110.000 arbeidsledige i Norge

.777.
SSB
22.11.2017 kl 09:31
423

Dette er en arkivert tråd!
Justert for sesongvariasjoner var det 110.000 arbeidsledige i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng fra juni.

Det viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/11/110.000-arbeidsledige-i-Norge

Arkivert
.777.
22.11.2017 kl 09:38
284

Løgn, blank løgn, og statistikk.

Justert for sesongvariasjoner, antall ansatte i offentlig sektor (over 800 000), antall trygdede (over 1 500 000), antall sykmeldte (over 6% av arbeidsstyrken), antall sysselsatte i statseide bedrifter som f.eks Nrk (300 000), og personer på arbeidsavklaringspenger er det 110 000 arbeidsledige i Norge, er vel kanskje mer riktig å si?

PS: SSBs definisjon på en sysselsatt er forresten en person som arbeider mer enn én time pr uke.
Arkivert
Oljebris
22.11.2017 kl 11:21
245

Du glemte de 60000 som får sosialhjelp.
Arkivert
Andor
22.11.2017 kl 11:28
244

Da er det ikke mange igjen som drar lasset.Er AS Norge på vei til økonomisk ruin?
Arkivert
.777.
22.11.2017 kl 17:17
207

Det er ca 1,5 millioner sysselsatte i privateide bedrifter. De jobber altså minst én time i uka.

Det er dem som drar lasset for de resterende ca 3,8 millioner, og det har etterhvert blitt litt av et lass å dra på med offentlige utgifter som har steget ustanselig og nå er oppe i kr 1300 milliarder i året.

Deler vi 1300 milliarder på 5,3 millioner innbyggere så blir regningen på kr 245.000.- pr innbygger pr år.

Hva hvis vi deler det på 1,5 millioner?
Arkivert
Vista
22.11.2017 kl 17:21
198

At staten bruker i gjennomsnitt 20 400kr per innbygger per måned, er fullstendig vanvittig.

Likevel får FrP latterlige 15% på meningsmålingene.
Arkivert
Arkivert Til toppen