Flex og den kommende boomen i LNG

MarcusAurelius
FLNG
05.01.2018 kl 14:40
3590

Dette er en arkivert tråd!
https://blogg.nordnet.no/portefoljeoppdatering-uke-50-kjop-av-flex-lng/

"Ratene for shipping av LNG har gått opp veldig mye i høst, mye pga den sterke etterspørselen av LNG fra Kina, som tidligere i høst innførte et forbud mot bruk av kull i de nordlige byene i Kina, deriblant Beijing. Dette for å forsøke å få bukt med den dårlige og livsfarlige luftkvaliteten i byene om vinteren. Men siden tilbudet av naturgass ble for lite, og fordi folk med dårlig råd holdt på å fryse i hjel, måtte myndighetene gå tilbake på forbudet sist uke. Men det jobbes fortsatt hardt i Kina for å få ned kullbruken, og de har sterke mål om å øke naturgass sitt bidrag til landets energi, og å redusere sin avhengighet av kull. Dette betyr at etterspørselen etter LNG fra Kina sannsynligvis kommer til å flerdobles de neste årene, og import utenfra ser ut til å måtte ta en stor andel av denne etterspørselen. I verden er det ventet en økning i LNG handel på over 50% i løpet av 2021, noe som ordreboken av nye LNG skip i dag vanskelig ser ut til å dekke. I følge FLNG vil det mot slutten av 2019 være for lite skip til å dekke etterspørselen etter LNG, og hvis dette kommer til å skje vil ratene gå kraftig opp. I tillegg så er 90% av nybyggene i ordreboken allerede under lange kontrakter. Det er bare elleve skip som ikke har kontrakt enda av nybyggene, og seks av disse er FLNG sine nybygg. FLNG sier de vil starte med korte kontrakter på noen få måneder, slik at de ikke mister muligheten hvis ratene går oppover i 2019 som de tror. Det tar også 26 måneder for konstruksjon av LNG skip, så nye ordrer kan ikke komme ut på vannet før i 2020. Det betyr at de neste par årene kan se ut til å bli en boom for LNG shipping, og allerede nå skal FLNG tjene bra med penger på dagens rater. De estimerer en cash break even på 40 tusen, mens ratene i dag er på over 80 tusen. Nå skal det sies at ratene tidligere i år har vært under 30 tusen, så det svinger fort!

Vi ser derfor gode muligheter for at LNG ratene kan fortsette opp de neste par årene, og tror at aksjekursene på selskapene innen LNG ikke har fulgt etter ratene så mye som de kanskje burde. Uansett, shipping er shipping, og det blir sannsynligvis en volatil ferd. Men vi vet at Fredriksen er pengesterk, og det er ikke lenge siden FLNG hadde en emisjon og de burde nå være rustet for å høste fra investeringene sine. De har en egenkapitalandel på 75%, og prises til pris/bok på 1. Dette tror vi er en bra inngang med såpass høye rater, og vi synes at FLNG ser ut til å være et bra selskap for eksponering mot LNG shipping. Videre triggere nå blir levering av skip, og eventuelt en videre økning av ratene."
Redigert 05.01.2018 kl 14:46 Arkivert
Ka'l
05.01.2018 kl 18:58
2283

Helt siden sommerferien i fjor har det her på HO og andre steder vært pekt på det samme som TS refererer til. Analytikerne har satt sine kursmål som gradvis utover høsten har blitt nådd og revidert økt. Noen hevder at både ALNG og FLNG har potensiale til kursdobling i år. Mest tror jeg på FLEX som nå får levert flere carriers utover våren
K
Redigert 07.01.2018 kl 16:55 Arkivert
Ka'l
08.01.2018 kl 11:33
1987

Vi venter fortsatt på den nye boomen for LNG-aksjene på OSE. Fraktratene må nok videre opp før vi får se rallytendenser i LNG-sektoren.
Sakset fra Flex sin hjemmeside:
", Flex LNG successfully took
delivery of its first LNG carrier newbuilding the Flex Endeavour. In connection with the delivery USD 105m of the secured term loan facility was paid out and a
further USD 105m has been pre-positioned for the delivery of sister vessel Flex
Enterprise which is scheduled for delivery on 11 January 2018.
Flex Endeavour is expected to commence its time charter with Uniper Global
Commodities on or about 12 January 2018 following crew mobilization and
completion of safety drills.
Jonathan Cook, Chief Executive Officer, commented: "We are pleased to finally take delivery of our first newbuilding and her sister vessel later this week. We
are also looking forward to deliver Flex Endeavour to Uniper which is a first
class charterer."
Redigert 09.01.2018 kl 10:38 Arkivert
hill
09.01.2018 kl 11:43
1837

"I dag, klokken 09.31 lokal koreansk tid, mottok Flex LNG det nybygde skipet «Flex Endeavour».

I forbindelse med overleveringen ble det utbetalt 105 millioner dollar av det sikrede terminlånet, mens ytterligere 105 millioner er øremerket levering av søsterfartøyet «Flex Enterprise» som er planlagt levert 11. januar 2018.

«Flex Endeavour» forventes å påbegynne sin tidscharter med Uniper Global Commodities rundt 12. januar 2018.

Flex LNG er en av aksjene i ukeporteføljen til Stig Myrseth i Dovre Forvaltning. 18. desember ble han sitert på at aksjen er en doblingskandidat på 12-24 måneders sikt, ettersom rederiet gir en god eksponering mot den ventede tilstramningen i spotmarkedet."http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/01/Myrseths-doblingskandidat-forteller-om-nyheter-fra-Asia

Redigert 09.01.2018 kl 11:44 Arkivert
Ka'l
11.01.2018 kl 10:43
1754

"Doblingskandidat på 12-24 mnd sikt". Det kan så være, men det viktigste for meg nå er at ratene er godt over lønnsomhetsgrensen, og at FLEX tjener godt med penger. Det gir grunnlag for fortsatt kursøkning, og også grunnlag for utbytter.
Dette blir nok en lønnsom investering i år selv om det kanskje ikke blir kursdobling med det første.
K
Redigert 12.01.2018 kl 00:38 Arkivert
abbos
12.01.2018 kl 09:40
1618

Må vel være positivt at Myrseth har tatt den inn i sin portefølje !
Arkivert
Ka'l
15.01.2018 kl 11:22
1521

ALNG faller som en stein med ca 9% etter at Myrseth tar den ut av sine anbefalinger, men FLNG holder segi dag. Eller er det en av kjendisinvestorene som allerede har gått lei av aksjen, f.eks Haudemann?
K
Arkivert
RLB76
15.01.2018 kl 11:37
1487

Hadde veldig bra volum opp til 13, ser ut til at noen helst vil selge på 12,75.
Arkivert
Ka'l
15.01.2018 kl 15:56
1436

Det er nok noen nervøse sjeler som ser at ALNG falt i dag og tror at det samme vil skje med FLNG, men glemmer at det størst potensiale for den aksjen ligger fremover ifm leveringene av nye skip og hvor gode kontrakter de skipene får.
K
Arkivert
MostlyHarmless
16.01.2018 kl 09:39
1320

Flex Enterprise har kastet loss og er på veg til Rotterdam ifølge AIS. Skal den ut i sitt første spot-oppdrag?

FLEX ENTERPRISE

Reported Destination:ROTTERDAM

ATD: 2018-01-14 10:48
ETA: 2018-02-09 07:00
Arkivert
Ka'l
16.01.2018 kl 13:30
1289

Skal bli interessant å se hvilken kontrakt og rate Entreprise sluttes på.
Kursen faller i dag onsdag så det er vel noen som sikrer gevinst og kanskje heller ikke tror på at markedet bedres utover året.
K
Redigert 17.01.2018 kl 14:50 Arkivert
Ka'l
19.01.2018 kl 10:53
1111

I dag øker FLEX-kursen igjen med over 2% på morgenkvisten siste børsdag denne uken. Kursmålet for aksjen blir også økt fra 13kr til 15kr iflg XI hvis det betyr noe.
K
Redigert 20.01.2018 kl 10:17 Arkivert
Simo
20.01.2018 kl 08:14
992

Nordea øker kursen, ikke XI
Arkivert
Finsken
20.01.2018 kl 09:40
966

Første lasta til Flex Enterprise vil ligge på $35-40 000 pga tank nedkjølingskostnader.
Selv har jeg anslått snitt inntjening på spott ca $74 000/i 2018 så da gjenstår d å se om de neste nybyggene går i spot eller på kontrakter.
Forutsetter vi at Det blir samme opplegg med 1 i spot og 1 på kontrakt og gitt samme grunnlag $60 000/kontrakt + $74 000
I spot vil vi ha snittrater pr/skipsdøgn på $67 000/d.
Så er d bare å sette opp regnestykke.
Redigert 20.01.2018 kl 09:47 Arkivert
P.Eksperten
20.01.2018 kl 10:30
943

Det har vi gjort, Finsken, og kommet frem til at om samtlige 6 skip som FLEX har kontrahert var på vaneet så er FLEX priset til rater som overgår 200000 dollar dagen med stor margin. Helt høl i huet spør du meg. Spotratene ligger for øyeblikket på 80K. Går de mot 200K så blir det ny kontaheringsbølge igjen med ratekrakk som følge.
Arkivert
Finsken
20.01.2018 kl 12:39
887

Husk at ingenting vokser I himmelen.
Vi har så kontrakt på $60 000 for 1 båt som er inntil 18 mnd. For de øvrige er bilde uklart, men d er full rulle i 3-4 mnd til for d roer seg før sommeren.
Jeg har ingen tro på at vi vil være over $100 000 i 2018.
Det har gitt store utslag med økt kapasitet via Panama samtidig som rederne går for full pull med 22 knops fart på de raskeste fartøyene.
Du må gjerne komme med noe håndfast på ei snitt rate på Flex for 2018.
Arkivert
P.Eksperten
20.01.2018 kl 12:55
886

Finsken, merk at jeg skrev ikke hva jeg tror ratene blir, men at FLNG er priset som om ratene ligger på 200000 dollar dagen idag.
Arkivert
Finsken
21.01.2018 kl 08:08
788

Hvis vi ser på regnskapet for q3 ser vi at EK til FLNG er bokført til $518 839 000 x us/nok = 7,86
Dette gir kr 4 078 074 540 kr/367 972 382 aksjer=
kr11,08 pr/aksje( bokført verdi)
Børskursen i FLNG er kr 12,40.
Basert på markedsutsikt/ kost for anskaffelse av fartøy oppfatter jeg aksjen som attraktiv.
Selskapet prises jo ikke på historikk, men framtidige inntekter og selv har jeg en forventet syklus som skal vare i 7-8 år.
Det som skjer er et trendskifte hvor olje og kull erstattes av reinere energi for produksjon av strøm,
transportsektoren inkl.skipsfart.
Vi ser betydelige kapasiteter med gass fra nye prosjekter på vei inn i markedet samtidig som land etter land popper opp på import av gass.
Selv syntes jeg FLNG er attraktivt priset og har et betydelig potensiale, men det er nå min mening.
Arkivert
Empire
02.04.2018 kl 12:07
433

Bra tråd, men den var kanskje litt i overkant positiv på kort sikt siden vi nå vet fasit? Lenge siden jeg har skrevet noe om LNG og Flex, da jeg "mistet troen" rundt juletider og at vi ville få en nedgang i gassvolumer, rater og aksjekurs utover våren 2018. Det "alle" lurer på nå, er kanskje hvor billig Flex (eventuelt andre Lng fraktselskaper) blir, før neste sesongoppsving står for døren?

Siden Juletider så har Flex gjort en del grep (kontrakter, flere båter, etc) og de fremstår nå som et mye bedre case enn det de var for bare litt over ett år siden. Det er kanskje liten tvil om at gass markedet vil åpne nye muligheter i årene som kommer, spørsmålet er vel om Flex Lng klarer å posisjonere seg slik at de klarer å utnytte de kommende muligheter på en bedre måte enn sine konkurrenter?

Mens jeg(vi?) venter på neste inngang (som nærmer seg), så tror jeg kanskje disse to linkene kan være fine inputs på hvordan man kan håndtere/forutse risiko i dette nye fremvoksende gass markedet i årene som kommer?

http://blogs.platts.com/2018/03/29/spot-lng-prices-jkm-swaps/

http://blogs.platts.com/2018/01/31/platts-jkm-lng-tightness-correlations-seasonality/
Redigert 02.04.2018 kl 12:09 Arkivert
kodenavn
03.05.2018 kl 14:59
201

earnley ser positive trekk i LNG-markedet siste uke:

the list of available vessels has more than halved to three vessels over the wee
Arkivert
Ka'l
03.05.2018 kl 16:14
176

Skulle gjerne sett at LNG-boomen satte i gang for FLNG allerede nå?
Arkivert
Longsitinbulk
03.05.2018 kl 16:30
176

Ender nok som i LPG, alle hadde ekstreme forventninger til våren og ikke en dritt skjer.
VI får reprise i Lng nå i vinter?
Russer røret trekker ned, prisene på skip sklir også....
Redigert 03.05.2018 kl 16:31 Arkivert
Arkivert Til toppen