"Alt! Økende ALIGNEMENT oppmot USA, tøffeste gutt i verden"

Hugoil
OSEBX
07.12.2017 kl 10:51
183

Dette er en arkivert tråd!
Børsindekser, gull og olje "liner opp" ift. de amerikanske børsindeksen. Og disse kommer til å gå sterkt opp kommende måneder og år.

Årsakene er:

1) Sykelskift i tillit fra det offentlgie til det private.

2) USA har alltid vært de tøffeste, mest liberale og mest progressive. Bla. penge-bazokaen kontant brukt etter finanskrisen, mens mer nøkterne, teoretiske Europa har seigpinet og skapt et nytt problem av det.

3) Europa har hatt en senere igangsatt offentlig tillitsbølge til det offentlige med EU - som har voksende problemer og dermed også voksende problemer for ECB. Tilliten til endel offentlige statobligasjoner avhenger av tiliten til ECB og dernest til EU-prosjektet.

4) Kapital flyter fra (aksjer og obligasjoner selges) Europa og til USA (indeksen stiger).

5) Trumps skattereform gir USA et konkurransefortrinn i den internasjonale handel - som øvrige land nå må komme etter.
Den populære sangen er at Trumps skattelette gangner de rike og ikke de fattige. Er det ikke slik det er, behagelig å tisse på seg mot slutten i snøskredet. Skatteletten gagner BÅDE de rike og de fattige, muligens mest de rike siden de alltid arbeider for å posisjonere seg. Men skattelette er trolig en PARETO-forbedring. Er det ikke derfor vi leser i f.eks. DN om reduksjon i arb.giveravgift for å få ungdom/vanskeligstilte i arbeid? Samme mekansime.

Dette var økonomi. Sykelskiftet i tillit til offentlig til privat griper om seg på alle områder. Populismen er en virkning. Bildet er sammensatt og kan virke kaotisk rundt andrederivert lik 0.
Redigert 07.12.2017 kl 11:05 Arkivert