"NOM - Ressursgrunnlaget vil øke"

Flaxx
NOM
09.01.2018 kl 10:43
7982

Dette er en arkivert tråd!
Det er alltid ressursgrunnlaget som er avgjørende for gruveprosjekter:
- Mengde
- Kvalitet

Dette gjelder for både Engebø og Keliber.
For begge er dokumentert solide mengder råstoff .... og av god kvalitet.
Dette har gitt grunnlag for 2 gode PFS'er.

Og så fortsetter arbeidet med de endelige mulighetsstudiene: DFS.

Og her gjelder for både Keliber og Engebø at boringene for å fastslå ressursene har fortsatt.
- Og resultatet vil utvilsomt bli STØRRE påviste utvinnbare ressurser.

Spesielt for Keliber er dette viktig ... for her står batteriprodusentene klar med sine egne investeringsplaner og vil ha lengst mulig tydelig horisont for sin virksomhet.

Når resultatene fra de videreførte boringene foreligger vil vi få et løft i kursen for NOM.
- Og løftet kan bli signifikant.

Arkivert
SE Holding
09.01.2018 kl 10:46
5311

"Kan bli" er korrekt ja UFlaxx. Men fallet kan også fortsette. Time will show -)
Redigert 09.01.2018 kl 10:49 Arkivert
Flaxx
09.01.2018 kl 10:50
5268

@ SE HOLDING
Da er vi enige om at ressursgrunnlaget både i Engebø og Keliber vil STIGE.
Og så får hver enkelt posisjonere seg ut fra det.

Min vurdering er:
"Når resultatene fra de videreførte boringene foreligger vil vi få et løft i kursen for NOM.
- Og løftet kan bli signifikant."
Arkivert
fryktløs
09.01.2018 kl 11:06
5256

Kom jo et spørsmål på GF om hvordan kvaliteten på Lithiumen i Finland var. Fossum smilte og forklarte at den var av meget god kvalitet og at det var enorme mengder av den:=)
Men at Nom har fått så mye hjelp av Barton i å utrede malmforekomsten og forskjellige teknikker for å fremstille et bra produkt kom overaskende på meg når det gjaldt Engebø. Med andre ord så får dem mye mere ut en beregnet av Engebø. Mente at Fossum sa at de hadde hatt en hemmelig samarbeidsavtale i flere år med Barton.
Arkivert
vestavind
09.01.2018 kl 11:25
5186

Er det fortsatt dumping for å finansiere emisjonsaksjer? Hvis man har så dårlig med penger så skulle man overlatt til andre å bli med på emisjonen.
Arkivert
fryktløs
09.01.2018 kl 11:32
5182

Vestavind! For meg er det merkelig at du er misfornøyd med at Nasjonale og Internasjonale fond tegnet seg i den rettede emisjonen. Som Fossum sa, dette er en slik type investorer vi vil ha som skal bygge selskapet videre. Men Vestavind er misfornøyd med det også. Snart får du hvite hvilke fond som tegnet seg og får håpe du blir fornøyd da:=)
Arkivert
vestavind
09.01.2018 kl 11:36
5155

er ikke misfornøyd med at fond går inn I aksjen, forstår bare ikke den dumpinga av aksjer I ukesvis på denne gibortkursen når alt er så fantastisk
Arkivert
Flaxx
09.01.2018 kl 11:58
5147

@vestavind
Angående kursen i det KORTE bildet:
- Fra det tidspunkt det ble en rettet emisjon på 3,20 legger dette et lokk over signifikant kursutvikling ... INNTIL det kommer nye positive meldinger.

Min vurdering er at 3,20 +10% = ca 3,50 kan være et nivå det sirkuleres rundt.

Men straks det kommer en nyhet ... da vil den kunne bevege kursen signifikant.
Arkivert
krissov
12.01.2018 kl 07:56
4954

blir snart trangt i døra for de som skal inn
Arkivert
Grantchester
12.01.2018 kl 16:58
4888

Hvor mye tror vi Li ressursene kan øke ? Kelibers tidligere justeringer har vært signifikante. Jeg tror på en økning på 25-50%.
Redigert 12.01.2018 kl 17:39 Arkivert
Flaxx
16.01.2018 kl 15:25
4683

@Grantchester

Ja, ressursene i Kaustinen-området er der under bakken. Og Keliber borer og borer.

Meldingen idag om at den nye kjemiske fabrikken plasseres i Kokkola er nok en beslutning som understøtter økte volumer.
Arkivert
Flaxx
17.01.2018 kl 21:05
4622

Spesielt for Keliber må ressursgrunnlaget dokumenteres økt.
Ved PSF'en ga ressursene man regnet på drift for 11,2 år (ved den mest optimale kapasitsutnyttelsen):
https://www.keliber.fi/en/investors/feasibility-study/

DSF'en må vise bestydelig større sannsynlig utvinnbart råstoffgrunnlag.
Dette er Kelibers viktigste oppgave nå.
Boringene må videreføres.
20 års drift bør bli resultatet.
Redigert 17.01.2018 kl 22:14 Arkivert
månemann
17.01.2018 kl 21:35
4567

Ser på nrk tekst tv at Elvestuen sier at å få stoppet deponering i førde fjorden er en tapt sak.....Dette er gode nyheter i og med at han har blitt miljøminister i den nye regjeringen
Arkivert
Grantchester
19.01.2018 kl 18:45
4466

Fra Fossums innlegg om Engebø i dagens Firda

"Den delen av forekomsten som er boret og kartlagt i dag, tilsvarer ca. en fjerdedel av forekomstens antatte størrelse. Ved ytterligere kartlegging når produksjonen er i gang er det derfor gode muligheter for at gruven vil ha et tidsperspektiv utover det kan indikeres basert på foreliggende informasjon. Det er i planleggingen tatt høyde for å utvide leve- og produksjonsprofilen gjennom et robust og fleksibelt industrianlegg."

https://www.firda.no/synspunkt/nordic-mining/engebo/hjornestensbedrift-med-hoy-samfunnsnytte/o/5-15-522430
Redigert 19.01.2018 kl 19:23 Arkivert
ondur
27.01.2018 kl 13:55
4216

Det bekreftes på Facebook sidene til Nordic Rutile at et av målene med den pågående! kjerneboringen på Engebøfjellet er å påvise mer av ressursene ifølge JORC regelverket. For en overraskelse? Not! Dette betyr at DFS er i rute og de som var bekymret for kun 29 års drift har noe å glede seg til.

Legger merke til at de kan nå bore ifred og det er bra, dvs. det har blitt stille fra aktivist fjøset, de har vel blitt eldre og noe klokere får man håpe.
Arkivert
Skazy
28.01.2018 kl 11:47
4035

Er det ikke slik at etter JORC-reglene så vil man kun rapportere ca 1/4 av ressursene man antar ligger i fjellet?
Og... vil det da bety at siden Nom følger disse reglene, at det er grunnlag for å tro at gruvedriften vil være/vare ganske så mye lengre enn hva de kommuniserer?
Redigert 28.01.2018 kl 13:34 Arkivert
Flaxx
28.01.2018 kl 17:22
3924

@Skazy

JORC-reglene er her:
http://www.jorc.org/docs/JORC_code_2012.pdf
Gå til pkt 20 ...

Et utdrag av pkt 20:
"Mineral Resources are
sub-divided, in order of increasing geological confidence, into Inferred, Indicated and Measured
categories.
All reports of Mineral Resources must satisfy the requirement that there are reasonable prospects for
eventual economic extraction (ie more likely than not), regardless of the classification of the resource.
Portions of a deposit that do not have reasonable prospects for eventual economic extraction must
not be included in a Mineral Resource. The basis for the reasonable prospects assumption is always a
material matter, and must be explicitly disclosed and discussed by the Competent Person within the
Public Report using the criteria listed in Table 1 for guidance. The reasonable prospects disclosure must
also include a discussion of the technical and economic support for the cut-off assumptions applied."
...................
Fortsettelse i lenken.

Et viktig poeng er at:
"Geological evidence and knowledge required for the estimation of Mineral Resources must include
sampling data of a type, and at spacings, appropriate to the geological, chemical, physical, and
mineralogical complexity of the mineral occurrence, for all classifications of Inferred, Indicated and
Measured Mineral Resources. A Mineral Resource cannot be estimated in the absence of sampling
information."
Arkivert
Skazy
28.01.2018 kl 19:18
3832

Arkivert
fryktløs
31.01.2018 kl 12:45
3679

Står litt om Nom i dagens FA fordelt på flere ting og forskjellige sider. Side 30 om satsingen på grønn industri er vel den mest interesange artikkelen der bla Norsk Hydro og Nordic Mining er nevnt som Norsk fremtidsindustri:=)
Arkivert
unotert
31.01.2018 kl 13:56
3614

Med 70 % reduksjon av avgangen som skal deponeres, vil jo deponiet bli langt lavere. Noen som vet hvor høyt deponiet vil ligge over bunnen med disse tallene?
Arkivert
fryktløs
04.02.2018 kl 19:14
3531

Nom vokser:=) Nettopp utlyst en stillingsannonse til ser jeg.

https://www.facebook.com/NordicRutileAS/?hc_ref=ARSi4Hnd1GQGsPOtQf961tpEggKKXCUW_4tyuXwT3zpcZ-aWDb574FZhL3VIyKHbQl4&fref=nf
Arkivert
fryktløs
05.02.2018 kl 00:32
3377

tps://www.motor.no/artikler/nar-halve-norge-vil-kjope-elbil
Arkivert
Slettet
05.02.2018 kl 10:25
3253

Unotert
Alt likt forøvrig vil bunnen bli 45 meter høyere i stedet for 150 meter.

Men denne reduksjonen gjør jo at behovet for å fordele avgangen blir noe helt annet, og enklere, slik at det er mye mulig de nå vil kunne legge avgangen mye høyere enn 45 meter, men på et mindre areal.
At deponiet ikke lengre vil trenge 5% av fjordarealet, men kanskje 2%....

RR
Arkivert
unotert
05.02.2018 kl 10:52
3222

Risk-Reward, ja dette er interessante tall. Men jeg vil tippe at det beste vil være å ha relativt stort areal men mindre høyde for å redusere faren spredning av partikler. Uten at jeg har noen aning om effekten med ulike alternativer. Uansett burde motstandere få vansker med å fortsette å argumentere mot deponi. Selv om de vil fortsetteå gjøre det...
Arkivert
Tjuagutt
05.02.2018 kl 11:18
3185

Godkjennelsen om fjorddeponi er gitt basert på dagens løsning, så jeg tviler på at de gjør for mange endringer annet enn at det blir mindre masser som føres ned til bunn basert på dagens tiltenkte løsning.
Arkivert
Slettet
05.02.2018 kl 11:51
3140

Strømningsforholdene er så godt kjent at her er det nok godt grunnlag for finne optimal løsning mellom høyde/areal for resterende 30%.
Eller mindre! Det kommer an på hva man kan få brukt avgangsmassen til. En nasjonal innsats for tildekking av bunnsedimenter i fjorder og havner bruker jo lett opp de siste 30% også.

RR
Arkivert
Skazy
05.02.2018 kl 15:26
3020

ttps://no.pinterest.com/pin/280489883025943317/
Verden vil trenge mer lithium
Arkivert
Skazy
05.02.2018 kl 15:29
3029

ttps://no.pinterest.com/pin/500462577331612260
Arkivert
alan
07.02.2018 kl 15:30
2846

Jada ressursgrunnlaget har øket hele tiden. Likeså angående positive meldinger om utviklingen. Noen tilbakeslag har det vært men alt i ett positivt.

Men det er nå en gang slik at suksess også måles i stigende børskurs.
I så måte har ledelsen mislyktes total, i løpet av de 10-11 årene de har vært på børs.
Noen har selvfølgelig melket topper og bunner. Men jeg har vært trofast og sittet stand by.

Nom evner ikke å skape kjøpsinteresse i markedet.
Ikke så rart med alle dumpe emisjonene som selskapet har påført aksjonærene opp igjennom årene.

Jeg har mine aksjer i behold men jeg kjøper ikke flere.
Disse er nå slengt dypt inne i skapet et eller annet sted.
De får gå til null eller gi en avkasting en eller annen gang.

Hvem vet?

Dagens kurs langt ned på 3 tallet , er intet annet enn hån mot de langsiktige og trofaste aksjonærene.
Arkivert
_HH_
07.02.2018 kl 15:49
2837

Sjekk ut nokon av bileta du finner her du Alan:
https://www.google.no/search?q=junior+mining+company&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc2_HFhZTZAhWJEiwKHazGArwQ_AUICygC&biw=1408&bih=688#imgrc=gD3u7e0tbA7u8M:

Kursuviklinga i NOM er vel ikkje noko unntak fra det som går fram av bileta. Slik eg vurderer det byrjar vi å kome til den fasen da kursen skal opp.

Edit:
SLide 2 på denne linken er det biletet eg siktar til for å vere nøyaktig:
https://www.slideshare.net/miningontop/challenges-of-investing-in-junior-mining-companies-and-sotkamo-silver
Redigert 07.02.2018 kl 17:07 Arkivert
chbster
07.02.2018 kl 17:58
2740

hat makes this case different though is the connection with the barton group. In theory the financing drop could be significantly smaller. Some might burn their fingers on that one. But then again the development in nom has been far from textbook. So time will tell
Arkivert
Pling!
07.02.2018 kl 18:30
2708

Er det sagt noe om evt IPO tidspunkt?
Vil det være gunstigst før eller etter DFS?

I mitt hode burde rekkefølgen for Keliber meldingene vært slik:

Først IPO-kurs og børsnotering

Og deretter i en eller annen rekkefølge:
- Ressursoppdatering
- Melding om investoravtale(r)
- DFS
- Melding om offtakeavtale(r)
- Beslutning om utbygging

Dette såfremt DFS er positiv såklart
Arkivert
brumlemann
07.02.2018 kl 19:19
2673

har faktisk noen aksjer i NOM, er det noen som husker ut fra PFSen til Keliber hva NVP for denne gruven er?
Jeg skummet gjennom PSF en men fant ikke tallet der. Den er jo på 215 sider på engelsk.
Noen som kan hjelpe?
Redigert 07.02.2018 kl 19:21 Arkivert
Pling!
07.02.2018 kl 19:55
2648

NPV: 148 M€
http://www.nordicmining.com/getfile.php/135445/Filer/Investors/Financial%20Reports/Keliber%20Q4%20February%202016.pdf
Arkivert
Flaxx
07.02.2018 kl 20:00
2670

@brumlemann

Nåverdi (NPV)for Keliber er beregnet til 97 millioner Euro.
Da har man diskontert med 8% rentefot:
https://www.keliber.fi/en/investors/feasibility-study/

Internrenten er beregnet til 21%.

I den endelige studien kan det regnes med større ressursgrunnlag og lengre levetid for virksomheten.
Tipper lønnsomheten da forbedres ytterligere.

Edit:

Kelibers PFS er datert 14. mars 2016.
Regn med at salgspriser har gått opp fra dette tidspunkt.
Investeringskostnader neppe tilsvarende ...
Redigert 07.02.2018 kl 20:08 Arkivert
Grantchester
07.02.2018 kl 20:14
2635

"PFS in March 2016 returned an NPV@8% of EUR 97m and an IRR of 21 %"

Latest management case NPV of EUR 148m

http://www.nordicmining.com/getfile.php/135475/Filer/Investors/Financial%20Reports/ISF_170528_Company%20presentation.pdf

edit: sorry Flaxx, så ikke svaret ditt.

I følgende presentasjonen
Significant upside potential Total NPV EUR 329m (inkl. økte reserver og salg av bi-produkter)

http://www.nordicmining.com/getfile.php/135445/Filer/Investors/Financial%20Reports/Keliber%20Q4%20February%202016.pdf
Redigert 07.02.2018 kl 20:23 Arkivert
nuella
07.02.2018 kl 20:56
2567

der er vel ikke mere ressurser i Keliber enn at de ennå ikke er fornøyde og ønsker mer for lønnsom drift - dersav utsettelse på utsettelse
Arkivert
Sailor
08.02.2018 kl 00:20
2486

Keliber har mer enn nok ressurser for lønnsom drift.
Nå gjelder det for selskapet å dimensjonere prosessanlegg og beregne investeringsbehov riktig, SAMT å gå på børs med størst mulig ressursgrunnlag for å kunne prise selskapet riktig.

Lønnsomheten har man godt grep på, nå gjelder det ikke å selge selskapet for billig.!!
Jeg tror vi skal være glade for at de sørger for å optimalisere aksjonærenes verdier.

De kortsiktige får heller bite negler og fortviles.
Redigert 08.02.2018 kl 08:42 Arkivert
_HH_
08.02.2018 kl 08:40
2399

Det som er fakta i samband mer Keliber og IPO, er at det er minst ein eigar som skal selje seg ut og det er den finske staten. Den har venturekapital inne i Keliber som skal realsierast sidan mandatet deira går ut når selskapet skal byrja på realiseringsfasen.Dette er den nest største eigaren.

Kva NOM gjer veit ein ikkje enda, da det er fleire moglege utfall, men fleire av desse utfalla medfører delvis, eller fullstendig nedsal av keliberposten.

Det vil sei at to av dei største eigerane har ein klar interesse av at verdiane vert synleggort mest mogleg ved IPO slik at fortenesten ved eit sal vert størst mogleg.

Det gjer ein ved å dokumentere større påviste økonomiske ressurser og betre produktkvalitet.

NOM vil bruke penger på Engebø framover, dei må bruke penger på Keliber dersom dei vil fortsatt sitte som eigar her, og det går fram av prospektet at dei må investere litt meir i Kvinnherad for å unngå å miste rettigheitane her. Å delta på alt vil eg tru blir vanskeleg og eg reknar med selskapet til slutt må prioritere.Arkivert
Pling!
08.02.2018 kl 09:38
2353

Gode poenger, HH. Er det noen frist for når den finske staten må ut? Må de ut på IPO-kurs eller har de et tidsvindu?
Arkivert
_HH_
08.02.2018 kl 10:03
2319

Det er ikkje oppgitt nokon frister, men det står ved IPO på fondet sine sider og det gjev ein klar tidsavgrensing.
Arkivert
_HH_
08.02.2018 kl 10:06
2313

https://www.kp24.fi/uutiset/528007/keliberin-yva-etenee-katso-video

ny info fra Keliber på face.
Arkivert
fryktløs
08.02.2018 kl 10:17
2296

Takker så mye HH
Arkivert
ondur
08.02.2018 kl 11:24
2244

interessant video linket opp fra Facebook selv om jeg ikke forstår en pøkk av hva de sier.

Hvis de videoopptakene av boreriggene til Kati er ferske har de boret mye siden siste oppdatering. Kan være grunnen til at de enda ikke har kommet ut med oppdaterte boreresultater som jeg forventer før DFS.
Arkivert
jonic
08.02.2018 kl 11:36
2231

I videoen sier de det klart:

... Vi tror og vi har bevis på økte ressurser i mer enn 20 år ...
Arkivert
brumlemann
08.02.2018 kl 11:51
2199

Bare kjapp og kort briefing fra min finske kone- hun sa at det handler om et program sendt på en lignende kanal som TV2 nyheter. Det er næringsministeren bl. a. som uttaler seg. Det handler om at ressurs grunnlaget er økt og det er påvist tilstrekkelig mengde for 80 års produksjon. Det snakkes om at det skal investeres 200 mil euro. Bygging neste år produksjon deretter. Alt veldig lovende, min kone synes det er OK at jeg har noen aksjer her. Ikke dårlig bare det -)
Arkivert
fryktløs
08.02.2018 kl 12:00
2188

Takker så mye Brumlemann. Flotte nyheter og hilse din kone og si takk fra alle Nomere.
Arkivert
Tjuagutt
08.02.2018 kl 12:22
2151

Om det stemmer at de har nok til 80 års produksjon, så tenk på at NOM eier 22% av overskuddet neste 80 år. Keliber blir bare bedre og bedre :)
Arkivert
unotert
08.02.2018 kl 12:25
2139

80 år høres veldig mye ut. Kan virkelig det bekreftes fra videoen eller er det 20 som jonic sier...
Arkivert
Sailor
08.02.2018 kl 12:33
2125

For meg er det ikke overraskende at det kan være nok til 80 års drift. Har sett på kart over hele området, der Kelibers mutinger/rettigheter som enda ikke var undersøkt, var avmerket. Det var enormt mye større enn det de intil i dag har undersøkt og kartlagt som sikre forekomster.
Arkivert
brumlemann
08.02.2018 kl 12:52
2098

my bad.
Ba min kone høre en gang til og hun har hørt feil første gang , det er 20 år,
Hun sa de snakket så fort og uttalte 20 og 80 år på finsk for meg og jeg hørte ikke store forskjellen.

Beklager. En annen gang skal jeg be henne lytte med høretelefoner -) Nå stod hun bak meg ved skrivepulten.
Arkivert
Arkivert Til toppen