Pcib- Pancreas cancer treatment

Arion
PCIB
29.12.2017 kl 21:43
8456

Dette er en arkivert tråd!
https://jeccr.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13046-017-0662-6?site=jeccr.biomedcentral.com

Først gallegang, så bukspyttkjertel. Pcib kommer til å overgå all forventning.
Arkivert
Snøffelen
29.12.2017 kl 22:03
5639

Arion, dette er mer forskning med bruk av PCI-teknologi for levering av CD105-saporin ti lCD105 target i pancreas tumor-celler.

Dette er in-vitro, så neste steg virker å være... mer in-vitro, og deretter in-vivo. Kanskje 10 år før dette er på markedet.
Det som er bra med akkurat denne applikasjonen er at det er tydelig stor produktivitet på området, masse sikring av patenter og alle mulige vinklinger på PCI-plattformen.

Men heldigvis virker det å være ting på gang tidlig preklinisk for pancreas med PCI.

Og enda bedre, når gallegangsindikasjonen er godkjent kan den brukes på en god del av pancreas cancer, off label. En indikasjonsutvidelse der kan trolig dokumenters i løpet av mindre enn 2 år etter at gallegangsindikasjonen er på plass.
Arkivert
Singolini
29.12.2017 kl 22:04
5599

Svært interessant! Takk for link.
Går en særdeles spennende tid i møte.
Redigert 29.12.2017 kl 22:05 Arkivert
Arion
29.12.2017 kl 22:32
5517

Takk for utdypning snøffelen. Men det undergraver ikke det faktum hvor potent teknologien er. Lykkes de med gallegang vil dørene til andre indikasjoner åpnes også.
Arkivert
fabian2
29.12.2017 kl 22:34
5503

e HAR lykkes med gallegang , les om Frankfort University Hospita
Arkivert
Arion
29.12.2017 kl 22:43
5466

De har lyktes den dagen produktet er på markedet og markedet vil benytte seg av produktet, men de er på god vei.
Arkivert
gepard1
30.12.2017 kl 00:31
5354

Den dagens de regulatoriske myndighetene bekrefter at PCIB faar cellegift til og fungere, vil de bli utsatt for ett stort press for og snarlig godkjenne tilsvarende behandling for andre kreftsykdommer.

For det er en kjent sak at cellegift har en veldig svak funksjons evne for hva den er ment og helbrede. Derfor Ser jeg for meg baade ett pasient og legeopproer som vil kreve at samme behandlingsform snarlig blir godkjent for en rekke andre kreftsykdommer, hvor legene idag maa informere pasientene om at det ikke er mer og gjoere fordi cellgiften ikke fungerer.

Denne beskjeden faar tusener av kreft pasienter hver eneste dag, som kunne vaert helbredet, eller faatt en solid livsforlengelse helt uten bivirkninger, med hjelp av PCIB's leveringsteknologi.

Hva PCIB har faatt til, er en sensasjon, som snart vil ljome utover hele kreftbehandlingsverden.

Dette er antakeligvis en av de stoerste oppfinnelsene/oppdagelsene innen kreftbehandling noensinne. Ganske sikkert nummer 2 etter kirugi, fordi den kan benyttes paa ett utall andre kreftsykdommer, i tillegg til inoperable gallegangskreft..

Det er nesten vanskelig og ta innover seg hvor stort dette kommer til og bli! Saa kjaere FDA, gi oss vaar P2 og AA for vaar GGk medisin, saa har dere banet veien for noe mye stoerre-)))
Redigert 30.12.2017 kl 00:47 Arkivert
foefoe
30.12.2017 kl 00:40
5293

lt for mye haussing av en aksje virker mot sin hensikt gepard1
Tror flere blir skremt som meg av dine skriveriet som dette din tulling.

Dette er antakeligvis en av de stoerste oppfinnelsene/oppdagelsene innen kreftbehandling noensinne. Ganske sikkert nummer 2 etter kirugi, fordi den kan benyttes paa ett uttall forskjelloge kreftsykdommer.
Arkivert
gepard1
30.12.2017 kl 00:58
5282

foefoe

Cellegift er en av de viktigste medisinen som benyttes i dagens kreftbehandling. Og den fungerer svaert daarlig. Saa daarlig at man nesten kan si at man lurer pasientene, Milliarder av kr. brukes altsaa hvert aar paa en medisin som sjelden fungerer. Det er som og spille lotto, hvor du sjelden vinner.

Naar PCIB med sin leveringsteknologi, gjoer cellegift istand til og fungere hvor den ikke gjoer det i dag(inoperable GGk), maa man kunne kalle det en sensasjon uten sidestykke. Spesielt siden dette vil vaere overfoerbart til mange kreftsykdommer.

Hvis sannheten er haussing, saa er det umulig og faa gjort noe med det. For Man kan ikke begynne og lyve for aa tilfredsstille visse forumdeltakere-)) Men du kan kanskje sette meg paa plass ved aa nevne andre kreftmedisiner som har ett like stort nedslagsfelt??
Redigert 30.12.2017 kl 01:10 Arkivert
gepard1
30.12.2017 kl 10:44
5045

enne 4 min videon viser at bransjen 70 aar etter at cellegift ble oppfunnet, fortsatt sliter med og faa cellegift til og fungere. Undersokelser i USA viser at cellegift fungerer paa mindre enn 10% av kreft pasientene.

https://www.youtube.com/watch?v=_TptKbxQJr4

Det er ingen tvil om at PCIB's leveringsteknologi maa til for og loese problemet.

Helbredelse og eller livsforlengelse av de doedelige sykdommene inoperable Gallegangskreft, og bukspyttkjertel, kreft staar foerst paa agendaen
Redigert 30.12.2017 kl 12:34 Arkivert
foefoe
30.12.2017 kl 11:12
4972

Har aldri sett i Pcib ledelsen påstår at Pcib revolusjonerer kreft behandling men derimot har hørt flere ganger der ledelsen mener Targovax Oncos plattformen som kan revolusjonere kreft behandling.
Genetisk modifisert forkjølelsesvirus som injiseres lokalt i solide krefttilfeller. «Sprenger» kreftceller som frigjør oppskriften og lærer opp immunforsvaret til å ta knekken på kreftceller. I fase I oppnådde de spesifikk immunrespons hos 11 av 12 pasienter. De har også nylig sluppet resultater av museforsøk som viser at Oncos får CPI til å virke i mus hvor CPI i utgangspunktet ikke har effekt (70% respons mot 0% i gruppe som ikke fikk Oncos)
Arkivert
bravi
30.12.2017 kl 11:34
4940

Pcib er nå priset høyere enn Trvx, 1,05 mot 0.9 mrd. Pcib har kommet mye lengre og er nærmere markedet med blockbuster potensiale enn Trvx, da er det til Pcib pengene vil gå.

Arkivert
Fabi
30.12.2017 kl 12:24
4853

Jeg tror faktisk Geparden ikke er så langt unna innertier
Arkivert
gepard1
30.12.2017 kl 12:44
4809

orskning fra USA, viser at cellegift fungerer paa mindre enn 10% av kreftpasientene.

Naar cellegift benyttes paa inoperable gallegangskreft er gjennomsnittelig levetid paa under ett aar.

Hvis PCIB kan vise til 50% CR og 40% ORR for samme pasientgruppe, forstaar man hvilke enorm effektoekning PCIB's leveringsteknologi tilfoerer cellegift behandling.

Det beste av alt, er at PCIB faar til dette uten bivirkningene en ren cellegiftkur idag paafoerer pasientene.


Arkivert
RussiskProsent
30.12.2017 kl 12:54
4786

Det siste stemmer ikke i følge siste radium podcast.
Cellegiftkuren gir samme bivirkning som vanlig, men ampinex gir ingen andre bivirkninger. Greit å ha fakta riktig i alle fall!
Arkivert
Fabi
30.12.2017 kl 12:56
4795

usser, Einarsson sa vel ikke at det gir samme bivirkninger, men at de bruker samme dose.
Kanskje bivirkningene blir mindre fordi cellegiften brukes lokalt ?
Uansett skal den virke bedre.
Arkivert
foefoe
30.12.2017 kl 12:57
4774

Kan du ikke dokumentere det du skriver din hensikt er å hausse
Din argumentasjon er hvis her der osv osv slutt å hausseRedigert 30.12.2017 kl 12:58 Arkivert
foefoe
30.12.2017 kl 13:39
4705

Denne var den beste targovax innlegget
Hadde vi hatt en aksjonær skribent som snøffelen i PCIB hadde kursen i Targovax vært 40++

Innlegg av: InvesTore (29.12.17 13:17 ), lest 422 ganger
Ticker: TRVX
RE^1: TRVX- Vurderer du Targovax. Da bør du se denne.
Diane

Personlig synes jeg TRVX sin teknologi er lettest å forstå, så det handler sikkert mye om hvilke teknologier en har satt seg mest inn i...?

Lynkurs til TG-plattformen:
Kjemisk fremstilt protein som injiseres i blodet. Skaper immunrespons som lærer kroppens immunforsvar til å reagere på kreftceller med en bestemt type mutasjon (KRAS). Mutasjonen finnes i bortimot 30% av alle krefttilfeller og TRVX har god kontroll på safety. Burde potensielt kunne inngå som del av alle behandlinger med påvist RAS-mutasjon.

Lynkurs til Oncos-plattformen:
Genetisk modifisert forkjølelsesvirus som injiseres lokalt i solide krefttilfeller. «Sprenger» kreftceller som frigjør oppskriften og lærer opp immunforsvaret til å ta knekken på kreftceller. I fase I oppnådde de spesifikk immunrespons hos 11 av 12 pasienter. De har også nylig sluppet resultater av museforsøk som viser at Oncos får CPI til å virke i mus hvor CPI i utgangspunktet ikke har effekt (70% respons mot 0% i gruppe som ikke fikk Oncos).
Arkivert
Snøffelen
30.12.2017 kl 13:47
4723

Det jeg har gjort er å hjelpe folk til å forstå PCIB-caset. Har skrevet masse om Targovax, og dere trenger ikke meg. Det som derimot hadde vært gull for Targovax var om de kunne fått immunrespons som surrogat-endepunkt for TG01, da hadde jeg faktisk kjøpt Targovax på dagen. Imidlertid har jeg liten tro på det, selv om det går den veien. Det jeg ikke vet er om det godkjennes som endepunkt om 1 eller 20 år av FDA.

Uansett relativt interessante overlevelsesdata for TG01, og det trengs nok, for OS må nok bli endepunkt for TG1, så langt jeg kan forstå.

Jeg synes ONCOS ser spennende ut, men det er vel ikke kommet noe gjennombrudd der, ennå
Arkivert
gepard1
30.12.2017 kl 14:01
4666

ellegift tilfoeres kroppen baade med PCIBs metode og gjennom en vanlig cellegiftkur. Problemet er at at cellegiftkuren alene ikke greier og helbrede kreften, fordi den blir stengt ute av cellembraene I kreftcellene.

Men I PCIB's tilfelle tilfoeres kroppen I tillegg ett photokjemisk stoff, som etterfoelges av laserlys pa kreftsvulsten. Dette aapner cellemembraene I kreftcellen, slik at cellegiften kommer inn I cellen og dreper kreften.

Paa denne maaten slipper man og gaa paa lange cellegiftkurer, og bivirkningene blir nesten fravaerenede til sammenligning med en lang cellegift kur som sjelden og aldri fungerer
Redigert 30.12.2017 kl 14:05 Arkivert
liang
30.12.2017 kl 14:03
4675

Takker for at du deler tanker omkring TRVX Snøffelen.

Leser mellom linjene at du egentlig er positiv til TRVX og TG-platformen.

Ettersom du sier at du hadde kjøpt aksjen dersom de får immunrespons som surrogate-endepunkter.

Altså , jeg får det inntrykket at du er positiv til selve TG-platformen men betenkt over tidsaspektet / regulatoriske veivalget.

Oncos har du tidligere vært positiv til og her er vel endepunkter ikke noe problem??

Arkivert
bravi
30.12.2017 kl 14:28
4636

Kan ikke begripe annet enn at caset Pcib må være kraftig de-risket. Når de har sagt at det innvilges pf2 og AA kommer ikke det fra løse lufta, resultater og dokumentasjon er allerede vurdert til godt nok. Skal bli skikkelig spennende å følge denne. Gjenstår bare den offisielle godkjenningen.
Arkivert
foefoe
30.12.2017 kl 16:40
4497

Slik jeg har forstått her på forumet største PCIB gjennombruddet er meldingen fra 20 des,
PCI Biotech kunngjør foreløpig utfall av møter med EMA og FDA for utvikling av fimaporfin i inoperabel kolangiokarcinom

http://pcibiotech.no/pci-biotech-announces-preliminary-outcome-of-meetings-with-ema-and-fda-for-development-of-fimaporfin-in-inoperable-cholangiocarcinoma/

Min spørsmål er kan Nano også Targovax gå raskere veien til godkjenning slik Pcib prøver å få det til med mundighetene i USA og EU?Ikke utenkelig Tarovax og Nano følger etter?
Hva sier snøffelen?
Redigert 30.12.2017 kl 16:41 Arkivert
foefoe
30.12.2017 kl 16:48
4469

Sikker på flere ikke vet hva betyr en Hva er en pivotal studie

Forklaring:
I dagligdags språk betyr "pivotal" virkelig "avgjørende": en viktig avgjørelse slår på resultatene: "avgjørende betydning i forhold til utviklingen eller suksessen til noe annet", som definert i Oxford Dictionary online.

Men overskriften på spørsmålet, "Pharmaceuticals", antyder at en mer teknisk betydning av begrepet er involvert her, relatert til testprosedyrene i FDA i USA. Det er definert som følger i Clinic Trials Ordliste på Centerwatch-nettstedet:

"Pivotal Study
Normalt en fase III studie som presenterer dataene som FDA bruker til å bestemme om et stoff skal godkjennes eller ikke. En pivotal studie vil generelt være godt kontrollert , randomisert, tilstrekkelig størrelse, og når det er mulig, dobbeltblind.
Arkivert
TyrionIV
30.12.2017 kl 17:07
4417

De sier vel ikke at det innvilges AA -- de sier at det er gode muligheter for en AA og at det innvilges dersom surrogat-endepunkter (antagelig ORR/CR) viser god nok respons tidlig i PF2 til at FDA og EMA godkjenner til bruk på grunnlag av disse og gir AA/CMA..
Tror det er veldig gode muligheter for dette, men mener oppsiden er enorm ennå ift en situasjon der AA er blitt innvilget.. :-)
Arkivert
Snøffelen
30.12.2017 kl 18:18
4394

"Min spørsmål er kan Nano også Targovax gå raskere veien til godkjenning slik Pcib prøver å få det til med mundighetene i USA og EU?Ikke utenkelig Tarovax og Nano følger etter?
Hva sier snøffelen?"

NANO har i sitt pivotal fase 2 oppsett sagt at primary endpoint blir ORR dvs tumor responsrate (ORR =CR+PR).
Slik jeg forstår situasjonen nå så er oppsettet klart, men det foreligger ennå ikke en formell godkjennelse fra myndighetene (eller?). Samt at ledelsen i NANO har sagt at PARADIGME er i gang, men vanlig måte å melde dette på er når første pasient er innrullert (som stemmer er normal prosedyre for biotek og farma).

Targovax:Magnus Jederberg har sagt at de ønsker å ha immunrespons som surrogat-endepunkt for TG01. Det er lurt fordi det tar veldig kort tid, det er risiko fordi ingen har fått godkjent det som endepunkt av regulatoriske myndigheter, ennå.

Denest er de fleste av surrogat-endepunktene basert på tumor-respons

https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/ucm071590.pdf

Og TG01 er gitt til pancreas paseinter som er operert, følgelig finnes det ingen tumor å måle på, så ORR og CR kan ikke jeg se er mulig å bruke.

PFS er mulig, men for denne pasientgruppen er det ikke så stor forskjell på PFS og OS, dvs når kreften først kommer tilbake så går det fort.

PFS er rundt 15 mnd til 18 mnd, mens OS er 20 til 24 mnd. Derfor er det trolig lite i å spare i å bruke PFS fremfor OS, for vinninga går opp i spinninga når man vurderer følgende:

OS er lett målbart i tid, det er når pasienten dør. PFS krever en avlesning av pasientens tilstand. Muligens radiologisk, og skal det gjøres hver 3 mnd så blir det dyrere, og hver 6 mnd gir ingen mening gitt differansen mellom nromal verdi for PFS og OS.

Disse pasientene lever ganske lenge også så det i seg selv fordrer et større pasient-antall for å tidligst mulig få signifikans. Jeg vil gjette på at studie vil kreve ca 400 pasienter. Og tommelfingerregel er 1 million i kostnad per pasient. Den summen er i samsvar med hva Redeye mener.
Redigert 30.12.2017 kl 18:19 Arkivert
Snøffelen
30.12.2017 kl 23:07
4240

"PFS er mulig, men for denne pasientgruppen er det ikke så stor forskjell på PFS og OS, dvs når kreften først kommer tilbake så går det fort."

Men sjekker man denne artikkelen er det lite trolig at FDA godkjenner PFS som surrogatendepunkt

http://www.hpbonline.org/article/S1365-182X(17)30855-9/pdf

"Disease-free survival is not a surrogate endpoint for overall survival in adjuvant trials of pancreatic cancer: a systematic review of randomized trials"

"Results
A total of 12 eligible randomized trials that enrolled 4,888 patients where identified for the final analysis. Correlation of DFS with OS was weak at the individual level (Spearman rank correlation coefficient = 0.31) and moderate at the trial level (R2 = 0.44)."

https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidances/ucm071590.pdf

"PFS is
defined as the time from randomization until objective tumor progression or death"

" DFS is defined as the time from randomization until recurrence of tumor or deathfrom any cause"

PFS og DFS er det samme for any practical purposes.

Mao ingen validerte surrogat-endepunkter er holdbare for resected pancreas cancer.

Da gjenstår OS, og et uvalidert, og ennå ikke godtatt av FDA, immunrepsons som løsning for TG01. Mitt anslag er at immunrespons er a long strecth.

Med OS så er estimat fra Redeye 400 pasienter og ferdig i 2023.
Arkivert
Snøffelen
30.12.2017 kl 23:51
4201

Artikkelen over gjaldt altså opererte bukspyttkjertelkreftpasienter (resected) og ikke inoperable:

"Conclusions
DFS does not represent an appropriate surrogate for OS in randomized trials of adjuvant therapy for resected PC. Hence, OS should remain the primary endpoint of future trials evaluating new agents in postsurgical setting"

Og som kjent så er TG01 for resected pancreas.

Artikkelen er forøvrig fra november 2017, så det er kanskje ikke sikkert alle i Targovax kjenner til den?

Da jeg har liten tro på immunrespons som surrogatendepunkt av den enkle grunn at FDA ennå ikke har godkjent den, så er det for meg ganske åpenbart at OS blir endepunkt for TG01. Uansett hva TG02 kommer frem til så veier nok nevnte gjennomgang med grunnlag i 4888 pasienter relativt tungt.

Jeg tror derfor også at TG02 må se langt etter noe annet enn OS.

Det gjør imidlertid caset litt enklere. Fokuset på TG-plattformen må ligge på OS-resultater, enkelt og greit.
Arkivert
Snøffelen
31.12.2017 kl 00:12
4150

En siste kommentar om surrogat-endepunkt.

Jo lenger forventet median levetid en indikasjon har desto viktigere er det med surrogatendepunkt mtp tidsbesparelse.

Dernest, jo mindre forskjell det er i effekt av behandling desto viktigere, for liten forskjell gjør at antall pasienter som må innrulleres blir større.
Arkivert
Snøffelen
31.12.2017 kl 15:06
3884

Hvis man ønsker å høre hva Chief Medical Officer i Targovax, Magnus Jaderberg, sier om immunrespons kan man høre følgende youtube-video fra 22:45 til 25:05

https://www.youtube.com/watch?v=UpsIZCKth3g

Redeye:

Jeg følger Lars sitt spørsmål omkring immunaktivering og studiedesign, og det regulatoriske klimaet.
Tror du at det skulle kunne være mulig i fremtiden registrere legemidler ved hjelp av å studere immunaktivering i spesielt vanskelig behandlede pasienter?

Magnus Jaderberg:

Det er ett av mine favoritt-temaer som du tar opp der! Vi har kanskje pratet om det på et tidligere Redeye-møte. Jeg tenker at det er utrolig spennende, om dere tenker vi vet nå hva slags type immunceller man vil ha i tumoren for å få en effekt.

Det finnes masse med studier som viser korrelasjon. Finner man CD8 positive T-celler, som altså er hvite blodlegemer som kan knekken på cancer. Om man kan vise at de kommer inn i tumoren da vet man at det er en direkte korrelasjon med økt overlevelse, og krymping av tumoren. Så det vet vi allerede.

Om man da hopper tilbake 20 år og tenker på HIV og AIDS-området, som et bra parallell-tilfelle. For 20 år siden kom FDA, EMA og japanske myndighetene overens om at det var nok å vise at man senker «viral load». Altså at man senker virusmengden i blodet på HIV-positive for at man skulle kunne registrerer et nytt HIV-legemiddel.

Hvorfor gjorde man det?
Jo da hadde man liknende data, som jeg sier det, man hadde korrelasjonsdata som viste at om man kunne senke virusmengden i blodet på HIV-pasienter da økte overlevelsen. Og det gjorde at myndighetene sa at « dere behøver ikke gjorde disse her 5-10 års-studiene for å vise økt overlevelse, det holder at man viser en viss prosent senkning av virusmengde i blodet så får dere et legemiddel».

Jeg anser at dette her området (onkologi) skal gå i samme retning. En dag kommer disse myndighetene til å si at dette her er så tydelig, vi har så enormt mye korrelasjonsdata. Detter så veldig viktig i en dødelig sykdom at dere får en lisens på det her så får dere følge opp, en preliminær lisens selvfølgelig, så får dere følge opp med kliniske data senere. Vi anser at pasienten må få tilgang til disse legemidlene.

Det er liksom min forhåpning og hva jeg anser kommer til å hende i fremtiden.»
Arkivert
Snøffelen
31.12.2017 kl 15:11
3886

For meg høres det ut som Jaderberg mener det samme som meg når jeg sier at jeg tror immunrespons vil bli surrogatendepunkt en gang i fremtiden. Jeg vet ikke om det er 1 eller 20 år til, men høres ut som Magnus tenker mer 20 år.

Konklusjon:
Surrogatendepunkt basert på tumorrespons (eks CR, ORR) kan ikke brukes på opererte pasienter da det ikke er noen tumor å måle på.
Surrogatendepunkt som Progression Free Survival er uaktuelt pga altfor dårlig korrelasjon til Overall Survival.
Immunrespons er 10 til 20 år frem i tid.

TG01, og TG02 vil måtte ha Overall Survival som klinisk endepunkt.
Arkivert
nextmove
31.12.2017 kl 15:25
3836

http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=237496
Arkivert
nextmove
31.12.2017 kl 15:32
3826


Henter fram et innlegg om preklinisk arbeid både på PCI for prostata og pancreas som jeg skrev for åtte måneder siden på denne tråden: http://forum.hegnar.no/thread.asp?id=2381815

...

Innlegg av: nextmove (28.04.17 18:29 ), lest 3084 ganger
Ticker: PCIB
Endret: 28.04.17 18:41
RE^1: PCIB: Prostata, vesica og pancreas neste for fimaCHEM

Litt mer fra PCIBs forskningsfront:

Blærekreft:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572100017300704 (publisert 21. mars 2017

Abstraktet finnes tilgjengelig på nettet, men inneholder en advarsel om spredning. Søk sjøl her: http://www.sciencedirect.com/science/journal/15721000/17


Bukspyttkjertelkreft:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572100017300777 (publisert 21. mars 2017)

Hent abstraktet sjøl i samme "katalog" som referert til ovenfor.

--------------

Alt helt i samsvar med den uttalte strategien om gallegangskreft som spydspiss. Som vi ser er selskapet allerede i gang (preklinisk) med flere oppfølgere blærekreft, bukspyttkjertelkreft, prostatakreft - og trolig flere.
Arkivert
Slettet
01.01.2018 kl 22:54
3656

Antar at børsmeldingen den 20. desember omhandler samme behandling som Snøffelen refererte til for ett års tid siden der de fikk CR og CR på 2/7? (Bile duct cancer).

Og antar og at de resultatene var fra ett fase 1 studie da, siden det er så få (7) pasienter. Har de kommet med oppdaterte data fra flere pasienter i senere studier?
M.a.o. er all optimismen basert på ett utvalg på 7 pasienter og at de sier de er i samtaler om ett pivotal fase 2?

Angående at AA / CMA er nevnt i børsmeldingen så ligger det ikke noe mer i det enn at FDA / EMA nok rutinemessig opplyser om det siden det er snakk om en sjelden sykdom og spesielt siden det ikke finnes noe god behandling ennå her. Jeg tro det blir feil å legge noe mer i enn det enn det.

Videre har jeg notert at Photocure feilet/avsluttet sitt produkt Alumera i 2012. PCIB Holding feilet med sin studie for kreft i hals- og hoderegionen i 2014/15. Begge disse var basert på samme type blålysteknologi som det er snakk om her?
Redigert 01.01.2018 kl 23:45 Arkivert
Snøffelen
02.01.2018 kl 07:21
3373

"Innlegg av: knatte (01.01.18 22:54 ), lest 312 ganger
Ticker: PCIB
Endret: 01.01.18 23:45
RE^1: Pcib- Pancreas cancer treatment

"Antar at børsmeldingen den 20. desember omhandler samme behandling som Snøffelen refererte til for ett års tid siden der de fikk CR og CR på 2/7? (Bile duct cancer)."

Stemmer, mer spesifikt perihilar, dvs extrahepatic cancer (utenfor levern)

"Og antar og at de resultatene var fra ett fase 1 studie da, siden det er så få (7) pasienter. Har de kommet med oppdaterte data fra flere pasienter i senere studier?
M.a.o. er all optimismen basert på ett utvalg på 7 pasienter og at de sier de er i samtaler om ett pivotal fase 2?"

Totalt 16 pasienter er behandlet i doese-eskaleringen. I tillegg brukes pasientene fra H&N når alle aspekter ved teknologien skal evaluerers av myndigehtene

"Angående at AA / CMA er nevnt i børsmeldingen så ligger det ikke n.oe mer i det enn at FDA / EMA nok rutinemessig opplyser om det siden det er snakk om en sjelden sykdom og spesielt siden det ikke finnes noe god behandling ennå her. Jeg tro det blir feil å legge noe mer i enn det enn det."

At myndighetene er åpne for AA/CMA er en fantastisk god nyhet. Du får selvsagt legge hva du vil i det.

"Videre har jeg notert at Photocure feilet/avsluttet sitt produkt Alumera i 2012. PCIB Holding feilet med sin studie for kreft i hals- og hoderegionen i 2014/15. Begge disse var basert på samme type blålysteknologi som det er snakk om her?"

PCI er en leveringsteknologi, som gjør at det kan forsterke egne legemidler. PDT er noe helt annet.
Arkivert
oxion
02.01.2018 kl 08:18
3278

Pcib feilet ikke på H/N studien. De la den på is. Og hoppet på gallegang .
Resultatene var gode.
Og erfaringene gull verdt.
Redigert 02.01.2018 kl 08:19 Arkivert
Pensjonsparer
02.01.2018 kl 08:41
3182

Dette er såpass interessant at jeg også må stille noen spørsmål til Snøffelen:

"PCI er en leveringsteknologi, som gjør at det kan forsterke egne legemidler. PDT er noe helt annet."
Mener du at fimaporfin ikke bruker blålysteknologien som opprinnelig stammer fra Photocure?

"Totalt 16 pasienter er behandlet i doese-eskaleringen. I tillegg brukes pasientene fra H&N når alle aspekter ved teknologien skal evaluerers av myndigehtene"

Det vil si de kun ferdige med fase I, hvor målet er sikkerhet og dosebestemmelse. De skal gå fra Fase I og rett på en avsluttende randomisert, fase II. Det er litt uvanlig.
Har de kommet med noen effektdata fra disse 16 pasientene i fase I studien her? Det virker som de ikke skal gjennomføre den vanlige fase IIa studien etter fase I - hvorfor velger de å gjøre det sånn?

Er du enig i at sjansen for å bedre resultater i denne fase 1 studien er større enn for en randomisert, avsluttende fase 2 studie?
Historisk har det vært lettere å få positive resultater i tidlige kliniske faser.
Redigert 02.01.2018 kl 08:46 Arkivert
gepard1
02.01.2018 kl 09:04
3104

CIB leveringsteknologi faar cellegift til og fungere hvor den ikke fungerer I dag. Saa enkelt er det.

Jobben er og finne ut hvilke dosenivaaer med cellegift,amphinex og laserlys som fungerer best paa de forskjellige kreftsykdommene.

Bivirkningene er nesten fravaerende sammenlignet med de normale cellegift kurene pasienter maa gjennomgaa I dag, og som nesten aldri virker.

Dette er en verdens sensasjon som snart blir bli annerkjent. Naar dette skjer (antakeligvis en gang I H1 2018), vil PCIB's Verdi bli astronomisk.
Redigert 02.01.2018 kl 09:08 Arkivert
Pensjonsparer
02.01.2018 kl 09:15
3009

"Jobben er og finne ut hvilke dosenivaaer med cellegift,amphinex og laserlys som fungerer best paa de forskjellige kreftsykdommene."
det er normalt å gjøre i en fase IIa studie. Derfor lurer jeg på hvorfor de velger å hoppe over den, gitt historien til selskapet.
Arkivert
flaksegrisen
02.01.2018 kl 09:21
2947

Jeg har forstått etter meldingen 20 des. at de er blitt enige med myndighetene å gå for to armer. Ser en på fase 1-resultatene hvor det var fire cohorter er det mest sannsynlig at de to armene vil bestå av samme dose som i cohort 3 og 4 hvor resultatene var best, særlig om safety for gjentatt behandling er bra også med disse dosenivåene.
Arkivert
Otard
02.01.2018 kl 09:33
2872

Pensjonssparer.

Jeg vil anbefale deg å høre på podcasten til radiumhospitalets stiftelse.

https://soundcloud.com/user-972208711/radium-episode-23

Der CEO i PCIB Per Walday forklarer det meste de holder på med.

Noe av det viktigste du kan gjøre for din investering i PCIB.
Arkivert
gepard1
02.01.2018 kl 09:34
2884

Fordi de allerede har funnet hvilke dosenivaa som passer beat for GGk, med godkjent safety.

Det eneste som gjenstaar er og se om den dobble behandlingen gir bedre resultater enn hva den enkle gjoer, noe den Ganske sikkert gjoer. Svaret faar vi I lopet av H1.

Tipper PCIB(vi-) med sitt/vaart fimachem kan redde livet paa ca, 50% av de som faar inoperable gallegangskreft og bukspyttkjertel kreft. Samt paa en rekke andre kreftsykdommer hvor det er mulig og komme til med laserlys. Og I tillegg forlenge livet til nesten like mange.

Det finnes over 100 forskjellige kreftsykdommer I dag. For flere av disse er doedsraten fryktelig hoey. Som f.eks. for gallegangskreft hvor gjennomsittelig levetid idag ligger under ett aar. For bukspyttkjertel kreft er det enda verre. fimaChen vil revulusjonere kreftbehandlingen for disse sykdommene. Det samme vil gjenta seg for flere andre kreftsykdommer. Annerkjennelsen for dette vil foreligge snart.
Redigert 02.01.2018 kl 09:36 Arkivert
TyrionIV
02.01.2018 kl 09:36
2848

enkelt forklart:

De har fått såpass gode svar på effekt og på hvilket nivå effekt er best at de kan starte opp på pivotal fase 2 direkte. (etter samtaler med fda/ema) noe som er veldig gode nyheter..

De to armene er dosenivå 4 (antagelig med gjentakende/2 behandlinger) og en kontrollarm uten pcib sin teknologi..
Arkivert
nextmove
02.01.2018 kl 09:42
2845


Skal en spare til pensjon, er det definitivt worth while å lese meldingene fra selskapet ikke minst denne:

pcibiotech.no/results-from-the-bile-duct-cancer-study-will-be-presented-as-late-breaking-news-at-united-european-gastroenterology-week/

Dybdepresentasjonen fra november 2016 er ellers obligatorisk lesning.
Arkivert
liang
02.01.2018 kl 10:00
2764

rei oversikt

https://labiotech.eu/biotech-dictionary-important-terms/
Arkivert
Computum
02.01.2018 kl 10:02
2728

Din pensjon er jo allerde sikret. Var det den meldingen som gjorde at du våget å satse så mye? Modig gjort.
Arkivert
nextmove
02.01.2018 kl 10:22
2649

Nei, Computum. Da presentasjonen av fase 1-resultatet på tumornivå ble lagt fram, hadde jeg allerede kjøpt PCIB-aksjer trutt og jamnt i åtte-ni måneder. Dristig, ja, men resultatet fra de første kohortenr var såpass løfterike både med hensyn til sikkerhet og effekt, at jeg tok sjansen.

Men allerede i begynnelsen av september (2016) kom resultatet på pasientnivå. Da bytta jeg litt om i porteføljen og tynte ut noen kroner til.
Redigert 02.01.2018 kl 10:23 Arkivert
rockpus
02.01.2018 kl 10:25
2634

Den senere tids oppgang har vært så kraftig og lang, at den neppe kun kan være drevet frem av oss "småspekulanter".
Her er det stor mulighet for at noen tyngre posisjonerer seg.
Da kommer alltid spørsmålet: Vet de noe mer enn oss om hva som kommer rundt hjørnet?
Arkivert
don_suger
13.01.2018 kl 05:52
2392

Gammel artikkel, men like relevant :-)

"PCI is a promising means of enhancing chemotherapy and like PDT may find application for focal treatment of a wide range of solid tumours including pancreatic and prostate cancer."

"Many research groups worldwide are investigating PCI, and there is growing evidence supporting its potential as a drug delivery system in cancer treatment. PCI is a very versatile technique which has been shown to be effective for delivery of drugs exhibiting diverse physicochemical properties and sizes and may find application for cytosolic delivery in the emerging field of “nanomedicine."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4973841/
Arkivert
don_suger
13.01.2018 kl 06:00
2396

Denne artikkelen er også ikke helt ny, men er vel også relevant...

"Future development of PCI for delivery of targeted macromolecules to cancers should be expected to enhance treatment specificity, but thus far this has only been evaluated pre-clinically. The PCI technology may be utilized in principle on all solid cancers by delivering light by external-beam radiation, through optical fibers to all hollow organs, by interstitial delivery of light and during surgical procedures. PCI is designed to primarily be a once-off treatment with approximately one week hospitalization. PCI could also be repeated as has been shown in pre-clinical settings, e.g. for gene therapeutic transfection of p53. One may envision that PCI in the future could also be utilized for treatment of non-cancerous diseases such as rheumatoid arthritis, but also to treat monogene loss-of-function diseases. Current PCI treatment requires a low cytotoxic effect induced by the photochemical treatment to cause an efficient intracellular translocation of macromolecular therapeutics. By inhibiting the photochemical cytotoxicity without perturbing the rupture of endocytic vesicles PCI could be used repeatedly for many diseases other than cancer. Also very encouraging is the possible contributions to improve development of cancer vaccines by PCI-enhanced cross-presentations in antigen-presenting cells. Efficient activation of CD8+ T-cells requires a strong presentation of tumor-associated antigens by antigen-presenting cells such as dendritic cells and macrophages. In order to induce a sufficient antigen presentation the antigens need to enter the cytosol in order to be processed and transferred to the endoplasmic reticulum where the antigen peptides can bind to MHC class I proteins and transferred to the plasma membrane for recognition by the immature CD8+ T-cells. The translocation of the antigens into the cytosol from the endocytic vesicles appears to be a bottleneck that may be substantially reduced by PCI. Furthermore, the penetration of therapeutics through the plasma membrane and into the cytosol is a major limitation for the design of new therapeutics with intracellular targets and is the main physico-chemical restriction for the design of new chemical entities for clinical treatments. PCI may contribute in this search for new and specific medicines."

http://ar.iiarjournals.org/content/36/3/1339.full
Redigert 13.01.2018 kl 06:02 Arkivert
gepard1
13.01.2018 kl 09:27
2265

onSuger

Artikkelen din, peker paa at PCIB's leveringsteknologi og kan brukes paa mange ikke kreftrelaterte sykdommer. f.eks. paa gikt.

Listen med medisiner som kan nyttigjoere seg av fimaChem, vil bli veldig lang etthvert.

Noe som maa bety at fimaChem alene utgjoer en uendelig stor Verdi spoer du meg.

Det smarteste PCIB kan gjoere for og synligjoere dette, er nok og skaffe partnere til den ene medisinen etter den andre, og paa ett gitt punkt vil verdien synes veldig godt.

FimaCehm alene kan vaere verdt 50-100 milliarder kr
Redigert 13.01.2018 kl 09:28 Arkivert
Arkivert Til toppen