"Imsk - En pill gjennom råtten zombie aksje -"

Slettet
IMSK 10.12.2017 kl 15:58 5022

Dette er en arkivert tråd!
Taper 3,75 kr pr aksje pr kvartal

Taper 15 kr pr aksje i Året

Taper 1 million Norske Kr pr dag

Taper 7 millioner kr pr uke

Imsk har en gjeld på 850 millioner kroner

Imsk skylder kreditorene 33kr pr aksje

Hvorfor i himmelens navn har dette selskapet en markeds verdi på 60-70 millioner kr på børsen

Svar- fordet det finnes ekstremt dumme penger som tror Mortis kan trylle.

Trolig er de som investerer i selskapet og leser IMSK trådene litt tilbakestående, antar at de også leser litt senere en gjennomsnittet.

Tipper de bruker ca 1 minutt på denne tråd, på den tiden har møkka selskapet rukket å tape 695kr.
Blir grove 40 000kr i timen det.

Ha en god jul
Redigert 21.02.2018 kl 16:15 Arkivert
Tændis
10.12.2017 kl 16:03 3040

Skal huske på denne posten hvis de melder LOI Ghana før nyttår så kan vi komme tilbake til aksjekursen da!
Arkivert
MicroInvest
10.12.2017 kl 16:53 2996

Er jo ikke tvil om selskapet er i dyp krise og har vært det lenge, men i motsetning til andre selskaper på konkursens rand sitter selskapet med et ess i ermet...

Så denne zombieaksjen kan fort våkne fra dvalen og bli en lykkepille.
Men dumt å satse sparepengene på et risikabelt bet, men gamblingen kan gi payoff en vakker dag,
Arkivert
Tændis
10.12.2017 kl 17:16 2967

Tror neppe de får noe problemet med å reforhandle lånene sine hvis du får Ghana, MEN risikoen er selvsagt stooooor!
Arkivert
Slettet
10.12.2017 kl 17:30 2955

vel long

dette vet de fleste.
Det er et bet på afrika dealen vi har.

uansett, du hausser Jin som har vært et kjeltring selskap på børsen i 30 år. Og dette gjør du for å tjene noen kroner selv på å hausse. Lenge siden du hadde stor troverdighet.
Arkivert
Ransen
10.12.2017 kl 17:30 2950

Det er nokså tydelige signaler på at det blir avtale. Jeg velger derfor å ta posisjon på lave 2-tallet enn å betale 10 kroner for aksjen rett etter at melding er utgitt. Vi har sett det før...
Arkivert
Hansicm
10.12.2017 kl 17:46 2934

Long

Vær grei å fortell oss hva tapet er nå som de er kvitt TK.

Gjeld VS eiendeler?

Utover dette så gambler vi vel bare på betydelige inntekter snart.
Redigert 10.12.2017 kl 17:48 Arkivert
renud
10.12.2017 kl 17:54 2931

Longsitinbulk
Jeg for min del synes det har gått for langt,
når nå også piller kan gifte seg.
Arkivert
MicroInvest
10.12.2017 kl 19:21 2873

Gifte piller og zombie aksjer er skumlere enn giftpiller og zombieaksjer...

Er sånn sett et gjennområttent konsept.
Redigert 10.12.2017 kl 19:22 Arkivert
renud
10.12.2017 kl 20:03 2812

MicroInvest
Jo, men nå som pillene har giftet seg like oppunder Jul,
blir det nok invitert til fest og moro før nyttår.
Arkivert
laser
10.12.2017 kl 21:16 2753

ong
Er du obligasjonseier i IM Skaugen - direkte eller indirekte
Arkivert
Ransen
10.12.2017 kl 21:33 2732

Han er en blakk investor som gjerne skulle hatt et bet på disse lave kurser før eksplosjonen, men sitter fast i andre aksjer.
Arkivert
dick ....
10.12.2017 kl 22:01 2719

ttps://www.investopedia.com/terms/p/poisonpill.as
Arkivert
Slettet
10.12.2017 kl 22:24 2693

Hva har skjedd de siste 18 månedene, bortsett fra at selskapet har tapt ca 15kr aksjen i perioden.

De reforhandlet gjelden, dvs, de fikk utsatt den, denne gjelden forfaller nå om 3 måneder.

Dette sa revisor sist om den aktuelle gjelden som den gang de ikke maktet betalt til tiden, men som ble utsatt og som denne gang må betales.

http://www.dn.no/nyheter/finans/2016/05/27/2144/Shipping/blir-advart-om-konkurs

Lykke til med natte søvnen.
Ha en gledelig jul
Redigert 10.12.2017 kl 22:28 Arkivert
renud
10.12.2017 kl 22:26 2670

Longsitinbulk
Hva har skjedd siden de siste ca tjueåtte gangene du skrev det samme, kun sist uke?
Redigert 10.12.2017 kl 22:28 Arkivert
Slettet
12.12.2017 kl 09:35 2553

oalett papir
Redigert 12.12.2017 kl 15:18 Arkivert
Tændis
12.12.2017 kl 15:59 2463

nteressant analyse Longs ... toalettpapir ..
Arkivert
Slettet
21.02.2018 kl 16:05 2308

Fortsatt like bull Tændis??

Dette selskapet gikk i teorien konkurs for flere år siden.
PGA over snille/naive obligasjonseiere som håpet på et under gikk fadesen videre, tap tap tap, alle har tapt.

Nå har DNB tatt pant i Mortis eiendommer, det gjelder å gripe de ytterst få verdier som er igjen, dere hisker vel Eitzen Chemical som tapte rubbel og bit??

Vel vel- lykke til videre med fantasiene dere og Afrika

Gassfraktrederiet IM Skaugen kontrollert av toppsjef Morits Skaugen og familien har store utfordringer. Foto: Gunnar Lier
Gassfraktrederiet IM Skaugen kontrollert av toppsjef Morits Skaugen og familien har store utfordringer. Foto: Gunnar Lier
Nyheter Finans
Datterselskap konkursbegjært
Rederiet IM Skaugens datterselskap er konkursbegjært av en tidligere kontraktsmotpart. Samtidig har DNB tatt pant i en av Skaugen-familiens eiendommer.

Jostein Løvås og Jakob Schultz
Publisert: 20.02.2018 — 20:53 Oppdatert: 20.02.2018 — 20:53
Rederiet IM Skaugens datterselskap er konkursbegjært av den tidligere kontraktsmotparten Teekay lng Partners. IM Skaugen har leid seks fartøyer av Teekay, men nå krangler partene om hvem som skylder hvem penger. Denne uenigheten har nå endt i retten i Singapore.

Det var rettsmøte om saken i Singapore-retten fredag 9. februar. Børsnoterte IM Skaugen har ikke opplyst Oslo Børs eller markedet om denne konkursbegjæringen. Det har derimot opplyst at det har tapt mer enn 775 millioner kroner (100 millioner dollar) på avtalen med Teekay.

Les også: Skaugens rederi i fritt fall
Datterselskapet i retten

Det er selskapet Skaugen Marine Investments Pte. Ltd. som er konkursbegjært av selskapet DHJS Hull. Begge selskapene er 100 prosent eid av henholdsvis IM Skaugen og Teekay lng Partner. Teekay er et kanadisk børsnotert rederi som er engasjert i frakt av gass og råolje. Rederiet opererer en flåte på over 180 skip og er engasjert i 15 land. Teekays investorkontakt Ryan Hamilton har ikke besvart DNs henvendelser.
Redigert 21.02.2018 kl 16:14 Arkivert
Slettet
21.02.2018 kl 16:09 2294

Hadde som mål å betale Teekay alt

IM Skaugen har i to børsmeldinger i høst omtalt at Teekay ønsket å terminere avtalen. Her fremkommer det også at IM Skaugen ikke har gjort helt opp for seg. IM Skaugen skriver nemlig i børsmeldingene at det hadde som «mål å betale Teekay alt i sin helhet».

– Men IM Skaugens datterselskap har nå mottatt oppsigelsesbrev fra Teekay angående disse seks fartøyene, skriver IM Skaugen i børsmeldingen fra 17. november 2017.

Toppsjef og hovedaksjonær Morits Skaugen i IM Skaugen overlater til finansdirektør Bente Flø å kommentere saken. Hun avviser at rederiet burde ha informert markedet om konkursbegjæringen og viser til børsmeldingene fra 17. november og 20. desember 2017.

– Vi mener at disse meldinger fullt ut reflekterer situasjonen og at ytterligere meldinger ikke er påkrevet på det nåværende tidspunkt, skriver Flø.

– IMSK har i de to meldingene til Oslo Børs – 17. November 2017, 30 November 2017 (3Q rapport) og 20. Desember 2017 – informert at har vi en uavklart situasjon med Teekay i forhold til terminering av bareboat-avtalene inngått av et datterselskap av IMS som er basert i Singapore, legger hun til.

Bareboat-avtaler innebærer grovt sagt at en leier en båt uten mannskap eller annet utstyr.

«Retten vil ta stilling»

Flø ønsker ikke å utdype om utfallet av rettsmøtet fredag 9. februar eller å «prosedere noen del av saker i media».

– Disputten er knyttet til datterselskapet hvor det er ett krav og hvor det er et antall motkrav som overstiger kravet, skriver Flø.

– Retten i Singapore har derfor bedt om at disse kravene blir begrunnet av begge parter. Retten vil etter det ta stilling til hvordan dette skal behandles i rettsapparatet og hvor vi antar at sakene vil finne sin løsning – og at dette kan ta noe tid, legger hun til.

IM Skaugen
Gassfraktrederi med syv fartøyer, hvorav fire er såkalte LNG-skip for flytende naturgass.
Notert på Oslo Børs og kontorer i Oslo og Singapore med 500 ansatte globalt og 30 nasjonaliteter blant de ansatte. Ledes av Morits Skaugen.
Kontrolleres med 36 prosent av søsknene Elenor M.S. Falkenberg (69), Monica Irmelin Skaugen (63) og Morits Skaugen (61).
Tar pant i Skaugens eiendom

IM Skaugen er kontrollert av søsknene Elenor M.S. Falkenberg (69), Monica Irmelin Skaugen (63) og Morits Skaugen (61) med 36 prosent. Deres aksjepost er i dag verd 18 millioner kroner. Denne aksjeposten er eid gjennom søsknenes felleseide investeringsselskap Eikland as. Eiklands verdier består hovedsakelig av aksjeposten i IM Skaugen. Eikland hadde ved inngangen til 2017 kun tre millioner kroner i egenkapital og 37 millioner kroner i kortsiktig gjeld.

– Selskapet har regnskapsført en gjeld til DNB Bank på rundt 25 millioner kroner (pantelån og kassakreditt). Både kassekreditten og pantelånet (marginlån) er klassifisert som kortsiktig gjeld. Sistnevnte lån skal fornyes i desember 2017, skriver statsautorisert revisor Asbjørn Rødal i Ernst & Young i årsavslutningen for 2016.

Vil ikke kommentere

Hverken Morits Skaugen eller Eiklands styreleder Erik Falkenberg ønsker å opplyse om dette lånet er fornyet. Nå har DNB tatt pant i Eiklands eiendom i Bærumsveien i Bærum. Pantet er på fem millioner kroner. DNB har også 25 millioner kroner i pant i Morits Skaugens private eiendom på Frogner på Oslos vestkant. I tillegg har Skandinaviske Enskilda Banken pant på fire millioner kroner i samme eiendom, ifølge Statens kartverk tinglysningen og informasjonstjenesten Dun & Bradstreet.

«Jeg har tidligere advisert hva jeg oppfatter som henvendelser om de samme forhold vedr. Eikland as – forhold som jeg derfor fortsatt ikke har til hensikt å kommentere – og av de samme årsaker som sist», skriver Morits Skaugen i en epost.
Arkivert
BackCliff
21.02.2018 kl 16:11 2277

enig dritten er konkurs men får fortsatt lov til å handles på børs akkurat som Reno LOL

gikk selv på en smell da jeg ble lurt av denne "avtalen" som bare er tull og tøys!

Arkivert
Tændis
21.02.2018 kl 17:00 2239

Nei, må nok ta ned bullflagget, kvittet meg med mesteparten idag og tok ett surt tap!
Arkivert
Slettet
21.02.2018 kl 17:06 2236

Det er rett å slett struk karakter til Oslo børs som lar dette fortsette, selskapet bør pauses umiddelbart, det kommer nok..
Arkivert
Paak2
21.02.2018 kl 17:27 2224

Da kjøper jeg billig da. Denne kommer før april.
Arkivert
Ransen
21.02.2018 kl 17:38 2214

Kan være lurt å vente til denne konspirasjonsteorien har nådd ut flere skvettne, da kan man få aksjer til 1 krone. Selv om det er småløker som selger mikrovolum kan likevel kursen få seg et krakk og er til fordel for kjøpere.
Arkivert
Raffles
21.02.2018 kl 20:10 2141

a, ha... Lykke Til
Arkivert
Ransen
22.02.2018 kl 11:21 2032

Merkelig at ikke noen benytter seg av sjansen til å kvitte seg med 80k aksjer ett jafs hvis alt er så grått og trist. Eller kanskje det kommer en melding om at SSLNG kontrakt nr 1 er i gangsatt og derfor lurt å beholde aksjene, med starten av fjoråret friskt i minne...
Arkivert
Paak2
22.02.2018 kl 13:51 1988

Venter bare på melding når kontrakt er startet
Arkivert
Pick Up
22.02.2018 kl 13:57 1969

an denne fortsatt flyte
Redigert 22.02.2018 kl 13:59 Arkivert
sheepman
22.02.2018 kl 23:05 1911

Det er vel strengt tatt to kontrakter man venter på her...
Arkivert
Slettet
22.02.2018 kl 23:37 1885

Noen startet ventingen på 20kr, for nøyaktig 1 år siden.

Nå 13 måneder og 19kr lavere venter dere fortsatt, det skal ikke snart gå opp et lys da? At dere venter forgjeves, eller er kanskje dette en helt normal aksje utvikling ....

Kast inn håndkledet, snart må DNB ta pant i brillene til Mortis, finnes ikke verdier igjen.

Arkivert
Ransen
23.02.2018 kl 06:49 1843

va var kursen 1/1-17 da? Du glemmer noe vesentlig her
Arkivert
BackCliff
28.02.2018 kl 14:44 1644

ttp://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=445474

en skandale at OSE ikke suspenderer handelen!

for en zombie LO
Arkivert
Ransen
28.02.2018 kl 14:54 1629

Hvorfor skal de stoppe handelen? Ingenting i veien for å fortsette handel her....
Arkivert
BackCliff
28.02.2018 kl 14:56 1623

slik at idioter på OSE ikke skal bli lurt inn i dritten haha

samme dritten som ifjor men nå tror jeg det blir kroken på døren meget snart :P

Arkivert
Ransen
28.02.2018 kl 15:04 1605

Slå et selskap konkurs som har verdier for nesten en halv milliard. Ha ha... Prøv den.
Arkivert
BackCliff
28.02.2018 kl 15:06 1609

halv millard i eiendeler?

hvor mye gjeld?

afrika-avtalen?

nei ikke vanskelig å skjønne at aksjeeierne kommer til å tape alt
Arkivert
Ransen
28.02.2018 kl 15:09 1592

Det er nok større gutter i toppen enn med og deg her. Der foregår ting bak lukkede dører. Afrikaavtalen(e) er ikke kansellert.
Arkivert
BackCliff
28.02.2018 kl 15:11 1592

jeg solgte meg ut ifjor etter å ha sittet i over 8 mnd og tok et surt tap :(

de store gutta sitter fast i klisteret :D
Arkivert
Ransen
28.02.2018 kl 15:16 1593

Tror nok at det kommer en løsning her...det kunne helt klart ha vært bedre informasjon fra selskapet slik at man slapp å benytte andre kilder. Har et lite papirtap, men selger aldri i panikk eller med tap. Man skal jo leve også.
Arkivert
Slettet
28.02.2018 kl 16:31 1564

Nå kommer det uungårlige jeg har snakket om i snart 2 år her.

Skal jeg tippe, blir det totalt massakrering og tilnærmet utsletting av dagens aksjonærer.

egentlig er det en skam og et hån at dette selskapet overhode kan fortsatte, kreditorene bør sette spikeren i kista en gang for alle, de bør overta hele selskapet og hive dagens ledelse og styre på dør.


lykke til

I.M. Skaugen jobber med ny løsning
Må få en refinansiering på plass før låneforfall i april.

Gassrederiet I. M. Skaugen (IMS) jobber med sammen med interessentene sine for å komme frem til en ny refinansieringsplan for gjeldsfasilitetene som forfaller i april.
Det fremgår av en børsmelding onsdag.
Tidligere forsøk på å komme frem til en løsning har strandet.
IMS forsøkte i høst å få til en avtale med Teekay LNG Partners L.P, som gjennom seks Marshal Island SPV-er eier seks fartøyer, der fem av disse har vært på langsiktige kontrakter med et selskap eid 100 prosent av IMS.
Samtalene var lenge konstruktive, inntil IMS fikk beskjed om at avtalene var terminert.
- Den nye planen vil erstatte den forrige refinansieringsplanen som tok sikte på å betale alle sikrede og usikrede kreditorer fullt ut og ære alle leieforpliktelser fullt ut, skriver rederiet.
Den nye planen vil trenge å medføre en potensiell rekapitalisering av konsernet, og vil gjelde alle lagene av kapitalstrukturen, opplyses det.
I den forbindelse har rederiet hyret inn Arctic Securities.
En konklusjon ventes innen april da rederiet planlegger å legge frem sitt reviderte regnskap.
Redigert 28.02.2018 kl 16:37 Arkivert
sheepman
28.02.2018 kl 16:46 1534

Øhhh. -Hvorfor sender de ut denne mld? Det eneste nye i denne mld er jo at kvartalsrapporten skulle utsettes... -igjen..!

De de burde skrive om er jo de to avtalene de har varslet om tidligere. Den første skulle jo være i gang i juni, og så i august, og så snarlig....... Intet nytt har kommet!
Arkivert
BackCliff
28.02.2018 kl 16:53 1533

artic har fått jobben med å hjelpe selskapet med refinansiering. det blir ikke billig :)

lurer på om det er artic som drev med støttekjøp for å hindre at kursen kollapser helt fordi kursen har holdt seg veldig bra

ingen av de store gutta kommer seg ut av dritten :)

Arkivert
Raffles
28.02.2018 kl 23:46 1442

Til informasjon: det er ingen "store gutta" i IMSK. Hele selskapet prises nå til ca. 40 mill. Emisjonen som kommer vil være fullstendig utvannende for dagens aksjonærer.
Arkivert
Slettet
02.03.2018 kl 12:30 1335

Hvordan går det med optimistene her da??

noe nytt fra Afrika som skulle dra papiret opp i 30kr, som jeg kunne lese for 1/2 år tilbake.

Arkivert
Ransen
02.03.2018 kl 12:34 1325

Det er bra du følger med, er spent på agendaen din her.
Arkivert
Slettet
26.03.2018 kl 09:28 1184

Redigert 28.03.2018 kl 22:54 Arkivert
Slettet
05.04.2018 kl 10:29 895

va var det jeg sa
Arkivert
Ransen
05.04.2018 kl 10:44 877

Husker ikke, var det ... eller emi på 10 øre. Så var du innom konkurs også... Jaja, Sveaas har vel ingen penger så det er vel bare skuespill fra Kistefos :-D
Arkivert
CAPM
05.04.2018 kl 11:12 873


I.M. Skuagen SE som skal skifte foretaksnavn til IMS,og søke å bli strøket for børsnotering, og deretter vil avvikle sin balanse og overføre kontrakter, eierselskapet til to lng tankere og ansatte til NC vil etter det, enten bli

1. Slått konkurs av Teekay
2.Avviklet med tom balanse
3. Innfusjonert i et et annet ubetydelig datterselskap av Norgas Carriers AS etter virksomheten er nedskalert.

I realiteten blir IM Skaugen SE avviklet, da selskapet er insolvent.


-----

Btw - aksjevenner,

Post 5 i innkallelsen til EGM den 25 april lyder:

"5. Forslag å søke Selskapet strøket fra notering på Oslo Børs"

Dere skal vel stemme "MOT" dette vel ?

Snodig at dere ikke organiserer dere mht. dette alvorlige forslaget.

Forstår dere konsekvensene å eie bare et unotert papir ?

Redigert 05.04.2018 kl 11:38 Arkivert
Ransen
05.04.2018 kl 11:40 833

Sveaas er en snill mann som eier av 1/3 av selskapet lar seg lure trill rundt. At dere ikke ringer ham personlig å advarer. Han sitter vel neppe å leser tulleskriverier fra arbeidsledige inne på HO
Arkivert
Paak2
05.04.2018 kl 11:47 814

Digger deg Ransen. du setter apene på plass
Arkivert
Arkivert Til toppen