"Statens vegvesen og dødskrasjen ved Langangen."

exian
03.01.2018 kl 16:53
2889

Dette er en arkivert tråd!
Statens vegvesen har ansvaret for skiltingen av denne veien.

https://www.op.no/ulykke/trafikk/siktelse/kjorte-pa-feil-side-av-veien-i-tre-kilometer-for-han-traff-bilen-med-familien-pa-fem/s/5-36-498028

Politi og vegvesen beskylder føreren av varebilen for å ville ta livet av seg.

Mens fakta synes å være at manglende innkjøring forbudt skilt, synes å ha vært helt avgjørende her.

Utkjøringsramper har innkjøring forbudt skilt i enden.

Skipet Rocknes skyldte på et sjøkart, og kom seg unna med det.

Politi og vegvesenet hadde helt feil da de påsto at varebilen hadde kjørt inn gjennom en liten åpning. Og kjørt 1 km herfra.

Varebilen trodde han kjørte riktig.
Redigert 03.01.2018 kl 16:55 Arkivert
Norwege
03.01.2018 kl 17:00
1656

Så du mener at et skilt er nødvendig for å holde seg edru og ikke kjøre igjennom og på motsatt side igjennom åpning i autovernet....?

Mulig du sitter på andre opplysninger en myndighetene. Da bør du snarest ta kontakt og opplyse de.

Trenger du skilt for å forstå at du ikke skal krysse igjennom åpningene i autovernet på firefeltsvei, så bør du levere inn førerkortet ditt.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 17:10
1634

Du er visst ikke oppdatert på siste utvikling i saken Norwege. Varebilen kjørte ikke igjennom en liten åpning i midtrabatten.

Han kom feil etter Langgangenbroen i retning Larvik. Her er det ca 250 meter opphold uten noen midtrabatt. For enden av dette 250 meter lange området skulle det stått innkjøring forbudt skilt til venstre.

Andre lignende steder i Norge mener jeg det står innkjøring forbudt skilt sånne steder.

Og det gjør det for enden av alle avkjøringsramper fra motorveier.

Her har vi med en avslutning av motorvei klasse A å gjøre, og som ender ut i EN sammenhengende bred vei. For enden av denne motorveiavslutningen skulle det stått innkjøring forbudt skilt.

Med andre ord : Tilsvarende som for enden av en avkjøringsrampe.

Redigert 03.01.2018 kl 17:33 Arkivert
sannhetsarkivet
03.01.2018 kl 17:54
1570

Politiet har beskyldt varebilsjåføren for å ville ta livet av seg.

Mens fakta tyder på at varebilsjåføren tok feil av veien pga. mangelfull skilting på stedet.

Dermed kan man nesten beskylde politiet for å ha fremsatt falsk anklage for å ville beskytte feil andre offentlig ansatte synes å ha begått i statens vegvesen.
Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 18:52
1550

Det er vel en grunn til at personen som kjørte mot kjøreretningen er siktet? Politiet mener å ha bevis. Jeg har kjørt der selv og det er vanskelig å ta feil av retningene. Videre har det tidligere andre steder i Norge vært påvist forsett i møteulykker på denne måten. Alvorlige psykiatriske lidelser starter også i 20-årene. De blir tydelige da. Lovgivningen bør bli strengere på dette området. Psykisk syke bør neppe ha førerrett.
Arkivert
Gullsmeden
03.01.2018 kl 19:13
1518

Sjansen for at dette var en selvmordskandidat er veldig stor.

Greit at noen amøber tar feil og setter i gang å kjøre i feil retning på motorveien, men man oppdager jo dette fort dersom man ikke er senil eller har ekstremt lav IQ.

Nei denne sjåføren visste hva han gjorde.

En normal person hadde kjapt stoppet og kjørt ut til siden dersom man plutselig oppdaget at man kjørte i feil retning, det gjorde han ikke, han fortsatte.


Dette er jo et tabu-område, men faktum er at veldig mange velger å ta sitt eget liv i trafikken isteden for å henge seg, ta tabletter eller skyte seg.

Disse folkene må ut av statistikken for ulykker og inn i statistikken for selvmord.

I dette tilfelle begikk vedkommende et drap, og bør straffes for det. Så kan kan forsøke selvmordet i fengselet dersom han føler for det.
Redigert 03.01.2018 kl 19:15 Arkivert
Syriner10
03.01.2018 kl 19:21
1505

Hvis han ville ta livet av seg, behøvde han vel ikke å kjøre flere km før han kræsjet.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 19:38
1487

Denne hendelsen har vært feilfremstilt fra start. Varebilsjåføren kjørt ikke gjennom en åpning der politiet hevdet. Og politiet snakket om spor der. Det var jo feil, fordi det var 2 kilometer feil.

En motorvei klasse A med 110 km/t må ha tilstrekkelig skiltadvarsel i en helt åpen ende som vi står overfor her. Det er mangelfull skilting å ikke skilte innkjøring forbudt her mener jeg.

Varebilsjåføren har etter min mening høyst sannsynlig vært i god tro.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 19:41
1489

Siktelsen var basert på et helt annet innkjøringssted.

Snakk om psykiatri er dermed også helt bak mål.
Arkivert
e-mobilitet
03.01.2018 kl 19:57
1463

Det var mangelfull og uforsvarlig skilting på stedet. Resultatet av dette ble at en familiefar til tre barn ble drept.

Og f.eks. Drøbakstunnelen har hele tiden hatt mangelfull og uforsvarlig skilting. Samfunnet har tapt mye pga. dette.

Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 20:05
1475

Alle dødsulykker blir etterforsket av politiet. "Ulykken" ved Langangen er under etterforskning. Vanligvis er det vel ganske stor trafikk her, men rundt kl. 04:00 om natten er det nok lite. Imidlertid er viktige veistrekninger overvåket av Veitrafikksentralen. Så også denne.

For tidlig med konklusjon, men som Gullsmeden sier. Normale mennesker uten demens, ruspåvirkning eller ytterst lav iq vil neppe gjøre feil siden man må gjøre et høyst ulogisk bytte av kjørebane og felt.

https://www.ta.no/nyheter/politiet/e18/her-la-han-seg-i-feil-fil-med-vilje-sa-du-aj59030-for-bildrapet/s/5-50-466384
Redigert 03.01.2018 kl 20:08 Arkivert
e-mobilitet
03.01.2018 kl 20:14
1456

Jeg konkluderer allerede jeg mht. det som har med skilting å gjøre. Det var uforsvarlig mangelfull skilting på stedet.

Det var et helt åpent område på 250 meter, og en avsluttet 110 vei uten innkjøring forbudt.
DET er uforsvarlig mangelfull skilting.

Det var vinter og mørkt.

Det åpne området på 250 meter har ingen logikk.
Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 20:18
1453

Jeg kan være enig i vinter og snø visker ut merkingen på bakken. Det var snø eller snødde på dette tidspunktet. Det er belysning på klasse B (rett før) selv om den ikke er så god, men belysning på A er meget god. Alt på E18. Det er riktig at det er overgang fra motorvei B til A akkurat her.
Arkivert
e-mobilitet
03.01.2018 kl 20:24
1437

Sne på veien visker ut veibanene. Det var et 250 meter langt åpent område. Da kan en bilfører oppleve at venstre autovern i nordgående retning er autovernet en skal forholde seg til som sin ytterkant av veien. Dermed ledes man inn der.

Dette stedet er ekstra spesielt altså.

Et sånt sted må det stå innkjøring forbudt skilt.
Redigert 03.01.2018 kl 20:25 Arkivert
Syriner10
03.01.2018 kl 20:24
1449

Har ikke sett noe om denne ulykken, dette skal ikke kunne foregå. Det er vinter og det er mørkt og kanskje snøvær, folk kan være trøtt, så det minste en kan forlange er at det er forsvarlig skiltet.
Arkivert
e-mobilitet
03.01.2018 kl 20:31
1417

Jeg mener vegvesenet i løpet av få dager må sette opp innkjøring forbudt skilt her.

Og hvorfor ha et så langt åpent område som hele 250 meter ?

Redigert 03.01.2018 kl 20:34 Arkivert
Odeven
03.01.2018 kl 20:34
1428

Å være edru når man kjører bil er også til god hjelp.

O.

Arkivert
exian
03.01.2018 kl 20:37
1398

Utfra forholdene omkring krasjstedet så slår jeg fast allerede nå at dette ikke har vært selvmordskjøring, eller skadehensiktskjøring.
Redigert 03.01.2018 kl 20:38 Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 20:44
1405

La gå med at det ikke er helt optimalt med sikkerhet og tydeliggjøring her på denne veistrekningen og akkurat på det aktuelle stedet.

Alle de som kjører der klarer likevel å kjøre riktig. Hvorfor klarer ikke siktede denne oppgaven? Hvorfor endrer han ikke adferd etterpå?

Den siktede var ute med bil på et tidspunkt som er litt uvanlig. Hvorfor det og hvilket mål hadde han? Hva var målet for turen?

Tidligere historikk på den unge siktede? Hvilke triggere kan ha blitt akutte?
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 20:53
1367

Han kan f.eks. ha blitt forledet av den venstre autovernkanten og havnet inn feil.

Veien var tom for biler kl 04.30. Dette var nyttårsaften. Og folk har fri første nyttårsdag. Dermed liten grunn til å kjøre ute
på E18 kl 04.30 natt til 1. januar.

Han skjønner ikke at han kjører feil før sekundet før det smeller. Da er det for sent.
Det er en sving og en tunnel der det smeller.
Ingen av bilene har skjønt faren før rett før det smalt.

Politiet har ikke noe på han fra før.
Redigert 03.01.2018 kl 20:56 Arkivert
Fluefiskeren
03.01.2018 kl 21:10
1366

Exian

Synes du bør la dette ligge nå. Litt uverdig å spekulere så mye ang. en tragisk ulykke som ingen vet svaret på. Pr. nå er vel det eneste man vet med sikkerhet at han hadde promille. Så får det andre overlates til politiet og komme senere.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 21:26
1341

Det var påfallende at deep state organet NRK 21 Nyhetene hadde kokt ihop noe med veisikkerhet allerede til denne sendingen.
Dvs. for deep state organet Vegvesenet.

Fluefiskeren,
Dette er ikke spekulering. Det er på det rene at skiltingen ved avslutningen av det 250 meter lange åpne området ved overgangen mellom motorvei klasse B og A er uforsvarlig mangelfullt skiltet.

Politiet har anklaget skadet varebilfører
for forsettelig drap. Og dette utifra en innkjøring som viste seg å være et helt annet sted, og med helt andre egenskaper enn opprinnelig påstått. Og på et sted som avvek med over 2 kilometer.

Det hender dessverre at enkelte bilførere
en sjelden gang har promille. Dette var natt til fridagen første nyttårsdag, og biltomme veier.

Allikevel så kommer ikke vegvesenet unna kravet om forsvarlig og tilstrekkelig skilting.

Vegvesenet må snarest skilte ordentlig på stedet. Samtidig kan de skilte Drøbakstunnelen ordentlig også. Dvs. før rundkjøringen på både Follosiden og Hurumsiden. Slik at lastebilsjåfører får muligheten til å ombestemme seg. Samt alternativt være forberedt tidligere på hvilken nedoverbakke som møter dem.
Redigert 03.01.2018 kl 21:31 Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 21:45
1332

exian

Dømmekraft er helt sentralt i "ulykken". Til tross for ytre forhold har alle et ansvar for en alminnelig adferd. Ruspåvirkning påvirker adferd, men er avhengig av hvor mye promille eller narkotiske stoffer. Det er ikke opplyst, men den unge siktede er også siktet for dette forholdet. Likevel er det en terskel for å forsettelig skade eller ta liv (sitt eget eller andres). Derfor kommer psykose også inn i likningen. Det er alltid en årsak bak en hendelse. Liten eller stor selv om den kan være tilslørt.
Redigert 03.01.2018 kl 21:46 Arkivert
exian
03.01.2018 kl 21:47
1309

Ja det er påbudt. Men det fritar ikke vegvesenet fra sitt ansvar om å skilte veien tilstrekkelig og forsvarlig.

Alle vet at veier også utsettes for noen få promillekjørere av og til. Og da er robostheten og forsvarligheten til skilting ekstra viktig. Da må det ikke være farlige hull i skiltingen.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 21:55
1312

Ulykker har ofte flere årsaker. Og ofte har de virket sammen.

Varebilførerern har vært i god tro i sin tilstand, inntil sekunder før det smalt. Der det smalt er det en tunnel og en sving.
Varebilen havnet langt forbi personbilen.

Dette var første bil varebilen møtte. Og det var intet stort kjøretøy varebilen møtte.

Han har pga. den mangelfulle og uforsvarlige skiltingen, ikke oppdaget at han kjørte feil i vintermørket kl 04.30
natt til 1. nyttårsdag.
Arkivert
Drøfteren
03.01.2018 kl 22:02
1292

Det overlastede skipet Rocknes som tippet rundt i Vatlestraumen hvor flere omkom, påberopte seg feil på et sjøkart, og ble frikjent og tilkjent stor erstatning pga. det. Vi skal ha likhet for loven her i landet.

Vegvesenet fritas ikke fra sitt ansvar selv om en bilist har promille. Med forsvarlig skilting og veiutforming.
Redigert 03.01.2018 kl 22:09 Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 22:10
1296

Jeg forstår at du exian har påtatt deg rollen som forsvarer. Uten greie svar på de spørsmål jeg har stilt 03.01.18 20:44 kan jeg ikke konkludere i denne saken.

Denne saken kommer opp i retten vil jeg ganske sikkert tro om noe tid. Påstanden fra politiet er slik at den vil gå til påtalemakten og derfor en rettergang.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 22:26
1258

Varebilsjåføren er ikke avhørt enda en gang.

Politiet opptrådte underlig da de hevdet han hadde kjørt gjennom en liten åpning i midtrabatten 1 kilometer fra kollisjonsstedet,
og siktet han for forsettelig drap.

Dette er jo riv ruskende galt. Hendelsesforløpet var et helt annet.

Vegvesenet må vurdere å bygge om veien efter Langangenbroen, og skilte forsvarlig der.
Skilte bes de gjøre med en gang, i påvente av ferdigstillelse av endelig løsning.
Arkivert
Ludwigo
03.01.2018 kl 22:27
1278

En lastebilsjåfør sier nå at varebilen forbikjørte ham på 2-feltsdelen av veien, før den fortsatte på feil side da veien ble 4-felts.
http://touch.varden.no/nyheter/lastebilsjafor-sa-bilen-kjore-i-feil-kjoreretning-provde-a-varsle-politiet-1.2221716
(Krever innlogging)

Det styrker jo teorien om at dette kan være en feil og ikke et selvmordsforsøk (selv om det også er mulig at han la seg ut i god tid med vilje). Hvis det stemmer at føreren hadde promille må man uansett si at det er hans feil, han hadde neppe kjørt feil hvis han var edru.
Redigert 03.01.2018 kl 22:28 Arkivert
Ludwigo
03.01.2018 kl 22:34
1255

Har forresten vært mange front mot front på E18 i Vestfold under ombyggingen fra 2 til 4 felt, forårsaket av at folk ved en feil har kjørt mot fartsretningen. Spesielt knyttet til strekninger der man kjører toveis på den ene halvparten av ny firefeltsvei mens den andre halvparten ikke er ferdig ennå. Var en stygg persobil mot trailer-ulykke ved Sandefjord i 2014 der fører av personbilen forklarte at han ble villedet av dårlig oppmerking. For ikke lenge siden hadde man samme løsning ved sørenden av den nye Martineåstunnelen ved Larvik. Denne er nå lagt om så sørgående trafikk np kjører på en parallell sidevei, men ikke før det hadde skjedd to front mot front-kollisjoner på kort tid.
Arkivert
OIL-IT
03.01.2018 kl 22:49
1242

Dårlig politiarbeid er det åpenbart. Det er ikke ukjent. Ei heller at Vegvesenet heller ikke synes å ha gjort det de skulle. Selvmordsforsøk er mer enn antydet. Det virker rart at føreren i så fall ikke valgte seg ut en trailer å kjøre inn i, men en tynnplatet varevogn. Utfallet er uansett tragisk og spekulasjoner om skyld, osv burde vært avventer til langt sener i etterforskningen. Den er såvidt begynt. Det er derfor skammelig hvordan politiet tillot seg å gå ut i saken. Det er svært uverdig.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 22:51
1226

Han har kanskje ikke sett den kommende smale midtrabatten fordi lastebilen skygget for sikten ?
Og kan ha blitt forledet av autovernet på venstre side som han trodde var venstre kant av veien for han. Tenk hvis det har vært sånn.

Derfor er tilstrekkelig forsvarlig skilting veldig viktig her. Og jeg synes man ikke burde ha så lange åpne områder. Det er veldig uvant for bilistene, og mye uvant kan skje. Og så har vi faren med avslutning og påbegynnelse av 110 km/t fartsgrense her.

Jeg tror ikke man skal ha en sånn utforming på veien med et så langt tvetydig område.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 23:00
1217

Det var ikke varebil men stasjonsvogn han kolliderte med.

Vi har dårlig tillit til etterforskning. Det er derfor vi selv må se på dette.

Sånne saker er ofte ikke så vanskelige. Men hvis fakta vris på kan det bli mye forviklinger.

Man begår ikke selvmord med overlegg ved å treffe en tilfeldig bil bak en sving.

Han har ikke oppdaget at han kjørte feil. Så plutselig smalt det fordi man oppdaget hverandre så sent.

Arkivert
PSI- Investor
03.01.2018 kl 23:02
1210

Jeg vil ikke på noe vis forsvare å kjøre ruspåvirket.
Er man skikkelig trøtt er ikke det mye bedre, det kan også komme mer plutselig på uten at det er planlagt.

Jeg støtter at uansett hva som skjedde her så bør skikkelige skilt komme på plass med en gang. Skikkelig skilting er billig sikriing, og noen steder er det mangelfult.

Om dere skulle hevde at ingen av dere noen gang har vært et sted, f eks et sted der det er omkjøring pga veiarbeide, uten noen gang å ha vært litt usikker på hvor det er riktig å kjøre, så har dere enten kjørt lite på ukjent vei eller er ikke ærlige. For meg har det skjedd mange ganger. Men da har jeg jo ikke akkurat pøst på i full fart da.
Menn eg skjønner at det går an å ta feil.
Redigert 03.01.2018 kl 23:03 Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 23:03
1223

OIL-IT

Jeg tror du tar litt feil av kjøretøyene her.

Dessuten er det en politijurist som tar ut siktelse. Vanligvis på bakgrunn av bevis og lovverket for den straffbare handlingen. Det er tatt ut siktelse for forsettelig drap og ikke bare det mer alminnelige uaktsomt drap ved trafikk hendelser.. Jeg regner med at politiet har ganske klare bevis for siktelsen og vil tydeliggjøre dem for en rett etter etterforskningen er avsluttet.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 23:29
1182

Denne siktelsen er basert på innkjøring 1 km før. Slik var ikke hendelsen. Det er ikke grunnlag for eksisterende siktelse lenger.

Varebilsjåføren har vært i god tro. Pga. forbikjøringen misforsto han hvor veien gikk.
Og kjørte videre i god tro der.

Det var biltomt på veien, og han oppdaget ikke at noe var feil før sekunder før det smalt bak en sving. Og motgående hadde vært heftet med en tunnel. Maksimal uflaks for alle innvolverte.

Bedre skilting må opp med en gang.
Arkivert
Slettet
03.01.2018 kl 23:40
1201

Litt av utfordringen ligger i bevis av forsett. Slik i utgangspunktet er det helt klart et forsett å kjøre i motsatt retning på motorveien som siktede gjorde. De aller fleste vet det ender med ulykke, død og elendighet. På den bakgrunn er nemlig politiets siktelse om forsettlig drap korrekt. Det er en handling gjort med overveiende sannsynlighet for død og fordervelse. Juridisk sett er det ingen tvil. Det er forsettlig å kjøre mot kjøreretningen på motorvei.
Arkivert
exian
03.01.2018 kl 23:54
1184

Siktelsen var som sagt basert på en antagelse om at han hadde kjørt inn via en liten åpning i midtrabatten. Politiet mente de hadde spor i snøen der.

Nå viser denne gjerningsbeskrivelsen seg å være fullstendig feil.

Lastebilen han kjørte forbi i det 250 meter lange området, kan ha skygget for sikten mot midtdele. Og det var ingen skilt der som viste at innkjøring var ulovlig eller feil.

Han har dermed vært i god tro. Det er ikke mulig å skue noe ondt forsett her i det hele tatt.

Man vil jo ikke skade seg selv eller andre.
Han forsto ikke i hvilken farlig situasjon han hadde havnet i.

Siktelsen er aldeles forkastelig, og må bortfalle omgående.

Vegvesenet med sin betenkelige veiutforming og uforsvarlige og mangelfulle skilting, hadde i sum skapt en dødsfelle.
Vegvesenet burde politianmeldes for grov tjenesteforsømmelse med døden til følge.
Redigert 03.01.2018 kl 23:57 Arkivert
Slettet
04.01.2018 kl 00:39
1174

Nå er ny E18 fra Langangen til Dørdal under bygging og blir vel ferdig en gang i 2020+. Det er et krevende prosjekt. Veiene i Telemark er ikke akkurat verdens beste og det er riktig E18 egentlig slutter ved Langangen og kan ikke kalles motorvei med noe i nærheten av den superveien som er gjennom Vestfold (mangler litt gjennom Larvik, men blir helt ferdig der tidlig i år). Som de fleste vet klarer ikke Norge å bygge hele motorveier og de slutter ofte ut i klasse B eller bare landevei. Det ved Langangen er et slikt sted.

Jeg synes ikke det er så feil, men selvsagt kunne overgangen vært bedre og skiltingen ennå klarere.

Fritar dette den siktede? Nei!
Arkivert
Drøfteren
04.01.2018 kl 06:39
1109

Det er midtdeler på stedet hvor ulykken skjedde, og politiet mistenker at den siktede 21-åringen kjørte over på den andre siden gjennom en luke i denne midtdeleren lenger framme. De er foreløpig tilbakeholdne med hvorfor de etterforsker saken som et drap.

– Vi mener det er skjellig grunn til mistanke for at han med viten og vilje har kjørt over i motgående kjørefelt og kjørt inn i front mot den andre bilen. Vi ønsker ikke å gå i detalj på hva vi bygger det på, men går ut med vår konklusjon, sier Pedersen.

Han sier politiet vil vurdere om siktelsen også skal gjelde drapsforsøk for de skadde personene.
___________________________________________
Det politet sier her er feil og uhyrlig.

Den feilaktige veiutformingen etter Langgangen brua, sammen med den uforsvarlig mangelfulle skiltingen, medførte at siktede
i en forbikjøring ble forledet til å tro at han kjørte riktig. Det er også et motorveiskilt ved denne kjørebanen som indikerer at han kjører riktig.

Politi forsøker å skyve skyld vekk fra vegvesenet.

Vegvesenet har ansvaret for summen av forsvarlig veiutforming og skilting på stedet. Her har dette vært en katastrofe.

Med den følge at en helt uskyldig familie på 5 ble ødelagt.

Skal vi lære av ulykken og forebygge for fremtiden, må korrekte fakta på bordet.

For å forhindre nye uhell må vegvesenet snarest ut å skilte forsvarlig på stedet.

Midtrabatten må også forlenges betydelig på stedet. Det tar det litt lenger tid å få til.
___________________________________________
Det er ellers skammelig at deep state pk media driver taktisk rapportering fra saken.
Hvor viktige opplysninger tilbakeholdes eller settes bak betalingsmur. Ingen blant folk flest har abonnement i alle mulige aviser. Avisene får statsstøtte og misskjøtter sin samfunnsoppgave når de aktivt bruker betalingsmur i sånne saker av stor og nødvendig almen interesse.

Avisene bør få reduksjon i samfunnsstøtten når de manipulerer slik vi ser her.

Redigert 04.01.2018 kl 06:46 Arkivert
exian
04.01.2018 kl 09:13
1077

Fersk link :

https://www.pd.no/larvik/krim/trafikk/kjorte-pa-feil-side-av-veien-i-tre-kilometer-for-han-traff-bilen-med-familien-pa-fem/s/5-40-204979

Utdrag :
Bildene avslører at 21-åringen som ønsket å ta livet sitt, og som forårsaket dødskrasjet der familiefaren (47) ble drept, kjørte i hele tre kilometer på feil side av veien før han møtte bilen som kom på E18 i retning fra Larvik mot Telemark.
____________________________________________

Det er helt uhyrlig det Porsgrunn Dagblad her skriver. Det er overhodet intet grunnlag for å hevde at varebilsjåføren ønsket å ta sitt liv.

Alt tyder tvert om på at den sterkt klanderverdige veiutformingen sammen med den uforsvarlig mangelfulle skiltingen forledet varebilføreren til å tro at han kjørte riktig.

Det var mørkt og sne på veien.
Arkivert
Fluefiskeren
04.01.2018 kl 09:43
1065

Her er bilde fra påkjøringen.

https://www.nettavisen.no/nyheter/her-kjrte-sjafren-feil-fr-ddsulykken/3423402772.html
Arkivert
OIL-IT
04.01.2018 kl 09:57
1074

Superspinal, beklager feil kjøretøyhenvisning nedenfor. Det endrer dog ikke det essensielle. Ellers, ja, politijuristene kommer inn. For meg er de en del av politiet, og slett ikke alltid dem med best vurderingsevne. Med mindre det er innrømmet selvmordsforsøk ( det har jeg ikke at påstås noe sted) er det utrolig at selvmordsforsøk så bastant påberopes som grunnlag for kjøringen.
Arkivert
Fluefiskeren
04.01.2018 kl 10:18
1043

il

Det er flere ting som vi vet, og vi burde dermed ikke spekulere. Politiet kommer med det etterhvert
Arkivert
Drøfteren
04.01.2018 kl 10:22
1029

Bilde i Nettavisen er ufullstendig. Det viser bare 10 - 15 meter frem til midtdeler. I virkeligheten er avstanden ca 250 meter.

Det var mørkt og sne. Hiacen var ikke hvit, men sølvfarget.

Hiacen har kjørt forbi en mindre lastebil i det ca 250 meter lange området. Og kan ha mistet synet av midtrabatten.

Lenger frem står det et motorvei klasse A skilt henvendt mot ham, som kan forlede han til å tro at han ligger riktig.

Ingen som ikke er selvmordskandidat vil i fullt alvor kjøre mot trafikkretningen i full fart. Han har åpenbart ikke skjønt at han var kommet i feil kjørebane.

Denne veiutformingen og mangelfulle skiltingen er i sum en trafikkfare av dimensjoner.

På kollisjonsstedet er det en sving og en kort tunnel, hvilket indikerer at sjåføren ikke har skjønt at han kjørte feil.
Det var et maksimalt uflaks sted som de to kolliderende bilene møtte hverandre.

Hadde møtingen skjedd et annet sted kunne kollisjonen vært unngått.
Redigert 04.01.2018 kl 10:23 Arkivert
Slettet
04.01.2018 kl 10:28
1053

Trolig har exian rett i hendelsesforløpet (03.01.18 23:54) ang. kjøringen til den siktede. Det er også riktig at det ikke er midtdeler etter Langangen-brua i retning Larvik til der E-18 blir skikkelig motorvei.

Som før nevnt er denne overgangen ikke helt sikker eller perfekt, men alle kjører likevel riktig der unntatt ved denne hendelsen. Det står et påbudskilt der. Det hender andre steder på motorveier bilførere kjører i feil retning av ulike årsaker.

Hvorfor gjerningspersonen får den mer alvorlige siktelsen forsettlig drap er uklart gjennom media. Politiet vil ikke gå ut med alt pga. etterforskningen.
Arkivert
Drøfteren
04.01.2018 kl 12:05
1023

Har han oversett midtdeleravslutningen i det snedekte vintermørket i forbindelse med forbikjøringen, kan han ha oversett påbudsskiltet også.

Men så kan han like etterpå ha fått øye på motorvei klasse A skiltet, og som en bekreftelse på at han selvfølgelig kjørte riktig. Hvilket det aldri hadde vært den minste tvil om.

Veiutforming og skilting kan ha veldig mye å si for sikkerheten. Det er bedre å være på ekstra trafikksikkerhets forebyggende siden, enn det motsatte.

Drapssiktelsen med forsett bygger på et helt annet hendelsesforløp. Den burde frafalles omgående.

Det er mulig å misforstå veiutforming. I fraværet av advarende skilting fremstår kjøringen som helt trygg.
Redigert 04.01.2018 kl 12:10 Arkivert
Tullium
04.01.2018 kl 17:40
993

Fyren har promillekjørt.
Fyren har drept pappen til 3 barn, alvorlig skadet mor og ett barn.
Veivesenet har selvsagt ingen skyld i dette.

Arkivert
exian
04.01.2018 kl 17:41
989

ttp://www.varden.no/kjop-tilgang?aId=1.2222133

Alvorlig for mor og datter
Arkivert
Drøfteren
04.01.2018 kl 17:47
977

Det burde være et vilkår for statsstøtte til aviser, at de ikke legger slike saker bak betalingsmur.
De fyller ikke sin samfunnsoppgave på adekvat måte slik det er nå.
Arkivert
Slettet
04.01.2018 kl 19:09
948

Mannen fremstilles som en forferdelig forbryter i media. Det er klart han har brutt mange lover. Så vi kan ikke frikjenne ham. Jeg tror han blir dømt for drap. Enten blir det uaktsomt eller forsettlig.

Skiltingen og oppmerkingen av veien blir nok frikjent. Været også. Veitrafikklovene sier fører har det største ansvaret.
Arkivert
Arkivert Til toppen