LSG - 62 kr.

Agaton Sax
LSG
12.01.2018 kl 12:45
1256

Dette er en arkivert tråd!
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS:


"Videre mener analytikeren at Lerøy er godt posisjonert i markedet, tross den høyere tilbudsveksten i 2018, og skriver at utsiktene ser bra ut på medium lang sikt. Kursmålet nedjusteres til 62 kroner pr aksje (65), og kjøpsanbefaling gjentas."
Arkivert
milk
12.01.2018 kl 13:07
767

Må bare si meg enig i den,men de kunne utdypet hvorfor de mener den er godt posisjonert... Sikter de til investeringene i hvitfisk eller er det ørreten eller er det avtale på pris. Jeg mener verdien av hvitfisk satsingen er undervurdert.
Arkivert
Ka'l
12.01.2018 kl 16:01
751

arkedets dom hittil i dag er tydelig, verdi:
Ned til 41,60kr.
Men det kan jo forandre seg fort.
Arkivert
Synspunkt
16.01.2018 kl 22:52
640

Eksporten til Kina kommer til å ta av? Hvitfisktollen
går ned.
Arkivert
abbos
19.01.2018 kl 12:44
550

Nedre kursmål var 44 kr- omsettes nå under 40 kr.
Interessant kjøp eller ??
Arkivert
aksjeguru2007
19.01.2018 kl 13:03
548

Alle lakseaksjene bør være interessante på dette nivå.
Kjøpte selv LSG og MHG i går, og har selvfølgelig klokketro på at jeg ikke skal tape penger på dem. )
Redigert 19.01.2018 kl 13:04 Arkivert
milk
19.01.2018 kl 13:55
532

Jeg kjøpte LSG da de gikk inn i hvitfisk. Snittet ned til 38Nok da Brexit styret var på topp. Alt under 40 er å betrakte som meget billig,spør du meg!
Arkivert
Ka'l
20.01.2018 kl 17:57
486

Det er i slike tider det kan være fornuftig å legge inn kjøp på bunnen, f.eks 36,- 38kr. Det kan bli godt bunnfiske av dette før årsrapportene for 2017 og guidingen for 2018 kommer fram i lyset.

K
Redigert 20.01.2018 kl 18:05 Arkivert
milk
20.01.2018 kl 18:02
469

Får du LSG for 36nok,ja da skal jeg bøye meg i hatten å innrømme at jeg har tatt feil av selskapet!!
Arkivert
Ka'l
20.01.2018 kl 21:43
453

Milk: Det er jo lov å prøve, og får jeg noen tusen aksjer for 38kr og mindre, må jeg vel si meg fornøyd i denne omgang.
K
Arkivert
milk
21.01.2018 kl 21:47
359

Nå lempes det ut fisk til Kina i store dunger .... Nå er vi i gang! -)
Arkivert
aksjeguru2007
22.01.2018 kl 10:03
290

Ikke positivt for LSG:

LSG:FÅTT AVSLAG PÅ 8 AV 9 SØKNADER OM UTVIKLINGSTILLATELSER
Oslo (TDN Direkt): Fiskeridirekoratet har fattet vedtak om delvis avslag på Lerøy Seafood Groups søknad om utviklingstillatelser, og tildeler bare en av ni omsøkte utviklingstillatelser.

Det fremgår av en et brev fra Fiskeridirektoratet til Lerøy Seafood fredag.

"Etter en helhetsvurdering av prosjektets omfang og risikomomentene som er knyttet utviklingen av konseptet «Pipefarm» anser Fiskeridirektoratet at det kun er «nødvendig» å tildele en tillatelse på 450 tonn maksimalt tillatt biomasse", heter det i brevet.

Direktoratet avslå med det hva gjelder 6.570 tonn maksimalt tillatt biomasse til utviklingsformål.

Lerøy sendte i april 2016 inn søknad om ni tillatelser for å utvikle konseptet «Pipefarm»

I et annet brev fredag til Hydra Salmon Company, informeres selskapet om at de er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. Dette innebærer at Fiskeridirektoratet går videre med saksbehandlingen med sikte på å tildele en eller flere tillatelser, opplyses det.

SH, finans@tdn.no
Arkivert
milk
22.01.2018 kl 10:28
282

Utviklingstillatelsene kan koste mer en de smaker. Pipefarm var vel ikke helt optimalt slik det var presentert! Men toget er ikke gått så det er fremdeles muligheter for å få nye tillatelser. Jeg ser ikke disse avslagene som spesielt "kritisk"
Arkivert
aksjeguru2007
22.01.2018 kl 10:34
271

Nei, kritisk er det langt i fra, men poenget er at flere av konkurrentene allerede er i gang med sine prosjekter.
Lett for å bli akterutseilt. )
Arkivert
milk
22.01.2018 kl 10:44
286

Hvis du ser nærmere på noen av prosjektene til konkurrentene,så er de langt fra imponerende. Salmar sin Havmerd,er full av lus og de sliter med en gjellesykdom på fisken.Noe som sannsynligvis skyldes dårlig vannsirkulasjon. Jeg har snakket med oppdrettere som er meget skeptisk til noen av konseptene som er blitt presentert... Teori og praksis er to forskjellige ting!
Redigert 22.01.2018 kl 12:10 Arkivert
aksjeguru2007
22.01.2018 kl 14:51
228

Ja. Kanskje 2 av 10 ideer er noe å bygge videre på.
Arkivert
aksjeguru2007
25.01.2018 kl 13:48
144

Lakselus. Foto: Marit Hommedal / Scanpix
Lerøy må betale millionbot etter fiskedød

For over et år siden fikk Lerøy Midt rekordbot for å la 25.000 laks dø i et oppdrettsanlegg ved Hitra. Nå har Mattilsynet behandlet klagesaken.
av NTB
Publisert 25.01.2018 11:16 / Oppdatert 25.01.2018 11:21

Mattilsynet opprettholder rekordgebyret på 1,4 millioner kroner. Det er det høyeste overtredelsesgebyret Mattilsynet har lov å gi, skriver Adresseavisen.

Store mengder laks ble hardt skadet under avlusning i mai 2016. Mattilsynet reagerer på at oppdretteren lot den skadde fisken bli i sjøen i stedet for å nødslakte.

– Det er en streng reaksjon fordi vi ser på dette som et alvorlig brudd, sier lederen for seksjon fisk og sjømat i Mattilsynet sentralt, Friede Andersen.

Hovedkontoret til Mattilsynet har brukt et år på å behandle klagen på det regionale vedtaket fra desember 2016.

– Det er første gang Mattilsynet bruker dette virkemiddelet mot akvakulturnæringen. Det er derfor vi har brukt så lang tid på å behandle klagen, sier hun.

Lerøy mener straffen er for streng. Konserndirektør Stig Nilsen for havbruk i Lerøy skriver i en epost til Adresseavisen at selskapet vurderer om de skal bringe saken inn for andre instanser enn Mattilsynet.

– Denne hendelsen fra våren 2016, oppsto som følge av en teknisk feil på brønnbåtens system for ferskvannsbehandling og ikke som følge av Lerøy Midt sine systemer eller driftspersonell, sier Nilsen.
Del på

Arkivert
Arkivert Til toppen