"Nano-Hva kan vi lære fra dagens CMD?"

focuss
NANO
22.11.2017 kl 10:49
4222

Dette er en arkivert tråd!
1) Betalutin 15/40 ser svært konkurransedyktig ut. På effekt men det understrekes hvor viktig lite bieffekter er også. Der stiller også Betalutin sterkt.

2 Det synes å bli en del forsinkelser. Håper mer klarhet om dette kommer etter hvert.

Fyll på med andre poenger. Positive og negative.
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 10:58
2774

3) Novartis starter FL studie med CAR-T i løpet av de nærmeste måneder.
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:07
2718

4) Det vil ikke bli lenge før vi har fase 2 20/100 resultater
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 11:16
2668

Dosevalget er utsatt.

Arne Kolstad var sjef for doseoptimeringen.
100 mg/m2 var så ekstrem i forhold til 40 mg at de måtte forandre på benevningen. Resultatene er antakelig deretter (dvs svake).
Redigert 22.11.2017 kl 11:21 Arkivert
Merlin
22.11.2017 kl 11:20
2625

r. Arne Kolstad er begeistret for 20/100!
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:20
2608

ror vi har nye data til AS
Arkivert
bel68
22.11.2017 kl 11:22
2565

focuss Slutt å lag nye tråder hel tiden om akkurat samme temaet
Redigert 22.11.2017 kl 11:24 Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:28
2489

Har tro på arm 4 med flere pasienter. Usikkert om lillotomab blokkerer med virker ikke slik.
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:31
2459

Kan ikke si hvilke pasienter som ikke vil respondere på Betalutin
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:34
2410

Bel68
Voks opp og slutt å spamme.
Arkivert
FreeHeal
22.11.2017 kl 11:36
2372

Bli bedre i måtte før man kritiserer.
Arkivert
FreeHeal
22.11.2017 kl 11:36
2382

Bli bedre i matte før man kritiserer.
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:37
2359

Kolstad gjorde en god figur og virker som han tror på 20/100 resultater til ASH? Hvor lang avlesningstid vil de ha?
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 11:39
2328

osevalget kommer i H1 2018
Redigert 22.11.2017 kl 11:42 Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:42
2273

Pensjonssparer
Som forventet en del måneder nå, men ikke som guidet.
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:44
2254

Så langt kjent stoff. Ikke noe nytt.
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 11:46
2220

Focus,
Enig. Ingen har spurt om hvorfor rekrutteringen til arm 4 fase 2 har tatt så lang tid, ennå.
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 11:52
2142

Er det fordi de gruer seg litt å innrømme at de har tatt feil, kanskje. Det forsinker jo B/R studiet.
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 11:58
2077

isa understreker at deres pasienter er eldre enn i andre studier og derfor mer imponerend
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 12:01
2046

mponerende bilder viser hvordan lilotomab skjermer benmargen fra betalutin
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 12:14
1957

sannsynligvis mer info R/B studiet neste måned.
Arkivert
Lotepus
22.11.2017 kl 12:27
1894

NANO:VENTER SVAR PÅ ARM FIRE I LYMRIT 37-01-STUDIEN OVER NYTTÅR -KOLSTAD
Oslo (TDN Finans): Dr. Arne Kolstad, som er overlege i medisinsk onkologi og radioterapi ved Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet og forskningsleder for Lymrit 37-01 fase 1/2-studien, sier de endelige dataene fra arm fire i studien sannsynligvis vil komme i starten av neste år.
Det kom frem under Nordic Nanovectors kapitalmarkedsdag onsdag.
-Jeg tror vi har nok pasienter i screening til å konkludere rekruttering ganske snart. Vi må følge de i minst tre måneder, så det vil ikke være klart til ASH-konferansen, sier han.
Etter det skal det bestemmes hvilke tilnærming som tas med i Paradigme-studien. Kolstad mener man ikke nødvendigvis må velge mellom arm en og arm fire her.
Arkivert
Lotepus
22.11.2017 kl 12:29
1882

NANO:GJENTAR OPPSTART AV FASE 2B-STUDIEN PARADIGME I 2H 2017
Oslo (TDN Direkt): Nordic Nanovector gjentar at selskapet planlegger oppstart av fase 2b-studien Paradigme i andre halvår 2017, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.
«Nordic Nanovector er klar til å starte den avgjørende kliniske fase 2b studien, Paradigme med betalutin for pasienter med follikulært lymfom som har hatt gjentagende tilbakefall og som ikke responderer på anti-CD20 antistoff-behandling (3L R/R FL), gitt myndighetsgodkjenning av det foreslåtte studiedesignet», skriver selskapet.
Selskapet viser de også er i gang med rekruttering av pasienter til fase 1-studien i diffus storcellet B-celle lymfom (DLBCL) og gjennomfører de siste forberedelsene for å starte en fase 2 kombinasjonsstudie med Betalutin og rituximab (archer-1) i non-Hodgkin lymfom-pasienter (iNHL) med tilbakefall i 2017.
Det er også fremgang i forberedelser for å starte en fase 1 studie med Humalutin, opplyses det.
-Selskapet har hatt svært god fremgang gjennom 2017. Kliniske resultater med betalutin og omfattende markedsanalyser bekrefter produktkandidatens potensiale til å bli en viktig behandling for pasienter med iNHL. Vi er i rute til å starte Paradigme-studien som skal sammenlikne de to lovende doseringsregimene som har fremkommet gjennom vår pågående kliniske studie med Betalutin. Vi er trygge på at det nye studiedesignet vil generere de robuste dataene vi trenger for å øke sannsynligheten for myndighetsgodkjennelse. Vi er også tilfreds med rekrutteringen av pasienter til studien for DLBCL og med oppstartsforberedelsene for Archer-1-studien for betalutin i kombinasjon med rituximab som er i rute til å starte snart, sier administrerende direktør Luigi Costa i Nordic Nanovector i en kommentar.
Det viser til at betalutin er selskapets fremste produktkandidat og har en veldifferensiert, konkurransedyktig klinisk profil for R/R FL, basert på de lovende foreløpige
resultatene fra den kliniske studien LYMRIT 37-01 fase 1/2.
«Selskapet forventer igangsetting av den avgjørende fase 2b Paradigme-studien med betalutin i tredjelinjebehandling av R/R FL med mål om å rapportere endelige kliniske data og søke om den første markedsgodkjenningen i løpet av andre halvår 2019», heter det.
Nordic Nanovector har som mål å maksimere verdien av betalutin gjennom alle faser av FL og NHL og i andre hematologiske kreftindikasjoner. Et tilleggselement i selskapets strategi er å selektivt utvide sin portefølje av nye målrettede biofarmasøytiske produktkandidater for å støtte opp under fremtidig vekst.
Videre opplyses det at selskapets kontantbeholdning er forventet å være tilstrekkelig til at selskapet fremlegger den første godkjenningssøknaden for betalutin i tredjelinjebehandling av R/R FL, forutsatt snarlig godkjenning av foreslått ny studiedesign, og for fremgang i andre viktige programmer.
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 12:51
1795

Veldig viktig hvordan man nærmer seg markedet. Bygger kjennskap til produktet etc. Vil lære mye fra hvordan gjorde det med Xofigo. Fremgangsmåten avgjør suksess eller ikke i markedet.
Arkivert
sjerkyll
22.11.2017 kl 12:52
1785

Sterkt kommersialiseringspotensiale som blir presentert. Logistikken og tilgjengeligheten vil være meget gunstig for NANO. Marco oser av tillit.

LC dro frem Clavis som et eksempel på hva man ikke skal gjøre. NANO skal ikke sluntre og tape på å ta snarveier.

Redigert 22.11.2017 kl 12:58 Arkivert
nadderud
22.11.2017 kl 13:12
1631

En sterk og godt sammensatt presentasjon. Nå har jeg bare bladd gjennom slidene, ikke hørt webcasten.

Alle dekker og beskriver sine utfordringer og vurderinger på en god måte. Beslutningen om å kjøre på to doser virker gjennomtenkt og smart i forhold til vanlig avvisningsårsak i førsteinnsendelse for godkjennelse fra FDA.

COO virker bunnsolid i distribusjonsstrategi og forberedelsene til kommersialiseringen.

Spennende å høre fra ASH, siden Kolstad etter det jeg kan se er positiv, men tallene ikke bra fra det som er publisert så langt.

Aksjeutviklingen preges fortsatt av manglende kjøpeside, men jo nærmere 2019 vi kommer, jo bedre vil det bli om utviklingen i 3L holder seg som nå.Arkivert
Deltoid
22.11.2017 kl 13:52
1523

Så hele webcasten. Aldri vært sikrere på min investering. Jeg følger nøye med på kroppsspråk og småting som nevnes for å lese gjennom linjene.

Hvis ASH nå leverer, noe jeg tolker som ganske sannsynlig slik de oppfører seg, så tror jeg dette kan bli eksepsjonelt bra.

Utsettelser ditt og datt, bryr jeg meg ikke om, vil heller ha gjort prosessen ordentlig og grundig, og ikke rushe gjennom alt mulig. LC dro selvfølgelig fram Clavis som et eksempel på webacsten.

Hva de lave 20/100 tallene gjelder har dette nå blitt adressert ytterligere to ganger på webcasten av Kolstad selv og LR på deres presentasjoner.

Som ikke det var nokk har vi nå også fått bekreftet oppstart av Archer 1.

Markedet chiller som vanlig, spennende å se om ASH har noen effekt. Får vi syke 20/100 tall og de store fondene skal inn, tror jeg shorterpakket kommer til å slite big time.
Arkivert
Deltoid
22.11.2017 kl 13:57
1501

Noen av dem har selvfølgelig begynt å dekke seg allerede. Se bare på kjøp fra PAS og SBNK i det siste.

I dag er det PAS, i går var det SBNK.

Kun fra oversikten har vi:

PAS: 130k
SBNK: 139

http://home.broadpark.no/~borsdata/OVERSIKTE/NANO.html
Arkivert
Deltoid
22.11.2017 kl 15:37
1338

AS for dekket seg billig i dag og, takk til BER.

ARC effekten har smittet over
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 16:39
1276

Arm 4 var ikke ferdig innrullert ennå. (Manglet rød prikk på plansjen). 6 måneder etter start. Men 20/100 skal visst være very promising, uansett.

Hvor lenge skal denne komedien gå for akjonærenes penger? (Heldigvis ikke mine)

Det er ille å se på.
Redigert 22.11.2017 kl 16:40 Arkivert
Tradingrotta
22.11.2017 kl 17:06
1170

Pensjonsspar. Hvis du hørte etter på CMD så sa de at arm 4 fase II er ferdig innrullert innen et par uker. Så om 3 mnd tid vil effekt kunne leses.

Når det gjelder paragdime, så venter vi kun på godkjennelse på å kunne kjøre både 14/40 og 20/100.

Det mest interessant for dagen vil jeg påstå å si kom fra Marco. Den jobben han har gjort for å forberede markedet er så enormt viktig for suksess. Det at han personlig har intervjuet 300 pers sier litt. Distrubisjonsplanene er helt prima!

Arm 1 hadde 40% orr ved 6 pasienter, arm 4 20/100 50%. At markedet skal bli overrasket at ORR kommer til å gjør et hopp er helt bak mål. Ta det som en tidlig julepresang at dette ikke blir priset inn!
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 17:15
1123

Nå har de hatt 6 mnd på å innrullere 15 pasienter i arm 2 og enda ikke gjort det !!!!!! Det sier alt om deres egen tro på 20/100. De sitter på 20/100 data som vi ikke har sett ennå ( og antakelig ikke vil få se i ren form på ASH heller).

Det er jo beleilig å si den ferdig innrullert om noen få uker.

Edit: Da slipper de å si noe mere om dette før _tidligst_ ved vårens presentasjon og forholde seg til kritikk fra aksjonærene.
Redigert 22.11.2017 kl 17:35 Arkivert
Tradingrotta
22.11.2017 kl 17:19
1090

Pensjonsparer:
Du vet tydeligvis ikke hva du snakker om, dosevalget er ikke utsatt.. sendt inn søknad for å kjøre fase 2b med både 15/40 og 20/100. Doseringen som viser seg å være best, vil de sende inn, for deretter å fortsette med den doseringen i fase 3 for å understreke safety-dataen.. unødvendig å slenge ut usaklige og feilaktige kommentarer..
Arkivert
Tradingrotta
22.11.2017 kl 17:25
1047

Er jo bare gull hvis de får lov til å fortsette med begge doseringen, for deretter kjøre den beste dosen i fase 3 når FDA søknaden er sendt inn..
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 17:25
1053

Tydeligvis er du også for dum til å trekke riktige konklusjoner.
Redigert 22.11.2017 kl 17:26 Arkivert
Tradingrotta
22.11.2017 kl 17:38
973

Jaja, diskuterte med sånne som deg som Algeta-aksjonær også. Tålmodighet lønner seg, SÅ lenge tallene tilsier det..
Arkivert
Fabi
22.11.2017 kl 17:47
907

Pensjonssparer, hva har du å si til at 15/40 dataene allerede er best i klassen og mer enn gode nok for markedet ?
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 17:52
887

Nordic Nanovector kunne ha startet Paradigme med 15/40 i sommer. Nå forsinker de det med antakelig ett år inkudert økt pengebruk.
Redigert 22.11.2017 kl 17:54 Arkivert
Tradingrotta
22.11.2017 kl 17:53
886

En ting er sikkert. Pensjonsparer faller under kategorien for de som ikke kan lese tall. Tallene lyver ikke. Se tallene til de konkurrentene som ble presentert idag, orr og cr har falt gradvis, betalutin har holdt seg stabilt. Men noen må jo ha ting inn med t-skje, ulempen med det er at da kommer man ofte sent med på festen!
Arkivert
Tradingrotta
22.11.2017 kl 17:54
856

Dette innlegget har blitt slettet
Arkivert
tixis
22.11.2017 kl 20:30
705

Pensjonssparer

Kom deg over på det nye forumet til dine likesinnede.
Dette skjønner du ikke en pøkk av
Arkivert
Phsykes
22.11.2017 kl 20:56
682

Å nei, tenk om det blir utsatt noen måneder pensjonsparer, hvordan skal vi klare oss i 3-6 eller 12 mnd fra eller til om de kommer på markedet med en medisin uten alvorlige bivirkninger som tas på 15minutter.

Om de «brenner» 100mill ekstra nå - for å være sikker på å ikke trå feil, kan jeg sette pris på det jeg:)
Bedre å gå langsomt til en Ferrari, enn å forte seg til en DBS.

Jeg er mer interessert i hva din motivasjon for å bruke 25timer i uka på et forum, i en aksje du ikke er investert i, for å advare alle «tullingene» om hvor dumme valg vi tar!
Legg samme energi og tid i en aksje du tror på, så kanskje du tjener penger du også om noen år 😊
Arkivert
Hugoil
22.11.2017 kl 21:08
621

Tradingtraotta og andre Algetare: Var Uredd=Pensjonsparer=KurtAtle aktiv på Algeta-trådene også? Like kronisk da også?
Arkivert
Pensjonsparer
22.11.2017 kl 21:26
574

Nano er en interessant aksje, men desverre tynges aksjen av en ledelse som har gjort mye galt. Desverre er det ikke bare at de har kastet bort tid. De tok en snarvei i utviklingsprogrammet for to år år siden som de må betale dyrt for nå: omlegging av paradigme til to doser, to doser som heller ikke er optimale, flere pasienter/høyere cashburn, utsettelse av dosevalg og Paradigmestudiet, utsettelse av B/R studiet, utsettelse av Humalutinstudiet. Viktigst er nok at de ikke får den maksimale effekten de kunne hatt for Betalutin for 3L FL og når de skal sette i gang med fase2 av B/R kombinasjonsstudiet. Alt pga den feilen de gjorde i utviklingsprogrammet for to år siden. Antakelig utgjør dette mye mer enn bare 50-60 mill. i ekstrakostnader. Lavere effekt på medisinene betyr også lavere inntekter i markedet.
Redigert 22.11.2017 kl 21:32 Arkivert
Slettet
22.11.2017 kl 21:33
530

Pensjonssparer, du burde leie deg inn i Nano for bare 10 mill i året. Det er jo et kupp for dem å spare 40-50 mill på din unike kompetanse
Arkivert
Phsykes
22.11.2017 kl 21:45
484

Pensjonsparer - hvorfor ignorerer du spørsmålene du får fullstendig? Har denne struts-strategien din fungert bra syntes du?

(mitt inntrykk) 97% av alle på forumet sier de ikke legger vekt på det du sier, at det ikke er noe hold i argumentasjonen din. Har du reflektert over årsaken til dette? Om du selv mener du har god grunn til å mene at alt som skjer med nano er dritt, men ikke får medhold i et eneste synspunkt av andre enn noen med 17 registrerte brukere - at du formiddler dette på en svært svak måte? Kanskje du og costa har mer til felles (Ref ditt synspunkt) enn du tror :D

Hvis du mener costa gjør en dårlig jobb, ikke kommuniserer tydelig nok og er unnvikende når han får spørsmål - ja da tror jeg kanskje du bør gå i deg selv og finne ut hvorfor du ikke lykkes med å selge inn budskapet ditt du heller!

Hadde vært flott om du faktisk kunne beskrevet litt hva som er motivasjonen, målet og meningen din med å bruke så mye tid på en aksje du åpenbart ikke tror på. For at vi som skal vurdere informasjonen din faktisk kan få et bedre bilde av hvor du kommer fra.
Arkivert
tixis
22.11.2017 kl 22:15
443

ÅS

Så flott og registrere at nærmere 120 personer i dagens Nano dag er uenig med deg.

Du har bok greie på dette du....
Arkivert
focuss
22.11.2017 kl 23:32
377

Jeg noterte meg i dag at det ble sagt at de ikke kunne forutse hvem som er CD-37 resistente og hvem som ikke er det.

Senere ble det skrevet av en på forumet at de kunne bestemme det med biopsi?

Hva er egentlig riktig?
Arkivert
Arkivert Til toppen