Nano - 20/100 blir valgt!

Merlin
NANO
27.11.2017 kl 00:28
11864

Dette er en arkivert tråd!
20MBq Betalutin gjør at svulstene reduseres raskere enn med 15 MbQ, og HOLDER seg lave i lang tid. Se tidligere plansjer.

20/100 predosering gir:

- Mye mindre isotop til benmargen, mye høyere isotopkonsentrasjon i kreftsvulstene. Vist ved dosimetri.

- Jevnere fordeling av isotop i svulstene, og dermed bedre cross-fire fordeling. Flere kreftceller blir truffet. Vist ved dosimetri.

Dette medfører også at 20/100 gir

- økt immunologisk effekt

- større tumorreduksjon, spesielt i store svulster

- og desto mer tumorreduksjon desto lenger DOR

Konklusjon:

20/100 bør gi langt bedre resultater enn 15/40 over tid.

Grunnen til at endelig konklusjon ikke er trukket:

- Alt for kort tid fra injeksjon til første avlesning. 20/100 hadde ikke rukket å virke lenge nok. Likevel 25% høyere tumorreduksjon enn tilsvarende for 15/40.

- Enkelte kreftceller reagerer ikke like kraftig på stråling.

- Pasientinklusjonen for de første 20/100 pasientene. Dette vil endre seg, og gi mye bedre resultater etter hvert, og i enda større grad enn for 15/40.

Redigert 27.11.2017 kl 08:59 Arkivert
Merlin
27.11.2017 kl 01:01
7750

Gjentar for ordens skyld:


The median value of EUD (Equivalent uniform dose) for stable disease, partial response, and complete response patients was 170, 363, and 406 cGy, respectively.

En økning fra 170 til 406 cGY ga altså en endring fra SD til CR. 138% økning, mens Nano har 127% fra 15/40 til 20/100, og der altså svært mange (70%) allerede ikke var SD, men hadde partial response eller complete response.

Det bør dermed være godt mulig å få en dobling i effekt. MEN DET VIL SELVFØLGELIG GJELDE DE SOM IKKE ALLEREDE HAR CR. Hvordan dette slår ut i CR, dvs. bedring for de 73% som ikke er CR er en annen sak. Viser til regnestykke tidligere som ga økning av CR til 67%.

Det viser altså at litt over en dobling av av cGY ga en endring fra ingen tumorforskjell til complete response.

http://jnm.snmjournals.org/content/51/7/1155.short

Studiehensikt: For optimal treatment planning in radionuclide therapy, robust tumor dose–response correlations must be established.
Arkivert
Merlin
27.11.2017 kl 01:05
7743

Basert på dosimetriresultatene og økningen i isotopopptak for 20/100 i forhold til 15/40 viser at 20/100 bør komme ut med 67% i CR. ORR bør tilsvarende øke til over 90%.

Jeg er blitt spurt om hvorfor seamless approach vil gi tidsbesparelse.

Grunnen er flg:

Man får vurdert dosering slik FDA ønsker. Man slipper å gå tilbake og gjøre nye doseringsundersøkelser, og Nano slipper å få et tidkrevende avslag pga manglende doseringsoptimalisering.

Så kan man se på Lisa Rojkjaers resonnement:

"Man trenger da en separat statistisk analyseplan etter hvert. Hver fase behandles i separate populasjoner som analyseres separat for seg. Vi går ikke inn i alle detaljer om hvordan det vil se ut nå, og vi kommenterer ikke nærmere på den delen nå eller hvordan det vil slå ut, siden forsøkene ikke er godkjent enda. Den beste armen vil bli valgt i et parallelt løp mellom 20/100 og 15/40."

Nano kan gjøre et raskt valg basert på disse analysene. Den beste armen kjøres videre, den andre stoppes. Om 20/100 er vesentlig bedre enn 15/40 underveis og før man har fullført, kan man avslutte den dårligste armen. Pga. seamless approach kan Nano benytte seg av samtlige data.

Samlet er det opplagt at det vil spare tid og garanterer samtidig at beste dosering velges.
Redigert 27.11.2017 kl 01:26 Arkivert
Realist 1
27.11.2017 kl 01:15
7693

Er du desperat Merlin? Trenger du penger i morgen?
Dette er spekulasjon på apenivå.
Svaret får du når tilstrekkelig mange pasienter er evaluert. Ved påsketider tenker jeg.
Arkivert
Merlin
27.11.2017 kl 01:19
7697

Realist 1:

Aksjemarkedet har ikke forstått at 20/100 er fenomenalt bra. Investorene har ikke forstått betydningen av dosimetriresultatene.

Hold deg til det Realist, istedenfor å begynne med personvurderinger.

Dessuten har du tydeligvis ikke fått med deg at vi får oppdaterte data på ASH om 14 dager.

Innlegg av: Realist 1 (27.11.17 01:15 ), lest 0 ganger
Ticker: NANO
RE^1: Nano - 20/100 blir valgt!
Er du desperat Merlin? Trenger du penger i morgen?
Dette er spekulasjon på apenivå.
Svaret får du når tilstrekkelig mange pasienter er evaluert. Ved påsketider tenker jeg.

Arkivert
Fornybarkrakk
27.11.2017 kl 07:27
7415

Vi får selvfølgelig ikke stort nok tallmateriale på ASH til å konkludere angående arm 4. Tipper de har avlesning på rundt 9-10 fra fase 2, noe som vil si 15stk totalt. Muligheten er såklart der for at de sist nevnte av Kolstad var disse sykere pasientene med lave blodplatenivåer.

En annen interessant ting ved disse vil være antall tidligere behandlinger. Jeg har ikke lyst til å se mange 2L- pasienter i blant disse, da de ikke er relevante for Paradigme.
Arkivert
Spathi
27.11.2017 kl 07:50
7343

Kanskje vi bør være litt mer nøkterne og vente på tallene.
Edit:
Initielle beregninger var feil, slettet dette

Redigert 27.11.2017 kl 08:02 Arkivert
uredd1
27.11.2017 kl 08:11
7200

Jeg tenker man skal glede seg over 15/40 resultatene, og få medisinen på markedet så fort som mulig.

Ledelsen har surret bort nok tid nå. Det dukker jo opp konkurrenter som får godkjennelse, så hvis Costa ikke snart tar rev i seilene risikerer vi å bli sittende med skjegget i postkassa.
Arkivert
OleKyryliuk
27.11.2017 kl 08:12
7204

Takk for mange gode poster, Merlin.

Du nevner CR på 67%. Mulig du har nevnt dette i en tidligere post, men dette samsvarer med de 3 pasientene som fikk 20/40 i arm1 (ORR 100%, CR 67%). Her måtte man imidlertid ned igjen på dosen Betalutin pga bivirkningene.

Ville vært fantastisk dersom man klarte oppnå følgende 3 ting med 20/100:
- Bedre sikkerhetsprofil
- Bedre opptak i kreftsvulstene
- Økt CR (og ORR)

Redigert 27.11.2017 kl 08:13 Arkivert
focuss
27.11.2017 kl 08:36
7040

Spørsmål vi bør være opptatt av nå er:

1) Hvor mange 20/100 pasienter trenger vi for å konkludere?

2) Når kan vi forvente at vi har 6 måneders avlesning på dette antall pasienter?

3) Kan vi forvente at pasientinklusjon går raskere i Paradigme enn hva det har gjort så langt?

4) Hvor mange pasienter trenger vi resultat fra for å få CMA?

5) Vil minimum antall pasienter for CMA være per dose eller vil det være totalt?

6) Kan vi få CMA for 15/40 mens vi fortsatt tester og venter på resultater for 20/100?

En skulle tro det er viktigere med rask CMA en å prioritere sammenlikning mellom 15/40 og 20/100.
Arkivert
kmsteen
27.11.2017 kl 08:52
6892

Tror man skal høre på Kolstad og ha is i magen når det gjelder 20/100.
Slik som utviklingen har vært for de første 6 pasientene så er det grunn til å være noe forsiktig i forhåpningene knyttet til denne doseringen.

Det skal som tidligere sagt _mye_ til for å overgå 15/40.
Arkivert
dr. Stockman
27.11.2017 kl 08:59
6831

Sannsynligheten taler for at Merlin tenker i de riktige baner. Minner om at Kolstads utsagn "probably a smart thing to increase predosing". Det ville ikke vært smart hvis effekten ble dårligere så Kolstad sier egentlig at 20/100 sannsynligvis vil være bedrfe enn 15/40.
Arkivert
dr. Stockman
27.11.2017 kl 09:17
6690

Ingen informasjon om hvem som står bak handlene på OB. Har ikke hørt om noen regelendringer så det dreier seg vel om teknisk feil. For øvrig relativt spinkelt på selgersiden i NANO.
Arkivert
Fornybarkrakk
27.11.2017 kl 09:21
6621

uredd1,

Det er nå blitt klargjort fra ledelsen at de må teste 20/100 slik at de ikke får beskjed fra FDA om å rykke tilbake til start.

focuss,
Du vil nok ikke få svar som gir mening før høsten 2018.
det kan tenkes at innrulleringen i PARADIGME vil gå kjappere pga flere sentre blir involvert. De åpner opp for enda sykere pasienter (WHO=0-2 mot 0-1), men samtidig får de et mindre område å ta pasienter fra (antall tidligere behandlinger = over eller lik 2)
Arkivert
gummiarmen
27.11.2017 kl 09:21
6620

Ingen teknisk feil. Nye regler:
Markedsandelstatistikk etter Millennium 9.2 Go-live
Som tidligere annonsert vil Oslo Børs avslutte sanntidspubliseringen av markedsdeltakere i utførte handler fra og med Millennium 9.2-live-live, 27 november 2017.

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Handel/Delta/Millennium-Exchange/Millennium-Exchange-Oslo-Boers-Diverse-kunngjoeringer
Arkivert
focuss
27.11.2017 kl 09:36
6496

Fornybarkrakk
Skulle ikke tro at CMA for 15/40 avhenger av om vi har dokumentert om 20/100 er bedre. Skulle tro at 15/40 kan vurderes på grunnlag av egen merit.
Arkivert
Deltoid
27.11.2017 kl 09:44
6415

Innlegg av: gummiarmen (27.11.17 09:21 ), lest 206 ganger
Ticker: NANO
RE^1: Nano - 20/100 blir valgt!
Ingen teknisk feil. Nye regler:
Markedsandelstatistikk etter Millennium 9.2 Go-live
Som tidligere annonsert vil Oslo Børs avslutte sanntidspubliseringen av markedsdeltakere i utførte handler fra og med Millennium 9.2-live-live, 27 november 2017.

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Handel/Delta/Millennium-Exchange/Millennium-Exchange-Oslo-Boers-Diverse-kunngjoeringer

-----------------

Fantastisk, nå kan algoene herje fullstendig fritt og åpnet. Storkapitalen som står for dette er jeg overbevisst om.

Publisering av markedsdeltakere er EKSTREM verdifull informasjon som nå skjules til fordel for storkapitalen med algoer ol.

Fantastisk. Fullstendig hull i hodet.
Arkivert
SafeInvest
27.11.2017 kl 09:47
6360

Hehe, da er sirkuset komplett!)
Arkivert
Fornybarkrakk
27.11.2017 kl 09:48
6353

focuss,

15/40 er ikke utprøvd i stor nok populasjon av 3L-pasienter til å bli godkjent. Jeg har enda tro på 20/100, pga dosimetrien. Når vi vet hvor treig rekrutteringen har vært, trenger ikke de 6 første som leste ORR=50% ha vært inne i studien i veldig lang tid. De pasientene kan derfor ha forbedret seg til ASH.
Arkivert
ath100
27.11.2017 kl 09:53
6301

uredd1: "Ta rev i seilene"

(sjøfart) Å fire storseilet på en båt ved sterk vind eller ved behov for mindre seilareal.

(overført) Være forsiktig, være mer forsiktig enn man hittil har vært bremse.


Alternativ kan man ønske at de setter alle kluter til. Men det som nå skjer, er at man skynder seg langsomt. Og det er det mest fornuftige.

Når det gjelder dosevalg, kom det fram på CMD at nanos analyse er at den viktigste grunnen til avslag/ekstraomganger på førstegangsinnsendelse er "uenighet om dosering". Dette kan (muligens) like gjerne skyldes at FDA er usikre på om den BESTE dosen er valgt. Husk at her har vi med mennesker å gjøre, FDA er opptatt av pasientene, ikke selskapets kommersielle hensyn.

Med dobbel-dose designet som nå synes å bli valgt, mister man INGEN tid uavhengig av hvilken dose man i samarbeid med FDA kommer fram til at skal velges. Man kjører begge i parallell, skrinlegger den ene etter hvert og kjører fortløpende videre med den andre dosen.

Dette er etter min mening meget betryggende, og vil bety at vi kommer på markedet så fort som overhode mulig.
Redigert 27.11.2017 kl 09:54 Arkivert
Deltoid
27.11.2017 kl 10:02
6173

Innlegg av: SafeInvest (27.11.17 09:47 ), lest 146 ganger
Ticker: NANO
RE^2: Nano - 20/100 blir valgt!
Hehe, da er sirkuset komplett!)

-------------------

Ja ikkesant. Er det mulig å være så tett.

Nå er det fullstendig free for all, umulig å se om short dekkes... om algoene herjer, hvem som herjer osv. fullstendig idiotisk.

Dreper privatkunder og gir power til algo husene.
Arkivert
SafeInvest
27.11.2017 kl 10:14
6030

Hva i all verden er dette tullet med at ORR forbedres over tid? Avlesning av resultatene fra 20/100 har vært gjort 3 måneder etter injeksjon, ingen grunn til å forvente at resultatene skal utvikle seg etter dette

Det er kun en, 1!, pasient hvor dette har forekommet. En pasient som opplevde SD gikk til CR.(av totalt 28)


http://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/Company%20Presentation%20-%20December%202016%20(1).pdf
Forøvrig hyggelig med oppgang i dag!:)
Redigert 27.11.2017 kl 10:19 Arkivert
Lotepus
27.11.2017 kl 10:17
5983

er bra ut i dag RT 7
Arkivert
Fru.Pedersen
27.11.2017 kl 10:18
5998

I det korte bildet mister vi mye viktig informasjon. Inndekning short osv. Fullstendig håpløst selvsagt.

Men på en annen side kan det nok få fokuset litt bort fra tradingen og over på det fundamentale i aksjen.
Kursen ligger jo milevis bak.
Arkivert
jokki
27.11.2017 kl 10:22
5872

Morsomt på økonominyhetene TV2 i dag kl 0930.
Meldte Nano med kurs 152,90!!!
Vi er der kanskje før rakettene lyser opp himmelen!!
Arkivert
Fornybarkrakk
27.11.2017 kl 10:27
5794

SafeInvest

Det er en grunn til at efficacy leses av ved 3 og 6 måneder.
Arkivert
dr. Stockman
27.11.2017 kl 10:31
5730

Kanskje tilfeldig, men det ser jo ut som det slår positivt ut for NANO at meglerinformasjonen er blitt borte.
Arkivert
solb
27.11.2017 kl 10:37
5622

Vi ser jo også stadig de idiotiske, både kjøp/salg, 400 poster fra XTX.
De får bare drive på. Vi vinner med det fundamentelle!
Arkivert
Odeven
27.11.2017 kl 10:41
5544

Tror mer på at det skyldes nøktern positiv omtale i finanspressen og optimistisk handelsanbefalinger fra flere meglerhus. God CMD har selvfølgelig også fin effekt.

O.
Arkivert
dr. Stockman
27.11.2017 kl 10:45
5507

Kan jo også være at det begynner å gå opp for shorterne at de står foran store tap om de ikke snarest dekker seg inn. Har de litt peiling på aksjen så tør de ikke sitte over ASH ihvertfall.
Arkivert
solb
27.11.2017 kl 10:45
5494

De siste innlånte aksjene som shorters tok inn, må det vel bli negativ avkastning på?
Hedgefondene mister på totalen?
Arkivert
solb
27.11.2017 kl 10:50
5427

Slik kan det gå.
inrater.com
Did Marshall Wace loose more than 100 million DKK on Genmab? - InRater

Marshall Wace LLP have tried several times over the last years to short Genmab and have failed miserably. The 4th of december 2015 they announced that they finally have reduced their short in the company – after stubbornly have been entrenched in...
Arkivert
focuss
27.11.2017 kl 10:51
5419

Begynner det å komme shorterne for øret at det planlegges innkalling til EOG?
Arkivert
fabian2
27.11.2017 kl 10:51
5406

Meglerandel er også fjernet på totaloversikten ved dagens slutt , her blir det bare å "leve i vakum" , vi har ikke noe valg?
Arkivert
Londonmannen
27.11.2017 kl 11:00
5302

Alt gjøres tydeligvis for å tekkes de store meglerhusene. Først fjernet de børspostene, deretter gis det anledning til å shorte, så slippes robotene løs i markedet og nå legges det lokk på hvem som handler. Alt for at spillet til de store gutta skal bli lettere og for at meglerhusene skal kunne generere mer penger.

Hvor ble det av grunnideen til en børs et sted der selskapene kan hente risikovillig kapital i den hensikt at dem som stiller kapitalen til rådighet skal ha muligheter for meravkastning? Nå er fokus flyttet fra dem som stiller kapital tilgjengelig til inntjening for meglerhusene.
Arkivert
n4479556
27.11.2017 kl 11:15
5165

Dette gjorde OSE i 2007 også husker jeg, for aksjene på hovedlisten.

Man kunne ikke publisere markedsdeltakerne før etter OSE hadde stengt.

Som konsulent i et av meglerhusene, og måtte vi sørge for at den dataen ble skjult frem til den kunne publiseres ca en time etter stengetid.

Den gang var det et ønske i fra et meglerhus, som OSEs største eier, som da mente at det ville føre til mer handel, ble man fortalt.
Arkivert
Docs
27.11.2017 kl 11:18
5131

Hvilke argumenter brukes for å fjerne Meglerinfo?
Jeg kan ikke fatte hvorfor de skulle gjøre det? Annet enn for å legge til rette for mer skjult manipulering?
Arkivert
Deltoid
27.11.2017 kl 11:36
4979

Helt enig LM og Docs, som om OSE ikke var råtten nok fra før av, nå som meglerstatistikken fjernes kommer vel alle de store US hedgefondene inn her for å herje... i det skjulte.

----------

Innlegg av: solb (27.11.17 10:50 ), lest 448 ganger
Ticker: NANO
RE^1: Nano - 20/100 blir valgt!
Slik kan det gå.
inrater.com
Did Marshall Wace loose more than 100 million DKK on Genmab? - InRater

Marshall Wace LLP have tried several times over the last years to short Genmab and have failed miserably. The 4th of december 2015 they announced that they finally have reduced their short in the company – after stubbornly have been entrenched in...

---

Godt å høre at de har brent seg før, her kommer de til å brenne seg igjen, short videre MF'ers.
Arkivert
solb
27.11.2017 kl 11:55
4878

En stund siden, men de har nok ikke lært av tidligere feilgrep? Får vi en reprise?
"Did Marshall Wace loose more than 100 million DKK on Genmab?
Af Peter Hildebrandt - Dec 10, 2015
Marshall Wace LLP have tried several times over the last years to short Genmab and have failed miserably. The 4th of december 2015 they announced that they finally have reduced their short in the company – after stubbornly have been entrenched in their position amidst an increase in share value of almost 50% in just 3 months.

Marshall Wace flagged their position in early september where the share price hovered around 600. Their liquidation price have been above 900. And with a position of around 300-360.000 shares that is a loss of a cool 100 million DKK. Ouch."
Arkivert
fabian2
27.11.2017 kl 13:20
4590

et kommer megler-andel-oversikt en gang pr. uk
Arkivert
dr. Stockman
27.11.2017 kl 14:58
4233

Hyggelig at motstanden på 80 kr ser ut til å bli brutt. Ser ut som markedet etter hvert deler vår oppfatning av at det var en solid presentasjon som ble levert på CMD. Flere begynner å innse at aksjen er i ferd med å bli derisket.
Arkivert
SafeInvest
27.11.2017 kl 15:04
4199

Pen stigning! Da øker også mine kredittmuligheter, tror det skal handles et par tusen aksjer til nå!
Arkivert
solb
27.11.2017 kl 15:06
4160

Og XTX er helt hysterisk nå!!!
Arkivert
fabian2
27.11.2017 kl 15:11
4070

...hvordan ser du det
Arkivert
fabian2
27.11.2017 kl 15:12
4052

kanskje du sitter på en megler-desk
Arkivert
solb
27.11.2017 kl 15:13
4035

Har shorters mottatt beskjed om tilbakekalling nå tro? Det kan virke slik.
Arkivert
Londonmannen
27.11.2017 kl 15:16
3970

Må bare si at jeg ikke skjønner meg på dem som selger NANO aksjer på disse nivåene. Må være trang økonomi de sitter med.
Arkivert
solb
27.11.2017 kl 15:20
3921

Mange har kjøpt aksjer på meget lave kurser. Kanskje ikke så galt å sikre seg litt. Dette spekulerer større aktører i og samler sammen nedfallsfrukten.
Arkivert
Fru.Pedersen
27.11.2017 kl 15:29
3801

Mange plukket opp mye aksjer i intervallet 70-74. Vi må vel regne med at noen av dem selger på 80+. Hvis majoriteten sitter skal uansett de som lempet ut få slite.
Når vi nærmer oss ASH vil f.eks salget til ARC fremstå som komplett uforståelig. Men så var det hvistnok Portia de solgte for, og da forstår man bedre salget.
Arkivert
Hugoil
27.11.2017 kl 21:50
3472

Jeg har lenge vært av den oppfatning at det er det samlede NANO-forum(er) som kjenner NANO best. Da ser jeg bort fra evt. en og annen som både forstår NANO veldig godt og kanskje også sitter på en knapp armlengdes avstand til noen i NANO-profesjonen.

Som dere vet, så tar det en del tid å holde seg såpass orientert fortløpende med forumene at man kan kjenne seg trygg på at man har fått med det viktigste/alt. Så det er mange ganske profesjonelle som ikke kjenner og følger NANOså godt som de hippeste på HO. Disse profesjonelle har også endel andre og kanskje større investeringerå følge opp og må dermed begrense seg. De er ikke nødvendigvis NANO liebhabere.

Rasmussen-gruppen kjører et profft forvaltningsopplegg og måler nok også risikoen kvantitativt. For slike kvantitative målinger kan risikoen stige temmelig mye i forkant av publiseringer - den clustres både i mulig utslag og tid tett forut kunngjøringer. Vi har sett Rasmussen-gruppen, som har sin NANO-investering fordelt på 2-3 selskaper, selge før slike nyhetsslipp tidligere. Det hjalp nok ikke denne gangen 1./8.nov. at heller ikke markedet og kanskje tom. NANO ikke klarte å håndtere stemmegivningen. Og i et litt småforvirret "Rasmussen-hode", som ikke har tid til å vite alt om hva pengeslumpen står i, så finner de å velge det tryggeeste alternativet. Kan hende de tenker at la oss gjøre som RHL, bare søren at vi er litt sent ute. Og så er det en liten bøtteballett på gang med en dært markedsnedgang og noen aksjekreditter som må reduseres - og så tror alle at det er noe galt.

Det er LÆRDOM i dette - til neste gang vi holder på å frittes ut av ...bare markedet.

Focuss har framsatt (endel feilaktig synes jeg) et par ganger siste dager at markedet reagerte negativt på 2 doser og 130 pasienter. Men kursen steg først 3-4% den første 1-2 timene før ARC/Rasmussen begynte. Uten de hadde kursne kanskje holdt seg inne i den lange kilen, og avgitt omsider opp.

Ikke en gang RHL kan vi være trygge på bedømmer sitt årlige november-salg hverken kun ut fra max profitt eller klarer å treffe planken (han har jo andre kapitalkrevende investeringer i år som i fjor, ikke nødvendigvis Oncoinvent, men også Sciencons, og kanskje skattebetaling og noko attåt). Ja ikke en gang RHL kan i sin viten sitte på et par armlengders avstand og vite at man kan være superhappy etter høstens møter med FDA.

BER solgte jo 40K en dag i forrige uke og JPM 29K på fredag. Joda, det er nok av gode grunner til at de kan ha heelt andre grunner til å selge - f.eks. til en fortvilt emisjon i et eller helt annet selskap.

Som sagt i starten, jeg tror NANO-forumene er den beste NANO-kjenneren, suppa oppsummert. Sitter det 100 HO-NANOere og investerer en god slump og ganske ofte, så er det stor sjangse for at 10 av disse er vesentlig bedre NANO-investor/trader enn one-timere Arc, Ber, Jpm etc. Det jeg egnetlig også sier i dette innlegget er at vi kan ha ganske stor selvtillit. Da blir ikke bålfreak, Aksje-ekspert elelr ditto så truende og dermed heller ikke så støyende - det kan til og med stimulere til at de også forbedrer nivået på sine innlegg.
Redigert 27.11.2017 kl 21:52 Arkivert
dr. Stockman
28.11.2017 kl 08:58
3251

Helt enig i dine vurderinger i dette innlegget Hugoil. Derfor har jeg heller aldri vært bekymret for hvem som kjøper og hvem som selger. Kursen i øyeblikket kan lide, men min tro på NANO står urokket inntil selskapet selv måtte flagge dårlig nytt.
Arkivert
Arkivert Til toppen