?
Jernmalmens renhet kan variere fra brudd til brudd, så vidt jeg har forstått, spørsmålet er hvordan dette skal prises inn i whitepaper. - enten at det blir bedre enn industri standarden, eller dårligere.
Husk innkjøperne er ikke amatører.
Arkivert
rischioso
13.02.2018 kl 10:50 2245


Denne artikkelen ble skrevet for rundt 2 år siden hvor det hadde vært en periode med oversupply og lave priser. Spådommen om endring i både etterspørsel, prising behov for høyeste kvalitet har slått til hvor Canada spesielt ble nevnt som leverandøren med høyest IRON ORE kvalitet.

Canada er kjent for sin høye kvalitet på IRON ORE og Ambershaw er som kjent i Canada:

Beyond oversupply: steelmakers need higher-quality iron ore

Apr. 22, 2015

Enter Canada

In the near future (I expect no more than five to ten years), the price differentiation between iron ores suitable for long steel and iron ore supplied for flat steel production should see a marked gap in their selling prices with the highest quality ores attracting the best premiums. This differentiation in sell pricing existed in the iron ore sector before China emerged as the global leader in steel supply and consumption and it will be reinstated moving forward. It may be no accident that Chinese investment in Canada’s Labrador trough over the past decade has involved the acquisition of resources with no particular expediency on seeing them developed. WISCO and Hebei have literally locked up billions of tonnes of high quality Canadian iron ore resources over the past 10 years. Have they been strategic from a quality perspective in marking these investments?Canadian iron ores are consistently high quality products and that attribute is acknowledged by Japanese steel producers. This distinction will gain growing prominence by Chinese steel producers, as well as others, going forward. During the past decade much of China’s steel production has been geared to long steel products produced for construction of infrastructure. As China’s export economy transitions to one that is consumption based, the demand for flat steel will increase and the quality paradox facing Japanese steel producers today will be amplified as the demand for high quality flat steel increases. In order to distinguish steel production, infrastructure requires long steel products such as columns, beams, and rebar, capable of tolerating lower quality iron ore and resulting in lower quality steel in the production process. Flat steel demands higher quality iron ore feed and results in a higher quality steel product suitable for the production of automobiles and other consumer goods.

While China is content to have the world believe that it’s demand has all but dried up, the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and its 21st century Belt and Road development plan would suggest that China is gearing up to export long steel products. From a trade perspective the country needs the exports, and from a capacity point of view its substantial manufacturing capability is a guaranteed source of export revenue in the global marketplace where it appears ready to create both the demand for its steel via the Silk Road and the mechanisms to finance it via the AIIB. Some are forecasting the recently announced Belt and Road infrastructure initiative as a $31 trillion investment focused on establishing an updated and effective transportation network that spans Asia, Europe, northern Africa and the Middle East.

Absent initiatives such as these China would see continuing declines in GDP growth, increased unemployment, and a growing trade imbalance that would impede the country’s future fortunes as it loses competitiveness in other sectors, such as electronics and textiles, produced for export, as inflationary pressures continue to take hold.

Steel produced for export in China thus far has been less significant. During 2014 steel was China’s #10 export and represented 2.6% of the country’s exports by value among exports totalling $2.3 trillion. Only about 10% of the country’s steel was made available for export. So while China is retooling some of its plants to produce greater volumes of flat products to satisfy its own growing consumption needs and undoubtedly a strategy to grow exports in the automotive and white goods sectors, it clearly intends to export long steel products to support an infrastructure vision that is every bit as ambitious as its own recent domestic modernization.
While yesterday’s outlook in the iron ore and commodities markets for Canadian producers and developers looked anemic, the tides will change for Canadian iron ore as well as other nonferrous commodities. As some analysts argue whether the current state of the market represents structural or cyclical change the fact that quality continues to decline is definitively structural and future pricing structures will reflect that. Current oversupply in respect of volumes may be either structural (though the argument is not compelling given high cost Chinese domestic production is still responsible, in large part, for the current global surplus) or cyclical. In either case Canadian iron ore will gain much greater prominence in the supply chain.

http://www.mining.com/web/beyond-oversupply-steelmakers-need-higher-quality-iron-ore/

Redigert 13.02.2018 kl 10:57 Arkivert
oddivar
13.02.2018 kl 10:54 2213

jernprodukter er komplisert materie og her bør de fleste være ydmyke og ikke påberope seg "ekspertkompetanse".

Selskapet har meldt at de vil kunne produsere to (2) hovedprodukter - jernkonsentrat av grad 65% og DRI Super premium pellets (min. 67,5% + andre metallsammensetning).

Dette er indikert i denne meldingen.

http://ambershaw.ca/wp-content/uploads/2017/07/201707-AMI-Update-Note.pdf

Selskapet har hatt litt ulike strategier ift. om de ønsker å produsere jernkonsentrat før pellets (som en del av finansieringen av den langt mer Capex intensive pelletsproduksjonen).

I den siste meldingen får man inntrykk at de ønsker å forsere pelletsproduksjonen (sannsynligvis pga. meget høye priser på dette produktet).

Hvordan dette vil bli håndtert ifm. ITO etc. blir jo kun spekulasjoner. Usikkert på hvor hensiktsmessig dette er.

Redigert 13.02.2018 kl 10:58 Arkivert
Sorlandsinvest
13.02.2018 kl 11:01 2189

Fun fact: ELE prises nå til ca 357 193 tonn 65% Fe. Reservene i Ambershaw er 330 000 000 tonn.
Arkivert
rischioso
13.02.2018 kl 11:20 2137


Og et annet viktig faktum er at verdens befolkning øker, forbruk øker, bygging øker og dermed også behovet for bla Iron Ore:

LES - Jernmalmreservene virker for øyeblikket ganske stor, men noen begynner å antyde at matematikken til kontinuerlig eksponensiell økning i forbruket kan gjøre at denne ressursen virker ganske begrenset. For eksempel har Lester Brown fra Worldwatch Institute antydet at jernmalm kan gå tomt innen 64 år basert på en ekstremt konservativ ekstrapolering på 2% vekst per år.

The iron ore reserves at present seem quite vast, but some are starting to suggest that the math of continual exponential increase in consumption can even make this resource seem quite finite. For instance, Lester Brown of the Worldwatch Institute has suggested iron ore could run out within 64 years based on an extremely conservative extrapolation of 2% growth per year.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iron_ore

* Med dette i minnet og at Ambershaw gruven har en estimert levetid på rundt 100 år så vil det kunne bli en svært lønnsom butikk som vil øke i lønnsomhet for hvert år som går noe vi ser antydninger til allerede nå spesielt på Høy Kvalitets Iron Ore som Ambershaw består av:

Chinese steelmakers lift demand for high-quality iron ore.

October 11, 2017

Environmental rules, production efficiency widen premiums over conventional ore

TOKYO -- Heavier purchases of high-grade iron ore by Chinese steelmakers since last year have fueled record price premiums over low-grade ore, a shift driven by the country's stronger environmental regulations.

https://asia.nikkei.com/Markets/Commodities/Chinese-steelmakers-lift-demand-for-high-quality-iron-ore
Redigert 13.02.2018 kl 11:32 Arkivert
Arkivert Til toppen